TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU KESÄYLIOPISTOSSA

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU KESÄYLIOPISTOSSA

Kesäyliopistossa voit opiskella avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tutkintotavoitteisesti. Kesyli tarjoaa vuonna 2022 seuraavat tutkintotavoitteiset opintomahdollisuudet. Aloita tutkintoon johtava opintopolkusi kesäyliopistossa!

KESÄYLIOPISTON LUT-KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄOPINNOT 60 OP 2022 – 2024
– Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa.
– LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2024 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.
Katso tarkemmin:
https://kesyli.net/kurssit/kesayliopiston-lut-kauppakorkeakoulun-vaylaopinnot-60-op-2022-2024/


KESÄYLIOPISTON LAB-AMMATTIKORKEAKOULUN SOTE-POLKUOPINNOT 55 OP 2022-23
– Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa.
– LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2023 erillishaussa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity viisi jokaiseen tutkintoon (fysioterapia, sairaanhoitaja ja sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).
Katso tarkemmin:
https://kesyli.net/kurssit/kesayliopiston-lab-ammattikorkeakoulun-sote-polkuopinnot-55-op-2022-23/


KOULUTUSPOLKU MUSIIKKITERAPEUTIKSI
Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Kesäyliopistossa voit opiskella myös musiikkiterapeutin ammattiopinnoissa tarvittavat psykologian perusopinnot.
Etelä-Karjalan kesäyliopistossa tarjolla syksyllä 2022:
Musiikkiterapian perusopinnot 25 op JYU
Psykologian perusopinnot 25 op JYU
Katso lisää musiikkiterapian opinnoista:
https://kesyli.net/kurssit/musiikkiterapian-perusopinnot-25-op-jyu-2022-23/


SOSIAALITYÖN OSAAJAKSI
Aloita kesäyliopistossa matka kohti sosiaalityön pätevyyttä. Syksyllä 2022 ja keväällä 2023 ohjelmistossa:
Sosiaalityön perusopinnot 25 op UEF
Sosiaalityön aineopinnot 35 op UEF
Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op UEF
Sosiaalityön käytäntö 2, 10 op UEF
Syksyn aikataulut vahvistuvat kevään aikana, seuraa kotisivujamme.
Katso opinnoista tarkemmin:
https://kesyli.net/kurssit/sosiaalityo-perusopinnot-25-op-2022-23-uef/
https://kesyli.net/kurssit/sosiaalityon-aineopinnot-35-op-2022-24-uef/


YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT 2022 – 2024, 60 OP UEF

Syksyllä 2022 alkavat Yleiset oikeusjärjestysopinnot tarjoavat erilaisia väylämahdollisuuksia eteenpäin opinnoissa:
1. Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylä: suorittamalla kesäyliopistossa yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5). Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella.
TAI
2. Julkisoikeus, HTK/HTM suorittamalla Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op.
Katso tarkemmin yleisistä oikeusjärjestysopinnoista:
https://kesyli.net/kurssit/yleiset-oikeusjarjestysopinnot-60-op-uef-2022-2024/