Aloita opiskelu varhaiskasvatuksen opettajaksi kesäyliopistossa

Lapsi leikkii legoilla

Haluatko opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi?
Haluatko aloittaa opinnot oman työn ohessa?
Lastenhoitaja, haluatko pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajaksi?

Voit aloittaa opintosi kohti varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Kesäyliopisto on suunnitellut kolmen vuoden opintojatkumon, jossa voit aloittaa matkasi kohti kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa. Nämä opinnot voit tehdä työn ohessa ja suorittaa opintokokonaisuuksia, jotka saat myöhemmin liitetyksi kasvatustieteen kandidaatin tutkintoosi.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintokokonaisuus esim. Jyväskylän yliopistossa on seuraavanlainen:
Yleisopinnot ja viestintä- ja kieliopinnot 20 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aineopinnot 35 op (varhaiskasvatustiede)
Ammatilliset opinnot 75 op
Vapaasti valittavat opinnot 25 op

Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista omalla paikkakunnalla.
1. Varhaiskasvatustieteen opiskelu aloitetaan kasvatustieteen perusopinnoista (25 op)
2. Vapaasti valittavat opinnot 25 op (esim. erityispedagogiikan perusopinnot 25 op)
3. Kieli- ja viestintäopinnot ( englanti ja ruotsi, yhteensä 9 op + viestintäopintoja)

Opintopolku kesäyliopistossa on suunniteltu seuraavanlaiseksi:
Syksy 2023 – kevät 2024: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Syksy 2024 – kevät 2025: Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
Syksy 2025 – kevät 2026: Kieli- ja viestintäopinnot (englanti ja ruotsi, yhteensä 9 op + viestintäopintoja)

Kesäyliopisto-opintojen lisäksi tulee saada opinto-oikeus yliopistoon. Miten opinto-oikeuden voi saada?
1. Pääsykoe keväällä haluamassasi yliopistossa
2. Varhaiskasvatuksen opettajan väyläopinnot (25 op)
25 op kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus, kuten kasvatustieteen perusopinnot tai erityispedagogiikan perusopinnot. Opinnot tulee olla suoritettuna hyvin tiedoin (3/5). (Kannattaa saada hyvä tulos, koska väyläpaikkoja on vähän) Lisää väylähakupisteitä saa kieli- ja viestintäopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.
3. 1000+
Vaatimukset kevät 2023: Korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto, Vähintään 9 kuukautta työkokemusta tietyistä varhaiskasvatuksen tehtävistä päiväkodissa tai esiopetuksessa, 2.5.2023 mennessä suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op), Riittävä kielitaito

Kesäyliopiston kasvatustieteen kandidaatin opintoihin johtavista opinnoista järjestetään verkkotiedotustilaisuus tiistaina 25.4. klo 13-14. Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen mari.smolander@kesyli.net niin saat linkin tiedotustilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään teams-ohjelmalla.