Tutkintotavoitteinen opiskelu kesäyliopistossa 2023

Kesäyliopistossa voit opiskella avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tutkintotavoitteisesti. Kesyli tarjoaa vuonna 2023 seuraavat tutkintotavoitteiset opintomahdollisuudet. Aloita tutkintoon johtava opintopolkusi kesäyliopistossa!


KESÄYLIOPISTON LUT-KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄOPINNOT 60 OP 2023 – 2025

– Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa.
– LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2024 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.
Katso tarkemmin:
https://kesyli.net/kurssit/verkossa-kesayliopiston-lut-kauppakorkeakoulun-vaylaopinnot-60-op-2023-2025/


KESÄYLIOPISTON LAB-AMMATTIKORKEAKOULUN SOTE-POLKUOPINNOT 55 OP 2023-24

– Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa.
– LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2024 erillishaussa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity viisi jokaiseen tutkintoon (fysioterapia, sairaanhoitaja ja sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).
Katso tarkemmin:
https://kesyli.net/kurssit/kesayliopiston-lab-ammattikorkeakoulun-sote-polkuopinnot-55-op-2023-2024/


KOHTI KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TAI MAISTERIN TUTKINTOA

Kesäyliopisto on suunnitellut kolmen vuoden opintojatkumon, jossa voit aloittaa matkasi kohti kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Nämä opinnot voit tehdä työn ohessa ja suorittaa opintokokonaisuuksia, jotka saat myöhemmin liitetyksi kasvatustieteen tutkintoosi.

Opintopolku kesäyliopistossa on suunniteltu seuraavanlaiseksi:
Syksy 2023 – kevät 2024: Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Syksy 2024 – kevät 2025: Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
Syksy 2025 – kevät 2026: Kieli- ja viestintäopinnot (englanti ja ruotsi, yhteensä 9 op + viestintäopintoja)

Opinnot voi aloittaa syksyllä 2023 Kasvatustieteen perusopinnoilla.

https://kesyli.net/kurssit/kasvatustieteen-perusopinnot-25-op-jyu-2023-2024/

 

KOULUTUSPOLKU MUSIIKKITERAPEUTIKSI

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Kesäyliopistossa voit opiskella myös musiikkiterapeutin ammattiopinnoissa tarvittavat psykologian perusopinnot.
Etelä-Karjalan kesäyliopistossa tarjolla syksyllä 2023:
Musiikkiterapian aineopinnot op JYU
Psykologian perusopinnot 25 op JYU

Katso lisää musiikkiterapian aineopinnoista:
https://kesyli.net/kurssit/musiikkiterapian-aineopinnot-50-op-jy-2023-2025/

 

YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT 2023 – 2025, 60 OP UEF

Syksyllä 2023 alkavat Yleiset oikeusjärjestysopinnot tarjoavat erilaisia väylämahdollisuuksia eteenpäin opinnoissa:
1. Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylä: suorittamalla kesäyliopistossa yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5). Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella.
TAI
2. Julkisoikeus, HTK/HTM suorittamalla Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op.

Huom! Hakukriteerit ja -ajat vahvistetaan vuosittain ja voimassa olevat hakukriteerit näkyvät yliopiston hakuoppaista ja opintopolusta

Katso tarkemmin yleisistä oikeusjärjestysopinnoista:
Tiedot opinnoista tulossa myöhemmin keväällä.