Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 6.2.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 23.1.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2018
Hinta 64,00 €

Resilienssi eli muutosjoustavuus - esimiehille

Jatkuva muutos on uusi työelämän normaalitila. Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän jatkuviin muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Toisin sanoen on tuottavampi sekä tehokkaampi ja samanaikaisesti voi hyvin. 

Resilienssi on kuin lihas. Sitä voidaan kehittää. Mitä vahvempi reslienssi on, sitä nopammin yksilöt ja organisaatiot palautuvat muutoksen aiheuttamasta kriisistä ja sitä nopeammin fokus siirtyy tuottavaan työhön. Työn mielekkyys kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ

 • ·       Miksi muutokset voivat olla haastavia?
 • ·       Mitä resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa yksilön ja organisaation näkökulmasta?
 • ·       Miten vahva resilienssi näkyy työpaikalla?
 • ·       Kuinka kehitän iitsetuntemustani, kykyäni sietää epävarmuuksia ja stressiä sekä vahvistan omaa resilienssiäni?
 • ·       Miten voimme kehittää  kyvykkyyttämme kohdata ja hyödyntää muutoksia?

Aika ja paikka: 21.2.2018 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta, Sokos hotel Lappee 

Kohderyhmä: koulutus sopii jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle esimiehelle.

Kouluttaja: työyhteisövalmentaja Katja Lundberg

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 7.2.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.2.2018
Hinta 195,00 €

Esimiehen rooli ja vastuu muuttuvassa työelämässä

Digitaalinen disruptio vaikuttaa kaikkeen, myös organisaation sisäiseen toimintaan, esimiestyöhön ja johtamiseen. Työn kilpailukykyisyys, tuottavuus ja työhyvinvointi lähtevät siitä, että työt sujuvat nyt ja tulevaisuudessa. Muutoksessa esimiehen rooli ja vastuu kasvaa ja korostuu, kun työn tekemisen tavat ja itse työ muuttuu. Esimiehen velvolvollisuutena on huolehtia siitä, että työn tekemisen edellytykset ovat omassa tiimissä olemassa.  Esimiehen roolia ja vastuuta voidaankin tarkastella kolmen samanaikaisen roolin kautta. Esimiesrooli sisältää samanaikaisesti lakisääteisen roolin ja vastuun, työtehtävän ja strategian toteuttajan roolin ja vastuun sekä muutoksessa johtamisen roolin ja vastuun. 

Tässä koulutuksessa kirkastetaan osallistujien systeemista kokonaiskuvaa esimiehen roolista ja vastuusta muutoksessa. Osallistujat oppivat hahmottamaan, mikä yhteys näillä rooleilla on keskenään ja mikä niiden toimivuudessa on keskeistä. Koulutuksessa tarkastellaan esimiesroolin näkökulmasta käsin kahta hyvin tyypillistä muutoksen aiheuttamaa lieveilmiötä, yli- ja alisuoriutumista sekä työyhteisön sosiaalisen toimivuuden haasteita eli työpaikan ristiriitoja.  Osallistujat saavat päivän aikana konkreettisia työkaluja oman tiiminsä johtamiseen ja työn teon edellytysten parantamiseen.

Aika ja paikka: 22.2.2018 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta, Sokos hotel Lappee

Kohderyhmä: koulutus sopii jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle esimiehelle.

Kouluttaja: työyhteisövalmentaja Katja Lundberg

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 8.2.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.2.2018
Hinta 195,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 7.3.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2018
Hinta 64,00 €

Resilienssi eli muutosjoustavuus - esimiehille

Jatkuva muutos on uusi työelämän normaalitila. Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän jatkuviin muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Toisin sanoen on tuottavampi sekä tehokkaampi ja samanaikaisesti voi hyvin. 

Resilienssi on kuin lihas. Sitä voidaan kehittää. Mitä vahvempi reslienssi on, sitä nopammin yksilöt ja organisaatiot palautuvat muutoksen aiheuttamasta kriisistä ja sitä nopeammin fokus siirtyy tuottavaan työhön. Työn mielekkyys kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ

 • ·       Miksi muutokset voivat olla haastavia?
 • ·       Mitä resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa yksilön ja organisaation näkökulmasta?
 • ·       Miten vahva resilienssi näkyy työpaikalla?
 • ·       Kuinka kehitän iitsetuntemustani, kykyäni sietää epävarmuuksia ja stressiä sekä vahvistan omaa resilienssiäni?
 • ·       Miten voimme kehittää  kyvykkyyttämme kohdata ja hyödyntää muutoksia?

Aika ja paikka: 14.3.2018 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta,Sokos hotel Lappee

Kohderyhmä: koulutus sopii jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle esimiehelle.

Kouluttaja: työyhteisövalmentaja Katja Lundberg

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.2.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2018
Hinta 195,00 €

Parisuhteen varallisuusasiat muodostavat monitahoisen ongelmakentän. Aviopuolisoita koskeva erityissääntely on vuosikymmenien aikana vähentynyt ja sopimusvapaus vastaavasti lisääntynyt; toisaalta nimenomaan avioliittoon kytkeytyvä avioehtosopimusta koskeva sääntely on monin osin tulkinnanvarainen ja avoimia kysymyksiä riittää. Avopuolisoita varten puolestaan säädettiin joitakin vuosia sitten parin eroon liittyvä erityissäännöstö. Ongelmia syntyy kummassakin liittotyypissä ja joskus sopimuksilla saattaa olla yllättäviäkin seurauksia muun muassa verotuksen puolella.

Koulutuspäivän aikana kartoitetaan näitä kysymyksiä sekä sopimusten käyttöalan, tarpeellisuuden että jo tehtyjen sopimusten seurausten näkökulmasta. Tavoitteena on selkiyttää puolisoiden varallisuussopimusten kokonaiskuvaa sekä etsiä keinoja, joilla välttää harkitsemattomasti tehdyistä sopimuksista aiheutuvia riskejä. 

Aika ja paikka 20.3.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö
Koulutuksessa käsiteltävät asiat:

 • Avioehtosopimuksen käyttöala, hyödyt ja riskit
 • Muut varallisuussopimukset, sopimus avioeron varalta
 • Puolisoiden keskinäiset velkasuhteet, takaukset, työsuhde
 • Yhteisomistus ja sen purku
 • Avioeron sopimusratkaisut ja verokysymykset
 • Aviovarallisuussopimusten kansainväliset kysymykset
 • Avoliiton sopimukset – mistä voi ja kannattaa sopia?
  Avoero, hyvitys, veroriskit avoeron toimissa

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  250 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2018
Hinta 250,00 €

OMISTAJAN JA HALTIJAN ASEMASTA PERINTÖKAAREN 3:1 a §:n JA TESTAMENTILLA SAADUN HALLINTAOIKEUDEN TILANTEESSA

Perintökaaren leskelle tarjoamaa vähimmäissuojaa – asunnon ja tavanomaisen asuntoirtaimen jakamattomuutta – koskeva sääntely on osin niukkaa ja osin vanhentunutta. Testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta koskeva PK 12 luku toimii edelleen testamentin tulkintaohjeena ja tämän lisäksi jo lähtökohtaisesti sovellettavana sääntelynä tilanteessa, jossa leski on saanut hallintaoikeutensa suoraan lain nojalla. Nykyoloissa aukkoja jää paljon eikä aiheesta ole liiemmälti ylimmän oikeusasteen käytäntöäkään, vaikka itse problematiikka tulee arjessa erittäin usein esiin.

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa omistajan ja käyttöoikeudenhaltijan edut ovat ristiriidassa keskenään tai oikeudet epäselviä, ja etsitään niihin ratkaisuja.

Aika ja paikka 27.3.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö
Käsiteltävät asiat:

 • PK 3:1 a ja PK 12 luku – hallintaoikeuksien lakisääteinen sääntelykehys
 • Pääasiallisesti kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto – kodiksi sopiva asunto
 • Tavanomainen asuinirtaimisto
 • Käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksista vastaaminen
 • Ennenaikainen käyttöoikeudesta luopuminen vastikkeetta ja vastikkeellisesti, oikeuden luovuttaminen toiselle
 • Omistajan oikeudet ja turvakeinot käyttöoikeuden kestäessä ja päättyessä
 • Testamentaaristen määräysten mahdollisuudet ja rajat; käyttöoikeudenhaltijalle annetut oikeudet määrätä esim. käyttöoikeuden kohteena olevan asunnon vaihtamisesta
 • Hallintaoikeussuhteessa tapahtuvien muutosten verokohtelu

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 250 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään13.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2018
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 27.3.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 13.3.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.3.2018
Hinta 64,00 €

Tietosuojan uudistuva sääntely

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa. Myös kansallista tietosuojan lainsäädäntö uudistetaan keväällä 2018. Koulutuksessa käydään läpi tietosuojalainsäädännön sekä julkiselle hallinnolle että yksityiselle sektorille asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella viranomaisella on oltava nimettynä tietosuojavastaava. Myös yksityisellä sektorilla pitää olla nimettynä tietosuojavastaavat silloin, kun organisaation ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta henkilötietojen käsittelystä, kuten pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Koulutuksessa käydään läpi tietosuojavastaavan rooli ja tehtävät.

Aika ja paikka: 3.4.2018 klo 9.00 – 15.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Ohjelma:

Klo     8.45 Ilmoittautuminen
9.00 – Tietosuojan sääntely ja sääntelykohteet
10.00 – Tauko
10.15 – Henkilötietojen vastuut ja velvollisuudet
11.30 – Lounastauko
12.30 – Henkilötietojen käsittelyn vastuut ja velvollisuudet jatkuu
13.45 – Tauko
14.00 – Rekisteröidyn oikeudet
15.00 – Koulutuksen päättäminen

Kouluttaja: Tomi Voutilainen, FM, HTT, IT-oikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 20.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2018
Hinta 190,00 €

 

Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella. Esittelen osallistujille erilaisia menetelmiä, joita he voivat hyödyntää kehityskeskustelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistujat oppivat kuinka

 • hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä kehityskeskusteluissa; esittelen lyhyesti ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteitä ja menetelmiä
 • oivalluttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa; osallistujat saavat käyttöönsä valmennuskeskustelun perusrungon, jota voi hyödyntää kehityskeskustelussa
 • osaamisen johtaminen tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista; esittelen lyhyesti osaamisen johtamisen perusprosessin
 • kehityskeskustelu toimii osaamisen johtamisen välineenä; esittelen kuinka osaamisen johtaminen luo rakenteen kehityskeskusteluun
 • määritellään osaamistavoitteet ja osaamista kartoitetaan; esittelen kysymysmalleja kuinka tämä toteutetaan käytännössä
 • laaditaan yhteenvedot ja osaamisen kehittämissuunnitelmat; esittelen dokumenttipohjia tätä varten
 • osaamisen kehittämisen moninaisia menetelmiä hyödynnetään; esittelen erilaisia menetelmiä osaamisen kehittämiseksi
 • kehityskeskusteluun valmistaudutaan; tarkistuslista
 • hyödynnetään ja valmentavia menetelmiä kehityskeskustelussa; osallistujat harjoittelevat näiden käyttämistä koulutuksessa ja siten käytäntöön soveltaminen on helpompaa.

Aika ja paikka:5.4.2018 klo 9 - 15, kesäyliopiston koulutustila, Koskikatu 1, Imatra

Kohderyhmä: kaikille, joiden työtehtäviin kehityskeskustelut kuuluvat

Kouluttaja: Arttu Puhakka

Arttu Puhakka työskentelee suunnittelijana koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Puhakka on sertifioitu ratkaisukeskeinen työyhteisö –kouluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja (coach). Puhakka on valmentanut sekä yksityisen että julkisen sektorin esimiehiä ja työntekijöitä. Puhakan pitämissä koulutuksissa ja valmennuksissa on ollut n 7000 osallistujaa. Hän on pitänyt ratkaisukeskeisiä koulutuksia ja valmennuksia mm. seuraaville tahdoille: Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuun kaupunki, Ilomantsin kunta, Blancco Oy, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Kesla Oyj, Seinäjoen kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kuopion Kansalaisopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Vapo Timber, Abloy Oy, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus, Fimea (Kuopio), AVI Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkä, Kuopion TE-toimisto, Kuopion alueen Kauppakamari, Lametal Oy, Kevako Oy, Ponsse Oyj, KYS KNK-klinikka, PSSHP Tiedepalvelukeskus, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Karjalan kirjapaino –konserni, Kauppahuone Laakkonen Oy ja Yrjö Laakkonen Oy, Suomussalmen kunta, Kemin kaupunki, ENW Management Oy. Lisäksi Puhakka on kouluttanut ja valmentanut ratkaisukeskeisuudestä Itä-Suomen yliopiston EMBA-koulutusohjelmassa. Puhakka on yksi Osaamisen johtamisen oppaan kirjoittajista sekä toinen Future Leadership ja Kokeilukirja kirjojen kirjoittajista.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 22.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 195,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 6.3.2018

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2018
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 3.5.2018

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2018

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 8.5.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.4.2018
Hinta 64,00 €