Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 13.9.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2018
Hinta 64,00 €

NYT DRONE-LENTÄJÄN KOULUTUS VIIKONLOPPUKURSSINA! KOULUTUS TOTEUTETAAN KAHTENA PERÄKKÄISENÄ VIIKONLOPPUNA.
Drone-lentäjien työllisyys tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Halusit sitten lentää drone-lennokkeja harrastuksena tai työnä, niin kouluttautuminen kannattaa. Saat uusia työkaluja ja toimintatapoja tehokkaaseen ja turvalliseen lentämiseen. 

Aika ja paikka 
Pe - la - su 21.-23.9. JA la - su 29.-30.9.2018
 (40 oppituntia) Kesäyliopiston koulutustila ja Immolan lentokenttä
Koulutuksen järjestää Etelä-Karjalan kesäyliopisto. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Imatran kaupungin ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Kohderyhmä                   
Lennokkien käyttöominaisuudet ja kustannustehokkuus tekevät niistä erinomaisen työkalun tarkkailuun, kohteiden kuvaamiseen, etsintöihin ja muihin tehtäviin. Drone-lennokkeja voidaan hyödyntää esim. rakennusten, teiden ja sähköjohtojen kunnon tarkistukseen, erilaisiin vartiointi- ja turvallisuustehtäviin, erilaisiin kuvaustehtäviin sekä pelastus- ja etsintäoperaatioihin. Koulutus sopii esimerkiksi poliiseille, rajavartiolaitokselle, pelastuslaitokselle, monille eri alojen yrityksille ja suurteollisuuteen. Koulutuksen tarjoamia turvallisen lentämisen tietoja ja taitoja tarvitsevat myös alan harrastajat.

Koulutuksen tavoite        
Antaa osallistujille valmiudet lennokkien ammattimaiseen käyttöön.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Miehittämättömien lennokkien historia
Miehittämättömien lennokkien eri kategoriat ja käyttötarkoitukset  
Lentämisen perusteet                                              
Kopterilennokkien toiminta-periaatteet
Sää lentoliikenteessä
Lennokkien ohjaamisen teoria
   a) Automaattiohjauksen toiminta- periaatteet
   b) Törmäyksen eston toiminta-periaatteet
Lennokkien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito
Lennokkien eri lisäosien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito (kamerat, kuljetuslaatikot jne.)

Simulaattori
Ilmailuviranomaisen vaatimukset (Trafi, EASA)                      
Opastus lentosimulaattorin käyttöön ja osaamis-vaatimukset

Simulaattorilentojen jälkeen:
Lennokkien käyttöönotto, turvalliset toimintatavat
Lentojen suunnittelu ja valmistelu

Lentotunnit eri toimintaympäristöissä

Lentotuntien jälkeen:
Lennokkien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen
Lentojen suunnittelu, valmistelu ja varmistus eri toimintatarkoituksissa (sisältää viranomaistiedottamisen)
Opastus Trafin appiin
 

Koulutuspäivien kulku 
pe klo 13.00 - 17.00
la -su klo 9.00 - 16.30    
Lounastauko lauantai ja sunnuntai-päivinä klo 12.00 - 13.00 (omakustanteinen)
Kahvitauot työskentelyn lomassa kouluttajan ohjeiden mukaan.

Osallistujat                       
Koulutukseen voidaan ottaa korkeintaan 20 henkilöä.

Kouluttaja                       
Lentoliikenteen asiantuntija Tero Taskila

Hinta                                
1250 euroa. 

DRONE-KURSSILAISTEN  PALAUTETTA AIEMMASTA KOULUTUKSESTA

”Erittäin hyvä peruspaketti RPAS-toimintaan. Melko kattava säädöspohjan tarkastelu varsinaisen ”lentämisen” lisäksi hyvä. Samoin perusteet aerodynamiikkaan ja sään lukemiseen. Simulaattorit ehdottoman tärkeät ennen live-lennätystä.”

”Hyvä tietopaketti nykyisistä ja tulevista säädöksistä. Simulaattorikoulutus oli erinomaisen hyödyllinen, mutta lentotunnit oikeilla droneilla tietenkin koulutuksen parasta antia.”

”Kouluttajan ammattitaito oli raudan lujaa. Suosittelen kurssia hinnasta huolimatta, sillä kurssilla käytiin monia ilmailuun liittyviä asioita läpi mitä muuten tuskin olisin opiskellut”

”Selkeät ohjeet yrityksen kannalta vaadittavista prosesseista. Tutustuminen muihin saman alan ”yrittäjiin” eri puolilta Suomea. Hyviä lentoharjoituksia, simulaattori harjoitukset tärkeitä ja hyviä.”

”Suositus: antaa valmiudet toimintaan. ”


Ilmoittautuminen              

Viimeistään 7.9.2018 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen on sitova. Ennen viimeistä ilmoittautumispäivää voit perua ilmoittautumisesi ilman kustannuksia. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. 

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2018
Hinta 1250,00 €

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä

Tuomioistuimessa testamenttiasiat ovat yleensä moite- tai tulkintariitoja, jotka käydään testaattorin kuoleman jälkeen. Usein kysymys on jälkikäteen saatavissa olevan ehkä niukan näytön arvioinnista sekä tulkintariidoissa testamentin aukollisuuden ja kaavamaisuuden tuottamista vaikeuksista. Oikeuskäytäntö antaa – tulkintalinjausten ohella – arvokasta tietoa nimenomaan testamentin laadintavaihetta ajatellen. Vastaavasti kokemukset erilaisten testamenttien täytäntöönpanosta kuolinpesissä kertovat paljon järjestelyjen toimivuudesta. Huomattava osa ongelmista olisi vältettävissä asianmukaisesti laaditun ja myös ajan tasalla pidetyn testamentin avulla. Myös testamentin lainvoimaistumiseen liittyvät perillisten ja testamentinsaajien toimet ja tahdonilmaisut ovat keskeisiä niin oikeudenmenetysten välttämisen kuin pesänselvityksen ja jaon loppuun saattamisen kannalta.

Koulutuksessa tarkastellaan testamenttikysymyksiä sekä tuomioistuinriitojen, kuolinpesäkäytännön että testamentin laadinnan näkökulmasta ja pyritään antamaan osallistujille vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan. Koulutus on tarkoitettu testamenttikysymysten kanssa toimiville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle sekä edunvalvontasektorilla toimiville.   

Aika ja paikka 20.9.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Testamenttausvapauden rajat: lesken vähimmäissuoja ja lakiosa
 • Kuolemanvaraisvakuutukset ja testamentti
 • Keskinäisen testamentin hyödyt ja riskit
 • Yleisjälkisäädös, legaatti vai jako-ohje?
 • Hallinta vai omistusoikeus?
 • Testamentin peruuttamiseen liittyvät ongelmat
 • Testamentin tiedoksianto, moiteoikeudesta luopuminen ja hyväksyminen – toimien sitovuus ja ulottuvuus
 • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
 • Verokysymyksiä. Luovuttavaksi tehtävä testamentti
 • Edunvalvontavaltakirja jäämistösuunnittelun näkökulmasta

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2018
Hinta 260,00 €

Modernin someviestinnän tehokkaat työkalut

"Koulutuksessa tutustumme erilaisiin modernin viestinnän tehokkaisiin työkaluihin, jotka helpottavat sosiaalisessa mediassa viestintää. Käymme läpi parhaat käytännöt ja vinkit niin visuaaliseen kuin sanalliseen ulosantiin - Mitä kannattaa tehdä ja mikä ei toimi? Koulutuksen sisältö pohjautuu osallistujien tietotaidon tason mukaan, joka kartoitetaan aloituskyselyllä. Tavoitteenamme on, että osallistujana saat koulutuksesta mukaasi some-työkalupakin, jonka avulla hallitset yrityksesi, yhdistyksesi tai työyhteisösi some-sisältöjen tuotannon vaivatta ja nopeasti. "

 
Aika ja paikka Imatralla 26.9. klo 10 - 15 kesäyliopiston koulutustila
 
 
Kohderyhmä kaikki someviestintää työssään tekevät
 
Kouluttaja Pia Komulainen, sosiaalisen median asiantuntija
 
Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta  190 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2018
Hinta 190,00 €

Tietosuojaklinikka yrittäjille

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Käsitellään yleisimmin esitetyt kysymykset ja käydään sitä kautta tietosuoja-asetus pääpiirteissään läpi ja käydään myös läpi tarvittavat rekisteriselosteet ja sopimukset, jotka yrittäjien tulee laatia. Tule mukaan esittämään kysymyksiä uudistuvasta tietosuojalaista sinun yrityksesi näkökulmasta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Aika ja paikka: 30.8.2018 klo 16.30 - 19.30 Imatran Kylpylä
Kohderyhmä: Yrittäjille, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille koulutus on maksuton
Kouluttaja: Petri Holopainen, lakimies, Suomen Yrittäjät
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452
Hintatiedot: 250 € Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille koulutus on maksuton
Ilmoittautuminen: viimeistään 16.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2018
Hinta 250,00 €

Digitaalinen viestintä ja media

Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, ja tavoitteena on ymmärtää digitaalista toimintaympäristöä sekä erilaisia sosiaalisen median sovelluksia sen osana. Keskeisiä teemoja ovat mm. digitaalinen julkisuus ja erilaiset osallistumisen muodot, maineen- ja kriisienhallinta digitaalisilla areenoilla sekä sosiaalisen median käyttö projektiviestinnässä ja rekrytoinnissa.

Aika ja paikka 28.9. – 20.10.2018 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)
pe – la 28.–29.9.2018, pe klo 16.30 – 20. 30, la klo 9.30 – 15.30
pe – la 19.–20.10.2018, pe klo 16.30 – 20. 30, la klo 9.30 – 15.30

Kohderyhmä: Viestinnän asiantuntijat, jotka haluavat kehittää osaamistaan digitaalisen viestinnän osalta.

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
* hahmottaa media murroksen sekä digitaalisen viestinnän ja median trendit, erityisesti vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen viestinnän merkityksen.
* ymmärtää digitaalisen viestinnän ja median tekijöinä, jotka muokkaavat yhteiskuntaa, liiketoimintaa ja niiden valtasuhteita
* ymmärtää sosiaalisen median sekä muun digitaalisen viestinnän strategisen roolin yritys- ja organisaatioviestinnässä ja tiedostaa viestinnän uusimpien käytäntöjen mahdollisuudet ja riskit eettisistä, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmasta sekä eri intressiryhmien kannalta
* tuntee digitaalisen viestinnän ja median keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä pystyy analysoimaan kriittiset, tuoretta tutkimusta hyödyntäen mm. sidosryhmäsuhteita, rekrytointiviestintää sekä kriisien ja maineen hallintaa näissä medioissa
* osaa työskennellä virtuaalitiimissä sekä muuten soveltaa digitaalisia alustoja ja medioita kuten wikejä, blogeja, podcasteja tai videoita ennakkoluulottomasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla

Luennot luentoja 24 tuntia, kontaktiopetus 2x2 pv (2 viikonloppua pe – la)

Toteutus: Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän kehityskulkuihin, erilaisiin toteutustapoihin sekä niiden arviointiin ja haasteisiin. Kurssilla suunnitellaan ryhmätyönä digitaalista viestinnän kehittämishanke joko olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle.

 Työtavat: Luennot, keskustelut ja pienryhmätehtävät.
Kouluttaja: Merja Porttikivi, KTT, tuntiopettaja, tutkija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 390 €, hinta sisältää kurssilla jaettavan materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 14.9.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2018
Hinta 390,00 €

GTD - Getting Things Done: fiksu työn hallinnan koulutus

Aika ja paikka:  23.11.2018 klo 9.00 - 16.45 Lappeenranta

Kohderyhmä: Asiantuntija-, koulutus-, toimisto- ym. runsaasti erilaisia työtehtäviä sisältävässä työssä toimivat henkilöt, jotka kokevat työnsä kiireiseksi ja sirpaleiseksi.

Tavoite: Työn parempi hallinta kiireen keskellä.

Sisältö:

09.00-12.00 GTD perusteet, osa 1
 
Johdanto - mitä ja miksi, mitä GTD mahdollistaa, yleiskuva menetelmästä ja koulutuksen tavoitteista.
Tuottava tila – mitä optimaalinen henkilökohtainen tuottavuus tarkoittaa ja kuinka se saavutetaan – oman henkisen kaistanleveyden hyödyntäminen.
Kerää – informaatiokanavien ja syötteiden tunnistaminen ja systemaattinen kerääminen – mikään ei jää huomioimatta; asiat eivät jää hoitamatta.

12.00-12.45 Lounastauko

12.45-16.45 GTD perusteet, osa 2
 
Käsittele – kaikkien syötteiden systemaattinen kerääminen osana omaa prosessia. Projektien ja niihin liittyvien tehtävien määrittely; reagoi etukäteen, ei siinä vaiheessa kun homma leviää käsiin.
Järjestä – kuinka projektit, tekeminen ja viitetieto järjestetään kitkattomaksi, helppokäyttöiseksi järjestelmäksi; työskentele puhtaalta pöydältä.
Katsasta – miten pidät järjestelmäsi ajan tasalla, kokonaisuuksien arviointi ja ajankäytön optimointi > tunnista kokonaisuudet niin että voit keskittyä tärkeimpään sen sijaan että vastaat vain kovimpaan huutoon.
 
14.15-14.30 Kahvi
 
Tee – tekemistä rajoittavat tekijät, millainen prosessi oma työsi on (työn luonne) ja tekemisen prioriteetit. Kuinka voit varmistua siitä että se mitä teet, on juuri se mitä sinun pitääkin tehdä; älä sekoita kiirettä tehokkuuteen.
 
Lisätieto: Ohjelmaan kuuluu kaksi erillistä webinaaria (á 90 min.), joiden aiheet ovat järjestelmän käyttöönotto ja viikkokatsaus. Jokainen voi osallistua webinaareihin omalta koneeltaan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Kouluttaja: Jukka Backman, GTDnordig Suomi

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 495 € sisältää GTD perusteet ja kaksi viikko-webinaaria 

Ilmoittautuminen: viimeistään 9.11.2018 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 9.11.2018
Hinta 495,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 4.10.2018 klo 16.30 - 20.30 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.9.2018

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 64,00 €

Eväitä ja energiaa myyntityöhön

asenne
- sen vaikutus tuloksiin
- kuinka viestitän asennettani

Yrittäjä
- miksi ja miten asetan tavoitteita
- tavoitteet motivaation ja jaksamisen lähteenä

Hyvät myyjän ominaisuudet
- mitä huiput tekevät toisin
- mitä voin omassa toiminnassani kehittää

Myyntityöhön liittyvät pelot
- mistä johtuu luurikammo ja liimatakamus
- kuinka hallitsen myyntipelkojani

Asiakashankinta ja lisämyynti
- mistä ja miten uusia asiakkaita ja lisämyyntiä
- exien lämmittely ja suositukset

Tuloksellinen asikaskohtaaminen
- hyödyn ja ominaisuuden ero
- kaupan päättäminen

Sitoutuminen kehitykseen
 - mitä teen tästä alkaen toisin/paremmin

Valmennus on innostava ja käytännönläheinen. Valmennus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka: 11.10.2018 klo 16 - 20 Imatran kylpylä

Kohderyhmä: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton

Kouluttaja: Tuija Rummukainen, Human Energy Oy 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, 010 322 9452

Hintatiedot: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton, 250 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 27.9.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2018
Hinta 250,00 €

Adobe PhotoShop on mainio työkalu paitsi ammattilaisille myös digikuvausta harrastaville. Kurssilla saat hyvät valmiudet digitaalisen kuvamateriaalin käsittelyyn.

Aika ja paikka: 3.-4.10.2018 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, Lpr

Kohderyhmä: Toimistojen työntekijät eri yrityksissä, markkinoinnin ja tiedottamisen parissa työskentelevät ja kaikki kuvankäsittelyn sujuvaa osaamista tarvitsevat.

Tavoite ja sisältö: Tutustumme ohjelman perusominaisuuksiin ja työkaluihin. Selvitämme, mitä pikselikuvalla tarkoitetaan ja mikä on resoluutio. Harjoitusten avulla käymme läpi kuvien paranteluun tarvittavat perustaidot ja piirtotasot, perehdymme retusointiin, kuvien koon muokkaukseen ja rajaamiseen sävyjen säätämiseen sekä kuvayhdistelmiin paitsi tasomaskien myös ohjelman automaation avulla. Lopuksi opimme tallennuksen sekä painotuotteisiin että verkkoympäristöön.

Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä. Kurssille osallistujien edellytetään käyttävän omaa kannettavaa tietokonetta, jossa on joko Adobe PhotoShop ohjelma valmiina tai ilmainen kokeiluversio (käyttöoikeus 1kk) asennetaan ennen kurssille tuloa.

Kouluttaja: ICT-kouluttaja Pirkko Linkola

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 160 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 19.9.2018 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 160,00 €

Lean management -periaatteilla voidaan kehittää toimistotyön ja tietojenkäsittelytehtävien tehokkuutta, laatua sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä jo lyhyellä aikajänteellä. Leanin onnistunut soveltaminen edellyttää johtamisen ja kehittämistyön toteuttamista uudella tavalla. Lean-periaatteet ovat tunnustetusti tehokkain tällä hetkellä tunnettu keino kehittää organisaation laajuista osaamista ja kilpailukykyä. Koulutus sopii hyvin julkishallinnon työntekijöille.

Aika ja paikka                          
2.10.2018 klo 10.00 - 16.00
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä 
Kurssi soveltuu kaikille toimisto- ja hallintoprosessien esimiehille sekä kehitystyöstä kiinnostuneille.

Tavoite ja sisältö                                              
Lean ja prosessien kehittäminen -kurssilla läpikäydään toimisto- ja hallintoprosessien kehittämisen keskeiset tekniikat ja johtamismenetelmät sekä leanin käyttöönoton perusperiaatteet. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joiden avulla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia jo lyhyessä ajassa.
Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä toimistotyön ja hallinnon kehittämisen mahdollisuuksista sekä antaa konkreettisia työkaluja prosessien virtauksen ja tehokkuuden kehittämisestä sekä lean johtamisen soveltamisesta toimistossa.

Kouluttaja                                
Kurssin vastaavana kouluttajana toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista leanosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean –yhdistys ry:n  ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa vuoksi. Viimeiset kaksi vuotta Ilkka on keskittynyt tuotekehitys ja toimistoprosessien kehittämiseen.

Päivän ohjelma                                                 

9:00  Lean Management                                                                                               
Filosofia ja perusperiaatteet

 • Asiakasarvo
 • Kaizen – jatkuva parantaminen

10:00   Virtauksen luominen prosesseihin

 • Virtauksen vaikutukset
 • Virtauksen analysointi
 • Virtauksen kehittäminen

11:15   Hukkailmiöiden poistaminen prosessista

 • Tuottamaton työ
 • Tiedonkulun hukkailmiöt
 • Vaihtelun hallinta

12:00 – 13:00       LOUNAS

13:00   Työn vakiointi

 • Vakioidun työn merkitys
 • Vakioidun työn suunnittelu
 • Tietosisältöjen vakiointi
 • 5S – toimintaympäristön ja järjestelmällisyyden kehittäminen

13:45   Päivittäisjohtaminen

 • Lean johtaminen
 • Visuaalinen johtaminen
 • Prosessien mittaaminen
 • Projektien ja asiantuntijatyön johtaminen

14:30 – 14:45  KAHVI

14:45   Ongelmaratkaisu ja prosessien kehittäminen

 • Ongelmaratkaisu osana päivittäisjohtamista
 • Ongelmien käsittely
 • Systemaattinen ongelmaratkaisu

15:15  Prosessien kehittäminen käytännössä

 • Etenemispolun suunnittelu
 • Kehitystekniikoiden ja –kohteiden valinta
 • Kehityshankkeiden johtaminen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen     

16:00   Loppuyhteenveto

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 240 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 18.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2018
Hinta 240,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 3.10.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 64,00 €

 

Asiantuntija kouluttaa

Tavoitteena on antaa työelämän kouluttajille käytännöllisiä keinoja koulutuksen suunnittelun ja
toteutuksen tueksi ja auttaa oman koulttajaminän vahvistamisessa. Kyseessä on osallistava
koulutus, jossa osallistujat voivat työstää halutessaan omia koulutuksiaan.
Kohderyhmä:
 Kouluttavat ja kouluttamistehtävissä alottavat työelämän asiantuntijat, jotka haluavat kehittyä
kouluttajina.
Kouluttaja:
 

Aika ja paikka: 2.10 klo 10 - 15.30; 3.10. klo 9 - 15.00 ja 16.10. klo 10 - 15.30
 
Kohderyhmä: Kouluttavat ja kouluttamistehtävissä alottavat työelämän asiantuntijat, jotka haluavat kehittyä
kouluttajina.
 

Päivä 1

Miten suunnitella koulutus työelämän asiantuntijoille, laajentaa heidän osaamistaan, yhdistää kurssin sisältö työhön ja päinvastoin.
Erilaiset koulutustilanteet. Miten toteuttaakoulutus, joka kehi&ää ihmisten toimintaa työyhteisössä. Sisällölliset tavoitteet ja odotusten hallinta.
Aikuiskouluttajan erilaiset roolit ja vastuu. Kouluttajan hyvä tila ja sen luominen. Miten luoda oppimista ja omaksumista tukeva, arvostava ja innostava ilmapiiri. Koulutus vai työpaja tai jotain siltä väliltä. Miten osallistaa aikuiset oppijat luontevalla tavalla.

Päivä 2

Kouluttajan ennakkoajattelu ja vuorovaikutus. Kouluttajan arvot ja uskomukset ja niiden vaikutus koulutukseen. Eri koulutusmuotojen hyödyntäminen ja yhdistäminen; mm. kouluttaminen, valmentaminen, mentorointi. Miten yhdistää kouluttaminen, valmentava ote, coaching ja mentorointi, fasilitointi. Ryhmä koulutuksen voimavarana ja kanssarakentajana. Miten toteuttaa mielekkäitä ryhmäkeskusteluja ja oppimistehtäviä. Oppimistyylien ja oppimisen tapojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.

Päivä 3

Haastavat koulutukset. Miten toimia haastavissa tilanteissa koulutuksen aikana. Tärkeän hiljaisen tiedon jakaminen. Mielikuvat ja metaforat. Esimerkit ja caset koulutuksessa. Luovien menetelmien mahdollisuuksia. Digiajan haasteet ja mahdollisuudet koulutuksessa. Kouluttajan apuvälineitä: fläpit, slidet, oppimisympäristöt, videot, slidesharet jne.

Kouluttaja:  Jaana Ovaska, yritys-, yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentaja, kouluttajakouluttaja, KM
(aikuiskoulutus), NLP Trainer ja Coach, ammattmentori. Kouluttaja on toiminut täysipäiväisissä
koulutus- ja valmennustehtävissä yli 10

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 290 €

Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net

 

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2018
Hinta 290,00 €

Resilienssi eli muutosjoustavuus

Jatkuva muutos on uusi työelämän normaalitila. Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän jatkuviin muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Toisin sanoen on tuottavampi sekä tehokkaampi ja samanaikaisesti voi hyvin. 

Resilienssi on kuin lihas. Sitä voidaan kehittää. Mitä vahvempi reslienssi on, sitä nopammin yksilöt ja organisaatiot palautuvat muutoksen aiheuttamasta kriisistä ja sitä nopeammin fokus siirtyy tuottavaan työhön. Työn mielekkyys kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

Koulutuspäivän sisältö

 • Miksi muutokset voivat olla haastavia?
 • Mitä resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa yksilön ja organisaation näkökulmasta?
 • Miten vahva resilienssi näkyy työpaikalla?
 • Kuinka kehitän iitsetuntemustani, kykyäni sietää epävarmuuksia ja stressiä sekä vahvistan omaa resilienssiäni?
 • Miten voimme kehittää  kyvykkyyttämme kohdata ja hyödyntää muutoksia?

Aika ja paikka: 7.11.2018 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: koulutus sopii jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle.

Kouluttaja: työyhteisövalmentaja Katja Lundberg

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 230 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.10.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2018
Hinta 190,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 29.11.2018 klo 16.30 - 20.30 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen:  viimeistään 15.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2018
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 7.11.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.10.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2018
Hinta 64,00 €

Microsoft Teams työyhteisöviestinnässä

Tässä koulutuksessa käydään läpi Teamsin toimintoja ja peruskäyttöä julkishallinnon näkökulmasta. Vaikka koulutuksessa pitäydytäänkin perusteissa, saavat myös jo Teamsia enemmän käyttäneet ideoita ja vinkkejä, kuinka työkalusta saa parhaan hyödyn.

 • Teams ja työyhteisöviestinnän murros
  • Yhteiset pelisäännöt
 • Teamsin toiminnot ja käyttö eri laitteilla
  • Teams osana Office 365 -tuoteperhettä
  • Tiimit ja kanavat
  • Sovellukset
  • Chat
  • Online-kokoukset
  • Tiedostot
  • Muistikirjat
 • Tiimin luonti ja hallinta
 • Toiminallisuuksien käyttö eri tilanteissa
 • Käyttöoikeudet ja jakaminen
 • Fasilitointi ja online-ryhmätyötaidot
  Sisältö
   
  Luennot: 10.10.2018 klo 10 - 16 Imatra, Tietäjäntalo
   
  Kouluttaja:  KTM, yrittäjä Oskari Uotinen
   
  Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
   
  Koulutuksen hinta:  220 €
   
  Ilmoittautuminen viimeistään: 26.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan 
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 220,00 €

Avioero-ositus ja kuolinpesäositus - Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt

Ositus tulee tehtäväksi aina avioliiton päättyessä ja on näin käytännössä hyvin tavallinen toimitus. Avioliittolain ositusta koskevan normiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko lain voimassaoloajan, mutta matkan varrella on saatu myös olennaisia uudistuksia kuten lesken tasinkoprivilegi ja mahdollisuus sovitella ositusta. Viime vuosikymmeninä ositusproblematiikkaan on tuonut oman lisänsä yleisen varallisuustason kohoaminen: kun ns. tavallisessakin kotitaloudessa on aiempaa enemmän omaisuutta mutta usein myös velkaa, intressit ovat kasvaneet ja niiden myötä myös tulkinnanvaraisten kysymysten ja riitojen mahdollisuus osituksissa lisääntynyt.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella erilaisia ositustilanteita nykypäivän näkökulmasta, pyrkiä antamaan ratkaisukeinoja esille tuleviin ongelmiin ja myös niiden ennalta ehkäisemiseen. Koulutus on tarkoitettu aviovarallisuusjärjestelmän kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville.   

Aika ja paikka 21.11.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Avioero- ja kuolinpesäosituksen peruseroista
 • Ositusperusteen syntymisestä ositukseen – välitilan normikehys
 • Osituksen piiriin kuuluva omaisuus ja sen selvittäminen
 • Velat, velkavastuu, velkojen siirrot, ylivelkaisuus
 • Hävitetty omaisuus, vastikkeet, restituutioperiaate
 • Tasinkoprivilegi teoriassa ja käytännössä
 • Tasingon valinta ja suorittaminen, osituksen ulkopuolisten varojen käyttö
 • Puolisoiden ennakkosopimukset osituksen varalta
 • 30 vuotta osituksen sovittelua – vakiintunut käyttöala?
 • Toimittamaton ositus

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2018
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 12.12.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.11.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.11.2018
Hinta 64,00 €

Minäkö projektin vetäjäksi - mitä on projektinhallinta?

 • Johdanto – mitä on projektihallinta?
 • Projektin hallinnan elinkaari
 • Projektin valinta, käynnistys ja asettaminen
 • Projektin määrittely
 • Projektin suunnittelu ja aikataulutus
 • Toteutus: toimeenpano ja ohjaus
 • Projektin päättäminen ja jatkuva kehittyminen
 • Mitä seuraavaksi?
   
  Aika ja paikka: 5.10. klo 10 - 15.30 Imatralla, Tietäjäntalo
   
  Kohderyhmä: kaikki projekteja työssään hoitavat henkilöt
   
  Kouluttaja: Asko Rasinen, HDR instituutti
   
  Tiedustelut:  koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
   
  Koulutuksen hinta: 189 €
   
  Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net
  Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus 
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 189,00 €

 

"Jäähyväiset Power Pointille –  visuaalisella fasilitoinnilla tehoa vuorovaikutukseen ja ryhmien kanssa työskentelyyn

Kaipaatko uusia keinoja ryhmän aktivoimiseen? Haluatko tuoda eloa ja elämyksellisyyttä puuduttaviin palavereihin? Mietitkö miten esittäisit asiasi ytimekkäästi ja kiinnostavasti? Visuaalinen fasilitoinnin koulutuksessa perehdymme oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhdessä ajattelun tehostamiseen kuvien, piirustelun ja visuaalisten mallien avulla. Opettelemme käytännönläheisiä piirustelu- ja visualisointitaitoja, joita soveltamalla nostat kokoukset, kehittämistilaisuudet ja esityksesi uudelle tasolle. Koulutus on suunnattu esimiehille, tiimin vetäjille, fasilitattoreille ja kouluttajille – kaikille, jotka haluavat uusia työkaluja ryhmien kanssa toimimiseen.

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa piirustelu- tai visualisointiosaamista."

Aika ja paikka: 28.9.2018 klo 10 - 16 Imatra
Kouluttaja: visuaalinen fasilitaattori Maija Kotamäki
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2018
Hinta 250,00 €

3D -tulostus on yllättävän helppoa ja yksinkertaista. Kuluttajamarkkinoille suunnatut koneet alkavat olla jo laadukkaita, ja niillä pystyy pienellä vaivalla tulostamaan esineitä monenlaisiin arjen, työn ja harrastusten tarpeisiin. Tulostemallit voi vaivattomasti mallintaa itse tai niitä voi ladata ilmaiseksi netistä. Itse piirretyn mallinnuksen voi myös tilata tulostettuna ja postitettuna.

Kurssilla opit mallintamaan kolmiulotteisen mallin, muokkaamaan sen tulostuskelpoiseksi ja tulostamaan 3-d -tulostimella mallintamasi esineen. Käymme läpi tulostamisen käytänteitä, tekniikkaa ja materiaalien ominaisuuksia. Tutustumme myös netistä löytyviin valmiiden tulostusmallien jakopaikkoihin. Kurssin jälkeen osaat suunnitella ja 3-d -tulostaa haluamiasi esineitä, ja sinulla on hyvä käsitys 3-d -tulostamisen mahdollisuuksista.

Aika ja paikka: pe - la 16.-17.11.2018 pe klo 16.30 - 20.15 ja la klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)       

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu 3-d -mallinnuksesta kiinnostuneille aikuisille ja nuorille.

Kouluttaja: kuvataiteilija, KuM Ville Huhtanen                                

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.11.2018
Hinta 180,00 €

NYT DRONE-LENTÄJÄN KOULUTUS VIIKONLOPPUKURSSINA! KOULUTUS TOTEUTETAAN KAHTENA PERÄKKÄISENÄ VIIKONLOPPUNA.
Drone-lentäjien työllisyys tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Halusit sitten lentää drone-lennokkeja harrastuksena tai työnä, niin kouluttautuminen kannattaa. Saat uusia työkaluja ja toimintatapoja tehokkaaseen ja turvalliseen lentämiseen. 

Aika ja paikka 
Pe - la - su 16.-18.11. JA  la - su 24.-25.11.2018
 (40 oppituntia) Kesäyliopiston koulutustila ja Immolan lentokenttä
Koulutuksen järjestää Etelä-Karjalan kesäyliopisto. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Imatran kaupungin ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Kohderyhmä                   
Lennokkien käyttöominaisuudet ja kustannustehokkuus tekevät niistä erinomaisen työkalun tarkkailuun, kohteiden kuvaamiseen, etsintöihin ja muihin tehtäviin. Drone-lennokkeja voidaan hyödyntää esim. rakennusten, teiden ja sähköjohtojen kunnon tarkistukseen, erilaisiin vartiointi- ja turvallisuustehtäviin, erilaisiin kuvaustehtäviin sekä pelastus- ja etsintäoperaatioihin. Koulutus sopii esimerkiksi poliiseille, rajavartiolaitokselle, pelastuslaitokselle, monille eri alojen yrityksille ja suurteollisuuteen. Koulutuksen tarjoamia turvallisen lentämisen tietoja ja taitoja tarvitsevat myös alan harrastajat.

Koulutuksen tavoite        
Antaa osallistujille valmiudet lennokkien ammattimaiseen käyttöön.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Miehittämättömien lennokkien historia
Miehittämättömien lennokkien eri kategoriat ja käyttötarkoitukset  
Lentämisen perusteet                                              
Kopterilennokkien toiminta-periaatteet
Sää lentoliikenteessä
Lennokkien ohjaamisen teoria
   a) Automaattiohjauksen toiminta- periaatteet
   b) Törmäyksen eston toiminta-periaatteet
Lennokkien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito
Lennokkien eri lisäosien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito (kamerat, kuljetuslaatikot jne.)

Simulaattori
Ilmailuviranomaisen vaatimukset (Trafi, EASA)                      
Opastus lentosimulaattorin käyttöön ja osaamis-vaatimukset

Simulaattorilentojen jälkeen:
Lennokkien käyttöönotto, turvalliset toimintatavat
Lentojen suunnittelu ja valmistelu

Lentotunnit eri toimintaympäristöissä

Lentotuntien jälkeen:
Lennokkien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen
Lentojen suunnittelu, valmistelu ja varmistus eri toimintatarkoituksissa (sisältää viranomaistiedottamisen)
Opastus Trafin appiin
 

Koulutuspäivien kulku 
pe klo 13.00 - 17.00
la -su klo 9.00 - 16.30    
Lounastauko lauantai ja sunnuntai-päivinä klo 12.00 - 13.00 (omakustanteinen)
Kahvitauot työskentelyn lomassa kouluttajan ohjeiden mukaan.

Osallistujat                       
Koulutukseen voidaan ottaa korkeintaan 20 henkilöä.

Kouluttaja                       
Lentoliikenteen asiantuntija Tero Taskila

Hinta                                
1250 euroa. 

DRONE-KURSSILAISTEN  PALAUTETTA AIEMMASTA KOULUTUKSESTA

”Erittäin hyvä peruspaketti RPAS-toimintaan. Melko kattava säädöspohjan tarkastelu varsinaisen ”lentämisen” lisäksi hyvä. Samoin perusteet aerodynamiikkaan ja sään lukemiseen. Simulaattorit ehdottoman tärkeät ennen live-lennätystä.”

”Hyvä tietopaketti nykyisistä ja tulevista säädöksistä. Simulaattorikoulutus oli erinomaisen hyödyllinen, mutta lentotunnit oikeilla droneilla tietenkin koulutuksen parasta antia.”

”Kouluttajan ammattitaito oli raudan lujaa. Suosittelen kurssia hinnasta huolimatta, sillä kurssilla käytiin monia ilmailuun liittyviä asioita läpi mitä muuten tuskin olisin opiskellut”

”Selkeät ohjeet yrityksen kannalta vaadittavista prosesseista. Tutustuminen muihin saman alan ”yrittäjiin” eri puolilta Suomea. Hyviä lentoharjoituksia, simulaattori harjoitukset tärkeitä ja hyviä.”

”Suositus: antaa valmiudet toimintaan. ”


Ilmoittautuminen              

Viimeistään 2.11.2018 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen on sitova. Ennen viimeistä ilmoittautumispäivää voit perua ilmoittautumisesi ilman kustannuksia. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. 

Ilmoittautuminen päättyy 2.11.2018
Hinta 1250,00 €