Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Digiosaamisen perusteet verkkokurssi

Kurssi on maksuton.

Tässä linkki Digiosaamisen perusteet kurssisivulle: 

https://snellmanedu.fi/digiosaamisen-perusteet/

Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021
Hinta 0,00 €

Tarkoitus on oppia tekemällä. Valmennuksessa on mukana sopivia annoksia teoriaa käytännön ratkaisujen ymmärtämiseksi. Jokaisen menetelmän osalta suunnitellaan, kuinka osallistujat tulevat menetelmää omassa työssään soveltamaan. Fasilitointimenetelmien oppimisprosessi esitys ja keskustelu taustateoriasta ja viitekehyksestä menetelmien ja työskentelytapojen harjoittelu pohdinta, mihin tilanteisiin menetelmä soveltuu, ja mihin ei menetelmät osana laajempia prosesseja: esimerkkejä ja kokemuksia ammattilaiselta

Koulutukseen osallistuvat

1. ymmärtävät fasilitoinnin periaatteet verkossa, merkityksen ja mahdollisuudet

2. ymmärtävät ryhmänvetäjän eri roolit ja mahdollisuudet edistää tavoitteisiin pääsyä eri tilanteissa

3. tunnistavat erilaisten osallistujien tarpeet ja oppivat tapoja saada kaikki mukaan osallistumaan

4. osaavat käyttää muutamia menetelmiä etäkokousten ohjaamiseen

5. omaavat rohkeutta ja konkreettisia menetelmiä ohjata osallistavasti

6. näkevät, miten opittuja asioita voi toteuttaa tuloksellisesti käytännössä ja miten verkkotilaisuuksia voidaan muuttaa osallistavampaan suuntaan.

Valmennuksessa opittavia menetelmiä: Tehokkaan ja aikaa säästävän fasilitoinnin periaatteet, useita viritysmenetelmiä verkkotilaisuuksien alkuun, ryhmämuistin merkitys ja käyttö etäkokouksissa, ideointi ja ideoiden valinta whiteboardin avulla,chatin käyttö palautteen antamiseen, janan käyttö pikapalautekyselyyn, huomiotyökalujen käyttö keskustelun rikastamiseen ja dokumentointiin


Aika ja paikka: 7.4.2021 klo 12 - 15.30

Kohderyhmä: kaikille meille kokousten suunnittelijoille ja toteuttajille

Kouluttaja: valmentajavirtuaalifasilitaattori, Henna Karjalainen, Grape People Finland Oy

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo@kesyli.net

Koulutuksen hinta: 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään: 24.3.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.3.2021
Hinta 180,00 €

Etänä tapahtuvan työskentelyn johtamisessa korostuvat ihmisten ja ryhmän johtamisen taidot.

Monet johtajat kipuilevat sen kanssa, miten johtaa yksilöitä ja ryhmää virtuaalisesti. Tässä valmennuksessa käydään läpi miten johtaa suoritusta ja motivaatiota etänä. Käymme läpi myös mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun virtuaalitiimissä aloittaa uusia työntekijöitä ja miten vahvistaa yhteisöllisyyttä, kun työtä tehdään hajautetusti.

Aika ja paikka 
v
erkossa 11.3.2021 klo 12.30 - 15.30

Kohderyhmä
johtajat ja tiimien vetäjät                   

Kouluttaja
Eveliina Salonen
Valmentaja, Executive Coach (ICF)
Varatuomari, teologian maisteri, tietokirjailija

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
170 €
 

Ilmoittautuminen
viimeistään 25.2.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Sisältö

Etäjohtamisen perusteet

Tuloksellisuuden johtaminen etänä

Yhteisöllisyyden vahvistaminen etänä

Hajautetun työyhteisön uudet jäsenet

Käytännön vinkkejä kohtaamiseen etänä

 

Teoriavirikkeitä, yhteistä keskustelua, parhaiden käytäntöjen jakamista, itsereflektointia

Ilmoittautuminen päättyy 25.2.2021
Hinta 170,00 €
Ilmoittaudu

Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, verkkokoulutus

Koulutuksessa käsitellään ostajan ennakkotarkastusvelvollisuutta, reklamaatiota/vaatimusten esittämistä, virhekynnyksiä ja vastuunrajoituksen yksilöintivaatimusta kiinteistön kaupassa. Koulutuksessa perehdytään erityisesti korkeimman oikeuden ja hovioikeuden linjauksiin.

Aika ja paikka23.3.2021 klo 12.30 – 16.00, koulutus järjestetään verkkokoulutuksena                             

Kohderyhmä: asianajajat ja asianajotoimistoissa työskentelevät lakimiehet                                                                                                      

Kouluttaja: OTT, yliopistonlehtori Pirkko Heikkinen, Lapin yliopisto                                         

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462                                                         

Koulutuksen hinta: 120 €

Ilmoittautuminen viimeistään 9.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2021
Hinta 120,00 €

Jäämistösuunnittelu mielletään usein lähinnä verosuunnitteluksi: miten järjestää asiat siten, että jälkeenelävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat lain tarjoamissa puitteissa aikanaan joutuisivat maksamaan mahdollisimman vähän veroa. Vaikka verotus on lopputuloksen kannalta tärkeässä roolissa, erilaisia toimenpidevaihtoehtoja (omistusoikeus, käyttöoikeudet, jaettu omistusoikeus jne.) suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon paljon muutakin. Mm. erilaisia käyttöoikeuksia sisältävät kuolinpesät saattavat olla vuosikymmeniä jakamatta, jolloin järjestelyjen toimivuudella tai toimimattomuudella on huomattava käytännön vaikutus osallisten elämään.

Avioliitossa ja muissa parisuhteissa joudutaan ennen kaikkea miettimään lesken konkreettista siviilioikeudellista asemaa suhteessa perillistahoon, olipa sitten kysymys lesken elinajan järjestelyistä tai jaosta lesken jälkeen. Lapsettomissakin avioliitoissa, joissa lesken lakisääteinen asema on yksiselitteisen vahva, on hyvä selkeästi ennalta hahmottaa myös lesken kuoleman jälkeen syntyvä lopputilanne. Lähemmin tarkastellen tuo kokonaisratkaisu ei ehkä olekaan juuri kyseisen parin ja henkilöpiirin osalta optimaalinen. Toisaalta, jos kysymyksessä on muu parisuhde kuin avioliitto, jälkeen elävän osapuolen aseman tietoinen järjestäminen on erityisen tärkeää. Monille pareille tuntuu edelleen tulevan yllätyksenä, kuinka vähäiset avoliiton lesken kuolinpesäoikeudet ovat liiton kestosta ja mahdollisista lapsista riippumatta.

Kokonaisjärjestelyiden osana on niin ikään harkittava edunvalvontavaltakirjojen tarve. Jommankumman osapuolen toimintakyvyn menetys missä tahansa asioiden vaiheessa on sopimus- ja testamenttijärjestelyjen eräänlainen ”perälauta”. Ellei edunvalvontavaltakirjaa ole, suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen ei kenties aikanaan tavallisen edunvalvojan toimivaltuuksien puitteissa olekaan mahdollista.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen, ja se on tarkoitettu kaikille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville lakimiehille.

Aika ja paikka: 15.4.2021 klo 9.30 – 16.00 Scandic hotel Patria, Kauppakatu 21, Lappeenranta.
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, mahdollisuus seurata myös etäyhteydellä.

Sisältö

 • Peruslähtökohta liitto- ja perhetyyppien moninaisuus: pari, lapset tai lapsettomuus, ei-yhteiset lapset, sekä parisuhteisiin sovellettavat lait: jälkeen elävän jäämistöoikeudellinen asema, parisuhdevarallisuusoikeuden vaikutus jäämistöön ja perintöön.
 • Kartoituksen lähtökohta: mitä osapuolten asioissa lain nojalla tapahtuu, jos ei tehdä mitään? Seuraavaksi: miltä osin osapuolet haluavat poiketa tästä lain tarjoamasta lähtökohdasta?  Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen:
 • Avioehtosopimus, sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset.
  Muut aviopuolisoiden varallisuussopimukset. Näiden verotuksellinen vaikutus
 • Avopuolisoiden ”avoliittosopimukset” ja omaisuuden erottelu.
  Erottelun verotus
 • Vakuutusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet
 • Testamentaariset keinot ja testamentilla annettavien oikeuksien laajuus.
  ”Luovuttavaksi tehty” testamentti
 • Yhteisten ja ei-yhteisten lasten asema: laillisen eriarvoistamisen rajat ja tavat.
  Elinaikaisten varallisuudensiirtojen vaikutukset perinnönjaossa
 • Lapsettoman parin määräykset erityisesti kummankin kuoleman jälkeistä aikaa ajatellen
 • Edunvalvontavaltuutus ja sen tarve: lesken toimintakyvyn menetys leskeysaikana ja kuolinpesätoimien vaikeutuminen valtuutuksen puuttuessa.
 • Rakennetun kokonaisratkaisun loppuarviointi myös verotuksen näkökulmasta                                                                

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta                                                         

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.4.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.4.2021
Hinta 260,00 €

Organisaation kriisisuunnitelman tarkoitus on varautua äkillisiin, negatiivisiin tapahtumiin, joissa korostuu viestinnän tärkeys.  Viestintävalmiutta tarvitaan, koska viestintä tekee kriisijohtamisen näkyväksi. Parhaimmillaan kriisiviestintäsuunnitelma voi olla aito työväline toimintavalmiuden päivittämiseksi ja parantamiseksi.

Koulutuksessa osallistuja saa kriisiviestintäsuunnitelman rungon, jota voi muokata ja päivittää vastaaman oman organisaation tarpeita.

Aika ja paikka
24.3.2021 klo 9 – 15
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla

Kohderyhmä
Erilaisten organisaatioiden edustajat, jotka haluavat tehdä, päivittää tai työstää omaa kriisiviestintäsuunnitelmaansa

Tavoite
Koulutuksen konkreettisena tavoitteena on tuottaa omalle organisaatiolle soveltuva kriisisuunnitelma tukemaan kriisiviestintävalmiutta silloin kun vastataan erilaisten kriisien vaatimuksiin.

Sisältö             
Koulutuksessa käsitellään kriisiviestinnän työnjakoa, yhteistyötä ja johtamisviestintää sekä organisaation puitteissa että alueellisella tasolla. Lisäksi nostetaan esille organisaation eri roolit erilaisissa kriiseissä.

Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa VTT, KTM Maarit Pedak, organisaatioviestinnän asiantuntija ja kouluttaja. Hänen väitöstutkimuksensa 2018 käsitteli kriisiviestintää ja varautumista kriisijohdon näkökulmasta.

Ohjelma
klo 8.40  Verkkokoulutustila aukeaa
Klo 9.00 - 10.30 Ensimmäinen osuus
Tauko
Klo 11.00 - 12.30 Toinen osuus
Lounastauko
Klo 13.30 - 15.00 Kolmas osuus

Toteutus verkossa
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Koulutusta ei tallenneta.

Tiedustelut
Mari Smolander p. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta
160 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2021
Hinta 160,00 €

Positiivisella psykologialla kohti työnimua! Verkkokoulutus

Välillä työ väsyttää. Miten toimia, että oma sisäinen akku latautuu ja myös aivot voivat hyvin? Positiivisen psykologian avulla voit itse vaikuttaa työssä jaksamiseen sekä listä omaa ja koko työyhteisön työhyvinvointia!
Tämä koulutus sopii niin yksityisyrittäjille, pienyrityksille kuin isommille työyhteisöille.  Olet sitten opettaja, toimistotyöntekijä, hieroja tai toimitusjohtaja - tämä sopii kaikille ammattiryhmille.

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Aika ja paikka: 16.3.2021 klo 10.00 - 16.30 Lappeenranta, koulutuksen Zoom-linkki lähetetään osallistujille koulutusvahvistuksen yhteydessä.

Kohderyhmä:
Kaikki henkilöstöalalla työskentelevät (sosiaali-, terveys-, julkis- ja kasvatusalan henkilöstö) ja kaikki työhyvinvoinnista ja omien voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneet henkilöt.

Sisältö:
Haluatko voida työssäsi paremmin? Aloittaa työviikko innolla ja jaksaa työn jälkeen nauttia myös vapaa-ajasta? Positiivisen psykologian harjoituksilla voit vaikuttaa työssä jaksamisessa!

Työn imua voit lisätä mm. luonteenvahvuuksien tuntemisella, myönteisten tunteiden lisäämisellä ja merkityksellisyyden löytämisellä niin työ- kuin vapaa-aikana. Myötätunnon vahvistaminen ja myönteinen ilmapiiri lisäävät tutkitusti työntekijöiden hyvinvointia ja samalla kasvattavat työntekijöiden sitoutumista sekä johtavat parempiin työsuorituksiin. Hyvinvoivat työntekijät luovat hyvinvoivan työyhteisön.

Koulutuspäivässä paneudutaan mm. seuraaviin seikkoihin:
  * Kuinka lisätä työnimua ja työssä jaksamista?
  * Miten pitää huolta aivoista työpäivän aikana?
  * Luonteenvahvuudet apuna työelämässä
  * Merkityksellisyyden tunteen eteenpäinvievä voima
  * Mikrotauot ja muut henkisten akkujen lataajat
  * Työpaikan positiivisen psykologian voimavarapankki

Koulutukseen osallistuvat saavat myös Kukoistava työntekijä -vihkon, jossa tietoa ja harjoituksia jatkotyöskentelyä varten.

Ohjelma
klo 9.30 - 10.00 verkkoympäristö aukeaa, jolloin mahdolliisuus yhteyden testaamiseen
klo 10.00 - 11.30 luento
klo 11.30 - 12.30 lounastauko
klo 12.30 - 14.30 luento
klo 14.30 - 14.45 kahvi
klo 14.45 - 16.30 luento

Kouluttaja:
Positive Psychology Practioner, Tio, TM Tiia Trogen
Tiia Trogen on teologian maisteri, teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä Ilo olla yhdessä! -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €, hinta sisältää koulutuspäivän materiaalin

Ilmoittautuminen viimeistään 2.3.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2021
Hinta 190,00 €
Ilmoittaudu

Aika
tiistai 30.3.2021 kello 9.00–16.00   

Paikka
Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

Yhteistyökoulutus
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa
 ja TT Valmennuksen kanssa.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu toimialasta riippumatta esimies-, päällikkö- ja johtamisrooleissa työskenteleville, joiden vastuualueeseen kuuluu talouden johtaminen ja sen myötä myös päätöksenteko.

Tavoite
Hyvä talouden johtaminen takaa liiketoiminnan suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin. Talouden johtaminen on oleellinen osa organisaation johtamista. Talouden johtamisosaamisen avulla teet valintoja ja päätöksiä organisaatioisi menestyksen takaamiseksi.

Tämä koulutus on ensimmäinen osa sisäisen laskennan koulutuskokonaisuudesta, jonka tarkoitus on tukea esimiestyötä talouden johtamisen näkökulmasta.

Koulutuksen käytyäsi osaat:
selittää talouden sekä taloudellisten tunnuslukujen roolin päätöksenteossa
huomioida oleelliset taloudelliset näkökulmat päätöksenteossa
arvioida taloudellisten näkökulmien vaikutussuhteita ja taustoja
käyttää hyödyksi koulutuksessa esitettyjä konkreettisia työkaluja ja ajatusmalleja talouden johtamisessa

Sisältö
Talouden johtamisen lähtökohdat ja taustat
Talouden terveyskolmio liiketoiminnassa
Talouden johtamisen menetelmät ja työkalut
Strateginen näkökulma päätöksenteossa
Talouden johtamisen tavoitteet
Talouden viestintä

Kouluttaja
KTM Timo Toivanen, TT Valmennus Oy:n toimitusjohtaja      
Timo Toivanen on talouden oivalluttaja ja yritystalouden moniottelija. Toivasen tavoitteena on tuottaa talouden oivalluksia koulutuksiin osallistujille ja hän haluaa haastaa ihmisiä kehittymään vankemmiksi talouden ja liiketoiminnan osaajiksi.
Timo Toivanen on kokenut kouluttaja, kokemusta on yli 1000 koulutustilaisuudessa räätälöidyissä yritysvalmennuksissa sekä lukuisten suomalaisten koulutusorganisaatioiden koulutuksissa.
Timo jakaa talouden ilosanomaa ymmärrettävästi ja osallistujat huomioiden. Timo on positiivinen, energinen ja innostava esiintyjä, joka tempaa kuulijansa mukaan koulutukseen.

Hinta
285 € sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

Ilmoittautuminen
Viimeistään 16.03.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2021
Hinta 285,00 €

Aika
tiistai 27.4.2021 kello 9.00–16.00

Paikka
Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

Yhteistyökoulutus
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa ja TT Valmennuksen kanssa.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu toimialasta riippumatta esimies-, päällikkö- ja johtamisrooleissa työskenteleville, joiden vastuualueeseen kuuluu talouden johtaminen ja sen myötä myös päätöksenteko.

Tavoite
Hyvä talouden johtaminen takaa liiketoiminnan suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin. Kannattavuuslaskenta ja kannattavuuden ohjaaminen ovat osa sisäistä laskentaa ja oleellinen osa päätöksentekoa. Talouden johtamisosaamisen avulla teet valintoja ja päätöksiä organisaatioisi menestyksen takaamiseksi.

Tämä koulutus on toinen osa sisäisen laskennan koulutuskokonaisuudesta, jonka tarkoitus on tukea ja vahvistaa esimiestyötä talouden johtamisosaamisen näkökulmasta.

Koulutuksen käytyäsi osaat:
arvioida kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä
laskea kannattavuutta
arvioida kannattavuuslaskelmia ja –raportteja
luottaa omaan päätöksentekoosi paremmin kannattavuutta arvioidessasi
käyttää hyödyksi koulutuksessa esitettyjä konkreettisia työkaluja kannattavan liiketoiminnan varmistamiseksi

Sisältö
Kannattavuus liiketoiminnassa
Kannattavuuslaskenta
Hinta kannattavuuden osatekijänä
Kannattavuuden ohjaaminen
Miten varmistat kannattavuuden?

Kouluttajat
KTM Timo Toivanen, TT Valmennus Oy:n toimitusjohtaja      
Timo Toivanen on talouden oivalluttaja ja yritystalouden moniottelija. Toivasen tavoitteena on tuottaa talouden oivalluksia koulutuksiin osallistujille ja hän haluaa haastaa ihmisiä kehittymään vankemmiksi talouden ja liiketoiminnan osaajiksi.
Timo Toivanen on kokenut kouluttaja, kokemusta on yli 1000 koulutustilaisuudessa räätälöidyissä yritysvalmennuksissa sekä lukuisten suomalaisten koulutusorganisaatioiden koulutuksissa.
Timo jakaa talouden ilosanomaa ymmärrettävästi ja osallistujat huomioiden. Timo on positiivinen, energinen ja innostava esiintyjä, joka tempaa kuulijansa mukaan koulutukseen.

Hinta
285 € sisältää opetuksen ja sähköisen koulutusmateriaalin.

Ilmoittautuminen
Viimeistään 13.04.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2021
Hinta 285,00 €