Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Huom! Kurssille voi mainiosti osallistua vaikkei olisi ollut ensimmäisellä jaksolla mukana


• Asenne ja tavoitteet
- oman asenteen vaikutus tuloksiini

• Muistutuksena Huippumyyjän ominaisuudet
- mitä huiput tekevät toisin
- mitä taitoja voin itsessäni kehittää

• Lisämyynti mahdollisuuksien hyödyntäminen
- kuka ja milloin voi tehdä lisämyyntiä
- lisämyynnin merkitys liiketoiminnalle

• Hinta
- miten ja milloin esitän hinnan asiakkaalle
- hintakammo ja arvon perustelu

• Ajankäytönhallinta myyntityössä
- aikavarkaiden tunnistaminen
- aikaansaavuuden hallinta

• Erilaiset persoonat asiakkaana ja lähipiirissä
- ymmärrä ja hyväksy erilaisuus
- kuinka eri tyypeille myydään

• Kehitykseen sitoutuminen
- mitä teen tästä alkaen toisin / parem

Valmennus on innostava ja käytännönläheinen. Valmennus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka: 28.3.2019 klo 16 - 20 Imatran kylpylä

Kohderyhmä: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton

Kouluttaja: Tuija Rummukainen, Human Energy Oy 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, 010 322 9452

Hintatiedot: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton, 250 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 14.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.3.2019
Hinta 250,00 €

LESKI JA RINTAPERILLISET KUOLINPESÄSSÄ

Jakamattomuuden aika, ositus ja jako

Hyvin tavallinen kuolinpesä on lesken ja rintaperillisten muodostama pesä. Varsin tavallista myös on, että sekä ositusta että jakoa lykätään pitkälle, usein lesken kuoleman yli. Vainajan kuolinhetkestä ositukseen ja jakoon kuluvaan aikana ja itse toimituksiin liittyy paljon käytännön kannalta merkittävää problematiikkaa, joskus jopa oikeudenmenetysten vaara, ellei tilannetta sekä alkuun että mahdollisten olosuhdemuutosten sattuessa osata tarkastella oikein. Oman lukunsa muodostavat oikeustoimet kuolinpesähallinnon aikana, luvat, rajoitukset ja sopimukset. Jos pesässä on alaikäisiä tai muuten edunvalvonnassa olevia osakkaita, tällä on omat vaikutuksensa.

Koulutuspäivän tarkoituksena on auttaa osallistujia hahmottamaan lesken ja rintaperillisten välistä juridista suhdetta ja tarjota tarkoituksenmukaisia menettely- ja ratkaisuvaihtoehtoja eri tilanteiden varalta ja eri osapuolten näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu asianajajille, oikeusavustajille ja muille lakimiehille, joiden työtehtävät käsittävät kuolinpesiin liittyviä tehtäviä.

Aika ja paikka 10.4.2019 klo 9.30 – 16.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

  • Kuoleman jälkeen – jakamattomuus, vähimmäissuoja, ensitoimet
  • Pesänselvitys, vainajan velat, yhteiset velat
  • Testamentit ja niiden vaikutukset
  • Edunvalvonnassa olevien ja alaikäisten osakkaiden asema
  • Ositus, jako vai molemmat – ja milloin?
  • Lesken tasinkoprivilegin toteuttaminen
  • Ositus ja jako lesken ja rintaperillisten välillä; ennakkoperinnöt

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2019
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.


Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 3.4.2019 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.3.2019
Hinta 64,00 €

Työntekijän yksityisyyden suoja - miten esimiehen tulee käsitellä työntekijöiden henkilötietoja

Aika ja paikka: torstai 11.4.2019 klo 9.00 - 15.00  Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21, Lappeenranta

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt sekä luottamusmiehet

Sisältö:
* Yksityisyyden suoja perustuslain suojaamana oikeutena; mitä se tarkoittaa
* Mitä tietoja työnantaja saa kerätä ja käsitellä
* Tiedon lähteet
    - viralliset lähteet, mm. JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki
    - epäviralliset lähteet, mm. edellinen työnantaja
* Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
* Terveydentilaa koskevat tiedot
    - työnantajan edellyttämä rokottautuminen, siitä kieltäytyminen ja seuraukset
    - olennainen muutos terveydentilassa ja mitä siitä seuraa
* Henkilöluottotiedot
    - luottotietojen puuttuminen ja sen vaikutus työsuhteessa
* Huumausainetestaus
    - työnhakija
    - työ- ja virkasuhteinen
    - positiivinen tulos ja mitä siitä seuraa
* Työyhteisön kameravalvonta
* Sähköpostisalaisuus
* Tietojen antaminen eteenpäin
    - talon sisällä
    - toiselle työnantajalle
    - viranomaiselle
* Tietojen käsitteleminen vastoin lakia ja sen seuraukset
* Väärien tietojen antaminen työnantajalle ja sen seuraukset

Kouluttaja: varatuomari, OTM Kaija Kess
Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta: 260 €, koulutuspäivän hinta sisältää kahvit, lounaan sekä koulutuspäivän materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2019
Hinta 260,00 €

Työhyvinvoinnin johtaminen - Luottamus organisaatiossa työhyvinvoinnin välineenä ja keinona

Henkilöstöjohdolla on keskeinen rooli ja tehtävä organisaatiossa. Koulutus jatkaa tarkastelua vahvasti pehmeiden ja kovien arvojen välimaastossa nostamalla esiin muun muassa sairauspoissaolojen ja henkilöstön runsaan vaihtuvuuden kustannuksien linkittymistä suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ja henkilöstön sekä työyhteisön toimivuuden kehittämiseen.

Aika ja paikka: 12.4.2019 klo 9-16 Lappeenranta

KohderyhmäEri toimialojen ja yritysten keskijohdon ja henkilöstöjohdon tehtäviä hoitavat.

Sisältö: Tämä HR johdolle tarkoitettu koulutuspäivä jatkaa henkilöstöjohtamisen koulutussession teemaa, mutta pureutuu syvällisemmin Työhyvinvoinnin ja Luottamuksen tematiikkaan.

Kouluttaja: KTT Sari Lindblom

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 190,00 €

Digitaalinen viestintä ja media

Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, ja tavoitteena on ymmärtää digitaalista toimintaympäristöä sekä erilaisia sosiaalisen median sovelluksia sen osana. Keskeisiä teemoja ovat mm. digitaalinen julkisuus ja erilaiset osallistumisen muodot, maineen- ja kriisienhallinta digitaalisilla areenoilla sekä sosiaalisen median käyttö projektiviestinnässä ja rekrytoinnissa.

Aika ja paikka 12.-27.4.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 
pe – la 12.-13.4.2019, pe klo 16.30 – 20.30, la klo 9.30 – 15.30
pe – la 26.-27.4.2019, pe klo 16.30 – 20.30, la klo 9.30 – 15.30

Kohderyhmä: Viestinnän asiantuntijat, jotka haluavat kehittää osaamistaan digitaalisen viestinnän osalta.

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
* hahmottaa media murroksen sekä digitaalisen viestinnän ja median trendit, erityisesti vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen viestinnän merkityksen.
* ymmärtää digitaalisen viestinnän ja median tekijöinä, jotka muokkaavat yhteiskuntaa, liiketoimintaa ja niiden valtasuhteita
* ymmärtää sosiaalisen median sekä muun digitaalisen viestinnän strategisen roolin yritys- ja organisaatioviestinnässä ja tiedostaa viestinnän uusimpien käytäntöjen mahdollisuudet ja riskit eettisistä, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmasta sekä eri intressiryhmien kannalta
* tuntee digitaalisen viestinnän ja median keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä pystyy analysoimaan kriittiset, tuoretta tutkimusta hyödyntäen mm. sidosryhmäsuhteita, rekrytointiviestintää sekä kriisien ja maineen hallintaa näissä medioissa
* osaa työskennellä virtuaalitiimissä sekä muuten soveltaa digitaalisia alustoja ja medioita kuten wikejä, blogeja, podcasteja tai videoita ennakkoluulottomasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla

Luennot luentoja 24 tuntia, kontaktiopetus 2x2 pv (2 viikonloppua pe – la)

Toteutus: Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän kehityskulkuihin, erilaisiin toteutustapoihin sekä niiden arviointiin ja haasteisiin. Kurssilla suunnitellaan ryhmätyönä digitaalista viestinnän kehittämishanke joko olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle.

 Työtavat: Luennot, keskustelut ja pienryhmätehtävät.
Kouluttaja: Merja Porttikivi, KTT, tuntiopettaja, tutkija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 390 €, hinta sisältää kurssilla jaettavan materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 390,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.


Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 
16.4.2019 klo 16.30 – 20.30 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjänkatu 5

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.4..2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2019
Hinta 64,00 €
Etäjohtamisesta
Etätyö lisääntyy ja työ on yhä useammassa paikassa aika- ja paikkariippumattomampaa.
Tai työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten
vain silloin tällöin. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja työvoimaakin voi nykypäivänä
hankkia sieltä, mistä löydät parhaat osaajat. Edellytyksenä on kuitenkin, että työtä
osataan johtaa etäisyydestä huolimatta.
Etäjohtaminen voi olla etätyön tai hajautetun tiimin johtamista, kokonaan virtuaalisen
tiimin johtamista, liikkuvan työn johtamista tai jopa sekoitus näitä kaikkia. Työelämän
murros vaikuttaa moneen asiaan ja siksi etäjohtamisessa tarvittavan osaamisen
kehittäminen on tärkeää. Sen voidaan sanoa olevan tärkeä esimiehen ydinosaaminen jo
nyt monen kohdalla.
 
Etäjohtamisessa onnistuminen on kilpailukykytekijä
• Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta?
• Tyypilliset etäjohtamisen haasteet
• Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
Painopiste asioiden johtamisesta
ihmisten johtamiseen
• Tavoitteet ja työsuorituksen mittaaminen
• Miten olla ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?
• Kannustuksen ja palautteen merkitys
• Konkreettisia esimerkkejä suorituksen johtamiseen
etänä
Erilaisten ihmisten johtaminen etänä
• Miten erilaisuus ilmenee, mitä hyvä ottaa huomioon?
• Miten oma johtamistyylisi vaikuttaa eri ihmisiin?
• Motivaatiotekijät hajautetussa työssä
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen
• Luottamuksen merkitys korostuu
• Arvostamisen kulttuurin rakentaminen
• Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen
• Harjoitus: konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden
ylläpitämiseen
Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys
• Selkeyden luominen ja suunnan antaminen
• Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat
onnistumaan
• Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen
välineiden avulla
 
Aika ja paikka: 11.4.2019 klo 10 - 16 Imatra
 
Kohderyhmä: kaikille etätyöskentelyä johtaville
 
Kouluttaja: modernin työelämän kehittäjä ja tietokirjailija Ulla Vilkman
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 € 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2019
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 17.4.2019 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.4..2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.4.2019
Hinta 64,00 €