Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Voiko virkamies suositella lähisukulaistaan valittavaksi johtamaansa virastoon? Eikö kuntayhtiön hallituksen jäsenenä oleva luottamushenkilö ole esteellinen päättämään kyseisen yhtiön asioita? Voiko koululaisen vanhempi osallistua koulun lakkauttamista koskevaan päätöksentekoon luottamushenkilönä? Aiheuttaako pelkkä esteelisen henkilön läsnäolo päätöksenteon virheen?

Aika ja paikka:
6.3.2019 klo 10 - 15 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjäntalo

Kouluttaja:
lakimies Susanna Ijäs

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 250 €

Ilmoittautuminen: 
viimeistään 20.2.2019.
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 20.2.2019
Hinta 250,00 €

Kannustava viestintä nostaa mielialaa ja innostaa. Myös työstä annettava palaute on työn ja työtapojen kehittämisen kannalta motivoivaa, kunhan se on rakentavasti annettu. Viestinnän tyyli ja sävy vaikuttavat siihen, miten viesti menee perille. Koulutuksessa pohdimme, miten esimies voi käynnistää omalla työpaikallaan positiivinen työyhteisöviestinnän. Mitkä asiat vaikuttavat rakentavan ja kannustavan ilmapiirin luomiseen. Osallistujat pääsevät paljon keskustelemaan ja pohtimaan aiheita omalta kannaltaan. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää kannustavan viestinnän mahdollisuudet eri tilanteissa, huomioi oman viestintä- ja vuorovaikutustyylinsä ja saa välineitä kannustavan viestintäkulttuurin rakentamise

Aika ja paikka:
28.3.2019 klo 10 - 16 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä:
organisaatioiden ja yritysten esimiehet.

Ohjelma:

10.00               Tilaisuuden aloitus ja esittäytyminen
                         Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustilanteet – kannustava vuorovaikutus
12.00               Lounas
13.00               Oman vuorovaikutus- ja viestintätyylin arviointi
                        Sanattoman viestinnän vaikutus merkityksen luomisessa
14.30               Kahvitauko
14.45               Kannustavan ilmapiirin rakentaminen
16.00               Koulutus päättäminen


Kouluttaja:
viestinnän asiantuntija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 195,00 €

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä

Tuomioistuimessa testamenttiasiat ovat yleensä moite- tai tulkintariitoja, jotka käydään testaattorin kuoleman jälkeen. Usein kysymys on jälkikäteen saatavissa olevan ehkä niukan näytön arvioinnista sekä tulkintariidoissa testamentin aukollisuuden ja kaavamaisuuden tuottamista vaikeuksista. Oikeuskäytäntö antaa – tulkintalinjausten ohella – arvokasta tietoa nimenomaan testamentin laadintavaihetta ajatellen. Vastaavasti kokemukset erilaisten testamenttien täytäntöönpanosta kuolinpesissä kertovat paljon järjestelyjen toimivuudesta. Huomattava osa ongelmista olisi vältettävissä asianmukaisesti laaditun ja myös ajan tasalla pidetyn testamentin avulla. Myös testamentin lainvoimaistumiseen liittyvät perillisten ja testamentinsaajien toimet ja tahdonilmaisut ovat keskeisiä niin oikeudenmenetysten välttämisen kuin pesänselvityksen ja jaon loppuun saattamisen kannalta.

Koulutuksessa tarkastellaan testamenttikysymyksiä sekä tuomioistuinriitojen, kuolinpesäkäytännön että testamentin laadinnan näkökulmasta ja pyritään antamaan osallistujille vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan. Koulutus on tarkoitettu testamenttikysymysten kanssa toimiville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle sekä edunvalvontasektorilla toimiville.   

Aika ja paikka 21.2.2019 klo 9.30 – 16.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Testamenttausvapauden rajat: lesken vähimmäissuoja ja lakiosa
 • Kuolemanvaraisvakuutukset ja testamentti
 • Keskinäisen testamentin hyödyt ja riskit
 • Yleisjälkisäädös, legaatti vai jako-ohje?
 • Hallinta vai omistusoikeus?
 • Testamentin peruuttamiseen liittyvät ongelmat
 • Testamentin tiedoksianto, moiteoikeudesta luopuminen ja hyväksyminen – toimien sitovuus ja ulottuvuus
 • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
 • Verokysymyksiä. Luovuttavaksi tehtävä testamentti
 • Edunvalvontavaltakirja jäämistösuunnittelun näkökulmasta

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.2.2019
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.
Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 7.3.2019 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2019
Hinta 64,00 €

Miten viestiä tilanteessa, jossa vastassa on todennäköisesti kriittistä, negatiivista asennetta?
Virallinen kriisiviestintäsuunnitelma ja -tapa ovat tarpeen, jotta organisaatio selviää yllättävistä kriisitilanteista. On kuitenkin syytä olla viestintä- ja vuorovaikutustaitojen suhteen sillä tasolla, että täysin yllättävätkin tilanteet voidaan kohdata pelotta, avoimesti ja turvallisesti. Kesäyliopiston koulutuspäivä antaa hyvät työkalut viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksien nostamiseksi tuolle tasolle.


Aika ja paikka:
8.3.2019 klo 9 - 16, Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

SISÄLTÖ
Miten selviän tasapainossa haastavista viestintä- ja vuorovaikutustilanteista?
• Millaisia haastavat tilanteet voivat olla?
• Roolin suoja. Työ- tai asiantuntijaroolini on suojakilpeni haastavassa tilanteessa. Jos se ei toimikaan, assertiivisuuteni suojaa. En ole syyllinen.
• Assertiivinen viestintä on työelämän peruskieli. Se on tärkein työkalu, jolla selvitään yleisesti kaikista tilanteista.
• Konfliktia ei pidä pelätä; siinä voi elää ja hengittää rauhallisesti
• Tunnista tilanne ja vältä provosoituminen ja vastakkainasettelu
• Mitä pelkään, kun pelkään haastavaa tilannetta?
• Mitkä tunteet tilanteessa vaikuttavat?
• Rohkeutta vuorovaikutukseen ja dialogin synnyttämiseen
• Positiivinen perusvire ja järkkymätön läsnäolo.
(Oivalluttavia case-harjoituksia)

Toimintatavat ja tilanteiset työkalut
Haastavan tilanteen tavoitteet ja vastuut
• Nopeus, avoimuus ja rehellisyys maan perii – salailu ja epärehellisyys perii oikeuskulut maksettavakseen
• Etsi etukäteen uhkasta mahdollisuudet. Kun taivas on tumma, katso näkyykö iltaruskoa.
• Uskottavuus ja vakuuttavuus vuorovaikutuksessa – myös sanattomasti, kehon kielellä
• Etos, patos ja logos – retoriset vaikuttamisen keinot tilanteessa
• Liskoaivot kiinni ja systeemi kakkonen päälle

Pelisäännöt auttavat kaikkia selviytymään
Taustalla ajoissa kehitetty, ajanmukaisena pidetty viestintästrategia
• Luotettavat faktat käsillä
• Kanavat: käytävä, sähköposti, puhelin, some…
• Osaajat auttavat toistaan tiimissä
• Valmiiksi toimiva sisäinen viestintä antaa tukea yllättävässäkin haastavassa tilanteessa.
• Organisaation sisällä viestinnän roolit ja prosessit valmiiksi haltuun
(Havainnollistavia case-harjoituksia)


Kouluttaja
Suomen kielen ja puheviestinnän maisteri Oili Valkila (FM, logonomi, MHT)
Valkilalla on vankka kokemus viestinnän kouluttajana ja toimittajana sekä lehdistössä että TV:ssä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 22.2.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2019
Hinta 195,00 €

Ns. kovien arvojen lisäksi koulutuksessa pureudutaan tarkastelemaan henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä henkilöstön sitoutumiseen ja tehokkuuteen; pehmeiden arvojen arvostus on usein kovien arvojen toteuttamista. Miten yritys löytää henkilöstöjohdon ja sen toiminnan kautta tämän kultaisen keskitien? Voisiko tämä olla vaikkapa inhimillisen pääoman osaaminen eli Human Capital Management?

Aika ja paikka: 
15.3.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta

Kohderyhmä:
Eri toimialojen ja yritysten keskijohdon ja henkilöstöjohdon tehtäviä hoitavat

Sisältö:
Koulutuksessa käydään läpi henkilöstöjohdon roolia yrityksen menestyksen taustavaikuttajana ja takaajana; näitä elementtejä ovat muun muassa realistinen ja käytännön toimintaan pureutuva henkilöstön kehittäminen, strateginen henkilöstösuunnittelu ja sen johtaminen muun muassa talouden lukujen kautta. Yhtä lailla näiden lain reunaehtojen esiin nostaminen ja näkyväksi tekeminen nousevat koulutuksessa keskiöön.

Ennakkotehtävä:
Koulutukseen kuuluu osallistujien taholta ennakkotehtävä, joka tehdään oman yrityksen ja/tai tehtävän kehittämisen näkökulmasta. Ilmoittautuneet saavat tehtävän ohjeineen viikkoa ennen koulutuspäivää. Tehtävät puretaan koulutuspäivän päätteeksi.

Avainsanoja koulutukseen: HR ja talous, HR ja juridiikka, Inhimillinen pääoma organisaatiossa (HCM), HR ja Strategia (Strateginen henkilöstöjohtaminen), HR ja viestintä.
 
Kouluttaja
KTT Sari Lindblom

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2019
Hinta 190,00 €

Asunto- ja kiinteistökaupan virhevastuu erityisesti kosteus- ja homeongelmien näkökulmasta

Aika ja paikka: 13.3.2019 klo 9.00 – 15.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Kohderyhmä: Lakimiehet, asianajajat

Sisältö                                           
  * Maakaaren ja asuntokauppalain virhesääntely, virheeseen vetoaminen
  * Kaupanpurku ja hinnanalennus, tyypilliset huomioon otettavat seikat
  * Todistelu ja todistustaakka, näytön hankkiminen
   * Oikeuskäytäntöä

Koulutuspäivän ohjelma:
09.00 - 09.10 Koulutuspäivän avaus
09.10 - 10.00 Maakaaren ja asuntokauppalain virhesääntely, virheeseen vetoaminen
10.00 - 11.30 Kaupanpurku ja hinnanalennus, tyypilliset huomioon otettavat seikat
11.30 - 12.30 Lounastauko
12.30 - 13.30 Todistelu ja todistustaakka, näytön hankkiminen
13.30 - 13.45 Kahvitauko
13.45 - 15.00 Oikeuskäytäntöä
 

Kouluttaja: asianajaja, varatuomari, OTL Petri Keskitalo, Properta Asianajotoimisto OY / Properta Attorneys Ltd
Petri Keskitalo on erikoistunut asumisen juridiikkaan ja käytännössä toiminut koko lakimies- ja asianajouransa erilaisissa asunto- ja kiinteistökauppaan sekä asumiseen liittyvän juridiikan parissa. Hänelle on tuttua niin asunto- ja kiinteistökaupan vaikeammatkin ongelmat kuin eri asumiseen liittyvien toimijoidan vastuut ja velvoitteet.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 260 €, koulutuspäivän hinta sisältää aamu- ja päiväkahvin sekä lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2019
Hinta 260,00 €

Lean management -periaatteilla voidaan kehittää toimistotyön ja tietojenkäsittelytehtävien tehokkuutta, laatua sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä jo lyhyellä aikajänteellä. Leanin onnistunut soveltaminen edellyttää johtamisen ja kehittämistyön toteuttamista uudella tavalla. Lean-periaatteet ovat tunnustetusti tehokkain tällä hetkellä tunnettu keino kehittää organisaation laajuista osaamista ja kilpailukykyä. Koulutus sopii hyvin julkishallinnon työntekijöille.

Aika ja paikka                          
19.3.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kohderyhmä 
Kurssi soveltuu kaikille toimisto- ja hallintoprosessien esimiehille sekä kehitystyöstä kiinnostuneille.

Tavoite ja sisältö                                              
Lean ja prosessien kehittäminen -kurssilla läpikäydään toimisto- ja hallintoprosessien kehittämisen keskeiset tekniikat ja johtamismenetelmät sekä leanin käyttöönoton perusperiaatteet. Kurssilla keskitytään käytännön tekniikoihin ja esimerkkeihin, joiden avulla voidaan saada aikaan konkreettisia parannuksia jo lyhyessä ajassa.
Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä toimistotyön ja hallinnon kehittämisen mahdollisuuksista sekä antaa konkreettisia työkaluja prosessien virtauksen ja tehokkuuden kehittämisestä sekä lean johtamisen soveltamisesta toimistossa.

Kouluttaja                                
Kurssin vastaavana kouluttajana toimii Ilkka Kouri, joka on valmentanut suomalaisia organisaatioita lean-tekniikoihin jo 24 vuoden ajan. Ilkka on yksi tunnetuimmista leanosaajista maassamme. Hän on kouluttanut tuhansia henkilöitä ja satoja organisaatioita ja on saanut poikkeuksetta hyvän palautteen esiintymistaidoista sekä asiaosaamisesta. Ilkka on Suomen Lean –yhdistys ry:n  ja Suomen tuotannonohjausyhdistyksen kunniajäsen laajan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintansa vuoksi. Viimeiset kaksi vuotta Ilkka on keskittynyt tuotekehitys ja toimistoprosessien kehittämiseen.

Päivän ohjelma                                                 

9:00  Lean Management                                                                                               
Filosofia ja perusperiaatteet

 • Asiakasarvo
 • Kaizen – jatkuva parantaminen

10:00   Virtauksen luominen prosesseihin

 • Virtauksen vaikutukset
 • Virtauksen analysointi
 • Virtauksen kehittäminen

11:15   Hukkailmiöiden poistaminen prosessista

 • Tuottamaton työ
 • Tiedonkulun hukkailmiöt
 • Vaihtelun hallinta

12:00 – 13:00       LOUNASTAUKO

13:00   Työn vakiointi

 • Vakioidun työn merkitys
 • Vakioidun työn suunnittelu
 • Tietosisältöjen vakiointi
 • 5S – toimintaympäristön ja järjestelmällisyyden kehittäminen

13:45   Päivittäisjohtaminen

 • Lean johtaminen
 • Visuaalinen johtaminen
 • Prosessien mittaaminen
 • Projektien ja asiantuntijatyön johtaminen

14:30 – 14:45  KAHVITAUKO

14:45   Ongelmaratkaisu ja prosessien kehittäminen

 • Ongelmaratkaisu osana päivittäisjohtamista
 • Ongelmien käsittely
 • Systemaattinen ongelmaratkaisu

15:15  Prosessien kehittäminen käytännössä

 • Etenemispolun suunnittelu
 • Kehitystekniikoiden ja –kohteiden valinta
 • Kehityshankkeiden johtaminen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen     

16:00   Loppuyhteenveto

Tiedustelut
Koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen@kesyli.net puh. 010 3229461

Koulutuksen hinta 240 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 5.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2019
Hinta 240,00 €

Päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa systemaattista, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria ja palaverikäytänteitä. Päivittäisjohtamisen malli auttaa yrityksen henkilöstöä fokusoimaan toimintaansa organisaation keskeisiin tavoitteisiin sekä luo kanavan työtä haittaavien ongelmien käsittelyyn ja kehitysideoiden hyödyntämiseen.

Aika ja paikka
20.3.2019 klo 10.00 - 16.00 Lappeenrannassa, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23

Kohderyhmä
Kurssi soveltuu kaikille organisaatioille, painopisteinä ovat valmistavan teollisuuden ja toimistotyön päivittäisjohtamismallit sekä kehitysprojektien suunnittelu ja johtaminen                   

Sisältö
Kurssilla läpikäydään keskeiset Lean management periaatteet johtamisen näkökulmasta sekä päivittäisjohtamisen keskeiset periaatteet. Kurssilla esitellään eri toimialojen käyttämiä päivittäisjohtamisen malleja sekä käytännön esimerkkejä palaverikäytännöistä ja johtamisvälineistä.

Ohjelma     Lean perusteet kertaus
                   Prosessien jatkuva kehittäminen
                   Lean johtamisperiaatteet     
                   Visuaalinen johtaminen
                   Päivittäisjohtamisprosessi
                   Esimerkkejä eri teollisuuden käytännöistä
                   Kehitysprojektien suunnittelu ja päivittäisjohtaminen
                   Harjoitustyö – oman päivittäisjohtamismallin suunnittelu

Toteutus ja työtavat
Luokkahuonekoulutus ja pienryhmätyöskentely

Kouluttaja Ilkka Kouri

Tiedustelut
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta  240 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.3.2019
Hinta 240,00 €

Huom! Kurssille voi mainiosti osallistua vaikkei olisi ollut ensimmäisellä jaksolla mukana


• Asenne ja tavoitteet
- oman asenteen vaikutus tuloksiini

• Muistutuksena Huippumyyjän ominaisuudet
- mitä huiput tekevät toisin
- mitä taitoja voin itsessäni kehittää

• Lisämyynti mahdollisuuksien hyödyntäminen
- kuka ja milloin voi tehdä lisämyyntiä
- lisämyynnin merkitys liiketoiminnalle

• Hinta
- miten ja milloin esitän hinnan asiakkaalle
- hintakammo ja arvon perustelu

• Ajankäytönhallinta myyntityössä
- aikavarkaiden tunnistaminen
- aikaansaavuuden hallinta

• Erilaiset persoonat asiakkaana ja lähipiirissä
- ymmärrä ja hyväksy erilaisuus
- kuinka eri tyypeille myydään

• Kehitykseen sitoutuminen
- mitä teen tästä alkaen toisin / parem

Valmennus on innostava ja käytännönläheinen. Valmennus järjestetään yhteistyössä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa

Aika ja paikka: 28.3.2019 klo 16 - 20 Imatran kylpylä

Kohderyhmä: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille valmennus on maksuton

Kouluttaja: Tuija Rummukainen, Human Energy Oy 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, 010 322 9452

Hintatiedot: Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven yrittäjille maksuton, 250 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 14.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.3.2019
Hinta 250,00 €

LESKI JA RINTAPERILLISET KUOLINPESÄSSÄ

Jakamattomuuden aika, ositus ja jako

Hyvin tavallinen kuolinpesä on lesken ja rintaperillisten muodostama pesä. Varsin tavallista myös on, että sekä ositusta että jakoa lykätään pitkälle, usein lesken kuoleman yli. Vainajan kuolinhetkestä ositukseen ja jakoon kuluvaan aikana ja itse toimituksiin liittyy paljon käytännön kannalta merkittävää problematiikkaa, joskus jopa oikeudenmenetysten vaara, ellei tilannetta sekä alkuun että mahdollisten olosuhdemuutosten sattuessa osata tarkastella oikein. Oman lukunsa muodostavat oikeustoimet kuolinpesähallinnon aikana, luvat, rajoitukset ja sopimukset. Jos pesässä on alaikäisiä tai muuten edunvalvonnassa olevia osakkaita, tällä on omat vaikutuksensa.

Koulutuspäivän tarkoituksena on auttaa osallistujia hahmottamaan lesken ja rintaperillisten välistä juridista suhdetta ja tarjota tarkoituksenmukaisia menettely- ja ratkaisuvaihtoehtoja eri tilanteiden varalta ja eri osapuolten näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu asianajajille, oikeusavustajille ja muille lakimiehille, joiden työtehtävät käsittävät kuolinpesiin liittyviä tehtäviä.

Aika ja paikka 10.4.2019 klo 9.30 – 16.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö:

 • Kuoleman jälkeen – jakamattomuus, vähimmäissuoja, ensitoimet
 • Pesänselvitys, vainajan velat, yhteiset velat
 • Testamentit ja niiden vaikutukset
 • Edunvalvonnassa olevien ja alaikäisten osakkaiden asema
 • Ositus, jako vai molemmat – ja milloin?
 • Lesken tasinkoprivilegin toteuttaminen
 • Ositus ja jako lesken ja rintaperillisten välillä; ennakkoperinnöt

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot  260 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2019
Hinta 260,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.


Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 3.4.2019 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2019
Hinta 64,00 €

Työntekijän yksityisyyden suoja - miten esimiehen tulee käsitellä työntekijöiden henkilötietoja

Aika ja paikka: torstai 11.4.2019 klo 9.00 - 15.00  Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21, Lappeenranta

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt sekä luottamusmiehet

Sisältö:
* Yksityisyyden suoja perustuslain suojaamana oikeutena; mitä se tarkoittaa
* Mitä tietoja työnantaja saa kerätä ja käsitellä
* Tiedon lähteet
    - viralliset lähteet, mm. JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki
    - epäviralliset lähteet, mm. edellinen työnantaja
* Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
* Terveydentilaa koskevat tiedot
    - työnantajan edellyttämä rokottautuminen, siitä kieltäytyminen ja seuraukset
    - olennainen muutos terveydentilassa ja mitä siitä seuraa
* Henkilöluottotiedot
    - luottotietojen puuttuminen ja sen vaikutus työsuhteessa
* Huumausainetestaus
    - työnhakija
    - työ- ja virkasuhteinen
    - positiivinen tulos ja mitä siitä seuraa
* Työyhteisön kameravalvonta
* Sähköpostisalaisuus
* Tietojen antaminen eteenpäin
    - talon sisällä
    - toiselle työnantajalle
    - viranomaiselle
* Tietojen käsitteleminen vastoin lakia ja sen seuraukset
* Väärien tietojen antaminen työnantajalle ja sen seuraukset

Kouluttaja: varatuomari, OTM Kaija Kess
Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta: 260 €, koulutuspäivän hinta sisältää kahvit, lounaan sekä koulutuspäivän materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2019
Hinta 260,00 €

Työhyvinvoinnin johtaminen - Luottamus organisaatiossa työhyvinvoinnin välineenä ja keinona

Henkilöstöjohdolla on keskeinen rooli ja tehtävä organisaatiossa. Koulutus jatkaa tarkastelua vahvasti pehmeiden ja kovien arvojen välimaastossa nostamalla esiin muun muassa sairauspoissaolojen ja henkilöstön runsaan vaihtuvuuden kustannuksien linkittymistä suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ja henkilöstön sekä työyhteisön toimivuuden kehittämiseen.

Aika ja paikka: 12.4.2019 klo 9-16 Lappeenranta

KohderyhmäEri toimialojen ja yritysten keskijohdon ja henkilöstöjohdon tehtäviä hoitavat.

Sisältö: Tämä HR johdolle tarkoitettu koulutuspäivä jatkaa henkilöstöjohtamisen koulutussession teemaa, mutta pureutuu syvällisemmin Työhyvinvoinnin ja Luottamuksen tematiikkaan.

Kouluttaja: KTT Sari Lindblom

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 190,00 €

Digitaalinen viestintä ja media

Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, ja tavoitteena on ymmärtää digitaalista toimintaympäristöä sekä erilaisia sosiaalisen median sovelluksia sen osana. Keskeisiä teemoja ovat mm. digitaalinen julkisuus ja erilaiset osallistumisen muodot, maineen- ja kriisienhallinta digitaalisilla areenoilla sekä sosiaalisen median käyttö projektiviestinnässä ja rekrytoinnissa.

Aika ja paikka 12.-27.4.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 
pe – la 12.-13.4.2019, pe klo 16.30 – 20.30, la klo 9.30 – 15.30
pe – la 26.-27.4.2019, pe klo 16.30 – 20.30, la klo 9.30 – 15.30

Kohderyhmä: Viestinnän asiantuntijat, jotka haluavat kehittää osaamistaan digitaalisen viestinnän osalta.

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija
* hahmottaa media murroksen sekä digitaalisen viestinnän ja median trendit, erityisesti vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen viestinnän merkityksen.
* ymmärtää digitaalisen viestinnän ja median tekijöinä, jotka muokkaavat yhteiskuntaa, liiketoimintaa ja niiden valtasuhteita
* ymmärtää sosiaalisen median sekä muun digitaalisen viestinnän strategisen roolin yritys- ja organisaatioviestinnässä ja tiedostaa viestinnän uusimpien käytäntöjen mahdollisuudet ja riskit eettisistä, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmasta sekä eri intressiryhmien kannalta
* tuntee digitaalisen viestinnän ja median keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä pystyy analysoimaan kriittiset, tuoretta tutkimusta hyödyntäen mm. sidosryhmäsuhteita, rekrytointiviestintää sekä kriisien ja maineen hallintaa näissä medioissa
* osaa työskennellä virtuaalitiimissä sekä muuten soveltaa digitaalisia alustoja ja medioita kuten wikejä, blogeja, podcasteja tai videoita ennakkoluulottomasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla

Luennot luentoja 24 tuntia, kontaktiopetus 2x2 pv (2 viikonloppua pe – la)

Toteutus: Kurssilla perehdytään digitaalisen viestinnän kehityskulkuihin, erilaisiin toteutustapoihin sekä niiden arviointiin ja haasteisiin. Kurssilla suunnitellaan ryhmätyönä digitaalista viestinnän kehittämishanke joko olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle tai yhteisölle.

 Työtavat: Luennot, keskustelut ja pienryhmätehtävät.
Kouluttaja: Merja Porttikivi, KTT, tuntiopettaja, tutkija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 390 €, hinta sisältää kurssilla jaettavan materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 390,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.


Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaami-sen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutus-tutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi 

Aika ja paikka 
16.4.2019 klo 16.30 – 20.30 Imatra, kesäyliopiston koulutustila Tietäjänkatu 5

Kouluttaja
ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot
64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.4..2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2019
Hinta 64,00 €
Etäjohtamisesta
Etätyö lisääntyy ja työ on yhä useammassa paikassa aika- ja paikkariippumattomampaa.
Tai työtä tehdään hajautetuissa tiimeissä, joissa ihmiset tapaavat toisiaan kasvotusten
vain silloin tällöin. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja työvoimaakin voi nykypäivänä
hankkia sieltä, mistä löydät parhaat osaajat. Edellytyksenä on kuitenkin, että työtä
osataan johtaa etäisyydestä huolimatta.
Etäjohtaminen voi olla etätyön tai hajautetun tiimin johtamista, kokonaan virtuaalisen
tiimin johtamista, liikkuvan työn johtamista tai jopa sekoitus näitä kaikkia. Työelämän
murros vaikuttaa moneen asiaan ja siksi etäjohtamisessa tarvittavan osaamisen
kehittäminen on tärkeää. Sen voidaan sanoa olevan tärkeä esimiehen ydinosaaminen jo
nyt monen kohdalla.
 
Etäjohtamisessa onnistuminen on kilpailukykytekijä
• Miten etäjohtaminen eroaa lähijohtamisesta?
• Tyypilliset etäjohtamisen haasteet
• Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
Painopiste asioiden johtamisesta
ihmisten johtamiseen
• Tavoitteet ja työsuorituksen mittaaminen
• Miten olla ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?
• Kannustuksen ja palautteen merkitys
• Konkreettisia esimerkkejä suorituksen johtamiseen
etänä
Erilaisten ihmisten johtaminen etänä
• Miten erilaisuus ilmenee, mitä hyvä ottaa huomioon?
• Miten oma johtamistyylisi vaikuttaa eri ihmisiin?
• Motivaatiotekijät hajautetussa työssä
Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen
• Luottamuksen merkitys korostuu
• Arvostamisen kulttuurin rakentaminen
• Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen
• Harjoitus: konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden
ylläpitämiseen
Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys
• Selkeyden luominen ja suunnan antaminen
• Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat
onnistumaan
• Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen
välineiden avulla
 
Aika ja paikka: 11.4.2019 klo 10 - 16 Imatra
 
Kohderyhmä: kaikille etätyöskentelyä johtaville
 
Kouluttaja: modernin työelämän kehittäjä ja tietokirjailija Ulla Vilkman
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 € 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 28.3.2019
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Ruokaviraston sivuilla www.ruokavirasto.fi/hygieniapassi  

Aika ja paikka 17.4.2019 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja hygieniapassin. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.4..2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.4.2019
Hinta 64,00 €