Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

OMISTAJAN JA HALTIJAN ASEMASTA PERINTÖKAAREN 3:1 a §:n JA TESTAMENTILLA SAADUN HALLINTAOIKEUDEN TILANTEESSA

Perintökaaren leskelle tarjoamaa vähimmäissuojaa – asunnon ja tavanomaisen asuntoirtaimen jakamattomuutta – koskeva sääntely on osin niukkaa ja osin vanhentunutta. Testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta koskeva PK 12 luku toimii edelleen testamentin tulkintaohjeena ja tämän lisäksi jo lähtökohtaisesti sovellettavana sääntelynä tilanteessa, jossa leski on saanut hallintaoikeutensa suoraan lain nojalla. Nykyoloissa aukkoja jää paljon eikä aiheesta ole liiemmälti ylimmän oikeusasteen käytäntöäkään, vaikka itse problematiikka tulee arjessa erittäin usein esiin.

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa omistajan ja käyttöoikeudenhaltijan edut ovat ristiriidassa keskenään tai oikeudet epäselviä, ja etsitään niihin ratkaisuja.

Aika ja paikka 27.3.2018 klo 9.00 – 15.30 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Sisältö
Käsiteltävät asiat:

 • PK 3:1 a ja PK 12 luku – hallintaoikeuksien lakisääteinen sääntelykehys
 • Pääasiallisesti kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto – kodiksi sopiva asunto
 • Tavanomainen asuinirtaimisto
 • Käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksista vastaaminen
 • Ennenaikainen käyttöoikeudesta luopuminen vastikkeetta ja vastikkeellisesti, oikeuden luovuttaminen toiselle
 • Omistajan oikeudet ja turvakeinot käyttöoikeuden kestäessä ja päättyessä
 • Testamentaaristen määräysten mahdollisuudet ja rajat; käyttöoikeudenhaltijalle annetut oikeudet määrätä esim. käyttöoikeuden kohteena olevan asunnon vaihtamisesta
 • Hallintaoikeussuhteessa tapahtuvien muutosten verokohtelu

Kouluttaja OTT, dosentti Eva Gottberg, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 250 €, hinta sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit kahvileipineen sekä lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään13.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.3.2018
Hinta 250,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 27.3.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 13.3.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2018
Hinta 64,00 €

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa. Myös kansallista tietosuojan lainsäädäntö uudistetaan keväällä 2018. Koulutuksessa käydään läpi tietosuojalainsäädännön sekä julkiselle hallinnolle että yksityiselle sektorille asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella viranomaisella on oltava nimettynä tietosuojavastaava. Myös yksityisellä sektorilla pitää olla nimettynä tietosuojavastaavat silloin, kun organisaation ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta henkilötietojen käsittelystä, kuten pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Koulutuksessa käydään läpi tietosuojavastaavan rooli ja tehtävät.

Aika ja paikka: 3.4.2018 klo 9.00 – 15.00 Lappeenranta, Linnoituksen Kehruuhuone, Kristiinankatu 20

Ohjelma:

Klo     8.45 Ilmoittautuminen
9.00 – Tietosuojan sääntely ja sääntelykohteet
10.00 – Tauko
10.15 – Henkilötietojen vastuut ja velvollisuudet
11.30 – Lounastauko
12.30 – Henkilötietojen käsittelyn vastuut ja velvollisuudet jatkuu
13.45 – Tauko
14.00 – Rekisteröidyn oikeudet
15.00 – Koulutuksen päättäminen

Kouluttaja: Tomi Voutilainen, FM, HTT, IT-oikeuden dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 20.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2018
Hinta 190,00 €

Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella. Esittelen osallistujille erilaisia menetelmiä, joita he voivat hyödyntää kehityskeskustelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistujat oppivat kuinka

 • hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä kehityskeskusteluissa; esittelen lyhyesti ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteitä ja menetelmiä
 • oivalluttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa; osallistujat saavat käyttöönsä valmennuskeskustelun perusrungon, jota voi hyödyntää kehityskeskustelussa
 • osaamisen johtaminen tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista; esittelen lyhyesti osaamisen johtamisen perusprosessin
 • kehityskeskustelu toimii osaamisen johtamisen välineenä; esittelen kuinka osaamisen johtaminen luo rakenteen kehityskeskusteluun
 • määritellään osaamistavoitteet ja osaamista kartoitetaan; esittelen kysymysmalleja kuinka tämä toteutetaan käytännössä
 • laaditaan yhteenvedot ja osaamisen kehittämissuunnitelmat; esittelen dokumenttipohjia tätä varten
 • osaamisen kehittämisen moninaisia menetelmiä hyödynnetään; esittelen erilaisia menetelmiä osaamisen kehittämiseksi
 • kehityskeskusteluun valmistaudutaan; tarkistuslista
 • hyödynnetään ja valmentavia menetelmiä kehityskeskustelussa; osallistujat harjoittelevat näiden käyttämistä koulutuksessa ja siten käytäntöön soveltaminen on helpompaa.

Aika ja paikka: 5.4.2018 klo 9 - 15, 
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Kohderyhmä: kaikille, joiden työtehtäviin kehityskeskustelut kuuluvat

Kouluttaja: Arttu Puhakka

Arttu Puhakka työskentelee suunnittelijana koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Puhakka on sertifioitu ratkaisukeskeinen työyhteisö –kouluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja (coach). Puhakka on valmentanut sekä yksityisen että julkisen sektorin esimiehiä ja työntekijöitä. Puhakan pitämissä koulutuksissa ja valmennuksissa on ollut n 7000 osallistujaa. Hän on pitänyt ratkaisukeskeisiä koulutuksia ja valmennuksia mm. seuraaville tahdoille: Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuun kaupunki, Ilomantsin kunta, Blancco Oy, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Kesla Oyj, Seinäjoen kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kuopion Kansalaisopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Vapo Timber, Abloy Oy, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus, Fimea (Kuopio), AVI Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkä, Kuopion TE-toimisto, Kuopion alueen Kauppakamari, Lametal Oy, Kevako Oy, Ponsse Oyj, KYS KNK-klinikka, PSSHP Tiedepalvelukeskus, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Karjalan kirjapaino –konserni, Kauppahuone Laakkonen Oy ja Yrjö Laakkonen Oy, Suomussalmen kunta, Kemin kaupunki, ENW Management Oy. Lisäksi Puhakka on kouluttanut ja valmentanut ratkaisukeskeisuudestä Itä-Suomen yliopiston EMBA-koulutusohjelmassa. Puhakka on yksi Osaamisen johtamisen oppaan kirjoittajista sekä toinen Future Leadership ja Kokeilukirja kirjojen kirjoittajista.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 22.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.3.2018
Hinta 195,00 €

Valmismatkalainsäädännön muutos matkailuyrittäjien näkökulmasta

Ulkomaiset ja kotimaiset asiakkaat haluavat selkeitä ja ostettavia tuotteita ja tuotepaketteja jo matkapäätöstä tehdessään haluamistaan kohteista. Tuotteiden täytyy olla hinnaltaan sopivia ja myyviä asiakkaalle sekä yrityksen näkökulmasta kannattavia toteuttaa. Samalla myynnissä täytyy ottaa huomioon uuden valmismatkalain tuomat vaatimukset.

Imatran Kylpylällä järjestetään matkailupalveluyrittäjille maksutonta koulutusta 9.4.2018
Koulutusaiheet ovat:
 • Matkailutuotteiden ja palveluiden kannattava hinnoittelu halutuille kohderyhmille klo 16
 • Uuden valmismatkalain vaikutukset matkapakettien myyntiin asiakkaille klo 18

Hinnoittelua varten keskeisenä työkaluna koulutuksessa toimivat valmiit hinnoitteluexcel-pohjat, jotka jäävät myös yrittäjien omaan käyttöön jatkossa.

Kurssin kouluttaja Kari Turunen on myös itse yrittäjä ja siksi puhumme varmasti samaa kieltä valmennettavien yrittäjien/toimijoiden kanssa!

Aika ja paikka
9.4.2018 klo 16 - 20 Imatran Kylpylä
klo 16 Matkailutuotteiden ja palveluiden kannattava hinnoittelu halutuille kohderyhmille
klo 18 Uuden valmismatkalain vaikutukset matkapakettien myyntiin asiakkaille
Voit osallistua molempiin tai vain toiseen osioon, väliajalla kahvitarjoilu

Kohderyhmä
Valmismatkalain muutoksista kiinnostuneet yrittäjät/toimijat

Kouluttaja
Valmentajana Kari Turunen Momentti Oy:stä, joka tuntee hyvin Etelä-Karjalan alueen sekä kansainvälisen myyntikanavien ja kotimaisten asiakkaiden vaatimukset. Hän on myös tammikuussa 2017 alkaneen Visit Finland Akatemian valmentaja.

Tiedustelut
Koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452                                                    

Koulutuksen hinta
Koulutus on maksuton.
Koulutuksen tarjoaa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n Saimaan alueen matkailun digitaalinen myynti-hanke, goSaimaan Lake Saimaa Purest Finland-hanke ja Saimaa Geopark ry.

Ilmoittautuminen
Viimeistään 26.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen päättyy 26.3.2018
Hinta 0,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 3.5.2018 klo 16-20 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 3229452

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2018

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 64,00 €

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Koulutuksen päätteeksi tehdään hygieniatesti. Koulutus sopii kaikille, jotka työssään tarvitsevat hygieniatietämystä. Testin voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielellä, riittävä suomen tai ruotsin kielen taito tulee olla (sanakirjaa ei normaalitestissä saa käyttää).
Muista ehdottomasti ottaa kuvallinen henkilöllisyyden todistava asiakirja mukaan.

Koulutuksessa käydään läpi hygieniaosaamisen perusteita. Kouluttaja toivoo, että tutustutte ennakolta materiaaleihin Elintarviketurvallisuusviraston Eviran sivuilla osoitteessa www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ .

Aika ja paikka 8.5.2018 klo 16.00 – 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11 (3. krs)

Kouluttaja ETM Leena Hyrylä

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 64 €, sisältää luennot, testin ja todistuksen. Pelkkään testiin tai uusintaan osallistuminen 44 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.4.2018
Hinta 64,00 €

Digitaalinen transformaatio tarkoittaa kaiken mahdollisen informaation, toiminnan, työn ja palveluiden digitalisointia. Päivän aikana käydään läpi esimerkein, keskusteluin ja jaetun ymmärryksen avulla sitä miten tämä kaikki on yhteydessä uudenlaisen johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin julkisella sektorilla. Käsiteltävinä tematiikkoina ovat mm. Digitalisaation seuraava aalto, Tekoälyn sovellukset nyt ja huomenna, robotiikan tulo teollisuudesta julkisen sektorin arkeen sekä Xtodellisuus jossa yhdistyvät sekä virtuaali- että laajennettu todellisuus.

Aika ja paikka: 24.4.2018 klo 10 - 16 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Kohderyhmä: julkisen sektorin johtajat
Kouluttaja: Professori Jarmo Viteli
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 220 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 10.4.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.4.2018
Hinta 220,00 €

Drone-lentäjien työllisyys tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Halusit sitten lentää drone-lennokkeja harrastuksena tai työnä, niin kouluttautuminen kannattaa. Saat uusia työkaluja ja toimintatapoja tehokkaaseen ja turvalliseen lentämiseen. 

Aika ja paikka                  

14. - 18.5.2018 klo 9.00 - 16.00 (40 oppituntia) Kesäyliopiston koulutustila ja Immolan lentokenttä
Koulutuksen järjestää Etelä-Karjalan kesäyliopisto. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Imatran kaupungin ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.

Kohderyhmä                    

Lennokkien käyttöominaisuudet ja kustannustehokkuus tekevät niistä erinomaisen työkalun tarkkailuun, kohteiden kuvaamiseen, etsintöihin ja muihin tehtäviin. Drone-lennokkeja voidaan hyödyntää esim. rakennusten, teiden ja sähköjohtojen kunnon tarkistukseen, erilaisiin vartiointi- ja turvallisuustehtäviin, erilaisiin kuvaustehtäviin sekä pelastus- ja etsintäoperaatioihin. Koulutus sopii esimerkiksi poliiseille, rajavartiolaitokselle, pelastuslaitokselle, monille eri alojen yrityksille ja suurteollisuuteen. Koulutuksen tarjoamia turvallisen lentämisen tietoja ja taitoja tarvitsevat myös alan harrastajat.

Koulutuksen tavoite        
Antaa osallistujille valmiudet lennokkien ammattimaiseen käyttöön.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ - koulutus on jaettu neljään osaan:

Teoria 1
Miehittämättömien lennokkien historia
Miehittämättömien lennokkien eri kategoriat ja käyttötarkoitukset  
Lentämisen perusteet 1                                              
Lentämisen perusteet 2                                              
Lentämisen perusteet 3                                                
Kopterilennokkien toiminta-periaatteet

Teoria 2
Sää lentoliikenteessä osa 1
Sää lentoliikenteessä osa 2
Lennokkien ohjaamisen teoria
   a) Automaattiohjauksen toiminta- periaatteet
   b) Törmäyksen eston toiminta-periaatteet
Lennokkien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito
Lennokkien eri lisäosien suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ylläpito (kamerat, kuljetuslaatikot jne.)

Simulaattori
Ilmailuviranomaisen vaatimukset (Trafi, EASA)                      
Opastus lentosimulaattorin käyttöön ja osaamis-vaatimukset
SIMULAATTORI
Simulaattorilentojen jälkeen:
Lennokkien käyttöönotto, turvalliset toimintatavat
Lentojen suunnittelu ja valmistelu

Lentotunnit eri toimintaympäristöissä
Lentotuntien jälkeen:
Lennokkien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen
Lentojen suunnittelu, valmistelu ja varmistus eri toimintatarkoituksissa (sisältää viranomaistiedottamisen)
Vaihtoehtoisesti yrityksille koulutetaan heidän SOP (Standard Operating Procedure)

Koulutuksen kesto on 40 oppituntia.

Koulutuspäivien kulku     
klo 9.00 - 16.00
Lounastauko 12.00 - 13.00 (omakustanteinen)
Kahvitauot työskentelyn lomassa kouluttajan ohjeiden mukaan.

Osallistujat                       
Koulutukseen voidaan ottaa korkeintaan 20 henkilöä.

Kouluttaja                       
Lentoliikenteen asiantuntija Tero Taskila

Hinta                                
1250 euroa. 

DRONE-KURSSILAISTEN  PALAUTETTA AIEMMASTA KOULUTUKSESTA

”Erittäin hyvä peruspaketti RPAS-toimintaan. Melko kattava säädöspohjan tarkastelu varsinaisen ”lentämisen” lisäksi hyvä. Samoin perusteet aerodynamiikkaan ja sään lukemiseen. Simulaattorit ehdottoman tärkeät ennen live-lennätystä.”

”Hyvä tietopaketti nykyisistä ja tulevista säädöksistä. Simulaattorikoulutus oli erinomaisen hyödyllinen, mutta lentotunnit oikeilla droneilla tietenkin koulutuksen parasta antia.”

”Kouluttajan ammattitaito oli raudan lujaa. Suosittelen kurssia hinnasta huolimatta, sillä kurssilla käytiin monia ilmailuun liittyviä asioita läpi mitä muuten tuskin olisin opiskellut”

”Selkeät ohjeet yrityksen kannalta vaadittavista prosesseista. Tutustuminen muihin saman alan ”yrittäjiin” eri puolilta Suomea. Hyviä lentoharjoituksia, simulaattori harjoitukset tärkeitä ja hyviä.”

”Suositus: antaa valmiudet toimintaan. ”


Ilmoittautuminen              

Viimeistään 30.4.2018 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen on sitova. Ennen viimeistä ilmoittautumispäivää voit perua ilmoittautumisesi ilman kustannuksia. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. 

Ilmoittautuminen päättyy 1.5.2018
Hinta 1250,00 €