Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hallinto ja työelämä

Koulutukset > Hallinto ja työelämä

Hallinto- ja työelämä

Kuntien uusille ja vanhoille luottamushenkilöille tarkoitetussa verkkoluentosarjassa käydään läpi luottamushenkilötoiminnan perusasiat asiantuntevasti ja käytännönläheisesti.

Luottamushenkilön kuntataloustaito –koulutusillan tavoitteena on perehdyttää kuntatalouden keskeisimpiin käsitteisiin, säädöstaustaan, tunnuslukuihin sekä siihen, mitä kuntataloudessa vuoden eri aikoina on ajankohtaisinta. Koulutuksessa tarkastellaan millaista taloudesta tuotettava tietoa on saatavilla luottamushenkilön päätöksenteon tueksi.

Aika 24.8.2021 klo 17-19 

Verkkototeutus
Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden. Kysymyksiä voi esittää chatin kautta. Koulutuksesta tehdään tallenne ja se on osallistujien käytettävissä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen. 

Sisältö
17.00 Koulutuksen avaus
Kuntataloutta koskeva lainsäädäntö
Kuntatalouden vuosikello; mitä päätetään ja milloin?
Kuntatalouden tunnusluvut; mitä lukuja kannattaa seurata, mistä ne kertovat?
Eri toimijoiden roolit kuntataloudesta päättämisessä ja sen johtamisessa

Mitä uutta kuntataloudessa? 
Hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä
19.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja
Hallintojohtaja, HTM Hanna-Maria Grandell

Hinta
80 €, hinta sisältää verkkoluennon ja sähköisesti jaetun materiaalin sekä ja koulutustallenteen käyttömahdollisuuden kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.  

Kuntakohtaiset ilmoittautumiset
Haluatko ilmoittaa useamman henkilön koulutukseen? Ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon, p. 0103229460 tai lappeenranta@kesyli.net

Koulutussarjan osat
Luottamushenkilön kuntataloustaito 24.8.2021
Luottamushenkilö julkisessa tehtävässä – avoin rakentava viestintä sekä julkisuus ja salassapito 31.8.2021
Toimielinten fyysiset, hybridi ja sähköiset kokoukset kunnassa 7.9.2021

Ilmoittautuminen 
viimeistään 10.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.8.2021
Hinta 80,00 €

Kuntien uusille ja vanhoille luottamushenkilöille tarkoitetussa verkkoluentosarjassa käydään läpi luottamushenkilötoiminnan perusasiat asiantuntevasti ja käytännönläheisesti.

Luottamushenkilöillä on tärkeä rooli kunnan maineen hallinnassa. Se, miten luottamushenkilö viestii ja osallistuu keskusteluun kunnan asioista ja päätöksenteosta kertoo kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille siitä, miten hyvin valtuusto, hallitus ja toimielimet johtamistehtävässään onnistuvat. Jokaisen luottamushenkilön rooli päätöksenteon, viestinnän ja hyvän hallinnon edistäjänä on kunnassa merkittävä. 

Luottamushenkilö julkisessa tehtävässä -webinaarissa käsitellään sitä, mitä on luottamushenkilön toimiva viestintä parhaimmillaan? Entä mitä lainsäädäntö sanoo - julkisuus ja salassapito? Koulutuksessa käsitellään myös somessa toimimisen rajoja. 

Webinaarissa käsitellään myös luottamushenkilön tiedonsaantioikeutta sekä julkisia ja salassapidettäviä asioita. Tätä pohditaan koulutuksessa. Milloin oikeus tiedonsaantiin on ja milloin sitä ei ole?

Aika
31.8.2021 klo 17.00-19.00

Verkkototeutus
Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden. Kysymyksiä voi esittää chatin kautta. Koulutuksesta tehdään tallenne ja se on osallistujien käytettävissä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen. 

Sisältö
17.00 Koulutuksen avaus
Hyvä ja rakentava luottamushenkilöviestintä
Luottamushenkilönä somessa
Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus - mitä laki sanoo?
Mitä tiedonsaantioikeudella turvataan: avoin ja toimiva yhteistyö
Erilaiset tiedot (julkiset, ei vielä julkiset ja salassapidettävät) sekä luottamushenkilön oikeus niihin 
Velvollisuus pitää asioita salassa ja virkavastuu
19.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Hallintoakatemian erityisasiantuntija, koulutuspäällikkö, jolla on pitkä kokemus kunnallishallinnon eri tehtävistä. Hän on toiminut sekä kuntia konsultoivissa yrityksissä että myös työskennellyt kunnissa. Hänellä on laaja käytännön kokemus niistä asioista, joista hän kouluttaa.

Hinta
80 €, hinta sisältää verkkoluennon ja sähköisesti jaetun materiaalin sekä ja koulutustallenteen käyttömahdollisuuden kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.  

Kuntakohtaiset ilmoittautumiset
Haluatko ilmoittaa useamman henkilön koulutukseen? Ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon, p. 0103229460 tai lappeenranta@kesyli.net

Koulutussarjan osat
Luottamushenkilön kuntataloustaito 24.8.2021
Luottamushenkilö julkisessa tehtävässä – avoin rakentava viestintä sekä julkisuus ja salassapito 31.8.2021
Toimielinten fyysiset, hybridi ja sähköiset kokoukset kunnassa 7.9.2021

Ilmoittautuminen
viimeistään 17.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2021
Hinta 80,00 €

Kuntien uusille ja vanhoille luottamushenkilöille tarkoitetussa verkkoluentosarjassa käydään läpi luottamushenkilötoiminnan perusasiat asiantuntevasti ja käytännönläheisesti.

Koulutuksessa käsitellään kokousmenettelyitä käytännönläheisesti, esimerkkien ja vinkkien avulla. Koulutuksessa käsitellään kokousmenettelyt kokouksen alusta loppuun saakka. Koulutuksessa käsitellään myös kuntalain vaatimuksia kokouksille. Miten päätöksenteon kulttuuria voidaan alusta alkaen ohjata mahdollisimman selkeään ja luotettavaan muotoon, jotta se vahvistaa kuntalaisten luottamusta hallintoon ja samalla tehdä päätöksiä, jotka ovat myös muotoseikoiltaan kestäviä. Koulutuksessa käsitellään etä- ja lähikokouksia. 

Aika
7.9.2021 klo 17.00-19.00

Verkkototeutus
Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden. Kysymyksiä voi esittää chatin kautta. Koulutuksesta tehdään tallenne ja se on osallistujien käytettävissä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen. 

Sisältö
17.00 Koulutuksen avaus
Kokouksia koskeva lainsäädäntö
Hallintosäännön määräykset ja merkitys
Julkinen ja suljettu kokous
Kokoustilanteita muun muassa: esittely, erilaiset puheenvuorot, eriävä mielipide, esteellisyys, äänestys ja vaali
Kokouksen osallistujan oikeudet ja velvollisuudet
Käytännön vinkkejä ja esimerkkejä

Klo 19.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Hallintoakatemian erityisasiantuntija, koulutuspäällikkö, jolla on pitkä kokemus kunnallishallinnon eri tehtävistä. Hän on toiminut sekä kuntia konsultoivissa yrityksissä että myös työskennellyt kunnissa. Hänellä on laaja käytännön kokemus niistä asioista, joista hän kouluttaa.

Hinta
80 €, hinta sisältää verkkoluennon ja sähköisesti jaetun materiaalin sekä ja koulutustallenteen käyttömahdollisuuden kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.  

Kuntakohtaiset ilmoittautumiset
Haluatko ilmoittaa useamman henkilön koulutukseen? Ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon, p. 0103229460 tai lappeenranta@kesyli.net

Koulutussarjan osat
Luottamushenkilön kuntataloustaito 24.8.2021
Luottamushenkilö julkisessa tehtävässä – avoin rakentava viestintä sekä julkisuus ja salassapito 31.8.2021
Toimielinten fyysiset, hybridi ja sähköiset kokoukset kunnassa 7.9.2021

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2021
Hinta 80,00 €

Digiosaamisen perusteet verkkokurssi

Kurssi on maksuton.

Tässä linkki Digiosaamisen perusteet kurssisivulle: 

https://snellmanedu.fi/digiosaamisen-perusteet/

Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021
Hinta 0,00 €
Ilmoittaudu