Vuoden 2017 kesäyliopisto-opiskelija on Iida-Mari Tiitinen

Tietoa kesäyliopistosta > Ajankohtaista > Vuoden 2017 kesäyliopisto-opiskelija on Iida-Mari Tiitinen

Etelä-Karjalan kesäyliopiston  vuoden opiskelija 2017 on Iida-Maria Tiitinen

Etelä-Karjalan kesäyliopisto valitsi vuoden opiskelijan jo viidennen kerran. Vuoden opiskelijan valinnalla  kesäyliopisto haluaa nostaa esille erilaisia aikuisopiskeluun liittyviä näkökulmia.  Tarkoituksena on antaa kiitosta yhdelle eri tavoin huomioita ansaitsevalle opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle.

Tänä vuonna kesäyliopisto halusi korostaa omalla paikkakunnalla suoritettavien avoimen yliopisto-opintojen tarjoamia mahdollisuuksia. Kesäyliopiston valinta kohdistui nuoreen opiskelijaan, joka on hyödyntänyt avoimen yliopiston opintojaan välivuoden viettämisessä ennen pääsyä varsinaisiin opintoihin.

Vuoden 2017 kesäyliopisto-opiskelija on Iida-Maria Tiitinen. Tiitinen on suorittanut kasvatustieteiden perusopinnot kesäyliopistossa syksy 2016 – kevät 2017 aikana. Valinnan perusteena kesäyliopisto toteaa, että Tiitisellä on ollut alusta asti tavoitteellinen lähestymistapa opintoihin ja hän on ollut aktiivinen ja osallistunut innostuneesti ryhmämuotoiseen opintojen suoritustapaan.  Tiitinen haki opinnoista tukea hakiessaan opiskelupaikkaa yliopistosta. Syksyllä 2017 Tiitinen aloittaa varhaiskasvatuksen opinnot Jyväskylän yliopistossa.

Kesäyliopisto toivottaa onnea ja hyvää opintojen jatkoa!

 

Haastattelimme Iida-Maria Tiitistä heti kunniakirjan luovuttamisen jälkeen. Haastattelijana toimi koulutussuunnittelija Ritva Oravuo.

No niin, Iida-Maria onneksi olkoon! Kiva että olet täällä ja hienoa, että olet löytänyt meidän opinnot. Ensalkuun kysyn, kerrotko hiukan, että kuka olet, kenet valittiin tänä vuonna?
Olen Iida Maria Tiitinen, 21- vuotias ja tällä hetkellä oon töissä tuolla yhdessä kahvilassa ja tehnyt kasvatustieteen perusopintoja täällä Etelä-Karjalan kesäyliopistossa

Muistatko vielä, että siinä vaiheessa kun hakeuduit meille, niin miten sie löysit kesäyliopiston opinnot?
Meille tais tulla kotiin sellainen lehtinen ja sieltä huomasin, että löyty näitä opintoja.

Oikeen hyvä, kiva! Nyt kun mietit, kun olet hienosti saanut suoritettua opinnot, niin mikä niissä oli haasteellista?
No tietysti se se että ei ole aikasemmin yliopisto-opintoja tehny, niin se on aina oma juttunsa ja vaati enemmän kuin ne lukio-opinnot.

Mikä näissä opinnoissa tuotti sinulle iloa?
No se että huomas että osaski ne ja vaikka jännitti hirveesti niitä ensimmäisiä oppimistehtäviä . Ni huomaski, että ne meniki hienosti ja oli ehkä turhan kriittinenkii itteään kohtaan.

No siulla ei ole aikaisemmin kokemusta yliopisto-opinnoista nää opinnot jotka sie suoritit oli ryhmämuotoinen suoritustapa ja siinä oli  mukana tuutor miten koet, mikä se tuutorin merkitys ja rooli näissä opinnoissa sinulle oli?
No varmaan se että sai tukea että siellä on aina joku henkilö ohjeistamassa ja pitämässä huolta siitä, että ne opinnot etenee ja niissä ryhmätehtävissäki oli siellä sitten aina ohjeistamassa ja tukemassa ja kertomassa mihin päin mennään.

No meille pikkulintu kertoikin, että sie olet saanut  opiskelupaikan mihin lähdet jatkamaan.  Onneksi olkoon, kertoisitko hiukan siitä.
Kiitos viime keväänä sitten hain taas Jyväskylään aikaisemminkin hain tota sinne lastentarhanopettajaksi mutta sillon ei ihan tärpänny. Tänä vuonna varmast sitten näitten avoimen opintojenkin tuella sain sitten lastentarhanopettajan opiskelupaikan tuolta Jyväskylästä.

Miun seuraava kysymys olis ollutkin kysymys, johon sie vastasit. Sie koit että opiskelusta täällä avoimessa yliopistossa, täällä meillä kesäyliopistossa oli sinulle hakuprosessissa apua?
Oli, koin tota että kun näitä tieteellisiä tekstejä luki niin oli varmasti hyötyä pääsykokeita varten ja tää ryhmämuotonen opiskelu oli kans hyvä siitä, että siellä soveltuvuuskokeessaki oli ryhmätehtäviä ja muita haastatteluja. Koin että varmast oli tukee näistä opinnoista kyllä.

Meillä on avoimen yliopiston opiskelijoille myös tälläsiä tukevia opintoja, niin hyödynsitkö niitä kun opiskelit?
Joo mie tota kävin sellasilla harjoiteltiin erilaisia lukutapoja ja tälläsella kirjoituskurssilla. Oli varmasti hyötyä.

Eli meidän on tällaset oppimistaitojen kurssit, kiva kuulla
No varmaan tällä hetkellä kun lähetetään tämä viesti tuonne maailmalle niin on useita sellasia opiskelijoita tai nuoria, jotka pohtii, että kannattasko lähtee opiskelemaan kesäyliopistoon ja mitähän siitä hyötyä minulle mahdollisesti olisi, minkälaisia terveisiä nyt tällä siun opiskelukokemuksella sie haluaisit heille lähettää?

Kannattaa ehottomasti ottaa hyöty irti näistä, että miulle ainakin oli tosi tärkee, kun oli tieto siitä mitä haluu tehä niin näillä opinnoilla saa, sitten ku jatkan sinne tutkinto-opintoihin, ni saan sieltäkin jo pois niitä opintopisteitä, silleen tosi hyvä väylä.

Hyvä, kiitoksia oikein paljon sinulle ja ei muuta kuin hyvää jatkoa ja käyppäs välillä kurkkaamassa meitä täällä kesäyliopistossa ja kertomassa että miten ne siun opinnot sitten myöhemmin etenee.
Kiitos oikein paljon!