Vapaaehtoisia senioreja kutsutaan mukaan Geronet-tutoreiksi

Vapaaehtoisia senioreja kutsutaan mukaan Geronet-vertaisohjaajiksi

Nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää monenlaisia digitaitoja. Monella seniorilla taidot ovat puutteellisia tai niitä ei ole lainkaan. Kesäyliopistot ovat tarttuneet haasteeseen ja käynnistäneet Geronet-hankkeen, joka tarjoaa ikäihmisille maksutonta koulutusta ja kouluttaa vertaisohjaajia avuksi ikäihmisten arjen pulmiin. Geronet-hanke perustuu jo 20 vuotta Jyväskylässä toimineeseen Geronet –vertaistutoroinnin malliin ja sitä toteutetaan 14 paikkakunnalla eri kesäyliopistojen toimesta vuosina 2019-2020.

Valtakunnallisen Geronet -hankeen tutorkoulutukset käynnistyvät keväällä 2019. Hanketta toteuttavat kesäyliopistot ovat alkuvuoden aikana kartoittaneet erityisesti ikääntyville kansalaisille digitukea tarjoavia tahoja toiminta-alueillaan ja kutsuvat nyt mukaan senioreita, joilla on kiinnostusta toimia vertaistutoreina kanssaihmisille. Tutorit tarjoavat apua esimerkiksi älykännyköiden ja tietokoneiden käytössä sekä rohkaisevat kokeilemaan erilaisia verkkopalveluja.

Tutorkoulutuksessa perehdytään mm. ikääntyvän ihmisen oppimiseen, tutortoimintaan sekä kuullaan ajankohtaisia asioita laitteistoista, sovelluksista ja yhteiskunnan sähköisistä palveluista. Vertaisohjaajaksi sopii hyvin henkilö, jolla on omaa kokemusta laitteiden käytöstä sekä halua ohjata muita. Tutorilla on hyvä olla omaa kokemusta älylaitteiden ja tietokoneiden käytöstä sekä halua ohjata muita näissä asioissa. Tutorit tarjoavat arkista apua esimerkiksi älykännyköiden ja tietokoneiden käytössä sekä rohkaisevat kokeilemaan erilaisia verkkopalveluja.

Hanke on Jyväskylän kesäyliopiston koordinoima ja sitä toteutetaan 14 alueella paikallisten kesäyliopistojen järjestämänä vuosina 2019-2020. Toiminta perustuu jo 20 vuotta Jyväskylässä toimineeseen Geronet –vertaistutoroinnin malliin. Hanketta toteutetaan ympäri Suomea huomioiden kunkin paikkakunnan nyt tarjolla oleva digituki ja palvelutarve.  Etelä-Karjalan kesäyliopiston Geronet-toiminta painottuu Imatralle ja hanketta koordinoi koulutussuunnittelija Ritva Oravuo. Geronet-hanke toteutetaan opetushallituksen rahoituksella.

Kysy lisää Ritva Oravuo p. 010 322 9452

Tervetuloa mukaan!