Sosiaalityön tutkintotavoitteinen opiskelu kesäyliopistossa

Tietoa kesäyliopistosta > Ajankohtaista > Sosiaalityön tutkintotavoitteinen opiskelu kesäyliopistossa

Sosiaalityön tutkintotavoitteinen opiskelu Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan kesäyliopisto tarjoaa Sinulle mahdollisuuden opiskella sosiaalityön pääaineen kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja Lappeenrannassa Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. Opinnot on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille sopivaksi. Opetus ja ohjaus tapahtuvat joustavasti sekä verkkoympäristössä että ilta- ja viikonloppuopintoina.

Opinnot alkavat syksyllä 2019 sosiaalityön perusopinnoilla 25 op
Syksyllä 2020 jatketaan opintoja sosiaalityön aineopinnoilla 35 op
Voit suorittaa Etelä-Karjalassa sosiaalityön perusopinnot ja aineopinnot, sivuaineopintoja sekä myös tutkinnossa vaadittavia opintoja kuten kieli- ja viestintäopintoja, mahdollisesti myös kanditutkielman ja käytännön harjoittelu 2 –osuuden.

Alustavia tunnusteluja mahdollisesta maisteriohjelmasta alueella kartoitetaan ja tästä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Aika ja paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, aloitus syksyllä 2019
Koulutukset järjestetään kesäyliopiston koulutustilassa Kimpisen koululla osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Kohderyhmä                          
Opinnot soveltuvat ensisijaisesti niille, jotka tavoittelevat sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Opintojen aloitustilaisuus:
elokuun loppu – syyskuun alku
Perusopintojen suorittaminen ja tutkintotavoitteiset opinnot

Perusopintojen jaksot:

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
Ajankohta: syyskuu – marraskuu
Suoritustapa: verkko-opintoina, verkkotehtävät ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla

Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
Ajankohta: lokakuu - marraskuu
Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia): kaksi viikonloppua kesäyliopistolla sekä oppimistehtävät verkossa

Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
Ajankohta: tammi-huhtikuu
Suoritustapa: videotallenneluennot, ryhmätyöskentely lähituutorin kanssa ja tentti

Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)
Ajankohta: helmikuu - huhtikuu
Suoritustapa: verkko-opintoina, tutustumiskäynnit oman aikataulun mukaan (1-3 kpl)
verkkoseminaari

Tutkiva sosiaalityö (5 op)
Ajankohta: maaliskuu - toukokuu
Suoritustapa: verkkoluennot, tieteellinen essee, seminaari kesäyliopistolla

Hinta 490 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €)

 

Opinnot jatkuvat syksyllä 2020 sosiaalityön aineopinnoilla 35 op

Aineopintojen opintojaksot:
Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op)
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Sosiaalityön käytännön työmenetelmät (5 op)
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)
Sosiaalityön etiikka (5 op)
Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op)

Hinta              
Alustavasti 690 €. Hinta varmistetaan keväällä 2020

Tiedustelut    
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

 

TIEDOTUSTILAISUUS OPINNOISTA

Aika ja paikka                          
Maanantai 4.3.2019 klo 13.00 – 15.00
Eksoten Ruori auditorio 1, Valto Käkelänkatu 3
Tervetuloa!