Pitkistä opinnoista uutta osaamista tai uusi ura

PITKISTÄ OPINNOISTA OSAAMISEN SYVYYTTÄ

Kesäyliopisto tarjoaa paljon lyhyitä ammatillista osaamista syventäviä tai täydentäviä koulutuskokonaisuuksia. Kaikissa aiheissa ei kuitenkaan päivän tai kahden täsmäkoulutus ole riittävä.
Kesäyliopiston ohjelmistossa on tänä syksynä useita koko vuoden kestäviä pitkiä, syventävää tietoa ja taitoa tarjoavia koulutuksia. Syventävät koulutukset voivat olla alku uudelle työelämän pätevyydelle ja jopa uudelle uralle.

 

MINDFULNESS-PERUSKOULUTUS CFM® 20 OP 2018-2019

Haluaisitko oppia asioiden priorisointia kiireen keskellä?  Tarvitsetko parempaa työssäjaksamista ja työhyvinvointia? Kiinnostaako sinua kehittää uusia reaktiotapoja reaktiivisuuden sijaan?
Mindfulness-peruskoulutuksessa opit keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta, saat lisää luovuutta elämän eri aloille sekä voimistat omaa kykyäsi olla läsnä tässä hetkessä.

Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Peruskoulutuksen jälkeen voit jatkaa kouluttajakoulutukseen.

Katso tarkemmin: http://www.kesyli.net/koulutukset/2052

 

PSYKOTERAPEUTTISET VALMIUDET JA RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPEUTTI 45 OP

Suunnitteletko hakeutuvasi psykoterapeuttikoulutukseen myöhemmin? Tarvitsetko vielä psykoterapeuttisten taitojen valmiuksia? Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapiannäyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Tulossa keväällä 2019

 

DIALOGI-COACH

Koulutuksen fokuksena on työn/ työyhteisön kehittäminen, henkilökohtainen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2135

 

PERHEASIOIDEN SOVITTELIJAN PERUSOPINNOT tammikuussa 2019

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot –koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi hakeutuville. Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2108

 

RATKAISUKESKEISEN TAIDETERAPIAN PERUSTEET 20 OP - SOLUTION FOCUSED ART® -KOULUTUSOHJELMA

Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen, yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä omassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2172