Pitkistä opinnoista uutta osaamista tai uusi ura

Tietoa kesäyliopistosta > Ajankohtaista > Pitkistä opinnoista uutta osaamista tai uusi ura

PITKISTÄ OPINNOISTA OSAAMISEN SYVYYTTÄ

Kesäyliopisto tarjoaa paljon lyhyitä ammatillista osaamista syventäviä tai täydentäviä koulutuskokonaisuuksia. Kaikissa aiheissa ei kuitenkaan päivän tai kahden täsmäkoulutus ole riittävä.
Kesäyliopiston ohjelmistossa on tänä syksynä useita koko vuoden kestäviä pitkiä, syventävää tietoa ja taitoa tarjoavia koulutuksia. Syventävät koulutukset voivat olla alku uudelle työelämän pätevyydelle ja jopa uudelle uralle.

 

MINDFULNESS-PERUSKOULUTUS CFM® 20 OP 2018-2019

Haluaisitko oppia asioiden priorisointia kiireen keskellä?  Tarvitsetko parempaa työssäjaksamista ja työhyvinvointia? Kiinnostaako sinua kehittää uusia reaktiotapoja reaktiivisuuden sijaan?
Mindfulness-peruskoulutuksessa opit keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta, saat lisää luovuutta elämän eri aloille sekä voimistat omaa kykyäsi olla läsnä tässä hetkessä.

Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Peruskoulutuksen jälkeen voit jatkaa kouluttajakoulutukseen.

Katso tarkemmin: http://www.kesyli.net/koulutukset/2052

 

PSYKOTERAPEUTTISET VALMIUDET JA RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPEUTTI 45 OP

Suunnitteletko hakeutuvasi psykoterapeuttikoulutukseen myöhemmin? Tarvitsetko vielä psykoterapeuttisten taitojen valmiuksia? Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapiannäyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2062

 

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA 30 OP 2018-19

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Nämä koulutukset ovat olleet erityisen suosittuja. Syksyn koulutus on 15. kerta kun aloitamme opinnot.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/1958

 

DIALOGI-COACH

Koulutuksen fokuksena on työn/ työyhteisön kehittäminen, henkilökohtainen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2135

 

PERHEASIOIDEN SOVITTELIJAN PERUSOPINNOT KEVÄT 2019

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot –koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi hakeutuville. Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/2108