Pitkistä opinnoista osaamisen syvyyttä

Tietoa kesäyliopistosta > Ajankohtaista > Pitkistä opinnoista osaamisen syvyyttä

PITKISTÄ OPINNOISTA OSAAMISEN SYVYYTTÄ

Kesäyliopisto tarjoaa paljon lyhyitä ammatillista osaamista syventäviä tai täydentäviä koulutuskokonaisuuksia. Kaikissa aiheissa ei kuitenkaan päivän tai kahden täsmäkoulutus ole riittävä.
Kesäyliopiston ohjelmistossa on tänä syksynä useita koko vuoden kestäviä pitkiä, syventävää tietoa ja taitoa tarjoavia koulutuksia. Syventävät koulutukset voivat olla alku uudelle työelämän pätevyydelle ja jopa uudelle uralle.

 

Mindfulness-peruskoulutus CFM® 20 op 2017-2018

Haluaisitko oppia asioiden priorisointia kiireen keskellä?  Tarvitsetko parempaa työssäjaksamista ja työhyvinvointia? Kiinnostaako sinua kehittää uusia reaktiotapoja reaktiivisuuden sijaan?
Mindfulness-peruskoulutuksessa opit keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta, saat lisää luovuutta elämän eri aloille sekä voimistat omaa kykyäsi olla läsnä tässä hetkessä.

Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Peruskoulutuksen jälkeen voit jatkaa kouluttajakoulutukseen.

Katso tarkemmin: http://www.kesyli.net/koulutukset/1883

Logoterapian perusopinnot 25 op

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen.

Myös logoterapia-opintoja voi jatkaa ja pätevöityä logoterapiaohjaajaksi tai logoterapeutiksi.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/1855

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op 2017-18

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Nämä koulutukset ovat olleet erityisen suosittuja. Syksyn koulutus on 14. kerta kun aloitamme opinnot.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/1876

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet 45 op

Suunnitteletko hakeutuvasi psykoterapeuttikoulutukseen myöhemmin? Tarvitsetko vielä psykoterapeuttisten taitojen valmiuksia?
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapiannäyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Katso lisää: http://www.kesyli.net/koulutukset/1916