Etelä-Karjalan kesäyliopiston varautuminen koronavirukseen

Etelä-Karjalan kesäyliopiston varautuminen koronavirukseen

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa seurataan ja noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja antamia ohjeistuksia sekä OKM:ltä ja OPH:lta saatavia ohjeita koulutusten järjestämisessä.

Viimeisimmät tiedot koronavirustilanteesta löydät THL:n sivuilta.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Pyrimme jatkamaan koulutuksien järjestämistä, mutta samalla tekemään osamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi viranomaisten suositusten mukaisesti. Kesäyliopisto tiedottaa opiskelijoita koulutuskohtaisesti sähköpostitse, mikäli koulutus joudutaan siirtämään, perumaan tai järjestämään etäyhteyden kautta. Olemme yhteydessä kouluttajiin ja sovimme yhdessä koulutusten järjestämisistä tapauskohtaisesti.

Kaikkien ulkomailta palaavien opettajien tai opiskelijoiden edellytetään pysyvän poissa kesäyliopisto-opetuksesta 14 vuorokauden ajan.

Jos sinulla on pieniäkin flunssan oireita, älä osallistu koulutuksiin. Ole kesäyliopistolle yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.