Kehitä itseäsi kesäyliopistossa!

Tietoa kesäyliopistosta

Kesäyliopisto - oppimisen iloa ympäri vuoden

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, työelämälähtöisiä koulutuksia opetus- ja varhaiskasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys-, hallinnon ja työelämän aloilla. Kesäyliopistolla on laaja tarjonta kieli- ja kulttuurialan koulutuksia sekä hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyviä koulutuksia. Nuoret voivat kerrata kesäyliopistossa lukiokursseja ja Lasten kesäyliopisto järjestää tiedekasvatukseen liittyviä kursseja lapsille.

Oletko työelämässä?
Tule vahvistamaan ammatillista osaamistasi, hakemaan vauhtia ura- ja palkkakehitykseen tai pohjustamaan ammatinvaihtoa.

Oletko korkeakouluopiskelija?
Vauhdita valmistumistasi ja laajenna osaamistasi!
Voit opiskella silloinkin, kun korkeakoulusi ei tarjoa opetusta.

Oletko tuleva ylioppilas?
Valmistaudu kirjoituksiin! Kesäyliopistojen kursseista saat lisäpotkua oppimiseen.

Oletko tuore ylioppilas vailla suunnitelmia?
Käytä välivuotesi hyödyksi. Tule etsimään omaa juttuasi tai hanki etumatkaa yliopiston pääsykokeisiin!

Oletko eläkkeellä tai lähestytkö eläkeikää?
Tule kehittämään itseäsi, pysymään perillä uusimmasta tiedosta ja tuomaan oma elämänkokemuksesi keskusteluun!

Oletko päätöksentekijä?
Haluathan tarjota myös omalla alueellasi laadukasta korkeakoulutusta ja alueen elinkeinoelämälle työkaluja osaamisen kehittämiseen?

Vastaatko koulutuspäätöksistä organisaatiossasi?
Autamme sinua lisäämään henkilöstönne osaamista ja tarjoamme apua koulutusruljanssin hoitamiseen. Tarvittaessa voimme myös räätälöidä koulutustamme juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Kesäyliopiston historia ja hallinto

Etelä-Karjalan kesäyliopiston ylläpitäjä on Itä-Suomen Yliopistoseura ry, jonka hallitus toimii Etelä-Karjalan kesäyliopiston johtokuntana. Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori Anneli Pirttilä ja varapuheenjohtajana professori Ilkka Pöyhönen. 

Hallitukseen kuuluvat lisäksi markkinointipäällikkö Rauni Aineslahti, henkilöstön kehittämispäällikkö Elina Antikainen, opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Hokkanen, viestintäasiantuntija Leena Peura-Kuusela, ylihoitaja Soile Salla, aluekehitysjohtaja Satu Sikanen ja varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki.

Itä-Suomen yliopistoseura ry on perustettu vuonna 1955. Alkuvuosien toiminnan tavoitteena oli saada yliopisto Lappeenrantaan alueen sivistystarpeiden palvelemiseksi. Tärkeänä tavoitteena heti alkuvuosista alkaen oli kuitenkin myös yliopistollisten koulutusten järjestäminen. Nykyhetkellä Itä-Suomen yliopistoseuran päätarkoituksena on ylläpitää Etelä-Karjalan kesäyliopiston toimintaa sekä edistää yliopistotasoista koulutustoimintaa Etelä-Karjalassa.