Kehitä itseäsi kesäyliopistossa!

Tietoa kesäyliopistosta

Tietoa kesäyliopistosta

Kesäyliopisto - oppimisen iloa ympäri vuoden

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, työelämälähtöisiä koulutuksia opetus- ja varhaiskasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys-, hallinnon ja työelämän aloilla. Kesäyliopistolla on laaja tarjonta kieli- ja kulttuurialan koulutuksia sekä hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyviä koulutuksia. Nuoret voivat kerrata kesäyliopistossa lukiokursseja ja Lasten kesäyliopisto järjestää tiedekasvatukseen liittyviä kursseja lapsille.

Oletko työelämässä?
Tule vahvistamaan ammatillista osaamistasi, hakemaan vauhtia ura- ja palkkakehitykseen tai pohjustamaan ammatinvaihtoa.

Oletko korkeakouluopiskelija?
Vauhdita valmistumistasi ja laajenna osaamistasi!
Voit opiskella silloinkin, kun korkeakoulusi ei tarjoa opetusta.

Oletko tuleva ylioppilas?
Valmistaudu kirjoituksiin! Kesäyliopistojen kursseista saat lisäpotkua oppimiseen.

Oletko tuore ylioppilas vailla suunnitelmia?
Käytä välivuotesi hyödyksi. Tule etsimään omaa juttuasi tai hanki etumatkaa yliopiston pääsykokeisiin!

Oletko eläkkeellä tai lähestytkö eläkeikää?
Tule kehittämään itseäsi, pysymään perillä uusimmasta tiedosta ja tuomaan oma elämänkokemuksesi keskusteluun!

Oletko päätöksentekijä?
Haluathan tarjota myös omalla alueellasi laadukasta korkeakoulutusta ja alueen elinkeinoelämälle työkaluja osaamisen kehittämiseen?

Vastaatko koulutuspäätöksistä organisaatiossasi?
Autamme sinua lisäämään henkilöstönne osaamista ja tarjoamme apua koulutusruljanssin hoitamiseen. Tarvittaessa voimme myös räätälöidä koulutustamme juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Kesäyliopiston hallinto

Etelä-Karjalan kesäyliopiston ylläpitäjänä toimii 1.1.2021 lähtien Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy. Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy:n kaikki osakkeet omistaa LAB-ammattikorkeakoulu. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on vararehtori Merja Heino LAB-ammattikorkeakoulusta. Hallituksen puheenjohtajana toimii vararehtori Henri Karppinen LAB-ammattikorkeakoulusta ja hallituksen jäsenet ovat vararehtori Jaana Sandström LUT-yliopistosta ja hyvinvointiyksikön johtaja Tuula Kilpinen LAB-ammattikorkeakoulusta.