Robocamp – robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Hanketta rahoittaa
Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.
Hankkeen toteuttajat
Hanketta koordinoi Saimaan ammattiopisto Sampo.
LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY ovat osatoteuttajina.
Hankkeen tavoitteet
RoboCamp –hankkeen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.
Hankkeen osatavoitteet ovat:
1. Muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto
2. Luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehittämis- ja innovointiympäristö
3. Kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa
Kohderyhmä
RoboCamp –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.
Toteutusaika
1.9.2019-31.8.2021
Pro­jek­ti­n www-sivut
www.robocamp.fi

Ajankohtaista

Uusi sosiaali- ja terveysalan polkuopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa työn ohessa Lue lisää
Musiikkiterapian perusopinnot syksyllä kesäyliopistossa – uutta Etelä-Karjalassa Lue lisää
Avoimen AMK:n koulutustarjonta täydentyy kolmella tekniikan opintojaksolla Lue lisää
Lab-ammattikorkeakoulun ja kesäyliopistojen yhteistyö tuo helpotusta hakupainealoille Lue lisää