Oppisen iloa

ympäri vuoden

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Etelä-Karjalan kesäyliopiston kurssinhallinta – ja opiskelijarekisteri Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 27.8.2013

1. Rekisterinpitäjä

 • Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra ja Koulukatu 11, 53100 Lappeenranta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 os. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

3. Rekisterin nimi

 • Etelä-Karjalan kesäyliopiston kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Etelä-Karjalan kesäyliopiston kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteriä käytetään koulutusten hallinnointiin ja markkinointiin sekä laskutuksen järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 • opiskelijan henkilö‐ ja yhteystiedot
 • opiskelijan koulutustaustatiedot
 • ilmoittautumistiedot
 • opiskelijan maksutiedot
 • opintosuoritukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Ilmoittautumistiedot Etelä-Karjalan kesäyliopiston sähköisestä ilmoittautumislomakkeesta
 • Ilmoittautumistiedot puhelimitse tai sähköpostitse tehdystä ilmoittautumisesta
 • Opiskelijan yhteystietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan
 • Opiskelijan läsnäolo- ja opintosuoritustiedot opettajilta ja tentaattoreilta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tilastotietoja opetusministeriölle
 • Tilastotietoja tilastokeskukselle (TilastoL 62/94)
 • Tilastotietoja Suomen kesäyliopistot ry:lle
 • Yksittäisten henkilöiden henkilötietoja ei luovuteta tilastotietojen luovuttamisen yhteydessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Ei ole.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

 • Arkistolain (831/94) noudattaminen
 • Ilmoittautumislomakkeet ja opintosuoritustiedot sijaitsevat toimiston lukituissa tiloissa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

 • Opiskelijan tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet Etelä-Karjalan kesäyliopiston henkilökuntaan kuuluvat toimihenkilöt. Käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.