Vauhdita valmistumistasi ja laajenna osaamistasi!

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Opiskelu kesäyliopistossa > Tutkintotavoitteinen opiskelu

Tutkintotavoitteinen opiskelu kesäyliopistossa

Kesäyliopistossa voit opiskella avoimen yliopiston opintoja tutkintotavoitteisesti. Kesäyliopisto ei voi myöntää tutkintoa, mutta voit suorittaa kesäyliopistossa eri tutkintojen osia ja opintokokonaisuuksia. 

Suoritettuaan riittävästi avoimen yliopiston opintoja opiskelija voi hakea yliopistoon tutkinto- opiskelijaksi. Hakutavat yliopistoon ovat yliopiston pääsykoe  ja avoimen yliopiston väylä. Jos pääset opiskelemaan pääsykokeen kautta, aiemmat avoimen yliopiston opinnot kesäyliopistossa voidaan hyväksi lukea tutkintoosi. Opintojen korvaavuudesta päättää aina vastaanottava yliopisto.

Avoimen yliopiston väylän kautta hakiessasi vaaditaan tietty määrä opintosuorituksia, joita voit jo etukäteen tehdä kesäyliopistossa omalla kotipaikkakunnalla. Opiskeluoikeus myönnetään suoritettujen opintojen määrän, opintomenestyksen ja/tai valintakokeen perusteella ja yliopistoon haetaan silloin ns. erillisvalinnan kautta.

Pääperiaatteena avoimen väylän kautta yliopistoon hakeutumisessa on se, että aineopinnot on suoritettu siitä aineesta, johon haetaan ja lisäksi pitää olla suoritettuna sivuaineopintoja vaadittu määrä. Opintosuoritusvaatimukset poikkeavat eri oppiaineissa.

Avoimen väylän opiskelijakiintiöt ja hakukelpoisuuden ehdot vaihtelevat yliopistoittain, oppiaineittain ja vuosittain. Tarkempia tietoja väyläasioista saa ao. avoimen yliopiston sivuilta.

Rakenna oma opintopolkusi. Kesäyliopiston henkilökunta neuvoo ja auttaa!

Opiskelija voi rakentaa kesäyliopistossa tarjolla olevista opinnoista oman ja omaa kiinnostusta vastaavan opinto-ohjelman. Kesäyliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta vaihtelee vuosittain, mutta suosittuja aineita pyritään pitämään tarjonnassa vuodesta toiseen.