Kehitä itseäsi kesäyliopistossa!

Avoin yliopisto-opetus

Opiskelu kesäyliopistossa > Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus lyhyesti

 • eri yliopistojen opintovaatimusten mukaista opetusta tuotettuna Etelä-Karjalaan
 • opetus on avointa kaikille
 • ikärajoja tai pääsykokeita ei ole
 • opinnot sopivat myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
 • suoritetut opinnot voi liittää osaksi mahdollista yliopistotutkintoa
 • vaatimustaso opetuksessa ja sisällöissä sama kuin yliopistoissa
 • mahdollisuus tutustua uusimpaan tutkimustietoon
 • väyläopintoja hyödyntäen mahdollisuus päästä yliopisto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta

Perustietoa avoimista yliopisto-opinnoista

Avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa yliopistotasoista opetusta. Opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimena yliopisto-opetuksena suoritetuilla opinnoilla on sama arvo kuin yliopistossa suoritetuilla.

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden mm. hankkia tietoa oman ammattitaidon ylläpitämiseen, parantaa yleissivistystä, tutustua yliopistojen eri tieteenaloihin, täydentää aikaisempia opintoja, laajentaa omaa ajattelua tutkitun tiedon valossa ja kokeilla eri tapoja opiskella tai viettää antoisa välivuosi opiskellen. Kesäyliopistossa avointa yliopisto-opetusta järjestetään koulutustoiveiden ja kysynnän mukaan, lähtökohtana ovat paikalliset aikuisopiskelijoiden tarpeet.

Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Monet oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi ja valinnaisiksi opinnoiksi korkeakoulussa opiskeleville.

Kesäyliopiston tarjoama avoin yliopisto-opetus vastaa sisällöltään sen yliopiston opetussuunnitelmaa, jonka kautta ko. opintokokonaisuutta tai jaksoa järjestetään. Jos olet suorittanut samansisältöisiä opintoja jossakin toisessa yliopistossa aikaisemmin, voit hakea opintojen korvaavuutta. Opintosuoritusten vastaavuus ja korvaavuus muissa yliopistoissa on opiskelijan selvitettävä itse. Jos jatkat kesken jääneitä opintojasi, tarkista ennen opintojen jatkamista, ovatko opetusohjelmat muuttuneet ja selvitä, mitä suorituksia sinulta puuttuu.

Opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Opintopisteellä (op) tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opinto-oikeus

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opinto-oikeudet saattavat vaihdella yliopistoittain. Opinto-oikeus on voimassa perusopinnoissa 2-3 lukukautta ja aineopinnoissa 4 lukukautta.

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opintoihin liittyviin luento- ja kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan kirjallisesti 10 päivää (UEF) ennen tenttitilaisuutta. Avoimen yliopiston tentteihin ilmoittaudutaan suoraan avoimeen yliopistoon.

Saavu tenttitilaisuuteen hyvissä ajoin ja ota mukaan kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus. 
Jos myöhästyt tentistä, sinulla on mahdollisuus päästä tenttiin vielä 30 minuuttia tentin alkamisen jälkeen. Tenttitilaisuudesta voi poistua aikaisintaan puoli tuntia sen alkamisen jälkeen.

Tenttimaksut

Opinnoissa, joihin sisältyy luento- ja/tai kirjallisuustenttejä, kurssimaksu sisältää varsinaisen tentin ja 1-2 uusintamahdollisuutta.

Siirtotentti

Voit suorittaa muihin yliopisto-opintoihisi liittyviä tenttejä Imatralla tai Lappeenrannassa, jos ainelaitoksesi/tentaattorisi hyväksyy siirtotenttien suorittamisen.

Siirtotentin hinta

yleisenä avoimen tenttipäivänä (huom! ei kaikki yleiset tenttipäivät, tarkista tenttipäivä kesäyliopiston tenttitaulukosta) tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu.

Siirtotenttiin ilmoittautuminen

 1. Kysy ainelaitokseltasi/tentaattorilta, sopiiko heille, että suoritat tentin Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Muista kysyä myös ainelaitoksellasi tenttijärjestelyistä vastaavan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.
 2. Ota yhteyttä Etelä-Karjalan kesäyliopiston toimistoon ja sovi tenttimisestä. Ota yhteyttä sähköpostilla lappeenranta(a)kesyli.net
  Kesäyliopisto tarvitsee seuraavat tiedot ennen tenttiä:
  1. nimesi
  2. laskutusosoite
  3. puhelinnumerosi ja sähköpostiosoite
  4. tenttiajankohta (päivämäärä ja kellonaika)
  5. ainelaitoksesi tenttijärjestelyistä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
 3. Ilmoita ainelaitoksesi tenttijärjestelyistä vastaavalle yhteyshenkilölle kesäyliopiston yhteyshenkilön postiosoite/sähköpostiosoite.

Tentti- ja muut suoritustulokset sekä suoritusrekisteri

Virallista suoritusrekisteriä pitää ao. avoin yliopisto, jonne suoritustulokset kirjataan ja josta ne tulevat tiedoksi kesäyliopistolle.

Todistukset ja suoritusten kelpoisuus

Kun opintokokonaisuus on suoritettu, opiskelija saa siitä todistuksen yliopistolta, jonka opetusohjelman mukaan opetus on järjestetty. Todistusta ei lähetetä automaattisesti, vaan sitä varten täytetään ja lähetetään sähköinen todistuspyyntölomake.

Usein avoimesta yliopisto-opinnoista kysyttyä

Voinko suorittaa yliopisto-opintoja omalla paikkakunnallani?
Kyllä, kesäyliopisto tuo Etelä-Karjalaan lukuisia erilaisia opintokokonaisuuksia

Täytyykö minulla olla ylioppilas- tai ammattitutkinto?
Ei, kesäyliopiston avoimissa yliopisto-opinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja ne sopivat kaiken ikäisille, aina nuorista senioreihin.

Voinko opiskella työn ohella?
Kyllä, opinnot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Missä luennot ja tentit pidetään?
Luennoille ei tarvitse mennä yliopistopaikkakunnalle, vaan tentit ja luennot pidetään joko Lappeenrannassa tai Imatralla.