Mitä, missä, milloin – Viestintä taitolajina -koulutus vapaan sivistystyön toimijoille

MITÄ, MISSÄ, MILLOIN JA KENELLE? – VIESTINTÄ TAITOLAJINA, 2 OP

Viestinnän täydennyskoulutus – osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Käytännönläheinen Viestinä taitolajina -koulutus on tarkoitettu kaikille vapaan sivistystyön organisaatioille. Koulutuksen osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat viestintäsuunnitelman ja erilaisia viestintämateriaaleja osaamisperusteisista koulutuksista tiedottamista varten. Tavoitteena on tukea oppilaitosten viestintää ja tiedotusta osaamisperusteisten koulutusten käyttöönottovaiheessa.

Aika ja paikka
16.9.2022 – 30.11.2022, koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena Zoom- ohjelmalla.

Koulutuskokonaisuus
20 tuntia asiantuntijaluentoja ja ohjattua työskentelyä, 34 tuntia osaamisperusteisuuden viestintäsuunnitelman ja viestintämateriaalien laatimista itsenäisesti tai haluamasi ryhmän kanssa.

Kohderyhmä
Koko vapaan sivistystyön henkilöstö ja erityisesti vapaan sivistystyön oppilaitosten viestinnästä ja
asiakaspalvelusta vastaavat henkilöt.

Tapaaminen 1: Koulutuksen tavoitteet ja mitä on asiakaslähtöisyys viestinnässä?
Aika: pe 16.9.2022 klo 12.30 – 15.30 Zoom
Sisältö: Koulutuksen tavoitteiden esittely ja käytännön ohjeet
Mitä, missä, milloin, kenelle – ohjeet viestintäsuunnitelman laatimiseen
Palvelumuotoilun avulla oikea viesti oikealle ryhmälle
– Asiakaskokemus osana viestintää
– Mielikuvamarkkinointi vaikuttamisen keinona
– Aito asiakaslähtöisyys markkinoinnissa ja viestinnässä
– Kohderyhmäperusteinen viestintä
Kouluttaja: KTT, koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo
Välitehtävä ja itsenäinen työskentely: Aloita viestintäsuunnitelman työstäminen, mitä oppia/ideoita
sain aloituskerrasta oman oppilaitoksen viestintäsuunnitelmaa varten?

Tapaaminen 2: Verkko- ja asiakirjoittamisen lyhyet perusteet
Aika: 29.9. klo 13 – 15.30 Zoom
Sisältö: Miten laadin hyvän asiasisällön osaamisperusteisuudesta viestimiseen?
Vaikuta tekstisisällöillä: asia- ja verkkokirjoittamisen koulutus
– Kohderyhmän ja tavoitteiden asettamisen merkitys: miten omaan kohderyhmään vetoavaa tekstisisältöä tuotetaan ja miksi tavoitteet tulee määritellä.
– Mitä on hyvä tekstisisältö?
– Erilaiset digitaaliset tekstisisältötyypit: mm. tekstisisältöjen erot, käyttötarkoitukset sekä mitä niiden
tuottamisessa on hyvä ottaa huomioon.
– Käytännön vinkit kirjalliseen sisällöntuotantoon: mm. punainen lanka, voice of tone ja otsikoinnin
merkitys.
Kouluttaja: kirjoittamisen kouluttaja Minna Luoma, Sisältötoimisto Rouva Sana

Välitehtävä: Materiaaleihin tutustuminen ja viestintäsuunnitelman työstäminen

Tapaaminen 3: Vinkkejä someviestintään
Aika: 13.10.2022 klo 13 – 15.30 Zoom
Sisältö: Hyviä some-postaamisen käytäntöjä, Pitääkö some-viestintää suunnitella?
Kouluttaja: koulutus- ja asiakkuuspäällikkö Juho-Petteri Kiviranta, Mahon Digital
Välitehtävä: Tutustu Canvaan ja tee oma Canva-tili ennen seuraavaa koulutusosuutta
Viestintäsuunnitelman jatkotyöstäminen

Tapaaminen 4: Ilmaisen kuvankäsittelyohjelma Canvan käyttö
Aika: 1.11.2022 klo 13.00 – 16.00 Zoom
Sisältö: Tutustutaan Canvan käytön perusteisiin.
Kouluttaja: graafinen suunnittelija FM Merja Kärkkäinen
Välitehtävä: Julkaise some-postaus osaamisperusteisuudesta.
Viestintäsuunnitelman jatkotyöstäminen. Viestintäsuunnitelmat ovat valmiina 14.11.2022.
Tarkemman ohjeet viestintäsuunnitelman palauttamisesta saat koulutuksen aikana.

Tapaaminen 5: Viestintäsuunnitelma käytäntöön
Aika: 30.11.2022 klo 10 -14.30 Zoom
Sisältö: Tapaamisessa annetaan palautetta viestintäsuunnitelmista erityisesti asiakaslähtöisyyden
näkökulmasta ja jaetaan hyviä oivalluksia.
– Asiakasodotusten syntyminen ja odotuksiin vastaaminen
– Asiakasarvon luominen ja Asiakkaan auttaminen ja tukeminen asiakaspolulla
Kouluttaja: KTT, koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo

Mitä oppilaitoksella/ osallistujalla on valmiina, kun koulutus päättyy?
Lopputyönä jokainen osallistuja on tehnyt omalle oppilaitokselleen tai yhteistyönä oppilaitosmuodolleen
osaamisperusteisuuden viestintäsuunnitelman, koulutuksesta saa pohjan jota osallistujat täyttävät
koulutuksen aikana.

Lisätietoja
Ritva Oravuo, puh. 010 3229552, ritva.oravuo@kesyli.net, Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Mikko Suhonen, puh. 044 7201146, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, Turun kesäyliopisto

Hinta
Koulutus on maksuton ja sen rahoittaa Opetushallitus. Viestintä taitolajina 2 op on itsenäinen osa
Osaamisperusteisuuden askelmerkit vapaassa sivistystyössä -koulutuskokonaisuutta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.9.2022
Ilmoittaudu tästä

skyot - Twitter Search / Twitter