Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala


Kehitä myönteisiä voimavaroja ja mielen tasapainoa arjen haasteisiin. Osallistu suosittuun koulutukseen lähelläsi. Säästät näin aikaa sekä matka- ja majoituskustannuksissa. 
Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Mindfulness-MBSR-menetelmän kehittäjä professori Jon Kabat-Zinn sanoo: Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta. Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan. Tämä on ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaaja CFM -koulutusta.

Huom. kurssin alkamisajankohta siirretty marraskuulle.

Aika ja paikka: 23.11.2017 - 14.6.2018, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11. Retriittiosuus järjestetään kesäyliopiston ulkopuolisessa tilassa (paikka varmistuu myöhemmin).

1. jakso to - pe 23.-24.11.2017
2. jakso to - pe 25.-26.1.2018
3. jakso pe - su 22.-23.3.2018 
4. jakso ke - to 23.-25.5.2018, retriittiosuus, ulkopuolinen tila
5. jakso ke - to 13.-14.6.2018
Tapaamisten ensimmäinen päivä klo 10.00 - 17.00, toinen päivä klo 9.30 - 15.30

Koulutus soveltuu sinulle, joka
  * olet kiinnostunut kehittämään hyväksyvän tietoisen läsnäolon (=Mindfulness) kykyä
  * haluat oppia elämään tasapainossa monimuotoisten haasteiden ympäristössä
  * haluat kehittää hyväksyvää ja itseäsi arvostavaa asennetta elämässäsi
  * haluat lisätä ja säilyttää elinvoimaasi sekä vähentää stressin aiheuttamaa voimien ehtymistä
  * olet kiinnostunut oppimaan ja tutustumaan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)- tai Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)-         menetelmien perusharjoitteisiin sekä soveltamaan menetelmien käyttöä työssä ja vapaalla
  * haluat oppia läsnäolevan kuuntelun ja kommunikaation taidon

Kohderyhmä:
   * sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivat henkilöt, mm. terapiatyössä olevat
   * kasvatus- ja opetusalan henkilöt, esim. opettajat, koulukuraattorit, koulupsykologit
   * urheilijat sekä urheiluvalmentajat
   * sopii myös kaikille kiinnostuneille, ei vaadi esitietoja mindfulnessista

Tavoite:
MBSR-menetelmän vaikutuksista tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa on todettu mm. seuraavaa:
   * stressinhallintakyvyn lisääntyminen
   * rentoutumiskyvyn lisääntyminen
   * itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
   * elämänilon voimistuminen
   * fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen
   * parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Tämä auttaa mm.
   * asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja lisää luovuutta elämän eri osa-alueilla
   * selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
   * kehittämään uusia toimintatapoja reaktiivisuuden sijaan
   * keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta
   * selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
   * voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
   * lisäämään ja ylläpitämään myönteisiä voimavaroja
   * parantamaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja ehkäisemään uupumusta
Lisäksi menetelmä on auttanut lukuisia ihmisiä kivun hallinnassa, erilaisissa paniikki-, pelko- ja ahdistustiloissa. MBCT:tä käytetään tehokkaasti masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.

Sisältö: Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen Mindfulnessin näkökulmasta
MBSR ja siihen pohjautuva MBCT ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin tehokkaita menetelmiä työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja stressinhallinnassa. Pääharjoituksina ovat menetelmien muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan arkipäivässä.
   * Miksi oma harjoittaminen arjessa on tärkeää? Menetelmän muodollisiin ja epämuodollisiin harjoituksiin perehtyminen, jotta menetelmää voi tuloksellisesti käyttää työssään ja omassa elämässään
   * Miten kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa arjessa?
   * Rakastavan asenteen- eli myötätuntomeditaation harjoittaminen ja merkitys keho-mielen hyvinvointiin
   * Mistä tiedän eteneväni harjoittelussa? Miten huomaan ei-läsnäolon, miltä se tuntuu kehossa?
   * Omien kokemusten (tunteiden, kehon tuntemusten ja ajatusten) kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi
   * Harjoittamisen esteiden huomaaminen, kohtaaminen ja vapautuminen
   * Stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ja loppuun palamisen ennaltaehkäiseminen
   * Hyväksyvä, tietoinen vuorovaikutus: läsnäolevan kuuntelun kehittäminen erilaisin meditaatioharjoittein
   * Läsnäolevan kuuntelun ja läsnäolevan sanoittamisen/kertomisen harjoittaminen


Toteutus ja työtavat:
Opetusmenetelmä
: Mindfulness-MBSR-menetelmä on professori Kabat-Zinnin kehittämä tapa opettaa ja soveltaa Mindfulness-kykyä arjessa. Tästä on yli 35 vuoden kokemus ja erinomaiset oppimistulokset. Oppiminen on kokemuksellista, jossa painotetaan muodollisten harjoitusten soveltamista arkipäivään. Sen perustan muodostavat henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin Mindfulness-kyvyn hyödyntämistä omassa elämässä.

Koulutuspäivinä harjoitamme ja syvennämme MBSR/MBCT-meditaatioharjoitteita. Tätä kautta tutustumme menetelmän teoreettiseen viitekehykseen. Tärkeä osa koulutusta on myös läsnäolevan kuuntelun ja puhumisen harjoittaminen. Jon Kabat-Zinn ja MBCT:n kehittäjät professorit Mark Williams ja John Teasdale painottavat, että menetelmää voidaan soveltaa tuloksellisesti vain oman harjoittamisen tuoman kokemuksen perusteella.
Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea.

Kouluttajat: Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Mindfulness-MBSR –kouluttaja ja jooga-opettaja (EYU/BDY). Leenalla on pitkä kokemus keho-mieliyhteydestä terapiatyössä. Hänellä on Hakomi kehopsykoterapiakoulutus ja European Certifi cate of Psychotherapy (ECP).
Osassa koulutuspäiviä on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttama/ia Mindfulness-ohjaajia CFM.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on kouluttanut menestyksekkäästi suomalaisia Mindfulness-MBSR -menetelmään jo lähes 15 vuoden ajan. Leena Pennanen on Suomen mindfulness-pioneeri ja ainoa sertifoitu MBSR-opettaja Suomessa. Hän toi MBSR- ja MBCT-menetelmät Suomeen saatuaan hyviä kokemuksia menetelmien käytöstä Saksassa. 

Hinta: Hinta määräytyy maksajan mukaan. Ammatinharjoittajille, yrityksille ja julkisyhteisöille esim. kunnat normaali hinta 2.890 €, yksityishenkilöille normaali hinta 2.690 €. Mikäli työnantaja maksaa osan koulutuksen hinnasta ko. osa laskutetaan yrityshinnasta. 
Ennakkovaraajan etu: Viimeistään 16.6.2017 ilmoittautuneet saavat 200 euron alennuksen koulutuksen hinnasta (alennushinta 2.690 € tai 2.490 €).

Hinta sisältää 11 koulutuspäivää viidessä osajaksossa, koulutusmateriaalin (audio- sekä kirjallinen materiaali), omatoimisen harjoittamisen ohjaamisen sekä henkilökohtaisen tuen sähköpostitse. Osallistujat maksavat itse majoituksen, matkat ja ruokailut. Kesäyliopistolla on osallistujien käytettävissä keittiö omatoimista kahvinkeittoa ja eväsruokien lämmittämistä varten.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 9.11.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2017
Hinta 2890,00 €

HUOM! LOGOTERAPIAN PERUSOPINNOT ALKAVAT MARRASKUUSSA. RYHMÄÄN MAHTUU HYVIN MUKAAN! ILMOITTAUDU PIKAISESTI!

Mielekkyyttä ja voimavaroja elämään

Täydennä ammattitaitoasi tai tule hakemaan uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tarkoituskeskeisestä logoterapiasta. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapian perusopinnot ovat avoimia kaikille ja toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Logoterapia tarjoaa uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen.

Mitä logoterapia on?

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Logoterapia luetaan kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Sitä sovelletaan psykoterapian lisäksi kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä.  Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905 – 1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi.
Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi henkinen ulottuvuus. Henkisiä ominaisuuksia ovat tahto tarkoitukseen, tahdon vapaus ja vastuullisuus, aito omatunto, huumori, luovuus ja rakkaus. Henkisyytensä avulla ihminen voi ottaa etäisyyttä itseensä ja tilanteeseensa ja suuntautua eteenpäin.

Tavoitteet
Perusopinnoissa perehdytään Franklin kehittämään logoterapiaan ja logofilosofiaan. Koulutus sopii ammatillisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, opetus- ja kasvatustyöhön, vanhustyöhön sekä työelämän asiantuntijoille. Koulutus antaa jatkokelpoisuuden logoterapeutin opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Pääsääntöisesti edellytetään ammatti- tai tiedekorkeakoulu-tutkintoa, vähintään 5 vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä työssä. 

Koulutuksen toteutus

Perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon suorittaneet logoterapeutit, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana. Vastaavana kouluttajana toimii psykologi, logoterapeutti LIF® Tuula Katainen.     

Lähikoulutusjaksot ja sisällöt
Lähiopetus järjestetään kolmen päivän jaksoissa perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina koulutusta on klo 16-20.30, lauantaina klo 9-16  ja sunnuntaina klo 9-16.

17. - 19.11.2017   Orientaatio ja tutustuminen. Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
15. - 17.12.2017   Logoterapian ihmiskäsitys
19. - 21.1.2018     Logoterapian anti ja merkitys ajassamme
16. - 18.2.2018     Elämän tarkoitus ja arvot
16. - 18.3.2018     Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
13. - 15.4.2018     Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
18. - 20.5.2018     Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
8. - 10.6.2018       Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
24. - 26.8.2018     Erilliskysymyksiä. Lopputyöesseet
14. - 16.9.2018     Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arviointi

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihdokseen pidätetään.

Koulutuksen järjestäjät ja koulutuspaikka
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Imatran keskusasemalla, osoitteessa Koskikatu 1.

Koulutuksen hinta
Logoterapian perusopintojen hinta on 2100 euroa. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus. Koulutusmaksu voidaan maksaa kahdessa erässä.

Hakeminen
Koulutukseen haku tapahtuu seuraavasti:
1. Ilmoittaudu kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeella.
2. Ilmoittutumisen jälkeen kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin. Hakemus lähetetään osoitteeseen imatra@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra. Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, miksi on hakemassa logoterapiakoulutukseen. Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2017
Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakeutuminen opintoihin on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Jos hakijaa ei hyväksytä koulutukseen, maksuvelvoite peruuntuu. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa koulutuksesta antavat
Suomen Logoterapiainstituutti / kouluttaja Tuula Katainen, puh. 050 340 5740, tuula.katainen@pp2.inet.fi
Etelä-Karjalan kesäyliopisto / rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451, mari.smolander@kesyli.net

 

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN

Opiskele logoterapiaohjaajaksi
Perusopintojen jälkeen voit jatkaa halutessasi jatkaa logoterapiaopintoja. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® -opinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista oman ammatillisen osaamisen lisäksi.
Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op) sisältävät logoterapian perusopinnot
(1. teoriavuosi), syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin (yhteensä noin 2,5 vuotta).

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi
Logoterapeutin LIF® erikoistumisopinnot (100 op) järjestetään yhteismitallisesti Euroopan logoterapia-ammattilaisten yhteistyöyhtymän (FLP-EU) kriteerien mukaisesti ja ne kestävät 4,5 vuotta. Logoterapiaohjaajan pohjakoulutuksen lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi opintokokonaisuutta soveltavaa logoterapiaa (20 op), ryhmätyönohjauksellinen vuosi, jonka aikana syvennetään teoriaa ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja omaan työhön, työyhteisöön ja elämänpiiriin ja autobiografia eli ohjatusti ryhmässä toteutettu logoterapeuttinen omaelämäkertatarkastelu (20 op).   

Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea Suomen Logoterapiainstituutilta lisenssin rekisteröityjen logoterapeutti LIF® erikoistumisopintojen suorittamisesta. Logoterapeutti LIF® -lisenssi ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään vain koulutetuille logoterapeuteille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoinen ammatillinen pohjakoulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Opiskeluoikeuden voi saavuttaa eri vapaudella myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella alan työkokemuksella. Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy 13.11.2017
Hinta 2100,00 €

Logoterapian kertauspäivät ovat tarkoitettu jo valmistuneille logoterapiaohjaajille tai logoterapeuteille. Logoterapiaohjaajat ja logoterapeutit voivat ilmoittautua mukaan logoterapian perusopintojen ryhmän tietyille jaksoille kertaamaan ja pohtimaan jo opittua. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan teemaan mukaan. Samoin voit tulla mukaan joko lauantaina tai sunnuntaina tai molempina päivinä. Yhden kertauspäivän hinta on 50 euroa ja jos tulet mukaan viikonlopun molempiin päiviin, hinta on 100 euroa.

Seuraaville jaksoille on mahdollista tulla mukaan:

16.-17.12.2017 LOGOTERAPIAN IHMISKÄSITYS
Opettajana Tuula Katainen

20.-21.1.2018   LOGOTERAPIAN ANTI JA MERKITYS AJASSAMME
Opettajina Tuula Katainen ja Sirpa Welling

17.-18.2.2018   ELÄMÄN TARKOITUS JA ARVOT
Opettajina Tuula Katainen  ja Outi Kylliäinen

17.-18.3.2018   LOGOEDUKAATIO. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin
pettajina Tuula Katainen ja Sirpa Welling

14.-15.4.2018   LOGOFILOSOFIA. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta
pettajina Tuula Katainen ja Maarit Huhti

19.-20.5.2018   LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN
Opettajina Tuula Katainen ja Liisa Kosonen-Sundberg

9.-10.6.2018     LOGOTERAPIAN ANTIA TYÖELÄMÄÄN JA TYÖYHTEISÖÖN
Opettajina Tuula Katainen ja Outi Kylliäinen

Hinta
50 euroa/ kertauspäivä. 

Ilmoittautuminen kullekin jaksolle viimeistään kaksi viikkoa ennen jaksoa. Ilmoita lomakkeen alussa mille jaksolle olet tulossa sekä osallistutko lauantaina vai sunnuntaina vai molempina päivinä.

Ilmoittautuminen päättyy 25.5.2018
Hinta 50,00 €

Läheisen ihmisen kuolemaan liittyvä suru tulkitaan usein häiriötilaksi, josta tulisi päästä yli ja selviytyä. Surevan tulisi mennä eteenpäin, vaikka elämä tuntuu pysähtyneen. Kuvaa surusta prosessina, joka on käytävä läpi ja työnä, joka on tehtävä, vaalivat myös surevia työssään kohtaavat ammattilaiset. Tämä kapea käsitys surun luonteesta ei kuitenkaan vastaa surevien omaa kokemusta vaan aiheuttaa heille paineita. Eriävät tulkinnat tekevät aidosta myötäelämisestä mahdotonta ja osanotosta jopa loukkaavaa.

Koulutuksessa kysytään, voisiko surun ymmärtää toisin. Auttaisiko kokonaisvaltaisempi tulkinta surun luonteesta ammattilaisia ymmärtämään ja kannattelemaan surevia paremmin? Samalla pureudutaan suomalaisen surun erityispiirteisiin ja kysytään, mitä on hyvä suru.

Aika ja paikka:
4.4.2018 klo 10.00 – 16.00, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä:  Kurssi soveltuu läheisensä menettäneitä työssään kohtaaville, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä seurakuntien työntekijöille, mutta myös kaikille muille ihmisläheisissä tehtävissä toimiville.

Tavoite: Kurssin tavoitteena on havahtua kyseenalaistamaan vallitseva kuva surun luonteesta ja oivaltaa läheisen menettämisen kokemuksen kokonaisvaltaisuus. Oivallus antaa valmiudet surun ja surevien ymmärtämiseen uudesta näkökulmasta.

Koulutuspäivän sisältö:
klo 10.00 – 10.45 Kiinnostava kuolema, vaiettu suru
 * Tutustuminen & kurssin teemojen esittely
 * Suru, kuolemaa suurempi tabu
 * Hyvästä kuolemasta hyvään suruun

klo 10.45 – 12.00 Kun surusta tuli työtä: Surukäsitysten lyhyt historia
 * Surukäsityksiä 1800-luvulta nykypäivään
    - Suru elämänikäisenä kohtalona
    - Suru työnä ja vaiheittaisena prosessina
    - Suru sairautena ja selviytymisenä
 *Suru mielen ponnistuksena
 * Miksi suru pitäisi ymmärtää toisin?

Lounas 12.00 – 12.45

klo 12.45 - 14.30 Toisin tulkittu suru: Menetys kokemuksena
 * Mitä on suru ja sureva ihminen?
 * Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena
    - Surun tunteet, teot ja sanat
    - Suru elämänkulussa ja kulttuurissa
 * Suomalaisten salattu, suoritettu ja sanaton suru

Kahvitauko 14.30 - 14.45

klo 14.45 – 16.00 Otan osaa – jos osaan: Miten kohdata sureva?
 * Kohtaamisen kauheus ja kauneus
 * Ammattilainen surevan kannattelijana
 * Lopuksi: Surun sylissä – lupa surra

Toteutus ja työtavat: Koulutus koostuu luentomuotoisista alustuksista, joiden lomassa on aikaa keskustelulle, kysymyksille ja kokemusten vaihtamiselle

Kouluttaja:  Mari Pulkkinen, FT. Mari on suomalaiseen suruun perehtynyt uskontotieteilijä, kouluttaja ja tietokirjailija, jonka intohimona on olla luomassa uudenlaista surukäsitystä. Koulutuksissaan hän ammentaa myös omista menetyskokemuksistaan.

Tiedustelut:  koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavalaa(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 21.3.2018
Hinta 190,00 €

Aika ja paikka 15.3.2018 klo 10.00 – 17.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään univaikeuksista kärsiviä ja ovat perehtyneet mindfulnessiin ja aikaisemmin

Sisältö Suurimmalla osalla, jopa 90%:lla, unihäiriöisistä unen vaikeuden taustalla ei ole elimellistä vikaa. Yleensä unihäiriöt alkavat jostain elämän tasapainoa häiritsevästä tilanteesta. Kohtaamme työssämme paljon univaikeuksista kärsiviä ja vastaanotolla on yleensä vaikea antaa suoraa ratkaisua unen parantamiseen. Tällä kurssilla saat selkeitä terveydenhuollon ja psykologian ammattilaisten laatimia univaikeuksien hoitoon liittyviä mindfulness- harjoituksia ja ohjeita, joita voit ohjata omille univaikeuksista kärsiville asiakkaillesi. Harjoitusten tarkoituksena on vähentää tunnekuormaa, rauhoittaa hermostoa ja lisätä myötätuntoa itseä kohtaan. Harjoitukset hoitavat univaikeuden mukanaan tuomaa stressiä ja ahdistusta ja harjoitusten avulla pääset keskustelemaan asiakkaasi kanssa syvemmin erilaisista tunteista ja ajatuksista, joita tilanteeseen liittyy.

Osallistujat saavat oman mindfulness - äänitteen, jossa on kurssilla läpikäydyt harjoitukset.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.

Kouluttaja Maria Saarelainen on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti. Hän opettaa mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Maria toimii lisäksi työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kohtaa jatkuvasti työssään univaikeuksista kärsiviä. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 160 €

Ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2018
Hinta 160,00 €

Mobillililaitteet vanhuustyössä -koulutus

Kuinka hyödyntää mobiililaitteita oman työn tukena? Mietitäänkö laitteiden hankintaa, mutta niiden hyödyntämistä ei ole vielä suunniteltu? Tai ehkä laitteet on jo hankittu, mutta niitä ei vielä hyödynnetä kovin monipuolisesti? Digitaitojen tukeminen on osa tulevaisuuden hoitotyötä, mutta miten valmistautua siihen?

Ikä­ih­mi­set ovat ha­luk­kai­ta käyt­tä­mään tek­no­lo­gi­aa ja kiin­nos­tu­neet op­pi­maan sii­tä enem­män. Tule koulutukseen ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä. Koulutuksessa vinkkejä tutustutaan älypuhelimella ja tablet-laitteella käytettäviin maksuttomiin sekä maksullisiin sovelluksiin sekä lisälaitteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Li­säk­si saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä ja ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Koulutuksessa perehdytään myös vanhusten ak­tii­vis­een ja tur­val­liseen äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töön.
Kenelle: 

Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Aika ja paikka: 18.4.2018 klo 10 - 16 Imatra
Kohderyhmä: ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.
Kouluttaja: Riikka Marttinen, toimintaterapeutti
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 195 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 4.4.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 4.4.2018
Hinta 195,00 €

 

VIRTAA JA VOIMAA JOKAISEEN TYÖPÄIVÄÄN MINDFULNESSIN AVULLA

Mitä mindfulness on ja miten se toimii käytännössä? Mitä mindfulnessin harjoittaminen voi tuoda työpäivään ja arkeen? Mihin mindfulnessin harjoittaminen voi auttaa? Tule kuulemaan ja kokeilemaan itse. Päivän aikana teemme useita helppoja mindfulness-harjoitteita. Pukeudu väljiin, mukaviin vaatteisiin ja ota mukaan vesipullo. Halutessasi voit ottaa myös oman pienen tyynyn, kevyen peiton ja/tai jooga-alustan. Koulutustilassa on tarjolla pieniä joogamattoja sekä pieniä vilttejä. 

Aika ja paikka: 5.6.2018 klo 9 - 15 Imatra
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
Kouluttaja:  Mindfulness MBSR -ohjaaja CFM(R) Minna Miikki
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 95 €
Ilmoittautuminen:Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2018
Hinta 95,00 €


Valokuvan käyttö asiakastyössä


Kurssi valokuvan ja myös valokuvauksen käytöstä viestintävälineenä asiakastyössä.
Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen
työskentelyn avulla voidaan saada tavoitteet konkreettisesti ylös, voidaan tarkentaa
mielikuvia ja toiveita, ja kommunikoida myös silloin kun asiakas on vaitonainen tai jopa
puhumaton.
Valokuvan ja valokuvamenetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin
kuvanneet paljoa. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein
valokuvataiteen menetelmien käyttöön asiakastyössä.

Koulutuspäivän sisältö
Päivän aikana käydään läpi valokuvauksen sommittelusääntöjä, tekniikkaa sekä
valotusasioita, lisäksi tehdään valokuvaustehtäviä ja opetellaan dialogista valokuvan käyttöä
sekä valmiilla kuvilla että valokuvatarinoinnin avulla, mietitään omaa valokuvaustyyliä
suhteessa yleisiin taipumuksiin ja valokuvan viestinnällisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä
valokuvaa kuvaamassa esimerkiksi asiakkaan intuitiivista tunnetta tai asiakastyön tavoitteita.
Raotamme myös valokuvaohjelmien maailmaa.
Iltapäivällä on varattu aikaa työnohjauksellisille kysymyksille, kouluttaja vastaa miten juuri
sinun asiakastilanteessasi valokuvaa voisi kokeilla. Mukaan tarvitset avoimen mielen ja
jonkin valokuvausvälineen, kameran tai tablettikameran tai kännykkäkameran.
Virittäytymistehtävä: Ennen koulutuspäivää olisi hyvä jos osallistujat kuvaisivat, millä
tahansa kameralla, kaksi kuvaa:
1) Kuvan, jossa kuvastuu omasta mielestä jokin miellyttävä, ja
2) kuvan, jonka tunnelma on jotenkin lannistava tai ikävä.
Jos se tuntuu luontevammalta, valitut kuvat voivat olla myös valmiita, esimerkiksi
lehtileikkeitä. Näitä käsitellään koulutuspäivän aikana ja kouluttaja saa tehtävien kautta kiinni
yksilöllisistä ryhmäläisten ilmaisutavoista. Itse otetut kuvat voi printata päivää varten, tai
sitten näyttää ne esimerkiksi tabletin näytöltä muille.
Mieti myös etukäteen mahdollisia työnohjauksellisia kysymyksiä kouluttajalle.

Aika ja paikka: 21.3.2018 klo 9-17 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, keskusaseman 2. krs, Koskikatu 1
Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
Kouluttaja: Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM),
tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu
http://oivallamme.fi
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452
Hintatiedot: 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään: 7.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2018
Hinta 175,00 €

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKI

Tieto vakavasta, etenevästä tai parantumattomasta sairaudesta, mullistaa sairastuneen ja hänen läheisensä elämän. Monenlaiset tunteet, kuten huoli, epävarmuus, pelko ja suru valtaavat mielen. Miten säilyttää toivo ja elämänhalu? Herää monenlaisia kysymyksiä elämästä sairauden kanssa, tulevaisuudesta ja kuoleman kohtaamisesta, sekä läheisten selviämisestä sairastuneen kuoleman jälkeen. Tämä kuuden seminaaripäivän kestoinen koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opetusalan, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka työssään kohtaavat vakavasti sairastuneita ja heidän läheisiään. Koulutus antaa ymmärrystä sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja tukemiseen vakavan sairauden kohdatessa diagnoosin saantihetkestä saattohoitoon ja suruprosessiin. Kouluttaja Sanna Aavaluoma on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti vet, paripsykoterapeutti et, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, muistiasiantuntija ja tietokirjailija. Hän on perehtynyt vakavasti sairaiden ihmisten psykoterapeuttiseen auttamiseen vuodesta 2000.

Aika ja paikka: 4.4., 30.5., 8.8., 5.9., 3.10. ja 21.11.2018 klo 9 - 16
Kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opetusalan, seurakuntien ja järjestöjen työntekijät
Kouluttaja: Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti VET Sanna Aavaluoma
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 850 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 21.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 21.3.2018
Hinta 0,00 €

Sherborne-liikunta: oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena -peruskurssi

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Sherborne-peruskurssilla saa valmiudet ryhmän toiminnan aloittamiseen ja menetelmän käyttöön omassa työssä. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.


Huom! Molempina päivinä sisäliikuntavarustus, ei jalkineita

Aika ja paikka: pe  - la 9.-10.2.2018, pe klo 12.00 - 19.00, la klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: koulutus soveltuu mm. varhaiskasvattajille, fysio- ja toimintaterapeuteille, erityisopettajille, luokanopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä liikuntaae erilaisissa toimintaympäristöissä ohjaaville, erityisesti soveltavan liikunnan ohjaajille.

Tavoite

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa oppimisen edellytyksistä ja valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin harjoitteluun. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää
  * Sherboren-harjoitusten teoreettiset perusteet
  * käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivaatiotason säätelyyn
  * kurssimateriaalin ja todistuksen

Ohjelma
Perjantai 9.2.2018

 12.00        Tervetuloa kurssille
                 Kehosta liikkeeseen - kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
                 Osallistujien lähtökohdat
14.15         Tarinan taustaa - mitä löytyy onnistumisten takaa?
16.30         Tauko
17.15 - 19.00 Missä mennään ja miten - liiketuntemuksen ja tilanhahmotuksen harjoituksia

Lauantai 10.2.2018

8.30           Yksin ja yhdessä - kokemuksia kontakteista
                  Yhdessä yllättäen - sosiaalisia luovuusharjoituksia
10.00          Sherborne-liikunnan perusteemat
11.30          Lounas
12.30          Sherbornea in action. Katsomme videolta
                  Onnistunut ohjaaminen
14.00          Kahvit
14.30 - 16.00 Tuumasta toimeen - opitus soveltaminen omalle ryhmälle
                   Palautekeskustelu

Kouluttaja SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 270 €

Ilmoittautuminen viimeistään 26.1.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.1.2018
Hinta 270,00 €

Itsemyötätunto on kansainvälisesti uusi tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin ja se vahvistaa myös työelämän hyvinvointia. Tutkimusten mukaan myötätuntoa itseä kohtaan vähentää mm. stressiä, märehtimistä, perfektionismia ja epäonnistumisen pelkoa. Myötätunto puolestaan lisää mm. elämäään tyytyväisyyttä, itseluottamusta, optimismia ja kiitollisuutta.

Aika ja paikka 10.4.2018 klo 10.00 - 17.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Henkilöt, jotka haluavat kehittää omia myötätuntotaitojaan

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.

Sisältö Myötätunto itseämme kohtaan on meihin sisäänrakennettu järjestelmä, jonka aktivoiminen auttaa meitä tasapainottamaan hankalia hetkiä. Olemme usein myötätuntoisia toisia kohtaan, mutta usein unohdamme itsemme. Miten kohtaamme tilanteita, jolloin meillä on hankalaa? Miten kohtelemme itseämme huolta pitäen ja ymmärryksellä jatkuvan arvostelun sijaan?

Ohjelma Teemme päivän aikana tutkija-psykologien Kristin Neffin ja Chris Germerin työryhmineen kehittämiä Mindful Self-Compassion –harjoituksia. Harjoitukset kehittävät kykyämme kohdata negatiivisia tunteita ja ottaa ne vastaan myötätunnolla. Harjoitukset pohjautuvat tietoiseen läsnäoloon, joka auttaa meitä tunnistamaan, mitä kokemuksessamme tapahtuu ja vastaanottamaan sen ystävällisyydellä.
Osallistujat tulevat saamaan päivän aikana tehdyt harjoitukset itselle MP#-versioina sekä ohjeet, miten myötätuntoharjoittelua voi jatkaa kotona.

Kouluttaja kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Hän on vuosia kouluttanut mindfulness- sekä tunnetaitoja ja on ollut Chris Germerin oppilaana opiskelemassa myötätuntotaitoja Hollannissa.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 160 €

Ilmoittautuminen viimeistään 27.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.3.2018
Hinta 160,00 €

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri
psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian
näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia
terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Aika ja paikka:  27. - 28.2.2018 klo 9 - 16 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Koskikatu 1, keskusaseman toinen krs.

Koulutuksen aikataulut:

To 15.3
Ma 23.4
Ma 28.5
Ma 27.8
To 27.9
To 11.10
Ma 5.11

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset
työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin.
Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta,
itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä
kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.
• koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus
(15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (30 h, 3 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä vapaavalintainen kirjallisuus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei
tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen
hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija
vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Hakeminen koulutukseen: Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452

Hintatiedot: 3900 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 13.2.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.2.2018
Hinta 3900,00 €

Erityisherkän ihmisen tukeminen

Erityisherkkyys on synnynnäinen hermojärjestelmän ominaisuus, joka on noin 15-20 %:lla tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä. Se vaikuttaa monin tavoin ja hyvin kokonaisvaltaisesti esimerkiksi ihmisen aisti- ja tunneherkkyyteen, toimintatapoihin, ihmissuhteisiin, hyvinvointiin ja arjen kuormituksen kokemiseen. Koulutuksessa opit kuinka tunnistaa erityisherkkä ihminen (lapsi ja aikuinen), kuinka ymmärtää herkän ihmisen kokemuksia ja tarpeita, mitä vahvuuksia ja haasteita herkkyyteen liittyy ja kuinka tukea erityisherkän ihmisen hyvinvointia ja vahvuuksia (päiväkodissa, koulussa, terveydenhuollossa, työpaikoilla, arjessa).

Aika ja paikka 12.4.2018 klo 12.00 – 18.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Erityisherkät ihmiset ja herkkyydestä kiinnostuneet sekä ammattilaiset (kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysala sekä eri alojen esimiehet)

Sisältö Erityisherkkyyden tunnistaminen, vahvuuksia, haasteita ja tärkeimpiä eväitä herkkyyden saamiseksi vahvuudeksi ja voimaksi

Toteutus ja työtavat: Luento-osuuksia, pienryhmäkeskustelut, tehtävät ja käytännön harjoitukset.

Kouluttaja: Heli Heiskanen, psykologi, työterveyspsykologi, kouluttaja

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2018
Hinta 250,00 €

Sherborne-liikunta: oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena -jatkokurssi

Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma, SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.
Jatkokurssilla (1 pv, 8 tuntia) kerrataan Sherborne-liikunnan perusteita, kehitellään, kokeillaan ja pohditaan, miten edetä helposta vaikeampaan (liikekehittelyt) sekä syvennytään sosiaalisen kompetenssin osa-alueisiin ja niiden tukemiseen liikunnan keinoin.

Aika ja paikka: la 14.4.2018 klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä: Sherborne-peruskurssin käyneet ja harjoituksia käyttäneet henkilöt. 

Tavoite: Koulutus laajentaa ja syventää valmiuksia käyttää Sherborne-liikuntaa lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen sekä oppimisen edellytysten kehittämsiessä yksilöllisesti ja / tai omaan ryhmään soveltaen.

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa oppimisen edellytyksistä ja valmiuksia käyttää Sherborne-harjoituksia motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin harjoitteluun. Koulutus on hyvin käytännönläheinen.
Peruskurssi sisältää
  * Sherboren-harjoitusten teoreettiset perusteet
  * käytännön harjoituksia kehon ja tilan hahmotukseen, voimankäytön hallintaan sekä sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivaatiotason säätelyyn
  * kurssimateriaalin ja todistuksen

Ohjelma la 14.4.2018
 klo 8.30 - 11.30 Tervetuloa
  * Kokemuksia ja toiveita
  * Onnistumisten kautta eteenpäin
     - Harjoitusten 10 10 teemoittain
     - Soljuvan tuokion rakentaminen ja kokeilut
klo 10.30 - 12.15 Lounas
klo 12.15 - 13.00 Videoilta vinkkejä
klo 13.00 - 14.15 Tavoitteena taitoa, iloa ja oivalluksia
  * Helposta vaikeaan (liikekehittelyn periaatteet)
  * Osallistujien erilaisuus
  * Onnistunut ohjaus
klo 14.15 - 14.30 Kahvipaussi
klo 14.30 - 16.00  Monipuolisesti osaamista rakentaen
  * Palautekeskustelu

Mukaan sisäliikuntavarustus ja villasukat

Kouluttaja SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2018
Hinta 190,00 €

Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Tarvitsetko käytännön työkaluja kehitysvammaisten ja autistien kanssa työskentelyyn?  Koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne.

Koulutuspäivä parantaa autismikirjoon kuuluvia ja kehitysvammaisia hoitavien ihmisten työssä jaksamista lisäten ymmärrystä psyykkisen oireilun tarkoituksista. Tämä ymmärrys auttaa suhtautumisessa ja toimivimpien potilasystävällisten lähestymistapojen omaksumisessa.Ellei haastavia tilanteita selvitellä ja asiakkaan psyykkistä tilaa arvioida ja hoideta asianmukaisesti, se johtaa helposti epäasianmukaiseen psyykenlääkitykseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden tarpeettomaan rajoittamiseen. Terveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole riittävää valmiutta eikä osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden psykiatristen palvelujen hoitamiseen, vaikka uuden terveydenhuoltolain perusteella kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus saada asianmukaiset psykiatriset palvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myöskään autismikirjon asiakkaiden kehityksen ja arkielämän tuen tarpeista ja tukemisen keinoista ei sosiaali- ja terveyspalveluissa ole riittävästi tietoa. Olemassa olevaakaan osaamista ei kaikilta osin hyödynnetä, koska palvelut ovat hajallaan eikä palvelun tarvitsija aina tiedä, minkälaisesta asiantuntemuksesta hän voisi hyötyä ja mistä tarvittava asiantuntemus löytyy

Ohjelma

Klo 9:00
Ennakko-oletusten ja -odotusten merkitys auttavissa kohtaamisissa
Tunnetilojen merkitys sekä niiden pre-, inter- ja postaktiiviset säätelymahdollisuudet

Klo 10:30 Kahvitauko

Klo 11:00
Psyykkisesti oireilevan henkilön kokonaisvaltainen kohtaaminen
ymmärtävä yhteys implisiittiseen
Mikroilmeiden ja –eleiden mahdollisuudet

Klo 12:30 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13:15
Konstikas käytös – oiretta vai ilmaisua
Menetelmiä käytöshäiriöiden ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin

Klo 14:00
Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen

Klo 14:45 Kahvitauko

Klo 15:00
Miten lisätä hoitoon vaikuttavuutta tutkimusnäyttöön perustuen

Klo 16:00 Kiitos käynnistä – näkemisiin!

Aika ja paikka: 6.4.2018 klo 10 - 16 Imatra
Kohderyhmä: kehitysvammaisten tai autistien kanssa työskentelevät
Kouluttaja: VET Raul Soisalo
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 250 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 23.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2018
Hinta 250,00 €

OPISKELIJAVALINNAT ON TEHTY. 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 25. - 26.8.2016, 29. - 30.9.2016, 25. - 26.10.2016 ja 22. - 23.11.2016.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo 50 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyi 13.5.2016
Lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsuttiin soveltuvuushaastatteluun, joka järjestettiin ti 31.5.2016.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 6900,00 €