Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin tutkaillaan omia unelmia ja  vahvuuksia, tunteita ja muistoja. Työskentelyn kautta saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja uutta näkökulmaa asioihin, omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeä osa kurssia.

Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät. Kurssilaiset käyttävät omia välineitä, näistä erillinen tarvikeluettelo ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € / hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka:
18.9. - 21.11.2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kokoontumiset:
pe 18.9 klo 17-20
la 19.9. klo 10-15
to 24.9. klo 17-20
to 1.10. klo 17-20
to 8.10. klo 17-20
to 15.10. klo 17-20
to 29.10. klo 17-20
ti 3.11. klo 17-20
to 5.11. klo 17-20
ti 10.11. klo 17-20
to 12.11. klo 17-20
pe 20.11. klo 17-20
la 21.11. klo 10-15

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2020
Hinta 175,00 €

Omakuva työvälineenä itsetuntemukseen, ratkaisukeskeisessä hengessä kuvataiteen eri menetelmiä soveltaen. 
Omakuva ei välttämättä tarkoita peilistä tai valokuvasta työstämistä, se voi olla paljon muutakin. Lähde luottamuksellisessa ilmapiirissä matkalle itsetuntemukseen, löydä salliva, hyväksyvä katse, voimaannu, kun huomaat, että voit antaa itsellesi luvan olla juuri sitä, mitä sillä hetkellä olet.
Kuvallisen työskentelyn kautta saat elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseesi ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdinta ovat osa kurssia.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä - kiinnostus ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät!
Kurssilla käytetään omia välineitä, näistä saat erillisen luettelon vahvistuskirjeen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutukseen hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, ja nämä materiaalit sisältyvät koulutuksen hintaan.


Aika ja paikka: 8.9. - 27.10.2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ti 8.9. klo 17.00 - 20.00
ti 22.9. klo 17.00 - 20.00
29.9. klo 17.00 - 20.00
6.10. klo 17.00 - 20.00
13.10. klo 17.00 - 20.00
27.10. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 150 €

Ilmoittautuminen viimeistään 25.8.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2020
Hinta 150,00 €

Taideterapiaa ammattikäyttöön ja omaan hyvinvointiin -jatkokurssi

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa / työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme!

Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € /hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka: 9.9.-28.10.2020
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ke 9.9.klo 17.00 - 20.00
ke 23.9. klo 17.00 - 20.00
ke 30.9. klo 17.00 - 20.00
ke 7.10. klo 17.00 - 20.00
ke 14.10. klo 17.00 - 20.00
ke 28.10. klo 17.00 - 20.00

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kouluttaja:
Sonja Harala, kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Hintatiedot: 150 €

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen
viimeistään 26.8.2020  

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritäänpuolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2020
Hinta 150,00 €

Psykologi, psykoterapeutti Minna Martinin kehittämä integratiivinen ryhmämalli, joka perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin.  Ryhmämalli on syntynyt kouluttajan kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta.
Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja.

Ryhmään mahtuu 16 osallistujaa

Aika ja paikka: 
10.9.2020 klo 9.00 - 16.30
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
psykologit, opintopsykologit, lukiopsykologit, psykologian opettajat, puheviestinnän opettajat, äidinkielen opettajat, kielten opettajat, muusikkojen opettajat, psykoterapeutit, opinto-ohjaajat, kuraattorit, työterveyshuollon henkilöstö ja muut jännittäjien kanssa työskentelevät

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

 • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
 • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
 • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
 • kahdeksan kerran ryhmämuotoisen intervention jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittelyn
 • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöasiakkaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Kouluttaja:
psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:
170 €, koulutuksen hinta sisältää Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirjan (22 €)

Ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 27.8.2020
Hinta 170,00 €

Hengitys työvälineenä -koulutuspäivään sisältyy luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin / ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. 

Ryhmään mahtuu 16 osallistujaa

Aika ja paikka: 
11.9.2020 klo 9.00 - 15.45
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen. 

Sisältö: 
Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytäänön harjoituksien kautta. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen säätelyyn liittyvää tietoutta aiempaan teoreettiseen ajatteluunsa. Osallistuja saa myös omakohtaisia elämyksiä hengityksen ja vuorovaikutuksen keskinäisestä suhteesta ja näiden mahdollisista vaikutuksista omaan ja asiakkaiden / oppilaiden hyvinvointiin.

Kouluttaja:
psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2020
Hinta 170,00 €

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 50 op - koulutus sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Aika ja paikka opintojen aloitusjakso 15.-16.9.2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Ensimmäiset koulutuspäivät:
  * Aloitusjakso 15. - 16.9.2020
  * 7.10.2020
  * 11.11.2020
  * Ensimmäinen työnohjaus 9.12.2020
  * 10.12.2020
  * 11.1.2021
  * Toinen työnohjaus 9.2.2021
  * 10.2.2021

  * Muut koulutuspäivät täsmentyvät myöhemmin.

Katso tästä usein kysytyt kysymyksethttps://drive.google.com/file/d/102bz_6Hm9qZPJWGmblcztiXRXUc80xrX/view?usp=sharing

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.
Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki "Siria sertifioitu lyhytterapeutti", jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Tavoite
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. 

Sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten ja nuorten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö
Sirkku Ruutu PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija sirkku.ruutu@siria.fi
Toimitusjohtaja Siria Oy:ssä.

Lappeenrannan pääkouluttaja
Miia Miskeljin, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sh (AMK), työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu 
  * 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
  * psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
  * muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
  * opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
  * soveltava oman työn kehittämishanke
  * asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
  * pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
  * vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
  * syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta. Muutokset mahdollisia.

Koulutukseen hakeminen

1. Ilmoittaudu opiskelemaan ensin alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

2. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja palauta se viimeistään 1.9.2020.
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Hakemukseen seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa, vastaa hakemuksessa myös alla oleviin kysymyksiin.

Kesäyliopiston perustietojen ohella hakija vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti:
1) Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
2) Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100 h) omassa työpaikassasi? Kyllä / Ei
   a) Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi?
   b) Jos et pysty, miten aiot hankkia asiakkaasi?
3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (1-10)?
5) Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
7) Koulutuksen aikana saatu palaute voi joskus haastaa aiempia käsityksiä itsestäsi. Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana? 
8) Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
9) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.
10) Asteikolla 1-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
  * Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
  * Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
  * Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
  * Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
  * Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
  * Hakujärjestys.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 4700 €, 1. erä 1600 € syyskuussa 2020, 2. erä 1600 € tammikuussa 2021, 3. erä 1500 € elokuussa 2021

Hakuaika opintoihin päättyy 1.9.2020
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2020
Hinta 4700,00 €

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset eivät itse asiassa "harjoittele" joogaa, he ovat sitä! Lapsille jooga on hauskaa. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta.

Aika ja paikka: kevät 2021 Lappeenranta

Koulutuksen rakenne ja aikataulu: 
Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus- ja täydentävästä sekä syventävästä jaksosta (yht. 60 t). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 t:n harjoittelun jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30

1. osio   19.-21.2.2021 (perusjakso)

2.osio  21.-23.5.2021 (täydentävä jakso)

3.osio  2.-4.6.2021 (syventävä jakso)

Kohderyhmä:
Koulutus sopii fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille ja -opettajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille ja lastentarhanopettajille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, seurakunnan henkilöstölle, logopedeille, psykologeille, muille lasten parissa työskenteleville. 

Miten hyödynnät koulutusta ammatissasi?

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksella voit täydentää osaamistasi.

 • yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, mikäli Sinulla on terapeuttinen koulutus
 • pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu- ja sosiaalityössä (mm. erityisryhmät ylivilkkaille ja motorisista vajeista kärsiville lapsille)
 • liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseilla
 • joogaohjaajana ja -opettajana lapsijoogaryhmien vetäjänä
 • lastensuojelutyössä
 • opettajan ja lastentarhanopettajan ammatissa
 • lapsi- ja nuorisotyössä

Tavoitteet: 

 • ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • oppia johtamaan lapsijoogakursseja lapsen persoona ja olemus huomioiden sekä luomaan mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • ymmärtää ja sisäistää joogaa ja oppimateriaalia
 • oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Sisältö: 

 • jooga asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain –harjoituksia
 • kehontuntemus
 • tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
 • visualisointi
 • rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • chakrat ja energiaharjoitukset
 • kehoterapiamenetelmiä
 • somaattinen tuntemus
 • elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • tanssiterapiamenetelmät ja kineettinen tietoisuus
 • lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet
 • kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koe (valinnainen) Aika tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja:
Sonja Kemppainen, Joogaopettaja (BYV), Lapsi- ja nuorisojoogaohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, pilatesohjaaja, tanssi- ja ilmaisuterapeutti

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 
1225 €, koulutuksen voi maksaa 1–4 erässä.

Ilmoittautuminen:
viimeistään 5.2.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.2.2021
Hinta 1225,00 €
HALUATKO OPPIA COACHAAMAAN IHMISIÄ KOKONAISVALTAISESTI?

Huippupalautteet saanut LCA Life Coach® -koulutusohjelma toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa Imatralla, Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Parhaat palautteet coaching-koulutusten arvioinneissa! (koulutus.fi)

LCA Life Coach®(20op.) –koulutus on kesäyliopistojen kanssa kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa coaching-ydintaitojen lisäksi syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, sekä perusopit työhyvinvointivalmentamisesta ja business coachingista.

”Elämän mullistava, täysin mietitty ja mahtavaksi kokonaisuudeksi rakennettu koulutus, josta saa omaan elämäänkin niin paljon, ja rautaisen ammattitaidon valmentajaksi sekä yksilö- että yrityspuolelle. Olen ikionnellinen että lähdin tähän mukaan!” -Tiia 

”Loistavaa esimiestyön koulutusta!” -Sanna

”Paras hinta-laatu!” -Minna

”Voimauttava ja vahvistava kokemus. Life Coach -koulutus avasi silmäni. Mukaan lähtiessäni en osannut villeimmissä ajatuksissakaan kuvitella, kuinka koulutus lopulta vaikutti minuun ihmisenä ja yksilönä myönteisesti kehittäen ja vuosikymmenten kerrostumia kuorien. Tämän oman voimauttavan prosessin seurauksena löytyi jopa uusi työ ja ammatti, missä voin jakaa tätä kokemusta muillekin. Suosittelen lämpimästi koulutusta kaikille, jotka haluavat tehdä töitä itsensä kehittämisen kanssa tai jotka haluavat saada käytännönläheisiä työkaluja toisten ihmisten kanssa työskentelyyn.” -Mari

 

Ammattitaito valmentavaan rooliin

Saat ammattitaidon toimia esim. Ratkaisukeskeisenä valmentajana, Life Coachina, Business Coachina, In-House Coachina tai Työyhteisövalmentajana, myös HR ammattilaiset ja esimiehet saavat tästä kattavan tieto-taidon toteuttaakseen valmentavaa otetta työssään.
 

Hyvän elämän työkaluja 

Koulutus on myös henkilökohtainen valmennusprosessi: sen aikana käydään syvällisesti oman elämän osa-alueita läpi, tiedostaen ja kehittäen niitä parempaan suuntaan. 

Coaching opettaa parhaimmillaan ajattelemaan tietoisemmin ja positiivisemmin; itsetuntemus, itsensäjohtamisen taidot, ihmissuhdetaidot, kuten vuorovaikutustaidot, kehittyvät. 
 

Koulutus toteutetaan Imatralla viikonloppuisin 13.11.2020 - 14.11.2021

1. Coachingin perusteet; 13.11. - 15.11.2020

2. Kokonaisvaltainen hyvinvointi; 11.12. - 13.12.2020

3. Tunteet ja ihmissuhteet;  8.1. - 10.1.2021

4. Persoonallisuus ja vuorovaikutustaidot;  19.2. - 21.2.2021

5. Henkinen hyvinvointi;  26.3.- 28.3.2021

6. Työhyvinvointi;  30.4. - 2.5.2021

7. Luovuus ja luovat tekniikat; 4.6. - 6.6.2021

8. Esiintyminen ja ryhmien valmentaminen;  27.8. - 29.8.2021

9. Ura- ja vaurausvalmennus;  18.8. - 20.9.2021

10. Lopputyöt ja valmistuminen;  12.11. - 14.11.2021          

Opetus tapahtuu pe klo 17-21, la klo 10-18 ja su klo 10-18
 

Lue tarkemmat sisältökuvaukset ja aikataulut

http://www.lifecoachacademy.fi/sisalto-koulutukset/


Tiedustelut

koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 

Kustannukset ja ennakkovaraajan etu

Koulutuksen kustannukset kaikkinen materiaaleineen on 3990 €, ja sen voi maksaa 1-10 erässä. 

Tervetuloa opiskelemaan!

Ilmoittautuminen viimeistään 30.10.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2020
Hinta 3990,00 €

Onko ryhmässäsi kehitys-, liikunta- tai näkövammaisia henkilöitä? Onko jokin muu toimintakyvyn haaste? Soveltamisen ABC on koulutus, jossa käytännössä tutustutaan eri tapoihin soveltaa liikuntaa. Pelien ja leikkien kautta soveltaminen antaa osallistujille valmiudet soveltaa toimintaa eri kohderyhmille.

Aika ja paikka
24.9.2020 klo 10 - 15  Imatran kylpylä 

Ohjelma
10.00 Tervetuloa soveltamisen maailmaan
10.30 Pelien ja leikkien kautta soveltaminen tutuksi
12.00 Lounas
12.45 Käytäntö jatkuu
14.15 Mitä opittiin? Mistä saada materiaalia ja ideoita? Palaute päivästä.
15.00 Hyvää kotimatkaa!
 
Kouluttaja
Tiina Siivonen, verkostokoordinaattori, Suomen Paralympiakomitea
 
Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta 150€
 
Järjestäjä
Etelä-Karjalan kesäyliopisto 
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 11.9.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2020
Hinta 150,00 €
Mestari Michael Whiten mukaan ihmiset elävät liian usein vankina oman elämäntalonsa kellarissa, vaikka parhaimmillaan käytössä voisivat olla kaikki kerrokset ja vielä kattoterassi kaiken päällä, kun vain ihmiset uskaltaisivat ja osaisivat? Ehkä me työnohjaajinakin kaipaamme uskallusta ja osaamista löytää ensin omat kerrokset elettäväksi?
Narratiivinen lähestymistapa perustuu omanlaiseensa käsitykseen asiantuntijuudesta, työtavoista ja erityisesti etsii menetelmiä saada ihmisen oma viisaus ja ymmärrys käyttöön. Ihmisen oma tarina, ohut tai rikkaampi, kuitenkin määrittää suhteemme asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin, vaikka se rakentuukin monitasoisesti myös ympäristön ja kulttuurin kautta.
 
Aika ja paikka
30.9. - 1.10.2020 ke klo 10.00 - 16.45 ja to 9.00 - 16.00
Imatran Kylpylä
 
Kohderyhmä
Työnohjaajat
 
Tavoite
Tutkitaan ja harjoitellaan narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa.
 
Sisältö
1. päivä  
- narratiivisuuden peruslähtökohdat
- käsitys asiantuntijuudesta 
- ihminen ei ole ongelma, ongelma on ongelma
- tarinan rikastaminen
- ulkoistaminen ja näkökulmissa liikkuminen
- keskustelukartat työnohjauksessa
- käytännön harjoitukset
 
2. päivä
- syvennetään käytännön harjoituksia
- epäonnistumisten käsittely
- konfliktitilanteet
- arvojen ja merkitysten vahvistaminen
- omien työnohjaustilanteiden soveltaminen
 
Toteutus ja työtavat
Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa tutkitaan ja harjoitellaan 2 päivän kokonaisuutena, mutta 1. päivään on mahdollisuus osallistua myös erikseen. 2. päivän harjoitukset ja vahvempi harjoittelun osuus pohjautuvat 1. päivän teemoihin. Tämän lomakkeen lopussa olevalla ilmoittautumisella voi ilmoittautua mukaan kahden päivän koulutukseen
 
Kouluttaja
Riitta Malkamäki, Työnohjaajakouluttaja, Psykoterapeutti VET ja psykoterapiakouluttaja sekä henkilöstöjohdon valmentaja;
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
30.9.-1.10.2020 kahden päivän kokonaisuus 390 €. Hinta sisältää opetuksen.

Majoitus
Imatran Kylpylän majoituksen voi varata p. 0300 870502 tai myynti@imatrankylpylä.fi
Imatran kylpylästä lisätietoja www.imatrankylpyla.fi
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 16.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2020
Hinta 390,00 €
Mestari Michael Whiten mukaan ihmiset elävät liian usein vankina oman elämäntalonsa kellarissa, vaikka parhaimmillaan käytössä voisivat olla kaikki kerrokset ja vielä kattoterassi kaiken päällä, kun vain ihmiset uskaltaisivat ja osaisivat? Ehkä me työnohjaajinakin kaipaamme uskallusta ja osaamista löytää ensin omat kerrokset elettäväksi?
Narratiivinen lähestymistapa perustuu omanlaiseensa käsitykseen asiantuntijuudesta, työtavoista ja erityisesti etsii menetelmiä saada ihmisen oma viisaus ja ymmärrys käyttöön. Ihmisen oma tarina, ohut tai rikkaampi, kuitenkin määrittää suhteemme asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin, vaikka se rakentuukin monitasoisesti myös ympäristön ja kulttuurin kautta.
 
Aika ja paikka
30.9.2020 ke klo 10.00 - 16.45
Imatran Kylpylä
 
Kohderyhmä
Työnohjaajat
 
Tavoite
Tutkitaan ja harjoitellaan narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa.
 
Sisältö
- narratiivisuuden peruslähtökohdat
- käsitys asiantuntijuudesta 
- ihminen ei ole ongelma, ongelma on ongelma
- tarinan rikastaminen
- ulkoistaminen ja näkökulmissa liikkuminen
- keskustelukartat työnohjauksessa
- käytännön harjoitukset
 
Toteutus ja työtavat 
Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa tutkitaan ja harjoitellaan 2 päivän kokonaisuutena, mutta 1. päivään on mahdollisuus osallistua myös erikseen. 2. päivän harjoitukset ja vahvempi harjoittelun osuus pohjautuvat 1. päivän teemoihin. Tämän lomakkeen lopussa olevalla ilmoittautumisella voi ilmoittautua mukaan yhden päivän koulutukseen
 
Kouluttaja
Riitta Malkamäki, Työnohjaajakouluttaja, Psykoterapeutti VET ja psykoterapiakouluttaja sekä henkilöstöjohdon valmentaja;
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
16.9.2020 yhden päivän koulutus 250 €. Hinta sisältää opetuksen.
 
Majoitus
Imatran Kylpylän majoituksen voi varata p. 0300 870502 tai myynti@imatrankylpylä.fi
Imatran kylpylästä lisätietoja www.imatrankylpyla.fi
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 16.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2020
Hinta 250,00 €

Koulutus on tarkoitettu skeematerapiasta kiinnostuneille psykoterapeuteille sekä vastaanottotyötä tekeville terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Koulutus lisää ymmärrystä skeematerapian tunne -ja tarvelähtöisyydestä sekä auttaa hahmottamaan moodikartan rakentamisen merkitystä osana käsitteellistämistä ja psykoterapiaprosessia

Aika ja paikka
17.9.2020 klo 09.00 - 16.00
Imatralla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä  
Psykoterapeutit ja muut hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Tavoite
Ymmärtää skeematerapiaa tunnelähtöisyydestä käsin
Ymmärtää miten moodit rakentuvat elämänkokemusten ja vaille jääneiden tarpeiden kautta
Ymmärtää moodien keskinäisiä suhteita ja tunnistaa eri moodeja (lapsi, aikuinen, sisäistetty vanhempi, kompensointikeinot)                                          Harjaantua erilaisten käsitteellistämismallien käyttöön ja merkitykseen asiakastyössä

Ohjelma
09.00 - 09.15   Orientaatio teemaan, kouluttajan esittely ja tunneharjoitus
09.15 - 10.30   Skeematerapian perusteet, tunteet ja moodit tarvelähtöisesti
10.45 - 12.15   Moodien tehtävät ja moodien käsitteellistäminen. Erilaiset moodikartat
12. 15 - 13.15 Lounastauko
13.15 - 14.45   Moodien erittelyä ja harjoituksia
15.00 - 16.00   Työskentelyn perusteet. Mitä tavoitellaan, miten siihen pääsemme? Palautteet.                                  

Kouluttaja
Niina Jukkara, sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö; psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; kouluttajapsykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; skeematerapiakoulutukset ISST:n mukaisesti käyty, kouluttajina Remco van der Wijngaart (aikuiset), Christoff Loose (lasten- ja nuoreten skeematerapia), lisäksi muita skeematerapiaopintoja useiden vuosien aikana. Sertifikaatioproessiin liittyvät työnohjaukset käynnissä kansainvälisten kouluttajien taholta (Loose, Wijngaart, Galimzyanova etc.)     

Koulutusteemalle jatkoa
Skeematerapian koulutuspäivä - moodityöskentelyyn syventyminen 1.12.2020 Imatralla, klo 9-16.                   

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
210  €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2020
Hinta 210,00 €

Hyötyisivätkö asiakkaasi tai oppilaasi elävästä luontoyhteydestä?
Tiedätkö, miten voisit käyttää työssäsi luontoyhteyttä?Tämä luontoyhteyskurssi on tekemistä ja kokemista!
Saat reppuusi tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille! 

Aika ja paikka 1.-2.10. ja 5.11.2020 (yht. 21 tuntia) Lappeenranta klo 9.00 – 15.00

Sisältö                                           

Luontoyhteyden avaaminen. Kurssimuotona on kaksi peräkkäistä päivää ja lisäksi jatkotapaaminen 1 päivä n. kuukauden päästä. Kurssi on käytännönläheinen ja osallistujalle suositellaan omien muistiinpanojen tekemistä harjoitteiden yhteydessä. Sisätiloissa ollaan lyhyt teoriaosuus n. 3 tuntia, jonka jälkeen koulutus siirtyy ulos käytännön harjoitteiden ja vuorovaikutteisen oppimisen pariin. Jatkotapaaminen voidaan tehdä kokonaan ulkotiloissa ja kurssilaisten niin halutessa jatkotapaaminen voidaan sopia esim. suoraan Lappeenrannan alueen luontopaikkaan.

Tavoite

Kurssin tarkoitus on avata luontoyhteyden merkitystä asiakastyössä. Teorian ja useiden käytännön harjoitteiden kautta osallistuja saa yleisen näkemyksen luontoyhteyteen omakohtaisen oppimisprosessin kautta, ja voi tätä kautta siirtää opitun omaan työhönsä, harrastuksiin ja omaan elämään.

Kouluttaja        Satu Kultanen, liikunnanohjaaja ja erä- ja luonto-opas                                    

Tiedustelut     koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 270 €

Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.9.2020
Hinta 270,00 €

MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN MUUTTUNUT KÄYTTÄYTYMINEN HAASTAA AMMATTILAISET
- ennalta ehkäisyä ja ratkaisuja käytösoiretilanteisiin
1. Yhteyden rakentuminen muistisairaan ihmisen kanssa
2. Vaikuttava muistihoitotyö ja hyvän käytännöt: tiedolla ja taidolla työhyvinvointia
3. Muuttuneen käyttäytymisen ymmärtäminen
4. Ihmisen tarpeista lähtevä räätälöity hoito: kuinka toimin ja vastaan inhimillisiin tarpeisiin?
4. Aggressiivisten ja muiden hankalien tilanteiden ennakointi ja ratkaiseminen
- tuloksia työryhmän tavoitteellisella yhteistyöllä
- käytännön esimerkkitilanteita
 

Aika ja paikka
30.9.2020 klo 10-16  Imatran kylpylä
 
Kouluttaja
Ulla Eloniemi-Sulkava, dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja
 
Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta 250 €
 
Järjestäjä
Etelä-Karjalan kesäyliopisto 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2020
Hinta 250,00 €

Kaltoinkohtelun ja traumojen vaikutus lapseen
 

Aika ja paikka: 
28.10.2020 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään traumalapsia, mm. päiväkodin ja koulun henkilökunta, lastensuojelun henkilöstö, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon työntekijät.

Sisältö: Teemoja
• Mitä on kaltoinkohtelu?
• Mitä ovat kiintymystraumat?
• Mitä tarkoittaa traumatisoituminen?
• Kiintymyssuhteen tyypit
• Kaltoinkohdellun lapsen tunnistaminen
• Kiintymystrauman vaikutuksia lapsen ja nuoren kehitykseen
• Miten kohdata traumalapsi?
• Minkälainen on hyvä ja turvallinen arki traumaattisia kokemuksia kohdanneelle lapselle?
• PLACE-asenteen merkitys
• Epäluottamuksen dynamiikka
• Häpeän vähentäminen 

Kouluttaja: PsM Satu Kallio, psykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay- ja DDP-terapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta  210  €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2020
Hinta 210,00 €

Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? - webinaarisarja

Webinaarien päivämäärät ja kellonajat:

 • Webinaari I                            pe 30.10.2020 klo 14 – 15.30                
 • Webinaari II                           pe 6.11.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari III                          pe 20.11.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari IV                          pe 4.12.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari V                           pe 11.12.2020 klo 14 – 15.30

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä adoptiovanhemmille ja perhehoitajille suunnatussa viiden webinaarin kokonaisuudessa perehdymme kiintymyssuhdeteoriaan ja kehitykselliseen traumaan käytännönläheisesti ja koulutuksen antia kunkin osallistujan arkeen kytkien. Tutkimme kiintymyssuhdeteoriaa lasten ja nuorten, vanhemmuuden sekä ammatillisen toiminnan näkökulmista.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa ihmisen kasvaun ja kehityksen keskeisiin osa-alueisiin tavalla, joka mahdollistaa sekä työn laadun että työhyvinvoinnin lisääntymisen.
Osallistujilla ei tarvitse olla etukäteistietoa kiintymyssuhde- tai traumateoriasta.


Koulutuksen aikana:
- saat perustiedot ja ymmärryksen kiintymyssuhdenteoriasta, erilaisista kiintymyssuhdenmalleista sekä kehityksellisestä traumasta
- opit tunnistamaan ihmissuhteissaan ja tunnetaidoissaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä
- saat vinkkejä toimintatavoista ja arjen keinoista, jotka lisäävät arvostusta, luottamusta ja psyykkistä turvallisuutta sekä asiakastyössä että työyhteisöissä
 pääset linkittämään tietoa ja osaamista omaan työhösi ja sen käytäntöihin

Sisältö:

Webinaari I: Kiintymyssuhdeteorian perusteet

 • Kiintymyssuhdeteorian lähtökohdat: kehityksen vaiheet ja merkitys lapselle ja nuorelle
 • Kiintymyskäyttäytyminen ja tutkiva käyttäytyminen
 • Kehityksen eri osa-alueita: tunnesäätely, sosiaaliset taidot, kognitiivinen kehitys
 • Mitä tarvitaan riittävän hyvään kehitykseen?

Webinaari II: Kiintymyssuhteet lapsen ja nuoren elämässä

 • Kiintymyssuhdemallit ja hoivan kautta rakentuvat kokemukset
 • Sisäiset työskentelymallit
 • Kiintymyssuhdekehityksen häiriintyminen ja siihen liittyvät käytösmallit
 • Stressi ja kehityksellinen traumatisoituminen

Webinaari III: Kiintymyssuhteet ja vanhemmuus

 • Kiintymyssuhteet aikuisuudessa
 • Vanhemman omien varhaisten kiintymyssuhteiden vaikutus vanhempana toimimiseen
 • Toimivan vanhemmuuden ominaisuudet
 • Haavoittunut vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallien ylisukupolvisuus

Webinaari IV: Kiintymyssuhteet ja ammatillinen työskentely

 • Ammatillinen toiminta ja kiintymyssuhdeteoria
 • Tietoisuus omasta kasvuhistoriasta ja sen vaikutuksesta itseen
 • Toissijaisten kiintymyssuhdehahmojen merkitys lapsille ja nuorille
 • Kiintymyssuhdeteoria ammatillisen työskentelyn viitekehyksenä: ajatus- ja toimintamalleja

Webinaari V: Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta

 • Vaativaa ihmissuhdetyötä tekevän ammattilaisen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Kiintymyssuhteisiin ja traumatisoitumiseen liittyviä työyhteisöilmiöitä
 • Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja psyykkisen turvallisuuden lisääminen

  Jokaisesta webinaarista tehdään tallenne, joka lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille webinaarin jälkeen. 

Kouluttaja: kouluttajana toimii TtM, kouluttaja, työnohjaaja (STORry) Sanna Mäkipää, jolla on pitkä kokemus eri aloilla lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamisesta, valmentamisesta ja työnohjaamisesta kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuen. 
Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä: www.sannamakipaa.fi 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net), p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu  paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2020
Hinta 180,00 €

Huom! Kevään koulutus siirtyy syksyyn ja muuttuu verkkokoulutukseksi. 

Green Care -toiminnan ajatuksena on luonnon ja maaseutuympäristön, kuten kasvien, eläinten, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden, hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. Green Care -toiminnan lähtöajatuksena on, että ihminen on osa luontoa ja ympäristöä. Toiminnassa luontoympäristö tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan kuntoutus-, terapia-, hoito- tai ohjausprosessiin. Vaikka green care- toiminta suuntautuu useimmiten luontoympäristöön tai maatilalle, ei se poissulje luonnon elementtien toteuttamista myös kaupunki- tai laitosympäristöissä. 

Luontomenetelmien tarkoitus on helpottaa, vahvistaa ja nopeuttaa intervention terapeuttista, kuntouttavaa tai ohjauksellista tavoitetta. Koska meillä kaikilla on sama geneettinen pohja, on jokaisella myös taipumus luontoelementtien positiivisiin vaikutuksiin.

Luonnon psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset terveyshyödyt ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Luontolähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut tarjoavatkin tulevaisuuteen uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin.  Suomalaisessa Green Care- palveluiden taustalla on yksilön, ryhmän, yhteisön tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntyneitä toimintaperiaatteita.


Aika ja paikka:
14.10.2020 klo 10 - 16 Imatralla

Kohderyhmä
Kuntoutus- ja hoitoalan ammattilaiset

Koulutuspäivän sisältökuvaus
Koulutuspäivän opetus pohjautuu kokemuksellisten ja osallistavien menetelmiin, jossa teoriatietoa ja käytännön toiminnan esimerkkien kautta luodaan opiskelijoille Green Care-käyttöteoriaa sekä uusia työkaluja ammatillisen osaamisen laajentamista omaan kuntoutus-ja hoitotyöhön. Opetuksessa tuotetaan ymmärrystä ihmisten erilaisiin luontosuhteisiin, sekä siihen miten ammatillisesti ja asiakaskaslähtöisesti tuotettu green care-palvelu näyttäytyy käytännössä. Koulutuspäivien teoriaosuuden sisällöt käsittävät näyttöön perustuvan viimeisimmän tutkimustiedon lisäksi palvelumuotoiluun liittyviä perusteita laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä kuntoutustoiminnasta. Tämän lisäksi luodaan todellisten esimerkkitoimijoiden kautta ymmärrystä Green Care-palvelujen innovaatioista tuottaa poikkisektoraalisesti ja moniammatillisesti, kuitenkin samalla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
 

Kouluttaja
Kuntoutusalan maisteri Teemu Peuraniemi, Attendo Oy
Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 30.9.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2020
Hinta 250,00 €

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa 

Huom. koulutuksen ajankohta siirretty syksyyn 2020!


Aika ja paikka:
keskiviikko 4.11.2020 klo 9.00 - 15.00
Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Kohderyhmä:
Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä sosiaali- ja potilasasiamiehet ja hoitohenkilökunta

Sisältö:
- Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun määritelmät
   * juridiset näkökulmat, kun töitä tehdään toisen kotona
- Kotisairaanhoidon potilas ja kotipalvelun asiakas
- Potilaan ja asiakkaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan
    * kotirauha ja yksityisyyden suoja
    * liikkumisvapaus
    * henkilökohtainen koskemattomuus
    * itsemääräämisoikeus
- Potilaan ja asiakkaan oikeudet potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaan
- Potilaan ja omaisen tiedonsaantioikeus
- Omaisen oikeudet päättää potilaan tai asiakkaan asioista
- Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet
    * velvollisuus toteuttaa hyvä hoito
    * velvollisuus noudattaa potilaan / asiakkaan tahtoa
    * ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta
    * omaisen tahdon ja toiveiden noudattaminen
    * oikeus turvalliseen työympäristöön
    * oikeus yksityisyyden suojaan
    * hoitohenkilökunta rikoksen kohteena
    * hoitohenkilökunnan vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuu
 
Kouluttaja:
varatuomari, OTM Kaija Kess
Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta:
200 €, koulutuspäivän hinta sisältää kahvit, lounaan sekä koulutuspäivän materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2020
Hinta 200,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.

Aika:
15. - 17.9.2020 (ti-to 8:00 - 18.00)

Paikka: 
Lappeenranta (tarkempi paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä)

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäiset lähipäivät. Ohjaajakoulutuksen osat 2.-6. käydään peräkkäin eli osaan 2 tullessaan sitoutuu jatkamaan loppuun asti saman ryhmän kanssa.

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista?

Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäinen lähipäiväosuus. Voit halutessasi jatkaa koulutusta muun ryhmän mukana tai tulla vain tutustumaan koulutukseen ja jatkaa halutessasi myöhemmin. Seuraaviin lähipäiviin osallistuessasi sitoudut kaikkiin jäljellä oleviin lähipäiviin, joita on yhteensä 18 sekä välitehtäviin ja empatiaharjoituksiin lähipäivien välillä.

Hinta: 
450
 €. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 2.9.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2020
Hinta 450,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus -opinnot ovat alkamassa Lappeenrannassa syksyllä 2020. Koulutukseen voidaan ottaa vielä uusia osallistujia. Jos olet kiinnostunut opinnoista, ota pikaisesti yhteyttä kesäyliopiston toimistoon.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä ylipäätään asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsen johtamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Lappeenrannassa, lukuun ottamatta erillisseminaaria. Koulutus alkaa 17.-18.8.2020 ja muut vuoden 2020 lähiopetuspäivät pidetään 22.-23.9.2020, 3.-4.11.2020 ja 8.-9.12.2020.
Vuoden 2021 lähiopetuspäivät ovat: 4.-5.2.2021, 2.-3.3.2021, 20.-21.4.2021, 17.-18.8.2021, 16.-17.9.2021, 28.-29.10.2021, 25.-26.11.2021, 16.-17.12.2021.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
Aapo Pääkkö, sosinomi, VET-perheterapeutti
Eija-Liisa Rautiainen, PsT, erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451.
Kesäyliopiston toimisto puh. 010 322 9450.
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, lassi.pruuki@dialogic.fi, puh. 044 532 3965

Hinta: 7150 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1430 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 13.6.2020
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: mari.smolander@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 13.6.2020.
Kesäyliopisto seuraa tarkasti koronatilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia haastattelujärjestelyihin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen jälkeen. Opintoihin valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Ilmoittautuminen päättyy 9.8.2020
Hinta 7150,00 €

Koulutuspäivä on jatkoa syyskuussa olleelle skeematerapian koulutuspäivä moodilähtöisesti- koulutukseen. Päivän tarkoitus on keskittyä skeematerapian moodityöskentelyn rakenteeseen ja harjoitteisiin. Tähän päivään osallistujalta edellytetään skeematerapian perusteiden ymmärtämistä, jos ei ole osallistunut syyskuun koulutusäivään.

Aika ja paikka
1.12.2020 klo 09.00 - 16.00
Imatralla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä  
Psykoterapeutit ja muut vastaanotootyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset                   

Tavoite                                                                                         
Ymmärtää moodityöskentelyn periaatteita. Saada käsitys skeematerapian vaikuttavuudesta ja ideologiasta (tunnetason muutoksessa). Oppia psykoterapiakäyntien tai vastaanottokäyntien rakentamista skeematerapian ideologian kautta. Oppia käyttämään erilaisia harjoitteita moodityöskentelyn tueksi. Auttaa syventämään skeematerapeuttista ymmärrystä ja työskentelyä. Antaa välineitä tunnetyöskentelyyn.

Ohjelma

09.00 - 9.15       Orientaatio päivään, oma esittäytyminen ja harjoitus omiin moodeihin liittyen
09.15 - 10.30     Tunteet ja moodit tarvelähtöisesti sekä moodien eriyttämiseen liittyvää kertausta 
                            (psykoterapian tavoitteet ja hoitosuunnitelma moodilähtöisesti) 1 istunto/ koko prosessi
10.45 - 12.15     Vaativan ja kriittisen kanssa työskentely sekä kompensointikeinojen tunnistaminen ja ohittaminen (bypass)
12.15 - 13.15     Lounastauko
13.15 - 14.45     Haavoittuvan lapsen kohtaaminen sekä vihaisen lapsen kohtaaminen ja harjoittelu
15.00 - 16.00     Terveen aikuisen tavoittaminen ja vahvistaminen, palautteet                         

Kouluttaja
Niina Jukkara
sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö, psykoterapeutti YET, kognitiivinen psykoterapia, kouluttajapsykoterapeutti,
Niina on käynyt sekä aikuisten, että lasten- ja nuorten skeematerapiakoulutukset kansainvälisen skeematerapiayhdistyksen koulutusohjelman mukaisesti (ISST), hän on opiskellut kansainvälisten kouluttajien ja työnohjaajien opissa ja saanut sertifikaattiin valmistavaa työnohjausta mm Christoff Looselta, Remco van Der Wijngaartilta ja Maria Galimzyanovalta ja hänen oma sertifikaatioprosessi on käynnissä.

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
210 €

Ilmoittautuminen viimeistään 17.11.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus 

Ilmoittautuminen päättyy 17.11.2020
Hinta 210,00 €

Haluaisitko vahvoja työkaluja nykyiseen työhösi? Nyt on hyvä hetki tarttua kesäyliopiston koulutukseen. Syksyllä aloitetaan ammattitaitoisella ja kannustavalla kouluttajaryhmällä.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Tässä linkki useasti kysyttyihin kysymyksiin; https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

Aika ja paikka 
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 7.10.2019 klo 10.00 - 17.00 ja 8.10.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Ensimmäiset koulutuspäivät 
ma 7.10.2019
ti 8.10.2019
ma 11.11.2019
ke 11.12.2019

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä, soveltuva kirjallisuus, n. 12 kirjaa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeminen
Koulutuksen haku tapahtuu seuraavasti:
kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin ja palauta se viimeistään 23.9.2019
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 3900 € 1. erä lokakuu 2019, 1300 €, 2. erä huhtikuu 2020, 1300 € ja 3. erä lokakuu 2020, 1300 €

Hakuaika opintoihin päättyy 23.9.2019.
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2019
Hinta 3900,00 €

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa/työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin tutkaillaan omia unelmia ja  vahvuuksia, tunteita ja muistoja. Työskentelyn kautta saadaan elämyksiä ja oivalluksia ja uutta näkökulmaa asioihin, omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeä osa kurssia.

Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät. Kurssilaiset käyttävät omia välineitä, näistä erillinen tarvikeluettelo ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssilla hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, näistä peritään 10 € / hlö tarvikemaksu.

Aika ja paikka:
14.2.-29.8.2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Kevään osalta tapaamiset muutettu etäopiskeluksi.
Loppuyhteenveto ja töiden esittely ja päätöskahvit la 29.8. klo 10-15.

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Ohjelma
Kokoontumiset:

Koronatilanteen vuoksi loppukevät tehdään etätyöskentelynä kouluttajan ohjeiden mukaan. Kouluttaja on yhteydessä ja antaa ohjeet työskentelyyn.
Ryhmän livetapaaminen la 29.8. klo 10-15. Ohjelmassa kuulumisten vaihto, töiden esittely ja päätöskahvit.

Kouluttaja: 
Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut  
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2020
Hinta 175,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6.-7.9.2018,  27.-28.9.2018, 6.-7.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Vuoden 2019 lähiopetuspäivät: 8. - 9.1.2019, 19. - 20.3.2019, 2. - 3.5.2019, 15. - 16.8.2019, 12. - 13.9.2019, 1. - 2.10.2019, 31.10. - 1.11.2019, 3. - 4.12.2019

Järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään perjantaina 10.8.2018

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 6900,00 €