Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Omakuva työvälineenä itsetuntemukseen, ratkaisukeskeisessä hengessä kuvataiteen eri menetelmiä soveltaen.
 Omakuva ei välttämättä tarkoita peilistä tai valokuvasta työstämistä, se voi olla paljon muutakin. Lähde luottamuksellisessa ilmapiirissä matkalle itsetuntemukseen, löydä salliva, hyväksyvä katse, voimaannu, kun huomaat, että voit antaa itsellesi luvan olla juuri sitä, mitä sillä hetkellä olet.
 Kuvallisen työskentelyn kautta saat elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseesi ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdinta ovat osa kurssia.
 Et tarvitse aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä - kiinnostus ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät!
 Kurssilla käytetään omia välineitä, näistä saat erillisen luettelon vahvistuskirjeen mukana ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Koulutukseen hankitaan myös perusmateriaaleja yhteiseen käyttöön, ja nämä materiaalit sisältyvät koulutuksen hintaan.


Aika ja paikka: 26.8. - 30.9.2021 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
to 26.8. klo 17.00 - 20.00
to 2.9. klo 17.00 - 20.00
to 9.9. klo 17.00 - 20.00
to 16.9. klo 17.00 - 20.00
to 23.9. klo 17.00 - 20.00
to 30.9. klo 17.00 - 20.00

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataitelija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 170 €

Ilmoittautuminen viimeistään 12.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2021
Hinta 170,00 €
Mielikeho yhteyttä vahvistava MBB-menetelmä tarjoaa välineitä tiedostaa omia ajatuksia silloin, kun niiden ylivalta aiheuttaa kielteisiä tunnekokemuksia ja kehollisia stressireaktioita. MBB on näyttöön perustuva nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, jolla pyritään vahvistamaan hyvinvointia ja luontaista palautumiskykyä (resilienssiä) kehittämällä metakognitiivisia stressinhallintaan liittyviä taitoja. 
 
Koulutus sopii kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. 
 
Aika
ti 14.9.2021, to 23.9.2021 ja pe 15.10.2021 
Koulutuspäivät järjestetään klo 9.00 – 16.00.
Koulutuskokonaisuus toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Koulutukseen osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen ja kameran ja mikrofonin. 
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille stressinhallinnan ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille.  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat jatkaa menetelmän ammattikäyttöön pätevöittävään sertifiointikoulutukseen peruskoulutuksen jälkeen. Koulutusrakennetta ollaan parhaillaan muokkaamassa USU:n (Utah State University) I-System Instituutin kanssa yhteistyössä.
 
Tavoite
Opiskelija omaksuu ja pystyy käyttämään MBB:n perustaitoja oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää MBB:n peruskäsitteet ja miten ne ilmenevät hänen elämässään.  
 
Sisältö
Koulutuksessa opitaan MBB:n seitsemän perustaitoa:
1. Karttojen tekeminen (jotta pystyt tunnistamaan yliaktiivisen Identiteettisysteemin ja sen osat)
2. I-systeemin tunnistaminen (kun se on yliaktiivinen)
3. Bridging Awareness (aisteihin palaaminen)
4. Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ”toivoisin” -lauseet)
5. Masentaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
6. Tarinalinjojen tunnistaminen ja keskeyttäminen (sisältää aisteihin palaamisen)
7. Korjaaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
 
Näillä taidoilla yliaktiivinen mielikeho saadaan rauhoittumaan, yhteys omiin voimavaroihin palautumaan ja toimintakyky säilymään hyvänä stressaavissakin tilanteissa. Harjoituksia voidaan hyödyntää arjessa ilman, että siihen tarvitsee varata erillistä vetäytymisaikaa tai -paikkaa. 
 
Kouluttaja
Hanna Rauanheimo, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, MBB-kouluttaja

Lisätietoja aiheesta saa esimerkiksi tästä radio-ohjelmasta: Radio YLE Tiina Lundbergin Huoltamo ti 17.3.2020
https://areena.yle.fi/audio/1-50466012
Ohjelmassa kouluttaja Hanna Rauanheimo puhuu MBB:n käyttämisestä mm stressin ja ahdistuksen hallintaan. Haastattelu on tehty juuri Covid-19 pandemian puhjettua ja kun rajoitukset Suomessa tulivat voimaan.

Mind-Body Bridging -terapeutti, sertifiointikoulutus
Kolmen päivän peruskurssin jälkeen voit jatkaa MBB-terapeuttikoulutukseen, mikäli sinulla on sopiva sosiaali- tai terveydenhuollon perustutkinto. Jatkokoulutus alkaa 11.11.2021. Katso lisää kotisivultamme.

Yhteistyö
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen MBB-yhdistyksen kanssa.

Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 henkilöä.
 
Tiedustelut
Rehtori Mari Smolander, puh. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net
 
Koulutuksen hinta  
590 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 31.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021
Hinta 590,00 €

Mind-Body Bridging on uudenlainen viitekehys itseymmärrykseen ja levollisen läsnäolon lisäämiseen, oman stressitilan tunnistamiseen ja säätelyyn sekä sisäsyntyisen resilienssin (joustavuuden) vahvistamiseen. 

Sertifiointikoulutukseen osallistumisen edellytyksenä on soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan pohjakoulutus ja suoritettu MBB-perusvaiheen koulutus. Sertifiointikoulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa USU:n (Utah State University, USA) I-System Instituutin todistuksen koulutuksesta ja oikeuden käyttää MBB-terapeutti nimikettä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Mind-Body Bridging yhdistyksen ja USU:n I-System Instituutin kanssa.  (Kesäyliopisto järjestää MBB-peruskurssin 14.9.-15.10.2021)

Aika ja toteutustapa
Opinnot alkavat 1.11.2021 ja opinnot päättyvät keväällä 2022.
Opinnot toteutetaan täysin verkkovälitteisesti Zoom-ohjelmalla.

Ydinsisällöt: 
MBB:n seitsemän ydintaitoa
1. Karttojen tekeminen (jotta pystyt tunnistamaan yliaktiivisen Identiteettisysteemin ja sen osat)
2. I-systeemin tunnistaminen (kun se on yliaktiivinen)
3. Bridging Awareness (aisteihin palaaminen)
4. Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ”toivoisin” -lauseet)
5. Masentaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)
6. Tarinalinjojen tunnistaminen ja keskeyttäminen (sisältää aisteihin palaamisen)
7. Korjaaja-ajatusten tunnistaminen ja purkaminen (sisältää ajatusten nimeämisen)


OPINTOKOKONAISUUDEN SUORITTAMINEN
Sertifiointikoulutus koostuu perusopintojen (vaihe 1) jälkeen kahdesta vaiheesta:

VAIHE 2:         
Yhteensä viisi seminaaripäivää. Koulutuspäivät ma-ti 1.-2.11.2021, ti-ke 30.11.-1.12.2021, ti 11.1.2022, kaikkina päivinä klo 9-16.00. 

Sisältö: Kerrataan MBB:n seitsemän perustaitoa, syvennetään kokemusta keinojen käyttämisestä omassa elämässä ja aloitetaan taitojen muille opettamisen harjoittelu. Sisältää harjoittelua pareittain ja/tai pienryhmissä. Oman päivittäisen harjoittelun merkityksen sisäistäminen.

VAIHE 3:
Työnohjausjakso, kaksi seminaaripäivää (klo 9-16.00) ja 8x120min työnohjaus-ryhmätapaamiset noin vuoden aikana. Tämän vaiheen seminaaripäivät ja työnohjausten aikataulut ja toteutustapa sovitaan yhdessä ryhmän kanssa vaiheen 2 aikana.
Sisältö:
Käydään työnohjaustapaamisissa läpi opiskelijoiden harjoitteluasiakkaiden kanssa esiin tulevia tilanteita ja kysymyksiä. Seminaaripäivissä syvennetään MBB-taitojen osaamista, tehdään tilanteen ja ryhmässä heränneiden toiveiden mukaan syventäviä MBB-harjoituksia. Loppuseminaarissa opiskelijat esittävät yhteenvedon yhdestä asiakasprosessista.
Koulutus kestää yhteensä noin vuoden, päättyy keväällä 2022.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti(VET), työnohjaaja, sertifioitu MBB-kouluttaja Hanna Rauanheimo. Yhteystiedot: hanna.rauanheimo@sosionova.fi, puh 0415180140.
Keskustelua aiheesta voi kuunnella tästä radio-ohjelmasta: Radio YLE Tiina Lundbergin Huoltamo ti 17.3.2020 https://areena.yle.fi/audio/1-50466012
Ohjelmassa kouluttaja Hanna Rauanheimo puhuu MBB:n käyttämisestä mm. stressin ja ahdistuksen hallintaan. Haastattelu on tehty juuri Covid-19 pandemian puhjettua ja kun rajoitukset Suomessa tulivat voimaan.

Osallistujat
Koulutukseen otetaan vain 12 osallistujaa, joten varaa paikkasi nopeasti.
Osallistumisen edellytyksenä:
1. Suoritettu MBB peruskoulutus (3 päivää)
2. 
soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan pohjakoulutus

Saadakseen koulutuksen hyväksytysti suoritettua osallistujan tulee:
1) Osallistua kaikkiin seminaaripäiviin (5 + 2 = 7 päivää) ja työnohjauskertoihin (8 x 2h). Erityisen painavista syistä poissaolon korvaamisesta voidaan neuvotella kouluttajan kanssa.
2) Sitoutua käyttämään ja syventää MBB:n seitsemän perustaidon soveltamista ja sisäistämistä omassa elämässään. Eli opiskelija tunnistaa Identiteettisysteemin yliaktiivisuutta vs luonnollista toimintaa, tunnistaa ja osaa nimetä Identiteettisysteemin vaatimuksia, negatiivisia ajatuksia ja tarinalinjoja. Sekä opettelee erottamaan luonnollisen toiminnan korjaaja -toiminnasta. Ymmärtää, mitä tarkoitetaan Identiteettisysteemin kanssa ystävystymisellä. Koulutuksen läpikäytyään osallistuja ymmärtää, miksi tämä on tärkeää.  
3) Harjoitella käyttämään MBB:tä asiakkaiden kanssa. Koulutuksen aikana tulee viedä läpi vähintään 2 asiakasprosessia (Asiakkaan työkirja – Client Workbook kokonaisuudessaan), yksilöiden tai ryhmien kanssa. Mielellään useampikin.
4) Kirjoittaa lyhyt essee aiheesta: ”Miten MBB on vaikuttanut elämääni/työhöni?” 
5) Suorittaa hyväksytysti MBB-Certification Test (monivalintakysymyksiä).
6) Valmistaa loppuseminaariin yhteenveto yhdestä asiakasprosessista. 
7) Suositellaan myös, että osallistuja tekisi kokonaisuudessaan Blockin ”Stressinkäsittelyn työkirjan” harjoitukset koulutuksen aikana. Muuta suositeltavaa oheislukemista:
-Block S & Bryant Block C (2005): Come to your Senses: Demystifying the Mind-Body Connection.
-Block S, Bryant Block C with Tollefson D & Du Plessis G (2020): Social Unrest. Resolving the Dichotomies of Me/You and Us/Them. The I-System Model of Human Behavior.

Lisätietoja:
rehtori Mari Smolander, p. 0103229451, mari.smolander@kesyli.net
kouluttaja Hanna Rauanheimo, puh 0415180140, hanna.rauanheimo@sosionova.fi

Hinta
Koulutuksen hinta on 2400 € ja se maksetaan kahdessa erässä 1200 € marraskuu 2021, 1200 € tammikuu 2022.

Ilmoittautuminen
viimeistään 18.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2021
Hinta 2400,00 €

Koulutus on tarkoitettu skeematerapiasta kiinnostuneille psykoterapeuteille sekä vastaanottotyötä tekeville terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille. Koulutus lisää ymmärrystä skeematerapian tunne -ja tarvelähtöisyydestä sekä auttaa hahmottamaan moodikartan rakentamisen merkitystä osana käsitteellistämistä ja psykoterapiaprosessia

Aika ja paikka
30.9.2021 klo 09.00 - 16.00
Imatralla

Kohderyhmä  
Psykoterapeutit ja muut hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Tavoite
Ymmärtää skeematerapiaa tunnelähtöisyydestä käsin
Ymmärtää miten moodit rakentuvat elämänkokemusten ja vaille jääneiden tarpeiden kautta
Ymmärtää moodien keskinäisiä suhteita ja tunnistaa eri moodeja (lapsi, aikuinen, sisäistetty vanhempi, kompensointikeinot)                                        
Harjaantua erilaisten käsitteellistämismallien käyttöön ja merkitykseen asiakastyössä

Ohjelma
09.00 - 09.15   Orientaatio teemaan, kouluttajan esittely ja tunneharjoitus
09.15 - 10.30   Skeematerapian perusteet, tunteet ja moodit tarvelähtöisesti
10.45 - 12.15   Moodien tehtävät ja moodien käsitteellistäminen. Erilaiset moodikartat
12. 15 - 13.15 Lounastauko
13.15 - 14.45   Moodien erittelyä ja harjoituksia
15.00 - 16.00   Työskentelyn perusteet. Mitä tavoitellaan, miten siihen pääsemme? Palautteet.                                  

Kouluttaja
Niina Jukkara, sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö; psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; kouluttajapsykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia; skeematerapiakoulutukset ISST:n mukaisesti käyty, kouluttajina Remco van der Wijngaart (aikuiset), Christoff Loose (lasten- ja nuoreten skeematerapia), lisäksi muita skeematerapiaopintoja useiden vuosien aikana. Sertifikaatioproessiin liittyvät työnohjaukset käynnissä kansainvälisten kouluttajien taholta (Loose, Wijngaart, Galimzyanova etc.)    

Koulutusteemalle jatkoa
Skeematerapian koulutuspäivä - moodityöskentelyn syventyminen 22.11.2021    

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
210  €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2021
Hinta 210,00 €

Koulutuspäivä on jatkoa syyskuussa olleelle skeematerapian koulutuspäivä moodilähtöisesti- koulutukseen. Päivän tarkoitus on keskittyä skeematerapian moodityöskentelyn rakenteeseen ja harjoitteisiin. Tähän päivään osallistujalta edellytetään skeematerapian perusteiden ymmärtämistä, jos ei ole osallistunut syyskuun koulutusäivään.

Aika ja paikka
22.11.2021 klo 09.00 - 16.00
Imatralla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä  
Psykoterapeutit ja muut vastaanotootyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset                   

Tavoite                                                                                         
Ymmärtää moodityöskentelyn periaatteita. Saada käsitys skeematerapian vaikuttavuudesta ja ideologiasta (tunnetason muutoksessa). Oppia psykoterapiakäyntien tai vastaanottokäyntien rakentamista skeematerapian ideologian kautta. Oppia käyttämään erilaisia harjoitteita moodityöskentelyn tueksi. Auttaa syventämään skeematerapeuttista ymmärrystä ja työskentelyä. Antaa välineitä tunnetyöskentelyyn.

Ohjelma

09.00 - 9.15       Orientaatio päivään, oma esittäytyminen ja harjoitus omiin moodeihin liittyen
09.15 - 10.30     Tunteet ja moodit tarvelähtöisesti sekä moodien eriyttämiseen liittyvää kertausta
                            (psykoterapian tavoitteet ja hoitosuunnitelma moodilähtöisesti) 1 istunto/ koko prosessi
10.45 - 12.15     Vaativan ja kriittisen kanssa työskentely sekä kompensointikeinojen tunnistaminen ja ohittaminen (bypass)
12.15 - 13.15     Lounastauko
13.15 - 14.45     Haavoittuvan lapsen kohtaaminen sekä vihaisen lapsen kohtaaminen ja harjoittelu
15.00 - 16.00     Terveen aikuisen tavoittaminen ja vahvistaminen, palautteet                         

Kouluttaja
Niina Jukkara
sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö, psykoterapeutti YET, kognitiivinen psykoterapia, kouluttajapsykoterapeutti,
Niina on käynyt sekä aikuisten, että lasten- ja nuorten skeematerapiakoulutukset kansainvälisen skeematerapiayhdistyksen koulutusohjelman mukaisesti (ISST), hän on opiskellut kansainvälisten kouluttajien ja työnohjaajien opissa ja saanut sertifikaattiin valmistavaa työnohjausta mm Christoff Looselta, Remco van Der Wijngaartilta ja Maria Galimzyanovalta ja hänen oma sertifikaatioprosessi on käynnissä.

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
210 €

Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2021
Hinta 210,00 €

Haluaisitko vahvoja työkaluja nykyiseen työhösi? Nyt on hyvä hetki tarttua kesäyliopiston koulutukseen. Syksyllä aloitetaan ammattitaitoisella ja kannustavalla kouluttajaryhmällä.

Koulutuksessa saa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Tässä linkki useasti kysyttyihin kysymyksiin; https://docs.wixstatic.com/ugd/85aa64_85a7def298c24d628be4aed220a6dc16.pdf

Aika ja paikka 
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 7.10.2019 klo 10.00 - 17.00 ja 8.10.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Ensimmäiset koulutuspäivät 
ma 7.10.2019
ti 8.10.2019
ma 11.11.2019
ke 11.12.2019

Kohderyhmä
Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivien sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
• 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
• kirjallisuus
• muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
• opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op), joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:
• soveltava oman työn kehittämishanke
• asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
• pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
• vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
• syventävä, soveltuva kirjallisuus, n. 12 kirjaa

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko
koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op. Hinta on sama riippumatta siitä, suorittaako opiskelija vain psykoterapeuttiset valmiudet vai koko kokonaisuuden.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin
Kouluttajina on myös muita alan asiantuntijoita.

Koulutukseen hakeminen
Koulutuksen haku tapahtuu seuraavasti:
kirjoita vapaamuotoinen hakemus opintoihin ja palauta se viimeistään 23.9.2019
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Vapaamuotoinen hakemus, jossa seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa ja miten haluaa hyödyntää sen oppeja. 

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 3900 € 1. erä lokakuu 2019, 1300 €, 2. erä huhtikuu 2020, 1300 € ja 3. erä lokakuu 2020, 1300 €

Hakuaika opintoihin päättyy 23.9.2019.
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2019
Hinta 3900,00 €
Ilmoittaudu

Kaksipäiväinen Business Coachingin perusteet -koulutus antaa hyvät perustiedot coachingin lähestymistavoista ja menetelmistä. Päivien aikana käymme läpi coachingin ydintaitoja sekä malleja valmentavaan otteeseen vuorovaikutuksessa.

Koulutukseen osallistuneella on selkeä kuva coachingista ja sen hyödyistä sekä perustaidot valmentavan otteen soveltamisesta arjen tilanteissa. Koulutuksessa käsitellään valmentavaa otetta niin asenteena kuin myös taitoina ja työkaluina. Lisäksi osallistuja hahmottaa, miten coaching eroaa muista lähellä olevista ohjausmuodoista.

Aika ja paikka
28.-29.9.2021 Imatralla, Imatran Kypylän koulutustiloissa, tiistaina klo 9 – 17, keskiviikko klo 9-17.
Mikäli koronatilanne ei mahdollista lähiopetusta, koulutus järjestetään saman sisältöisenä verkko-opetuksena samaan aikaan ja saman hintaisena.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään siihen, miten he voisivat soveltaa valmentavaa otetta omassa työssään. Erityisesti: työnohjaajat, valmentajat, terapeutit, johtajat, esimiehet ja HR-ammattilaiset. Valmennus sopii erinomaisesti heille, jotka harkitsevat kouluttautumista ammatticoacheiksi.

Sisältö
Miksi coaching on hyödyllistä - ja mitä tämä koulutus tarjoaa?

• Vahvistaa hyviä työelämätaitoja

• Syventää ratkaisukeskeisyyttä

• Lisää itsetuntemusta ja itsehavainnointia

• Auttaa työstämään ajankohtaisia haasteita

Noudatamme sisällössä International Coach Federationin määrittämiä ydintaitoja (https://www.icffinland.fi/uudet-ydintaidot-suomeksi/) ja eettisiä sääntöjä (https://www.icffinland.fi/toiminnan-eettisyys/).

Kouluttajat

Liisa Lehtosalo-Iskanius
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT ja EIF, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, Mindfulness –ohjaaja CFM® ja kouluttaja

Sari Ajanko
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT (Enneagram Teachers in NarrativeTradition), NLP Trainer, sertifioitu johdon työnohjaaja (CSLE®, STOry), työyhteisösovittelija ja Certified WholeBody Focusing Trainer.
- Sari on kirjoittanut Suomen Liikekirjojen julkaiseman kirjan: “Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus”.

Tiedustelut
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net p. 010 3229451

Koulutuksen hinta  370 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 14.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2021
Hinta 370,00 €

Enneagrammi on syvällinen ja dynaaminen persoonallisuusmalli, jonka avulla voimme lisätä sekä itsetuntemustamme että ymmärrystämme moninaisuudesta (persoonien moninaisuudesta).

Kahden päivän opinnot antavat hyvät perustiedot siitä, miten suuntaamme huomiomme eri tavoin ja miten se vaikuttaa toimintaamme. Enneagrammi-mallin äärellä emme tarkastele vain sitä, mitä teemme ja miten toimimme, vaan moninaisia vaikuttimia toimintatyylimme taustalla. Tutkimme myös sitä, miten vahvuutemme saattavat yliviljeltyinä muodostua kompastuskiviksemme.

Aika ja paikka
26.-27.10.2021 Imatralla,Imatran Kylpylän koulutustiloissa, tiistaina klo 9 – 17, keskiviikkona klo 9-17.
Mikäli koronatilanne ei mahdollista lähiopetusta, koulutus järjestetään saman sisältöisenä verkko-opetuksena samaan aikaan ja saman hintaisena.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemustaan, kehittämään vuorovaikutustaan sekä lisäämään ymmärrystään moninaisuudesta. Erityisesti: coachit, työnohjaajat, valmentajat, terapeutit, johtajat, esimiehet ja HR-ammattilaiset. Kurssi sopii myös heille, joita kiinnostaa enneagrammin ammattimainen käyttö ja jotka harkitsevat kouluttautumista enneagrammi-ohjaajiksi.

Tavoite
Päivien aikana itsetuntemuksesi ja ymmärryksesi omasta vuorovaikutustyylistäsi paranee. Saat lisää ymmärrystä siitä, miten eri tavoin hahmotamme ympäröivää maailmaa ja miten se voi parhaimmillaan johtaa upeaan synergiaan ja pahimmillaan väärinymmärryksiin ja konflikteihin.

Noudatamme koulutuksessamme narratiivista lähestymistapaa, joka kunnioittaa jokaisen osallistujan yksilöllisyyttä ja oikeutta puhua omasta puolestaan.

Sisältö
Miksi itsetuntemusta kannattaa kehittää - ja mitä tämä koulutus tarjoaa?

• Itsensä johtaminen helpottuu lisääntyvän itsetuntemuksen myötä

• Erilaisuuden ymmärrys ja moninaisten näkökulmien arvostus lisääntyy

• Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot paranevat

• Ymmärrys tiimirooleista ja eri näkökulmien merkityksestä syvenee

Kouluttajat

Liisa Lehtosalo-Iskanius
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT ja EIF, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, Mindfulness –ohjaaja CFM® ja kouluttaja

Sari Ajanko
- Professional Certified Coach (PCC), coaching-taitojen kouluttaja, sertifioitu enneagrammiohjaaja ETNT (Enneagram Teachers in NarrativeTradition), NLP Trainer, sertifioitu johdon työnohjaaja (CSLE®, STOry), työyhteisösovittelija ja Certified WholeBody Focusing Trainer.
- Sari on kirjoittanut Suomen Liikekirjojen julkaiseman kirjan: “Moninaisuuden johtaminen - ytimessä johtajan itsetuntemus”.

Tiedustelut
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net p. 010 3229451

Koulutuksen hinta  370 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 12.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2021
Hinta 370,00 €

Aika: 3.11.2021 klo 13.00 – 16.00 Zoomin välityksellä. Online-koulutukseen voi osallistua 99 henkilöä. Koulutusiltapäivä sisältää yhden tauon.

Luennolla käsitellään hengityksen vaikutuksia ihmisen terveyteen, tunne-elämään ja ihmissuhteisiin. Sen lomassa tehdään pieniä kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia. 

Hengityksen kuvaamisen perussanoja ovat dynaamisuus, tauot ja virtaaminen. Edestakainen aaltoliike on oleellinen osa liikettä, sen kokeminen hengitysliikkeessä on merkittävää. Myös mielensisäinen hengittävyys liikuttaa ja vaikuttaa meissä. Saatamme estää liikkuvuuden pidättämällä hengitystä ja torjumalla liikutetuksi tulemisen tunteen. Muutostyö alkaa liikahduksella, on se sitten mielikuvan tai liikkeen aiheuttamaa hellittämistä, rauhoittumista, oivaltamista tai voimallista purskahdusta uloshengityksessä. Virtaamisen ruumiillinen kokemus on kokonaisvaltainen elävyyden ja vapautumisen tunne ja se on kietoutuneena kokemukseen perusturvallisuudesta. Se syntyy vuorovaikutuksessa siitä, miten meitä on kannateltu ja kuinka olemme voineet luottaa turvalliseen vuorovaikutukseen. Samassa yhteydessä opimme elävyyden, tunteiden kokemisen sekä luottamuksen oman ruumiin käyttökelpoisuuteen. Virtauksen kautta rakentuu myös suhteemme maahan/painovoimaan, joka taas vaikuttaa hengitykseemme. Aina, kun kadotamme yhteyden tukipintaan, se vaikuttaa hengityksemme laatuun.

Miksi kannattaa osallistua tähän koulutukseen?
Kaikkien hengitys on ajoittain epätasapainossa. Stressaannumme, huolestumme, olemme kiireisiä, sairastumme, ahdistumme, koemme voimakkaita äkillisiä tunteita – tämä kaikki on luonnollista ja osa elämää. Epätasapainoinen hengitys puolestaan saa aikaan stressireaktion elimistössä, jonka koemme vaihtelevina oiretuntemuksina ja voimavarojemme laskuna.

Hengitykseen vaikuttaminen on ilmaista ja aina käytössä oleva keino, jonka avulla voimme oppia vaikuttamaan omaan hyvinvointiimme ja kykyymme rauhoittua vaikeassakin tilanteessa. Hengitys on ei-kenenkään -aluetta ja samalla se kuuluu kaikille ikään ja ammatilliseen taustaan katsomatta. Tarjoan koulutuksessa hengitystä uudenlaisena, ja kuitenkin tuhansia vuosia vanhana, tietoisena ja terapeuttisena keinona. Kyse ei ole tekniikoista, joita voisi opettaa ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Hengityksen parissa työskentelyä voi soveltaa monenlaisiin elämän hankaustilanteisiin ennaltaehkäisevänä ja hoitavana keinona. Samalla se tarjoaa keinoja jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.


Mitä saat? Saat runsaasti ideoita siitä, miten löytää hengitystyöskentelyn avulla

 • Rauhoittumisen kykyä
 • Mahdollisuutta ylläpitää tasapainoa ja terveyttä
 • Tasapainoa hengitykseen: terveempää tapaa hengittää
 • Lievitystä kipuihin ja muihin oireisiin
 • Rauhallisempaa ja syvempää unta
 • Elävää yhteyttä omiin kehotuntemuksiin, tunteisiin ja tiedostamiseen
 • Vapautta olla oma itsensä
 • Myötätuntoista suhdetta itseen ja toisiin
 • Anteeksiantavuutta, armollisuutta
 • Leikillisyyttä ja lämpöä
 • Emotionaalista tasapainoa
 • Toimijuutta
 • Itsesäätelykykyä

Koulutuksen sisältö: Koulutus sisältää luento-opetusta, lyhyitä hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia sekä keskustelua. Luennolla käsitellään monipuolisesti hengityksen vaikutuksia ihmisen terveyteen, stressin säätelyyn, tunne-elämään ja ihmissuhteisiin.                

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii sekä ammatti-ihmisille että muutoin hengityksestään kiinnostuneille. Etäkoulutus toteutetaan Zoomin välityksellä.

Kouluttaja: Minna Martin on psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja tietokirjailija, aiemmilta ammateiltaan fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja. Martin työskentelee psykofyysisellä työotteella asiakkaiden ja koulutusryhmien kanssa ja on kirjoittanut aihepiiristä useita kirjoja tästä. Lisätietoja https://hengittavamieli.fi/minna-martin/

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 95 €

Ilmoittautuminen viimeistään 20.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2021
Hinta 95,00 €
Mestari Michael Whiten mukaan ihmiset elävät liian usein vankina oman elämäntalonsa kellarissa, vaikka parhaimmillaan käytössä voisivat olla kaikki kerrokset ja vielä kattoterassi kaiken päällä, kun vain ihmiset uskaltaisivat ja osaisivat? Ehkä me työnohjaajinakin kaipaamme uskallusta ja osaamista löytää ensin omat kerrokset elettäväksi?
Narratiivinen lähestymistapa perustuu omanlaiseensa käsitykseen asiantuntijuudesta, työtavoista ja erityisesti etsii menetelmiä saada ihmisen oma viisaus ja ymmärrys käyttöön. Ihmisen oma tarina, ohut tai rikkaampi, kuitenkin määrittää suhteemme asioihin, ihmisiin ja tilanteisiin, vaikka se rakentuukin monitasoisesti myös ympäristön ja kulttuurin kautta.
 
Aika ja paikka
9.11. - 10.11.2021 ti klo 10.00 - 16.45 ja ke 9.00 - 16.00
Imatran Kylpylä
 
Kohderyhmä
Työnohjaajat
 
Tavoite
Tutkitaan ja harjoitellaan narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa.
 
Sisältö
 1. päivä  
- narratiivisuuden peruslähtökohdat
- käsitys asiantuntijuudesta 
- ihminen ei ole ongelma, ongelma on ongelma
- tarinan rikastaminen
- ulkoistaminen ja näkökulmissa liikkuminen
- keskustelukartat työnohjauksessa
- käytännön harjoitukset
 
2. päivä
- syvennetään käytännön harjoituksia
- epäonnistumisten käsittely
- konfliktitilanteet
- arvojen ja merkitysten vahvistaminen
- omien työnohjaustilanteiden soveltaminen
 
Toteutus ja työtavat 
Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia työnohjauksessa tutkitaan ja harjoitellaan kahden päivän kokonaisuutena. Koulutus järjestetään lähiopetuksena ja sille on varattu hyvin tilava ja turvavälit mahdollistava koulutustila. Mikäli koronatilanteen vuoksi lähiopetus ei ole mahdollista , koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoom-ohjelmalla. Lähiopetus on kuitenkin tässä koulutuksessa ensisijainen vaihtoehto. 
 
Kouluttaja 
Riitta Malkamäki, Työnohjaajakouluttaja, Psykoterapeutti VET ja psykoterapiakouluttaja sekä henkilöstöjohdon valmentaja
Syksyllä 2020 toteutetun koulutuksen palautteissa: "Riitta on huikea ammattilainen ja oivalluttava kouluttaja. Aiheita käsiteltiin syvällisesti, mutta käytännönläheisesti."
 
Tiedustelut 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €. Hinta sisältää opetuksen.

Majoitus
Imatran Kylpylän majoituksen voi varata p. 0300 870502 tai myynti@imatrankylpylä.fi
Imatran kylpylästä lisätietoja www.imatrankylpyla.fi
 
Ilmoittautuminen 
viimeistään 26.10.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 26.10.2021
Hinta 390,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.

Aika: elokuu 2021 - toukokuu 2022

Päivät 1-3                                      Ti-to 31.8.-2.9.2021
Päivät 4-6                                      Ti-to 26.-28.10.2021
Päivät 7-9                                      Ti-to 14.-16.12.2021
Päivät 10-12                                  Ti-to 25.-27.1.2022
Päivät 13-15                                  Ti-to 22.-24.3.2022
Päivät 16-18                                  Ti-to 17.-19.5.2022

Paikka: Lappeenranta, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuspaikassa osallistujien on mahdollista myös yöpyä omakustanteisesti. HUOM! Jos koronaepidemian vuoksi emme voisi kokoontua, koulutus aloitetaan verkkotapaamisilla.

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.
https://savannaconnexions.fi/koulutukset/rakentavan-vuorovaikutuksen-ohjaaja/

Tavoite
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin
Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

Rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
Tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

Ymmärtää sanavalintojen merkityksen
Erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
Tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
Käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
Ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
Esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti: 

Kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
Kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
Tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:
Reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista? Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Osa 1, lähiopetuspäivät 31.8.-2.9.2021
• ennakkotehtävä
• Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
• ihmiskäsitys ja perusolettamukset
• rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
• 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
• havaintojen erottaminen tulkinnoista
• leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 2, lähiopetuspäivät 26.-28.10.2021
• empatia käsitteenä ja käytännössä
• sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
• tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
• vihan käsitteleminen
• palautteen antaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähiopetuspäivät 14.-16.12.2021
• yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
• haasteellisen viestin vastaanottaminen
• pyyntöjen esittäminen
• ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
• EIn sanominen ja kuunteleminen
• pelottavan viestin kertominen
• TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 4, lähiopetuspäivät 25-27.1.2022
• keskeyttäminen yhteyttä vaalien
• ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
• syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
• häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
• voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 5, lähiopetuspäivät 22.-24.3.2022
• sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
• ristiriitoihin suhtautuminen
• sovittelijan työkalupakki
• valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
• Mindfulness-meditaatio
• TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 6, lähiopetuspäivät 17.-19.5.2022
• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
• elämämme strategiat
• toimintamallit kriisitilanteissa
• sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
• itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
• kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
• teoriaa ja harjoituksia

Hinta: 2700 €, hinta sisältää koulutuksen, todistuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 16.8.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2021
Hinta 2700,00 €

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. 
Perusteet –jakson jälkeen voit päättää, lähdetkö heti vai myöhemmin opiskelemaan kokonaisuutta. Siihen on Lappeenrannassa tarjolla mahdollisuus vielä vuonna 2021-2022.


Aika: 31.8. - 2.9.2021 (ti-to 9.00 - 18.00)

Paikka: HUOM. Jakso järjestetään tarvittaessa Zoom-etäyhteydellä koronapandemiatilanteen vuoksi.

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten "takana"?

Tämä koulutus on vuorovaikutuksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäiset lähipäivät. Ohjaajakoulutuksen osat 2.-6. käydään peräkkäin eli osaan 2 tullessaan sitoutuu jatkamaan loppuun asti saman ryhmän kanssa.

Sisältö

Kurssilla tutustumme NVC -prosessiin sekä sen taustafilosofiaan ja prosessin neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Keskitymme erityisesti syventämään tarvetietoisuuttamme - miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Tutkimme omia vuorovaikutustapojamme sekä niiden taustalla olevaa ihmiskuvaa ja perusolettamuksia - mitä ajattelen ja uskon ihmisestä, jonka kanssa olen tekemisissä, ja mitä ajattelen ja uskon itsestäni? Millä tavalla tämä vaikuttaa (varsinkin tiedostamattomana) olemiseeni ja kykyyni ilmaista itseäni ja kuunnella toista?

Tutustumme myös empatiaan käsitteenä sekä harjoittelemme empaattista kuuntelemista.

Tämä koulutus on samalla Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen ensimmäinen lähipäiväosuus. Voit halutessasi jatkaa koulutusta muun ryhmän mukana tai tulla vain tutustumaan koulutukseen ja jatkaa halutessasi myöhemmin. Seuraaviin lähipäiviin osallistuessasi sitoudut kaikkiin jäljellä oleviin lähipäiviin, joita on yhteensä 18 sekä välitehtäviin ja empatiaharjoituksiin lähipäivien välillä.

Hinta:  450 €. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:  Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira Tino!

Tiedustelut:  koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

Ilmoittautuminen koulutukseen  viimeistään 16.8.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2021
Hinta 450,00 €

Luovuus voimavaraksi -jatkokurssi

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat löytää ja avata luovuuttaan, parantaa itsetuntemustaan ja lisätä jaksamistaan arjessa / työssä kuvatyöskentelyn avulla. Kurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet aiemmin ratkaisukeskeisen kuvataideterapian ensimmäisen kurssin. Tällä jatkokurssilla jatketaan oman itsen, ihmissuhteiden ja elämän itsessään tutkimista eri taiteen menetelmin. Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa hyvässä ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia hyvällä huumorilla höystettynä. Positiivinen, kannustava palaute on avainasioita. Tervetuloa eheytymään kanssamme!

Kurssin perusmateriaalit kuuluvat kurssin hintaan.

Aika ja paikka: 26.1.-30.3.2021 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kokoontumiset:
ti 26.1. klo 17.00 - 20.00
ti 9.2. klo 17.00 - 20.00
ti 23.2. klo 17.00 - 20.00
ti 9.3. klo 17.00 - 20.00
ti 23.3. klo 17.00 - 20.00
ti 30.3. klo 17.00 - 20.00

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Koulutus antaa välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Koulutus sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Kouluttaja: Sonja Harala, kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti

Hintatiedot: 170 €

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 12.1.2021  

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritäänpuolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2021
Hinta 170,00 €
Ilmoittaudu

Defusing eli purkukeskustelu on kriisityön menetelmä, jonka avulla ammattilaiset käyvät läpi tavallista rankempia työhön liittyviä kokemuksiaan. Purkukeskustelu lieventää psyykkisiä stressireaktioita ja normalisoi kokemuksia. Sen tavoitteena on ylläpitää työntekijöiden toimintakykyä ja helpottaa paluuta arkirutiineihin tapahtuneen jälkeen.
Koulutus antaa valmiudet toimia defusing-ohjaajana työyhteisössä. Menetelmä sopii sekä yksilö- että ryhmäkäyttöön. 

Aika ja paikka: kaksi lähipäivää ja yksi etäpäivä: lähipäivät 16.8.2021 ja 6.9.2021 klo 10.00 - 17.00 Lappeenranta, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lisäksi yhden etäpäivän ajankohta sovitaan myöhemmin.

Kohderyhmä: Sosiaali-. terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstö tai muun soveltuvan alan ammattilaiset.

Sisältö: 
Traumaattinen kriisi
Miksi henkistä tukea
Purkukeskustelu menetelmänä, sen tarkoitus, rakenne ja kulku
Ohjaajan rooli
Psyykkisen selviytymisen tukeminen

Kouluttaja: Pirjo Säisä, YM, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja

Koulutusmateriaali: Koulutusmateriaali toimitetaan ennalta sähköisessä muodossa (PDF)                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 450 €

Ilmoittautuminen viimeistään 2.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.8.2021
Hinta 450,00 €

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -koulutus uudistuu. Uuden koulutusohjelman mukainen koulutus antaa koulutuksen suorittaneelle oikeuden käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä "Siria sertifioitu lyhytterapeutti".

Aika ja paikka:
Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää, aloitusjakso on 20.9.2021 klo 10.00 - 17.00 ja 21.9.2021 klo 9.00 - 16.00 Lappeenrannassa
kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Lähiopetuspäivät:
Syksy 2021: 20.-21.9.2021, 18,10,2021, 22.11.2021, 23.11.2021
Kevät 2022: 10.1.2021, 11.1.2022, 8.2.2022, 14.3.2022 15.3.2022, 4.4.2022, 5.4.2022, 11.5.2022, 12.5.2022
Syksy 2022: ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Kevät 2023: ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin


Kohderyhmä: 
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet, täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Tavoite:
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien parissa.

Sisältö:
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamisesksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Kouluttajat: Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat
PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija Sirkku Ruutu
Psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin

Vierailevina kouluttajina on alan huippuasiantuntijoita. Teidot vahvistuvat myöhemmin.

Suoritustapa:
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu

 • 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.
Muutokset mahdollisia.

Lisätietoja:
Sisältöasiat: Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siria Oy:ssä.
Etelä-Karjalan kesäyliopisto: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Lisätietoja hakeutumisesta:
Koulutukseen valitaan osallistuja erillisen hakulomakkeen perusteella.
Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
- Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
- mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
- Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
- Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
- Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn

Muu informaatio:
Koulutuksesta sanottua:
"Koulutus oli tosi hyvä! Sain paljon konkreettisia vinkkejä omaan työhöni ja usko itse kehittyneeni paljon asiakstyössä koulutuksen ansiosta. Koulutuksen kautta pääsin myös testaamaan lyhytterapeuttista työskentelyä, mikä oli tosi opettavaista. Koulutuksessa on ollut sopivissa mittasuhteissä sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitukset olivat erinomaisia! Harjoittelun jälkeen menetelmiä uskalsi alkaa käyttämään myös ns. oikeassa elämässä. Koulutus on lisännyt omaa osaamistani ja auttanut itseäni hahmottamaan paremmin sitä, mikä minulle työssäni on tärkeää, mihin suuntaan haluan itseäni kehittää yms. Lisäksi olen saanut uutta intoa työhön. Opetus on ollut ammattimaista ja koulutus kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja organisoitu.!

Hinta: 4700 €. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta  peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2021
Hinta 4700,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä ylipäätään asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsen johtamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Lappeenrannassa, lukuun ottamatta erillisseminaaria. Koulutus alkaa 17.-18.8.2020 ja muut vuoden 2020 lähiopetuspäivät pidetään 22.-23.9.2020, 3.-4.11.2020 ja 8.-9.12.2020.
Vuoden 2021 lähiopetuspäivät ovat: 4.-5.2.2021, 2.-3.3.2021, 20.-21.4.2021, 17.-18.8.2021, 16.-17.9.2021, 28.-29.10.2021, 25.-26.11.2021, 16.-17.12.2021.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:
Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja
Aapo Pääkkö, sosinomi, VET-perheterapeutti
Eija-Liisa Rautiainen, PsT, erikoispsykologi, VET-perheterapeutti

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451.
Kesäyliopiston toimisto puh. 010 322 9450.
Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Lassi Pruuki, lassi.pruuki@dialogic.fi, puh. 044 532 3965

Hinta: 7150 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1430 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 13.6.2020
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: mari.smolander@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään lauantaina 13.6.2020.
Kesäyliopisto seuraa tarkasti koronatilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia haastattelujärjestelyihin.

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen jälkeen. Opintoihin valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2020
Hinta 7150,00 €
Ilmoittaudu

Aika ja paikka 11.-12.11.2021 klo 9-15
Koulutus toteutetaan verkossa Zoom-yhteydellä

Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Perhekompassin avulla voidaan tutkia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä lievittää vaikeuksia ja tukea perheen toimintakykyä.


Tavoitteellinen lyhytinterventio
Perhekompassi-malli antaa työskentelylle selkeän rakenteen ja tavoitteen, joka auttaa fokusoimaan keskustelua ja ehkäisemään ennalta ongelmien syventymistä ja monimutkaistumista. Malli soveltuu erityisesti 1 - 5 tapaamisen lyhytinterventioksi.
Perhekompassi-mallissa perheen arki ja toiminta on jaettu osa-alueisiin, joita työstetään yhdessä perheenjäsenten kanssa, perhettä kunnioittavalla tavalla sekä autetaan heitä ymmärtämään kriisitilanteen vaikutuksia omaan toimintaan ja perheen arkeen samalla korjaten sitä, mikä ei toimi.

Erityisesti lapset huomioiva malli
Perhekompassi ohjaa työntekijää huomioimaan jokaisen perheenjäsenen, erityisesti lasten mielipiteet ja ristiriitaisetkin näkemykset. Työskentely vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa ja vähentää oman toiminnan selittelyä ja puolustamista.


Eväitä kriisistä eteenpäin
Työskentelyn tavoitteena on lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ongelmista ja vaikeuksista huolimatta sekä auttaa perhettä tarkastelemaan tilannetta uusista näkökulmista ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vakauttaa tilanne ja auttaa perhettä pääsemään kriisistä eteenpäin.

Koulutuksen kesto ja kohderyhmä

Perhekompassikoulutus on kestoltaan kahden päivän koulutus (5-6h / pvä) ja koulutus voidaan toteuttaa sekä verkossa että lähiopetuksena.
Koulutus on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan työntekijöille. Kaikki, jotka kohtaavat työssään perheitä ja haluavat lisätä taitojaan perheiden kohtaamisessa ja perheiden kanssa työskentelyssä, kriisinäkökulma huomioiden, hyötyvät tästä koulutuksesta. Perhekompassin runkona on Perhearviointimenetelmä, josta Perhekompassi on muokattu.

Kouluttajana toimii vaativan erityistason kouluttajapsykoterapeutti Marjukka Laukkanen.

Tiedustelut koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 390 €

Ohje Koulutukseen on suositeltavaa osallistua pc-koneella, sillä mobiililaitteilla ei useinkaan voi samanaikaisesti osallistua verkkotapaamiseen ja työskennellä muiden verkkotyökalujen avulla. Tarvitset myös kuulokkeet ja mikrofonin sekä mielellään nettikameran.
Osallistujat saavat linkin ja ohjeet sähköpostilla noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen viimeistään 27.10.2021 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2021
Hinta 390,00 €

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajakoulutus

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset eivät itse asiassa "harjoittele" joogaa, he ovat sitä! Lapsille jooga on hauskaa. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta.

Aika ja paikka: syksy 2021 - talvi 2022 Lappeenranta

Koulutuksen rakenne ja aikataulu: 
Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus- ja täydentävästä sekä syventävästä jaksosta (yht. 60 t). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 t:n harjoittelun jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.

pe klo 17.00–20.30, la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30

1. osio  15.-17.10.2021 (perusjakso)

2.osio  5.-7.11.2021 (täydentävä jakso)

3.osio  18.-20.2.2022 (syventävä jakso)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille ja -opettajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille ja lastentarhanopettajille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, seurakunnan henkilöstölle, logopedeille, psykologeille, muille lasten parissa työskenteleville. 

Miten hyödynnät koulutusta ammatissasi?

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksella voit täydentää osaamistasi.

 • yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, mikäli Sinulla on terapeuttinen koulutus
 • pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu- ja sosiaalityössä (mm. erityisryhmät ylivilkkaille ja motorisista vajeista kärsiville lapsille)
 • liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseilla
 • joogaohjaajana ja -opettajana lapsijoogaryhmien vetäjänä
 • lastensuojelutyössä
 • opettajan ja lastentarhanopettajan ammatissa
 • lapsi- ja nuorisotyössä

Tavoitteet: 

 • ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
 • oppia johtamaan lapsijoogakursseja lapsen persoona ja olemus huomioiden sekä luomaan mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • ymmärtää ja sisäistää joogaa ja oppimateriaalia
 • oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Sisältö: 

 • jooga asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain –harjoituksia
 • kehontuntemus
 • tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
 • visualisointi
 • rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • chakrat ja energiaharjoitukset
 • kehoterapiamenetelmiä
 • somaattinen tuntemus
 • elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • tanssiterapiamenetelmät ja kineettinen tietoisuus
 • lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet

Koe (valinnainen) Aika tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja: 
Sonja Kemppainen, Joogaopettaja (BYV), Lapsi- ja nuorisojoogaohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, pilatesohjaaja, tanssi- ja ilmaisuterapeutti

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 
1225 €, koulutuksen voi maksaa 1–4 erässä.

Ilmoittautuminen:
viimeistään 1.10.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2021
Hinta 1225,00 €