Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Sosiaali- ja terveysala

Koulutukset > Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Aika ja paikka: Aloitus 1.2.2019 klo 10 - 16 muut päivämäärät varmistuvat myöhemmin

Ensimmäisenä päivänä 10 - 16 ja seuraavana klo 9 - 15 Imatra
 
Kohderyhmä: kaikki ammatissaan taideterapeuttisia menetelmiä tarvitsevat, ohjaajat, kouluttajat

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®.

Koulutus alkaa ohjaustason peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.

Koulusohjelmassamme opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua. Opiskelija perehtyy ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja työtapoihin, hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Ratkaisukeskeisen taideterapian peruslinja (menetelmäkoulutus):

Ratkaisukeskeisen taideterapianperuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen,  yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä  jomassa työssä. Koulutus on menetelmäkoulutus. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen: ”Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®”

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista

2. Ryhmän kanssa työskentelystä

3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta

4. Verkko-opiskelusta

5. Kirjallisuudesta

6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Hinta sisältää ,taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti lähiopetuspäivinä. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Koulutuksen kesto: Lähiopetusta 10 seminaarikertaa ja kaksi vertairyhmäpäivää, 20 op.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 2590 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 18.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2019
Hinta 2590,00 €

Utujoutsi aikuisille - työkaluja luontokokemukseen

Soveltuu erinomaisesti ihmistyötä tekeville vomauttavaksi virkistäväksi työkaluksi!

Utujoutsi”on ratkaisukeskeinen menetelmä, joka yhdistää kehollisuuden, hetkeen pysähtymisen ja oman luontokokemuksen. Avaamme aistejamme ulkona kauniissa maisemassa erilaisin harjoituksin, siksi säänmukainen varustus on olennaista. Luonnosta inspiroituneena teemme loppupäivän töitä sisätiloissa. Mukaan avoin mieli, kamerakännykkä, muistilehtiö ja mielikynä. Ulkona, kauniissa maisemassa uudistuu ja eheytyy huomaamatta.

Aika ja paikka: 13.11.2018 klo 10 - 15.30 Imatra
 
Kohderyhmä: kaikille ryhmien kanssa työtään tekeville, työkalu luontokokemukseen
 
Kouluttaja: Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti Sonja Harala
 
Tiedustelut : koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
 
Koulutuksen hinta: 150 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 30.10.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2018
Hinta 150,00 €

Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet - koulutus fysio- ja toimintaterapeuteille

Aika ja paikka: 7.-9.11.2018 klo 8.30 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Kohderyhmä: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä muut kuntoutuksen ammattilaiset, jotka osallistuvat lapsen terapian toteuttamiseen

Sisältö: Lapsen normaali sensomotorinen kehitys ikäkausittain, hypertonisen / hypotonisen lapsen käsittely.

Ohjelma

Keskiviikko 7.11.2018
klo 8.15 alkaen Ilmoittautuminen aamukahvin merkeissä
8.30-10.00     6 viikon ikäinen lapsi
10.00-10.15   Tauko
10.15-11.45   4 kuukauden taso
11.45-12.45   Lounastauko
12.45-14.15   6 kuukauden taso
14.15-14.30   Kahvi
14.30-16.00   Liikkumisen kehitys

Torstai 8.11.2018

8.30-10.00     Poikkeavan matalan lihasjänteyden omaavan lapsen kehitys
10.00-10.15  Tauko
11.45-12.45   Lounastauko
12.45-14.00   Poikkeavan korkean lihasjänteyden omaavan lapsen kehitys
14.00-14.15   Kahvi
14.15-16.00   Edellinen aihe jatkuu

Perjantai 9.11.2018

8.30-10.00      Lapsen tutkiminen
10.00-10.15    Tauko
10.15-11.45    Videodemonstraatioita/ livedemo-lapsi
11.45-12.45    Lounastauko
12.45-14.15    Milloin terapiaan
14.15-14.30    Kahvi
14.30-16.00    Käsittelyohjeita

Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen, todistusten jako.
 

Kouluttaja: Kaisa Andelin, ft, NDT/Bobath-terapeutti, NDT/Bobath-vauvaterapeutti, Marjuli Oy

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 620 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.10.2018 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.10.2018
Hinta 620,00 €

Aika ja paikka 6.11.2018 klo 10.00 – 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Kohderyhmä Koulutuspäivä on tarkoitettu sinulle opetus- ja kasvatusalan ammattilainen, erityisesti, jos toimit koulunkäyntiavustajana

Sisältö Koulutuspäivän aikana käymme läpi, mitä on läsnäoleva, arvostava ja myötätuntoinen oppilaan kohtaaminen ja miten voit kehittää sitä. Opit, miten voit auttaa läsnäolevalla työoteella oppilaitasi paremmin. Läsnäoleva työote auttaa myös sinua itseäsi keventämään työkuormaa. Aloitamme omista läsnäolo- ja tunnetaidoista ja saat mukaasi konkreettisia harjoituksia, joita voit soveltaa omassa työssäsi.
Päivä sisältää tietoa, keskustelua ja harjoituksia.

Osallistujamäärä max 20 henkilöä

Kouluttaja  Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness- ja tunnetaitoja hoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on pohjakoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindulnessohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training. Hänellä on taito nähdä asiat asiakkaan näkökulmasta ja esittää asiat konkreettisesti ja ymmärrettävästi. 

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 23.10.2018. 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2018
Hinta 180,00 €

Luonnonkosmetiikkaa ohjaajille

Kurssilla tutustumme kotikosmetiikassa käytettäviin yleisimpiin raaka-aineisiin ja valmistamme turhista kemikaaleista riisuttua omatekoista kosmetiikkaa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme myös lähiympäristön luonnon antimia. Päivän aikana valmistuvat shampoo ja hoitoaine, huulirasva, ihoa hoitava salva sekä tuorenaamiot hiuksille ja kasvoille. Kurssimaksun lisäksi tulee pieni materiaalimaksu

Aika ja paikka
9.11.2018 klo 10 - 15.30 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Kohderyhmä 
Kaikki yriteistä ja luonnollisesta kosmetiikasta kiinnostuneet

Kouluttaja 
Biologi, yrittineuvoja Lily Laine

Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net

Hintatiedot 150 €

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.10.2018
Hinta 150,00 €

Dialogi-Coach

Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on kunnia olla pilotoimassa uutta valmentavaa koulutusta - Dialogi-Coach. Koulutus sopii kaikille meille, joilla ei ole terapeuttikoulutukseen vaadittavaa peruskoulutusta. Voimme oppia niitä taitoja, joita valmentamisessa ja ohjaamisessa tarvitsemme.

Jatkuvat työelämämuutokset vaativat meiltä joustavaa itsensä kehittämistä ja rohkeutta uskoa omiin kykyihimme. Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä tarvitsemme yhä enemmän oman mielen johtamisen taitoja, ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja. Tiedon ja taitojen menestyksekäs soveltaminen ja asiantuntijaosaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta. Hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön hyvinvointi syntyy tarkoituksenmukaisesta tunne-energian kanavoimisesta. Kannustava ilmapiiri ja omien vahvuuksien käyttö lisää luovuutta ja mahdollistaa myönteisen muutoksen.

Koulutus pyrkii vastaamaan juuri näihin työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Koulutuksen fokuksena on työn/ työyhteisön kehittäminen, henkilökohtainen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti.  Kouluttajat ovat kaikki psykoterapeutteja, työnohjaajia ja sertifioituja coacheja ja koulutuksessa hyödynnetään näiden alojen tieto/taitoja myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi. Koulutuksen antia voi hyödyntää työelämässä, itsensä johtamisessa ja kaikissa ihmissuhteissa.

Koulutus lisää ymmärrystä omista ajattelumalleista, tunteista, reagointitavoista ja vahvistaa oman mielen tietoista johtamista. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin. Koulutuksen antia voi soveltaa myös muutosprosessien johtamiseen.

Koulutuksen teemat ja sisältöä:

Työn kehittäminen ja muutosprosessit

 • Ratkaisukeskeinen työote ja valmentava johtamiskäsitys
 • Ongelmanratkaisutaidot ja vahvuuksien potentiaalinen hyödyntäminen
 • Ratkaisukeskeiset mentalisaatiotaidot työelämässä
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin

Henkilökohtainen kasvu

 • Itsensä johtaminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen
 • ratkaisukeskeinen arvopohjan tutkiminen
 • Omien tunteiden johtaminen
 • Voimaannuttavia tapoja tutustua itseensä myötätuntoisella tavalla
 • Brief Mindfulness resilienssin edistäjänä

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

 • Ratkaisukeskeisen ja motivoivan kohtaamisen taidot
 • Puheeksiottaminen haastavissa tilanteissa
 • Palautteenanto ja palautteen vastaanottaminen oppimisen välineenä
 • Empatia voimavarana

Valmennuksessa käytetään osallistavia ja dialogipohjaisia työmenetelmiä. Siihen kuuluu kokemuksellisia harjoituksia käytännön ratkaisukeskeisistä sovelluksista, kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäistä työskentelyä, vertaistyöskentelyä seminaaripäivien välillä ja oma työn/työyhteisön kehittämishanke.

Aika ja paikka: aloitus 11.12.2018 klo 10 - 15.30 Imatra, Tietäjäntalo
Muut lähiopetuspäivät; 10.1, 13.2, 27.3, 15.4, 9.5, 12.8, 11-12.9. 2019. 

Kouluttajat: PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, Coach MCC Sirkku Ruutu ja psykoterapeutti työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin. 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 2400 €
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 27.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 27.11.2018
Hinta 2400,00 €


Kehitä myönteisiä voimavaroja ja mielen tasapainoa arjen haasteisiin. Osallistu suosittuun koulutukseen lähelläsi. Säästät näin aikaa sekä matka- ja majoituskustannuksissa. 
Mindfulness-harjoittelu hyödyttää monilla aloilla ja monenlaisissa pyrkimyksissä olevia ihmisiä, sillä harjoittelu edistää henkistä vahvistumista sekä lisää harkintakykyä ja stressinsietokykyä. Mindfulness-MBSR-menetelmän kehittäjä professori Jon Kabat-Zinn sanoo: Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ei ole herkkähermoisia varten. Tulet kohtaamaan itsesi, et ketään muuta. Sen aidon itsesi, jota olet ehkä onnistunut pakenemaan vuosikymmenten ajan. Tämä on ensimmäinen osa Mindfulness-ohjaaja CFM -koulutusta.

Aika ja paikka: 20.11.2018 - 14.6.2019, Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11. Retriittiosuus järjestetään kesäyliopiston ulkopuolisessa tilassa (paikka varmistuu myöhemmin).

1. jakso ti - ke 20.-21.11.2018
2. jakso ti - ke 22.-23.1.2019
3. jakso to - pe 21.-23.3.2019
4. jakso  ke - pe 15.-17.5.2019, retriittiosuus, paikka ilmoitetaan myöhemmin
5. jakso to - pe 13.-14.6.2019 
Tapaamisten ensimmäinen päivä klo 10.00 - 17.00, toinen päivä klo 10.00 - 16.00

Koulutus soveltuu sinulle, joka
  * olet kiinnostunut kehittämään hyväksyvän tietoisen läsnäolon (=Mindfulness) kykyä
  * haluat oppia elämään tasapainossa monimuotoisten haasteiden ympäristössä
  * haluat kehittää hyväksyvää ja itseäsi arvostavaa asennetta elämässäsi
  * haluat lisätä ja säilyttää elinvoimaasi sekä vähentää stressin aiheuttamaa voimien ehtymistä
  * olet kiinnostunut oppimaan ja tutustumaan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)- tai Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)-         menetelmien perusharjoitteisiin sekä soveltamaan menetelmien käyttöä työssä ja vapaalla
  * haluat oppia läsnäolevan kuuntelun ja kommunikaation taidon

Kohderyhmä:
   * sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivat henkilöt, mm. terapiatyössä olevat
   * kasvatus- ja opetusalan henkilöt, esim. opettajat, koulukuraattorit, koulupsykologit
   * urheilijat sekä urheiluvalmentajat
   * sopii myös kaikille kiinnostuneille, ei vaadi esitietoja mindfulnessista

Tavoite:
MBSR-menetelmän vaikutuksista tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa on todettu mm. seuraavaa:
   * stressinhallintakyvyn lisääntyminen
   * rentoutumiskyvyn lisääntyminen
   * itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
   * elämänilon voimistuminen
   * fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen
   * parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Tämä auttaa mm.
   * asioiden priorisoinnissa kiireen keskellä ja lisää luovuutta elämän eri osa-alueilla
   * selviämään vaihtelevissa ja haastavissa työtilanteissa, esim. esimiestehtävissä
   * kehittämään uusia toimintatapoja reaktiivisuuden sijaan
   * keskittymään yhteen asiaan kerrallaan häiriöistä huolimatta
   * selkeyttämään oman työn ja vapaa-ajan suhdetta
   * voimistamaan kykyä olla läsnä tässä hetkessä
   * lisäämään ja ylläpitämään myönteisiä voimavaroja
   * parantamaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja ehkäisemään uupumusta
Lisäksi menetelmä on auttanut lukuisia ihmisiä kivun hallinnassa, erilaisissa paniikki-, pelko- ja ahdistustiloissa. MBCT:tä käytetään tehokkaasti masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä.

Sisältö: Kehon ja mielen yhteyden ymmärtäminen Mindfulnessin näkökulmasta
MBSR ja siihen pohjautuva MBCT ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin tehokkaita menetelmiä työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja stressinhallinnassa. Pääharjoituksina ovat menetelmien muodolliset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan arkipäivässä.
   * Miksi oma harjoittaminen arjessa on tärkeää? Menetelmän muodollisiin ja epämuodollisiin harjoituksiin perehtyminen, jotta menetelmää voi tuloksellisesti käyttää työssään ja omassa elämässään
   * Miten kehittää hyväksyvää tietoista läsnäoloa arjessa?
   * Rakastavan asenteen- eli myötätuntomeditaation harjoittaminen ja merkitys keho-mielen hyvinvointiin
   * Mistä tiedän eteneväni harjoittelussa? Miten huomaan ei-läsnäolon, miltä se tuntuu kehossa?
   * Omien kokemusten (tunteiden, kehon tuntemusten ja ajatusten) kohtaaminen läsnäolevasti ja ymmärtävästi
   * Harjoittamisen esteiden huomaaminen, kohtaaminen ja vapautuminen
   * Stressin vaikutus kehossa ja mielessä, stressin ja loppuun palamisen ennaltaehkäiseminen
   * Hyväksyvä, tietoinen vuorovaikutus: läsnäolevan kuuntelun kehittäminen erilaisin meditaatioharjoittein
   * Läsnäolevan kuuntelun ja läsnäolevan sanoittamisen/kertomisen harjoittaminen


Toteutus ja työtavat:
Opetusmenetelmä
: Mindfulness-MBSR-menetelmä on professori Kabat-Zinnin kehittämä tapa opettaa ja soveltaa Mindfulness-kykyä arjessa. Tästä on yli 35 vuoden kokemus ja erinomaiset oppimistulokset. Oppiminen on kokemuksellista, jossa painotetaan muodollisten harjoitusten soveltamista arkipäivään. Sen perustan muodostavat henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset, jotka auttavat ymmärtämään syvällisemmin Mindfulness-kyvyn hyödyntämistä omassa elämässä.

Koulutuspäivinä harjoitamme ja syvennämme MBSR/MBCT-meditaatioharjoitteita. Tätä kautta tutustumme menetelmän teoreettiseen viitekehykseen. Tärkeä osa koulutusta on myös läsnäolevan kuuntelun ja puhumisen harjoittaminen. Jon Kabat-Zinn ja MBCT:n kehittäjät professorit Mark Williams ja John Teasdale painottavat, että menetelmää voidaan soveltaa tuloksellisesti vain oman harjoittamisen tuoman kokemuksen perusteella.
Jokainen etenee koulutuksessa omassa tahdissaan. Keskeisintä on hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittaminen arkipäivässä sekä siitä seuraavien muutosten sisällyttäminen osaksi arkea.

Kouluttajat: Pääkouluttaja on Leena Pennanen, Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Mindfulness-MBSR –kouluttaja ja jooga-opettaja (EYU/BDY). Leenalla on pitkä kokemus keho-mieliyhteydestä terapiatyössä. Hänellä on Hakomi kehopsykoterapiakoulutus ja European Certifi cate of Psychotherapy (ECP).
Osassa koulutuspäiviä on Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy:n kouluttama/ia Mindfulness-ohjaajia CFM.

Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy on kouluttanut menestyksekkäästi suomalaisia Mindfulness-MBSR -menetelmään jo lähes 15 vuoden ajan. Leena Pennanen on Suomen mindfulness-pioneeri ja ainoa sertifoitu MBSR-opettaja Suomessa. Hän toi MBSR- ja MBCT-menetelmät Suomeen saatuaan hyviä kokemuksia menetelmien käytöstä Saksassa. 

Hinta: Hinta määräytyy maksajan mukaan. Ammatinharjoittajille, yrityksille ja julkisyhteisöille esim. kunnat normaali hinta 2.890 €, yksityishenkilöille normaali hinta 2.690 €. Mikäli työnantaja maksaa osan koulutuksen hinnasta ko. osa laskutetaan yrityshinnasta. 
Ennakkovaraajan etu: Viimeistään 4.6.2018 ilmoittautuneet saavat 150 euron alennuksen koulutuksen hinnasta (alennushinta 2.740 € tai 2.540 €).

Hinta sisältää 11 koulutuspäivää viidessä osajaksossa, koulutusmateriaalin (audio- sekä kirjallinen materiaali), omatoimisen harjoittamisen ohjaamisen sekä henkilökohtaisen tuen sähköpostitse. Osallistujat maksavat itse majoituksen, matkat ja ruokailut. Kesäyliopistolla on osallistujien käytettävissä keittiö omatoimista kahvinkeittoa ja eväsruokien lämmittämistä varten.
Huom. myös retriittiosuuden majoituksen, ruokailun ja matkat osallistujat maksavat itse.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2018
Hinta 2890,00 €

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot –koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi hakeutuville. Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista. Koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelun toisen sovittelijan työparina.
Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (Avioliittolaki 1987), jonka käyttö kuntien varhaisen vaiheen palveluna on voimakkaasti lisääntymässä. Sen on kustannuksiltaan edullinen ennakoivan lastensuojelutyön palvelu, josta eroperheet voivat hyötyä suuresti ja jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä.

Suomen sovittelufoorumi ry:n Fasper-hankkeessa kehitettiin RAY:n tuella vuosina 2009-2014 uusia käytäntöjä ja työvälineitä perheasioiden sovitteluun. Työskentely tapahtui tiiviissä yhteydessä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen. Hankkeessa tuotettiin prosessimalli sovittelun etenemisestä sekä konkreettisia toimintatapoja ja työvälineitä siihen, miten sovittelija työskentelee vanhempien kanssa ja ohjaa heitä keskittymään riitelyn sijasta lapsen tarpeisiin. Hankkeessa mallinnettiin myös erilaisia tapoja sovittelupalvelun järjestämiseen kunnissa.
Koulutuksella edistetään perheasioiden sovittelun käyttöönottoa kunnissa ja koulutetaan kuntien sosiaalitoimen tarpeisiin osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa. Sovittelutoiminnan käynnistämiseksi tai vakiinnuttamiseksi kunnassa on hyödyksi, jos kunta voi lähettää koulutukseen useamman kuin yhden osallistujan.
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot on kahdeksan lähiopetuspäivän mittainen kokonaisuus, joka tähtää teoreettisen ymmärryksen ja käytännön valmiuksien tarjoamiseen perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi ryhtyville. Koulutukseen sisältyy neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelu toisen sovittelijan työparina.

Aika ja paikka Koulutus toteutetaan keväällä 2019. Koulutukseen osallistujien edellytetään osallistuvan kaikkiin koulutusjaksoihin.

Jaksot Koulutuspäivät ovat aina torstai ja perjantai klo 9.00 – 16.00. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila.
  * 1. jakso 24.–25.1.2019             
  *  2. jakso 14.–15.2.2019                                                       
  * 3. jakso 21.–22.3.2019                               
  * 4. jakso 8.-10.5.2019

Kohderyhmä  
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo työskentelevät tai alkavat työskennellä perheasioiden sovittelijoina kunnissa tai aluehallintoviraston luvan saaneissa organisaatioissa ja jotka siten täyttävät perheasioiden sovittelijoille asetetut vaatimukset (Avioliittolaki 411/1987 23§).
Koulutukseen valittavalla on myös oltava soveltuva koulutus sekä vähintään kahden vuoden kokemus työskentelystä sosiaalialalla perheiden parissa.
Aiemmat opinnot perheasioiden sovitteluun liittyen eivät ole este koulutukseen osallistumiselle.

Sisältö                                                         
* Korostetaan sovittelun prosessiluonnetta ja edetään sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta.
* Vaiheistuksen lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannata merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely.
* Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti. Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja tiettyä erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.
* Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.                         
* Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Kouluttajat                                  
Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja
Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja
Marina Bergman-Pyykkönen, valtiotieteen maisteri, sovittelukouluttaja, väitöskirjatutkija

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Lisätietoja koulutuksesta Vaula Haavisto, vaula.haavisto@sovittelu.com                                                         

Koulutuksen hinta 1400 € sis. koulutusmateriaalin. Kurssimaksun lisäksi tulevat ruokailu- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoa hakeutumisesta   
Kun olet ilmoittautunut koulutukseen ilmoittautumislinkin kautta, sinulle lähetetään sähköpostilla koulutuksen ennakkokysymykset. Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastaukset  Etelä-Karjalan kesäyliopistoon sähköpostin liitetiedostona, lappeenranta@kesyli.net. Koulutuspaikat täytetään soveltuvuuden perusteella. Jos koulutukseen on päteviä hakijoita enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa (24 hlöä), valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Tarkentavien vastausten jättämättä lähettäminen ei ole peruutusilmoitus. Mahdollisesta ilmoittautumisen peruuttamisesta on ilmoitettava aina erikseen Etelä-Karjalan kesäyliopistoon, ks. peruutusehdot.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.12.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.12.2018
Hinta 1400,00 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutuksen läpikäynyt voi hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat -verkostoon.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 6.-7.9.2018,  27.-28.9.2018, 6.-7.11.2018 ja 3.-4.12.2018. Vuoden 2019 lähiopetuspäivät: 8. - 9.1.2019, 19. - 20.3.2019, 2. - 3.5.2019, 15. - 16.8.2019, 12. - 13.9.2019, 1. - 2.10.2019, 31.10. - 1.11.2019, 3. - 4.12.2019

Järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo yli 60 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2018
Täytä kesäyliopiston sähköinen ilmoittautumislomake JA lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään perjantaina 10.8.2018

Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2018
Hinta 6900,00 €

OPISKELIJAVALINNAT ON TEHTY. 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsen ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Aika ja paikka:
Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se toteutetaan Imatralla, lukuun ottamatta 1-2 erillisseminaaria. Koulutuksen ensimmäiset lähiopetuspäivät pidetään 25. - 26.8.2016, 29. - 30.9.2016, 25. - 26.10.2016 ja 22. - 23.11.2016.

Järjestäjät:
Koulutuksen järjestävät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Dialogic, joka on järjestänyt Voimavarakeskeistä työnohjaajakoulutusta jo 50 kertaa.

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville , joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:
Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen:

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Kouluttajat:
koulutuksen johtaja on sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja Pekka Holm. Muina kouluttajina toimivat Päivi Jordan-Kilkki, Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö.

Koulutussuositus
"Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska usea kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia ja vahvistaa parhaimmillaan luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Lisäksi vahvistuneet ryhmäohjauksen taidot sekä oman sisäisen dialogin systemaattinen kuuleminen ja reflektointi on keventänyt oman työn kuormittavuutta. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta lämpimästi työnohjauksesta ja ihmisten ohjaamisesta kiinnostuneille."
Kati Lämsä, työterveyspsykologi , ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net tai puh. 010 322 9451. Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh. 040 546 7741

Hinta: 6900 €
Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1380 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Hakeminen:
Hakuaika koulutukseen päättyi 13.5.2016
Lähetä hakemus Etelä-Karjalan kesäyliopistoon osoitteeseen Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Koskikatu 1, 55120 Imatra tai sähköpostitse: imatra@kesyli.net

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on hakijan:

 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemusten perusteella hakijat kutsuttiin soveltuvuushaastatteluun, joka järjestettiin ti 31.5.2016.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 6900,00 €