Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Tekoäly on joka puolella, mutta silti mystinen. Mitä tekoäly on? Mihin sen avulla pystyy? Millaisia sovelluksia on olemassa? Näihin kysymyksiin etsitään päivän aikana vastauksia tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtorannan kanssa. Jukan intohimona on asioiden valaiseminen ja ymmärryksen lisääminen nykypäivän ilmiöistä.

Aika ja paikka 
9.9.2020 klo 9.30 - 16.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila

Sisältö                                            

Tekoäly on joka puolella, mutta silti mystinen. Mitä tekoäly on? Mihin sen avulla pystyy? Millaisia sovelluksia on olemassa? Näihin kysymyksiin etsitään päivän aikana vastauksia tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtorannan kanssa. Jukan intohimona on asioiden valaiseminen ja ymmärryksen lisääminen nykypäivän ilmiöistä.

Päivän aikana tutustutaan tekoälyn yleisiin käyttökohteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Lisäksi kokeillaan erilaisia sovelluksia ja palveluita, jotka hyödyntävät tekoälyä. Samalla mietitään, miten omassa arkielämässä ja -työssä voisi hyödyntää tekoälyä.

Iltapäivän toiminnallisessa osiossa hyödynnetään Googlen kehittämää oppivaa masiinaa (https://teachablemachine.withgoogle.com/) ja opetetaan se tunnistamaan osallistujien haluamia asioita kuvien, äänten tai liikkeiden joukosta. Työpajan avulla saa hyvän käsityksen, mitä tekoälyn opettaminen käytännössä edellyttää.  

Kouluttaja     
Jukka Lehtoranta

Tiedustelut     
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 95 €

Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 26.8.2020
Hinta 95,00 €

Vahvistava seksuaali- ja turvataitokasvatus opetustyön osana
- Kuinka tukea lasten myönteistä kasvua ja suojella heitä seksuaalirikoksilta?

Lapsuuden seksuaalinen kehitysvaihe on hyvin erilainen kuin nuorilla tai aikuisilla, mutta perusta luodaan silloin. 
Pienten lasten vanhemmat sekä ammattikasvattajat ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Lapset eivät voi esimerkiksi tietää, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos sitä ei heille opeteta. Ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tulisi kulkea luontevana jatkumona ja arjen osana elämänkaaren eri vaiheissa varhaisvuosista alkaen.

Aika ja paikka:
28.10.2020 klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä:
Peruskouluikäisten lasten kanssa työskentelevät; opetus- ja terveysala

Tavoite:
Kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen. Konkreettisten työkalujen, materiaalien ja vinkkien tarjoaminen työn tueksi.

Sisältö
  * Kuinka arjen luontevaa seksuaalikasvatusta toteutetaan opetustyön ohessa?
  * Mitä tietoja ja taitoja lapset tarvitsevat?
  * Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa oikeuksista ja turvataidoista?
  * Kuinka ohjata ja suhtautua erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa?

Kouluttaja:
erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja Saara Sahlsten

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2020
Hinta 190,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kissalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? Entisaikoina köröttelyt ovat olleet jokapäiväisiä aikuisen ja lapsen yhteisiä  hetkiä. Raskaan arjen keskellä siihen on löydetty aikaa, eikä syyttä. Köröttelyt antavat paljon sekä lapselle että aikuiselle.  Köröttelyt mahdollistavat lapselle ja aikuiselle ikioman yhteisen pienen hetken luoden luottamusta, sekä tuo leikin avulla työkaluja lasten kasvatukseen.  Niittymäki on itse toimiessaan päivähoitajana hyödyntänyt köröttelyitä päiväkoti ympäristössä eri tavoin. Körö körö kirkkoon - lienee köröttelyistä tunnetuimpia, mutta niitä löytyy lukuisia erilaisia.

Aika ja paikka 
30.10.2020 klo 12.00 - 15.00 Lappeenranta

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatusalan työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat                      

Kouluttaja:
laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2020
Hinta 40,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
18.-19.11.2020 klo 9.00 – 16.00
Kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Keskiviikko 18.11.2020
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Torstai 19.11.2020
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava 
Anne-Mari Kuusimäki
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 4.11.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.11.2020
Hinta 390,00 €

Tervetuloa hakemaan käytännön välineitä lapsen kukoistamiseen ryhmässä!
Ilo olla ryhmässä! - positiivisella kasvatuksella kohti kukoistustavaa ryhmää

Myönteiset tunteet ja hyvä mieli auttavat lasta oppimaan ja voimaan paremmin. Kiinnittämällä huomiomme lasten vahvuuksiin, ryhmän myönteisiin tunteisiin ja onnistumisiin, lisäämme koko ryhmän hyvinvointia sekä lasten minäpystyvyyttä, optimismia ja resilienssiä.
Lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen voimme puuttua positiivisen kasvatuksen viiden askeleen mallin avulla ja löytää tilanteeseen ratkaisu esimerkiksi käyttämällä lapsen omia vahvuuksia, ajattelunpysäkkiä tai muita positiivisen kasvatuksen ratkaisumalleja, joilla lisäämme lapsen taitoja, omaa ajattelua sekä ongelman ratkaisutaitoja. Tämän lisäksi käymme päivän aikana läpi niitä keinoja, joilla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Miten käyttää ennakoivia menetelmiä tilanteiden rauhoittamiseen, auttaa lasta tunnekuohussa ja ohjata tunteiden säätelyyn?

Koulutukseen osallistujat saavat Ilo olla ryhmässä! -tehtävävihon sekä koulutuksen jälkeen pääsyn positiivisen kasvatuksen nettisivujen laajempaan sähköiseen materiaalipankkiin, josta voi ladata itselleen tarvittavia lisämateriaaleja.

Aika ja paikka: 
18.11.2020 klo 9.30 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville (päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat jne.) sekä kouluikäisten kanssa toimiville (opettajat, iltapäivä-/aamupäiväkerhojen ohjaajat, harrastusohjaajat jne.) tai muille henkilöille, jotka kaipaavat välineitä positiivisten kasvatuskeinojen käyttämiseen lapsiryhmissä sekä ratkaisumalleja lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen.

Sisältö: 
Ilo olla yhdessä - positiivinen kasvatus on metodi, jossa yhdistyvät positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden taidot. Keskeisinä asioina ovat lapsen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen, lapsen optimistisuuden ja resilienssin vahvistaminen, positiiviset rajat, lapsen ja kasvattajan vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä aikuisen positiivinen kasvu.

Ohjelma:
klo 9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen
klo 9.30 - 11.00 luento I
klo 11.00 - 11.45 lounastauko
klo 11.45 - 13.30 luento II
klo 13.30 - 13.45 kahvi
klo 13.45 - 16.00 luento III

Kouluttaja: 
Tio, TM, perhetyöntekijä Tiia Trogen
Tiia Trogen on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, perhetyöntekijä sekä Ilo olla yhdessä ! -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä. Lisää Tiiasta http://www.positiivinenkasvatus.fi

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.2020 
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.11.2020
Hinta 190,00 €

HUOM. koulutus siirretään pidettäväksi syksyllä 2020

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kirssalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? Entisaikoina köröttelyt ovat olleet jokapäiväisiä aikuisen ja lapsen yhteisiä  hetkiä. Raskaan arjen keskellä siihen on löydetty aikaa, eikä syyttä. Köröttelyt antavat paljon sekä lapselle että aikuiselle.  Köröttelyt mahdollistavat lapselle ja aikuiselle ikioman yhteisen pienen hetken luoden luottamusta, sekä tuo leikin avulla työkaluja lasten kasvatukseen. 

Vanhemmille suunnattuun köröttelykoulutukseen voit tulla yhdessä lapsesi kanssa. 

Aika ja paikka
26.10
.2020 klo 17.30 - 19.00 Lappeenranta

Kohderyhmä:
Pienten lasten vanhemmat                  

Kouluttaja:
laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2020
Hinta 25,00 €