Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 1
4.9.2019 klo 9-15.30 ja
8.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 2
5.9.2019 klo 9-15.30 ja
9.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €
Varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen opetussuunnitelmat metsäryhmätoiminnassa ja luontopainotteisessa toiminnassa
 
”Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä”
”Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta…”
”Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä..”
”Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään…”

Aika ja paikka 
29.10.2019 klo 9.15 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
sekä lähiluonnossa
 
Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät

Tavoite 
Ulkona on helppo oppia -koulutuksessa: 
• Otetaan lähtökohdaksi normit ja verrataan niitä ns. metsäryhmätoimintaan sekä luontopainotteiseen varhaiskasvatukseen
• Tehdään retki lähiluontoon, jossa harjoitteita ja pohdinta näiden suhteesta normeihin
• Pohditaan mikä merkitys ryhmän tai yksikön ympäristökasvatus- tai kestävän kehityksen suunnitelmalla on varhaiskasvatuksessa

Sisältö 
9.15 Koulutuksen aloitus, esittelykierros ja teemaan virittäytyminen
9.45 Mitä on ns. metsäryhmätoiminta
10.15 - 11.00 Vasu ja esiopetussuunnitelmat sekä ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmat ns. metsäryhmien toiminnassa
siirtyminen ulos, oman leiripaikan perustaminen 
lounas ulkona eväin ja trangioilla valmistaen
n. 12.30 - 15.30 Tehtäviä ja harjoituksia maastossa 
15.30 Koonti, oman ryhmän tai yksikön kehittämistarpeet  
16.00 Päivä päättyy
 
Toteutus ja työtavat
Koulutukseen kuuluu retki lähiluontoon. Mukaasi siis tarvitset vastaanottavaista mieltä ja säänmukaisen ulkoiluvarustuksen – olemme ulkona säällä kuin säällä. Reppuun kannattaa pakata ulkona toimiva lounasruoka, juotavaa ja istuinalusta. Kouluttajalla on mukana retkikeittimiä lounaan tekoa varten. Voit myös ottaa mukaan halutessa omat retkikeitintarvikkeet. 
 
Käymme myös läpi käyttämääsi ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmaa. Ota se mukaan ja valmistaudu esittelemään sitä toisille kurssilaisille. 
 
Kouluttaja
ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
180 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2019
Hinta 180,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kissalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 12.4.2019 klo 12.00 - 15.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Varhaiskasvatusalan työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat                      

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 29.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 40,00 €

Virtaa arkeen resilienssiä kehittämällä!

Työelämä muuttuu – oletko sinä valmis? Muutoksesta on tullut työelämän uusi normaalitila. Työelämän murrosvaihe, jota parhaillaan elämme, kuormittaa laajasti työelämän eri toimijoita. Työssä muuttuu lähivuosina kaikki – rakenteet, sisällöt, osaaminen, toimeentulon tavat sekä itse työ ja sen merkitys. Tämä edellyttää meiltä jokaiselta aivan uudenlaisia valmiuksia kuin ennen. Oppiminen on muuttunut elinikäiseksi prosessiksi ja resilienssistä eli kyvystä uudistua ja sopeutua jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään on tullut yksi työelämän peruskompetensseita, joka jokaisen tulisi hallita työtehtävästä, työroolista tai iästä riippumatta.

Ihminen on perusluonteeltaan hypersosiaalinen suhdelo sekä kävelevä uhkasensori. Tämän paradoksaalisen yhtälön syväymmärtäminen auttaa meitä sopeutumaan ja mukautumaan ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin niiden edellyttämällä tavalla. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja ymmärrämme itsessämme tapahtuvia sisäisiä prosesseja, sen paremmin pystymme kääntämään haitallisen stressin hyödylliseksi muutosenergiaksi.

Koulutuksen aikana saat konkreettisia työkaluja jatkuvassa muutoksessa työskentelyyn sekä omien voimavarojesi vahvistamiseen. Opit ymmärtämään, miten aivosi luontaiset kognitiiviset toiminnot vaikuttavat omaan toimintaasi? Miten tunteet ja järki pelaavat yhteen? Opit ymmärtämään, millä tavalla ihmisten erilaiset persoonallisuudet näkyvät työpaikan yhteistyössä sekä miten oma luontainen persoonallisuutesi vaikuttaa kaikkeen toimintaasi, mm. kykyysi sopeutua työelämän murrokseen. 

Koulutus on suunnattu opettajille sekä opetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Aika ja paikka:
12.4.2019 klo 9 - 16 Imatra

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa henkilöstön valmiuksia toimia muuttavassa työelämässä, lisätä sekä henkilöstön hyvinvointia että kykyä sopeutua työelämän muutokseen ja sitä kautta organisaation tuottavuutta.

Kouluttaja
Organisaatiokehittäjä, valmentaja Katja Lundberg, Sovunrakentajat Oy
Katja Lundberg on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitunut systeeminen business coach ja WPB5 henkilöprofiloija. Hän on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Katjalla on yli 15 vuoden työkokemus esimies- ja johtamistyöstä sekä työyhteisökulttuurin ja prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona. Lisäksi Katja on
toiminut HR:n tehtävissä ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo 010 322 9452

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019
Hinta 190,00 €

Kasvun eväät 2 – kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Aika ja paikka
2.5.2019 klo 10.00 - 16.30  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila

Kohderyhmä
mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat

Sisältö

 • Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen
      * Kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista
      * Tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintatapaa                  
 • Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja
      * Miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
          - aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä
      * Pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään johdonmukaisesti
      * Syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen, mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa
 • Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi)

Kouluttaja 
Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja

Tiedustelut 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta: 195 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.4.2019
Hinta 195,00 €
 
Aika ja paikka:
7.-9.6. 2019 klo 9-16 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustilat Pohjolankatu 23

Kohderyhmä: 
Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin. Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.
Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Ohjelma: 
Pe 7.6.2019 klo 9-16
La 8.6.2019 klo 9-16
Su 9.6.2019 klo 9-15

Opetushallitus on 1.8.2018 lukien päätöksellään OPH-1559-2018, 29.6.2018 uudistanut opetushallinnon tutkinnon sisällön ja tutkintovaatimukset. Opetushallinnon tutkinnon laajuus on edelleen 15 opintopistettä.
Tutkinnon suorittajan kannalta suurimmat muutokset ovat
1. Tutkinnon osien, A ja B -osa, sisältöjen jaotuksen muuttuminen, eli sisältökokonaisuuksia on siirtynyt B -osasta A –osaan ja päinvastoin.
2. Tutkintovaatimusten sisällöt ja painotukset ovat osin muuttuneet ja
3. Lainsäädännössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, erityisesti ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön liittyen.

Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueet ovat 1.8.2018 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2. Rehtori pedagogisena johtajana
3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).
Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden, tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka. Kuitenkin, jos henkilö on jo suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, tulee myös tutkinnon jälkimmäinen osa suorittaa näiden määräysten mukaisesti, niin ikään 31.7.2020 mennessä.
Tutkinto on nyt entistä johdonmukaisemmin jaettu hallinnon perusteisiin ja johtajana toimimiseen ja johtajuuden eri osa-alueisiin. Tutkinnossa on huomioitu suurella painoarvolla tietosuoja-asiat ja tietosuoja-asetuksen vaikutukset hallintoon. Erityisesti perusopetuksen osalta painopistealueita ovat turvallisuus, järjestyssäännöt, koulun toimintaan liittyvät käytänteet ja mobiililaitteet sekä tekijänoikeudet.
Suurimpana lainsäädännöllisenä muutoksena on kuitenkin huomioitu ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjärakenteita ja tutkintojärjestelmää. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.
Uusi laki asettaa aikaisempaa suurempia haasteita opettajan työlle ja rehtorille henkilökunnan esimiehenä. Opettajan rooli ja vastuut ovat oleellisesti muuttuneet oppimisen ja opetuksen järjestämisen painopistealueiden muuttuessa.
Hyvän kokonaiskuvan ammatillisen koulutuksen uudistuksesta saa myös opetusministeriön asiaa käsitteleviltä sivuilta https://minedu.fi/amisreformi

Tutkinnossa vaadittava materiaali:
Tutkintovaatimukset on luettavissa opetushallituksen verkkosivuilta. Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkintomateriaalia sekä hyödyllistä tietoa tutkintoa suorittavalle. Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset.
 
Kesäyliopiston tenttipäivät: 14.6.2019 klo 8-12 ja 9.8.2019 klo 8-12. Sekä A-osan että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia.
 • Tenteistä kesäyliopisto ei peri maksua. Opetushallitus perii tentteihin osallistuvalta tutkintomaksun 256 euroa sen jälkeen kun molemmat tutkinnon osat on suoritettu. Tutkinnon osan uusimisesta OPH:n maksu on 87 euroa.
 • Ilmoittautuminen tenttiin tehdään opetushallitukseen Riitta Mäelle, riitta.maki@oph.fi (p. 029 533 1149) JA kesäyliopistoon sähköpostilla lappeenranta@kesyli.net viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
 • Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina.
 • Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.
 • Tenttikysymykset ovat salassa pidettäviä (julkisuuslain 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan). Salassapidon rikkominen on rangaistava teko. 
 • Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut vastaan ottaa opetushallituksen määräämät virkamiehet. 
Kouluttaja: FT Jorma Suonio, Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot:  395

Ilmoittautuminen: viimeistään 24.5.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.5.2019
Hinta 395,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen. 7.5. koulutuspäivä johdattaa design-suuntautuneen pedagogiikan hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa. Koulutus on ensimmäinen päivä kolmen päivän koulutuskokonaisuudesta, mutta sopii myös itsenäiseksi johdatukseksi aiheeseen.

Aika ja paikka
7.5.2019 klo 9.00 - 16.00 Kehruuhuone, Lappeenranta

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työtekijät
 
Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä.
 
OHJELMA
tiistai 7.5.2019
9.00 – 12.00       Johdatus Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan- Mitä se on ja mistä se nousee?
                            KT Henriikka Vartiainen ja KM Saara Nissinen
12.00 – 13.00      Lounastauko ( mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Kehruuhuoneella)
13.00                   Matkalle laaja-alaisuuteen työtä ohjaavien normien kautta (Vasu 2016, EOPS 2014)
                            Ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti
13.30                   Design suuntautuneella pedagogiikalla toteutettujen projektien esittelyä 
14.15                   Oppimisympäristöjen merkitys laaja-alaisessa osaamisessa; digitaaliset sovellukset
                            apuna, muu oppimisympäristö, oppimiskohteet työvälineresurssit, informaatioresurssit
15.30                   Kohti syksyn koulutuskokonaisuutta – ennakkopohdintaa ja sitoutuminen
                            koulutuskokonaisuuteen, välitehtävä – ilmiön valinta lasten kanssa
                            (tämä osuus erityisesti kolmen päivän koulutuskokonaisuuteen osallistuville)
16.00                    Päivä päättyy
 

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
180 €                                                

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.4.2019
Hinta 180,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka
RYHMÄ 1

7.5.2019 klo 9.00 - 16.00 JA
11.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
9.10.2019 klo 9.15 - 16.00

7.5.2019 koulutuspaikkana on Kehruuhuone, Lappeenranta
Muut päivät Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

Ensimmäinen koulutuspäivä - tiistai 7.5.2019

9.00 – 12.00     Johdatus Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan- Mitä se on ja mistä se nousee?

                         KT Henriikka Vartiainen ja KM Saara Nissinen

12.00 – 13.00   Lounastauko ( mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Kehruuhuoneella)

13.00                Matkalle laaja-alaisuuteen työtä ohjaavien normien kautta (Vasu 2016, EOPS 2014)

                          ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

13.30                Design suuntautuneella pedagogiikalla toteutettujen projektien esittelyä

14.15                Oppimisympäristöjen merkitys laaja-alaisessa osaamisessa; digitaaliset sovellukset
                          apuna, muu oppimisympäristö, oppimiskohteet, työvälineresurssit, informaatioresurssit

15.30                Kohti syksyn koulutuskokonaisuutta – ennakkopohdintaa ja sitoutuminen
                          koulutuskokonaisuuteen, välitehtävä – ilmiön valinta lasten kanssa

16.00                Päivä päättyy

 

Toinen koulutuspäivä - ke 11.9.2019  
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy


Kolmas koulutuspäivä - ke 9.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.4.2019
Hinta 390,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka
RYHMÄ 2
7.5.2019 klo 9.00 - 16.00 JA
12.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
10.10.2019 klo 9.15 - 16.00

7.5.2019 koulutuspaikkana on Kehruuhuone, Lappeenranta
Muut päivät Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

Ensimmäinen koulutuspäivä - tiistai 7.5.2019

9.00 – 12.00     Johdatus Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan- Mitä se on ja mistä se nousee?

                         KT Henriikka Vartiainen ja KM Saara Nissinen

12.00 – 13.00   Lounastauko ( mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Kehruuhuoneella)

13.00                Matkalle laaja-alaisuuteen työtä ohjaavien normien kautta (Vasu 2016, EOPS 2014)

                          ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

13.30                Design suuntautuneella pedagogiikalla toteutettujen projektien esittelyä

14.15                Oppimisympäristöjen merkitys laaja-alaisessa osaamisessa; digitaaliset sovellukset
                           apuna, muu oppimisympäristö, oppimiskohteet, työvälineresurssit, informaatioresurssit

15.30                Kohti syksyn koulutuskokonaisuutta – ennakkopohdintaa ja sitoutuminen
                          koulutuskokonaisuuteen, välitehtävä – ilmiön valinta lasten kanssa

16.00                Päivä päättyy

 

Toinen koulutuspäivä - to 12.9.2019  
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy

 

Kolmas koulutuspäivä - to 10.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.4.2019
Hinta 390,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kirssalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? 
Tiesitkö, että köröttelyjä on lukuisia erilaisia? Oletko huomannut, että niitä käyttää miellyttävänä työkaluna lasten rauhoittamiseen? Tiesitkö, että se toimii myös näppäränä työkaluna lasten kasvatuksessa ja että sitä voi käyttää mieluisena ja terveellisenä palkintona / kannustimena kasvatuksessa?
Eikö olisi mahtavaa siirtää tätä kansanperinnettä tuleville jälkipolville?

Aika ja paikka 17.4.2019 klo 17.00 - 19.00 Lappeenranta

Kohderyhmä: Pienten lasten vanhemmat                  

Kouluttaja: laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.4.2019
Hinta 25,00 €