Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 1
4.9.2019 klo 9-15.30 ja
8.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2019
Hinta 230,00 €

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 2
5.9.2019 klo 9-15.30 ja
9.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2019
Hinta 230,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
10.-11.10.2019 klo 9.00 – 16.00
Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Venla
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Torstai 10.10.2019
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Perjantai  11.10.2019
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
Erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja Jenni Kallio
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
370 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 26.9. 2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2019
Hinta 370,00 €

AVEKKI 1 opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. 
Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.
AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.
 
Aika ja paikka:
3. - 4.10.2019 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 19.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 25.9.2019
Hinta 195,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo kolmannentoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaarin Imatralla. Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, saat kiinnostavaa tutkimustietoa juuri vuorohoidon alalta, pääset mukaan pohtimaan vuorohoidon pedagogiikkaa ja aivotaitoja sekä keskustelemaan kollegojesi kanssa juuri sinua kiinnostavista aiheista. Tavataan Imatralla lokakuussa!

Aika ja paikka              
8. - 9.10.2019 Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät.

OHJELMA

Päivän puheenjohtajana varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen

8.10.2019

09.45 – 10.15               Ilmoittautuminen ja tulokahvit
10.15 – 10.20               Seminaarin avaus
10.20 – 12.00               Vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus
                                     Vuorohoidon tukimateriaalit
                                      Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH
12.00 – 13.00               Lounas
13.00 – 15.00               Kohtaa kollega -sessio
                                      Keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa
                                      keskustellaan itse kutakin askarruttavista ajankohtaisista asioista. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
                                      mihin keskusteluryhmään haluat:

                                                 A. esimiehet
                                                 B. varhaiskasvatuksen opettajat
                                                 C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
                                                 D. varhaiskasvatuksen eritysopettajat
15.00 – 15.15               Kahvitauko
15.15 – 16.45               Varhaiskasvatuksen toteuttaminen vuorohoidossa
                                      Hoidon ja opetuksen dilemma
                                      Tiimityö ja tiedonkulku
                                     Väitöskirjatutkija, KM, Lto Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto

9.10.2019

Päivän puheenjohtajana varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki

08.30 – 10.30               Pedagoginen johtajuus jaettuna johtajuutena
                                     - yhteistä vastuuta lapsen kohtaamasta laadusta
                                     KM, Lto, AmO väitöstutkija, Marjo Mäntyjärvi, Ediva
10.30 – 11.00               Kahvitauko
11.00 – 12.00               Kohtaa kollega –keskustelu jatkuu sekaryhmissä
12.00 – 13.00               Lounas
13.00 – 15.30               Varhaiskasvattajan aivotaidot
                                     • Varhaiskasvatustyö erityisenä aivotaitona
                                     • Aivotaidot vuorohoidon voimavarana
                                     • Aivotaitoja parantamalla kestävän kehityksen työhyvinvointia
                                     Luento-osuus on verkkovälitteinen
                                     Heli Isomäki, neuropsykologian erikoispsykologi & Aivotaidot -kirjan kirjoittaja

Kohtaa kollega - omien kokemusten jakamista - kollegalta oppimisen mahdollisuus!
”Kohtaa kollega oli antoisa osa seminaaria” – palaute vuodelta 2018
Viime vuoden seminaaripalautteissa toivottiin lisää aikaa Kohtaa kollega -keskusteluille, joten tämä vuonna järjestämme kaksi sessiota. Kohtaa kollega -osio tarjoaa mahdollisuuden pohtia juuri tällä hetkellä askarruttavia työtehtäviä tai ongelmia samaa työtä samanlaisessa ympäristössä tekevän kollegan kanssa. Työskentelyyn ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta voit toki etukäteen pohtia mistä asioista haluaisit kollegojesi kanssa vaihtaa ajatuksia.
Mielipiteiden ja hyvien ideoiden jakamista sekä kollegoihin tutustumista!

Koulutuksen hinta         
240 euroa sisältää seminaariohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
1) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
Kohtaa kollega -verkostoitumisryhmä (A tai B tai C tai D)
A. esimiehet, B. varhaiskasvatuksen opettajat, C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tai D varhaiskasvatuksen erityisopettajat
2) Mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 8.9.2019 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi vuorohoitoseminaariin.

Tiedustelut                  
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2019
Hinta 240,00 €
Varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen opetussuunnitelmat metsäryhmätoiminnassa ja luontopainotteisessa toiminnassa
 
”Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä”
”Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta…”
”Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä..”
”Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään…”

Aika ja paikka 
29.10.2019 klo 9.15 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
sekä lähiluonnossa
 
Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät

Tavoite 
Ulkona on helppo oppia -koulutuksessa: 
• Otetaan lähtökohdaksi normit ja verrataan niitä ns. metsäryhmätoimintaan sekä luontopainotteiseen varhaiskasvatukseen
• Tehdään retki lähiluontoon, jossa harjoitteita ja pohdinta näiden suhteesta normeihin
• Pohditaan mikä merkitys ryhmän tai yksikön ympäristökasvatus- tai kestävän kehityksen suunnitelmalla on varhaiskasvatuksessa

Sisältö 
9.15 Koulutuksen aloitus, esittelykierros ja teemaan virittäytyminen
9.45 Mitä on ns. metsäryhmätoiminta
10.15 - 11.00 Vasu ja esiopetussuunnitelmat sekä ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmat ns. metsäryhmien toiminnassa
siirtyminen ulos, oman leiripaikan perustaminen 
lounas ulkona eväin ja trangioilla valmistaen
n. 12.30 - 15.30 Tehtäviä ja harjoituksia maastossa 
15.30 Koonti, oman ryhmän tai yksikön kehittämistarpeet  
16.00 Päivä päättyy
 
Toteutus ja työtavat
Koulutukseen kuuluu retki lähiluontoon. Mukaasi siis tarvitset vastaanottavaista mieltä ja säänmukaisen ulkoiluvarustuksen – olemme ulkona säällä kuin säällä. Reppuun kannattaa pakata ulkona toimiva lounasruoka, juotavaa ja istuinalusta. Kouluttajalla on mukana retkikeittimiä lounaan tekoa varten. Voit myös ottaa mukaan halutessa omat retkikeitintarvikkeet. 
 
Käymme myös läpi käyttämääsi ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmaa. Ota se mukaan ja valmistaudu esittelemään sitä toisille kurssilaisille. 
 
Kouluttaja
ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
180 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2019
Hinta 180,00 €

Perusopetuksen ajankohtaiseminaarissa käsitellään vuonna 2019 neljää erilaista mutta toisiinsa punoutuvaa ja linkittyvää teemaa. Seminaarin ensimmäisenä päivänä pohditaan arviointia ja inkluusiota ja toisena päivänä teemana on resilienssi eli muutosjoustavuus sekä uuden ajan oppiminen.

Aika ja paikka
6.-7.11.2019 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

Ohjelma

KESKIVIIKKO 6.11.2019
Puheenjohtajana vs. opetustoimenjohtaja Anu Liljeström, Lappeenrannan kaupunki

klo 9.00 – 12.00
Arviointimenetelmillä on väliä
- Erilaiset arviointimenetelmät erilaisen oppimisen tukena
- Arviointimenetelmät opettajien ja oppilaiden kokemana
Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

klo 12.00 – 13.00 Lounas

klo 13.00 – 16.00
Käyttäytymisen ongelmat inkluusion haasteena ja käyttäytymisen tuki inkluusion mahdollistajana
Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi


TORSTAI 7.11.2019
Puheenjohtajana johtava rehtori Lasse Tiilikka, Imatran kaupunki

Klo 9.00 – 12.00
Resilienssin vahvistamisella virtaa arkeen
- Miten työelämän murros muuttaa työtämme?
- Mitä resilienssillä tarkoitetaan ja miksi sen vahvistaminen on tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta?
- Miten aivojen kognitiiviset toiminnot vaikuttavat meihin?
- Miten erilaiset persoonallisuudet sekä tunteet ja järki vaikuttavat kykyymme sopeutua työelämän murrokseen?
Katja Lundberg, OTK

klo 12.00 – 13.00 Lounas

Klo 13.00 – 16.00
Uuden ajan oppiminen
- työelämän ja oppimisen muutoshaasteet
- uuden oppimisen perusteesit
- ratkaisujen hahmottelua
Lauri Järvilehto

Kahvitauot kunkin kouluttajan session puolessa välissä.

Kouluttajina seminaarissa

Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Atjonen työskentelee kasvatustieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kirjoittanut arvioinnista oppikirjoja ja tieteellisiä artikkeleita sekä toiminut useissa arviointihankkeissa vastuullisena arvioijana ja tutkijana. Tuorein arviointiin liittyvä kansallinen tehtävä oli Karvi:n arvioinnin arviointi (https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf).

Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Vesa Närhin kiinnostuksen kohteena ovat lasten kehitykselliset vaikeudet, erityisesti käyttäytymisen ja tarkkaavuuden ongelmat ja koulun tukitoimet. Hän on työskennellyt pitkään tutkijana ja kouluttajana Niilo Mäki Instituutissa, ja on ollut tekemässä useita oppaita koulun tukitoimien suunnitteluun. Tällä hetkellä Närhi työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Katja Lundberg on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on organisatorisen resilienssin kehittämiseen, strategiseen ja operatiiviseen työhyvinvointijohtamiseen sekä muutosjohtamiseen erikoistunut työyhteisökonsultti ja valmentaja.

Lauri Järvilehto, FT, on Lightneerin, Filosofian Akatemian ja Unicefin hallituksissa vaikuttava sarjayrittäjä, filosofi ja tietokirjailija. Järvilehdon intohimona on uusien asioiden oivaltaminen, tutkitun tiedon sanoittaminen sekä työelämän ja oppimisen kehittäminen. Hän on työskennellyt aiemmin tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa, jossa hänen päätutkimuskohteensa on ollut ihmismieli, erityisesti intuitiivinen ajattelu.

Tiedustelut

rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta  265 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2019
Hinta 265,00 €

Aika
21.8.2019 - 11.3.2020, kahden päivän jaksoissa, molemmat koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

1. lähijakso 21.8. - 22.8.2019
2. lähijakso 24. - 25.9.2019
3. lähijakso 30. - 31.10.2019
4. lähijakso 3. - 4.12.2019
5. lähijakso 22. - 23.1.2020
6. lähijakso 10. - 11.3.2020

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa.

Koulutuksen johtaja        
Koulutusten johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki 

Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Sosionomi YAMK, ammatillisten aineiden opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, varhaiskasvatuksen kuraattori Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen erityisosaaja), (asiantuntijavierailija ryhmässä 1)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia), (asiantuntijavierailija ryhmässä 2)
• ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Koulutus sisältää
Koulutus sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla.
Saukkola & Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.
Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan.
Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 7.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2019
Hinta 0,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka

RYHMÄ 1

11.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
9.10.2019 klo 9.15 - 16.00

Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

Ke 11.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy


Ke 9.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2019
Hinta 390,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka
RYHMÄ 2
12.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
10.10.2019 klo 9.15 - 16.00
Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

To 12.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy

 

To 10.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
290 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2019
Hinta 290,00 €