Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Työelämä on rajussa murroksessa. Jatkuvasta muutoksesta on tullut uusi normaali, jossa entisillä ajattelu- ja toimintatavoilla ei enää pärjätä. Uudistumista tarvitaan kautta linjan sekä työyhteisöjen toimivuuden edistämiseksi että yksittäisen työntekijöiden ajattelu- ja toimintatapojen laajentamiseksi. Itseohjautuvuuden tarve kasvaa ja työn merkityksellisyyden ymmärtäminen korostuvat. Työpaikan johtamis- ja yhteistyötavat vaikuttavat kykyyn oppia uutta sekä haluun kehittää omaa työtään.

Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän muutoksiin ja auttaa vahvistamaan aktiivista toimijuuttamme. Sen avulla opimme laajentamaan omaa ajatteluamme sekä toimimaan työyhteisössä joustavammin ja ratkaisukeskeisemmin. Siedämme paremmin epävarmuutta, palaudumme haasteista nopeammin. Kykymme ratkoa ongelmia ja nähdä muutoksissa erilaisia mahdollisuuksia kehittyy ja opimme ymmärtämään muutosten taustasyitä paremmin. Kun säilytämme yleisen toiminta- ja oppimiskykymme muutosten keskellä paremmin, työn mielekkyys, tuottavuus  ja työhyvinvointi lisääntyvät.

Aika ja paikka
2.8.2019 klo 8.00 - 12 Taipalsaari

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöille, mutta se sopii myös jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle                                                 

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa resilienssin kehittämisestä
Opit ymmärtämään, miksi muutokset ja niihin sopeutuminen on ihmisille lähtökohtaisesti vaikeaa?
Miten eri persoonallisuudet sekä tunne- ja järkiajattelu vaikuttavat työpaikan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön?
Miten persoonallisuudet ja tunteet näkyvät ja kuuluvat työpaikalla erityisesti silloin, kun olemme ahtaalla tai stressaantuneita?
Opit ymmärtämään, mitä työyhteisön systeemisyydellä tarkoitetaan ja mikä vaikuttaa työpaikan systeemiseen toimivuuteen? Mitä voit itse tehdä edistääksesi sitä?
Opit ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat kykyymme oppia uutta ja haluumme muuttaa totuttuja ajattelu- ja toimintarutiinejamme sekä miten näitä rutiineja voidaan korvata muuttaa?
Saat eväitä ja työkaluja käsitellä työpaikan erilaisia näkemyseroja rakentavasti.
Saat eväitä työyhteisön positiivisen sekä ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin edistämiseen
Saat eväitä ja työkaluja kehittää omia ”valmentajan taitojasi” esiopetus- ja varhaiskasvatuksen tehtävissäsi

Kouluttaja
työyhteisövalmentaja Katja Lundberg (OTK, SBC, Työyhteisösovittelija) 

Hinta
150 €    

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.7.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 150,00 €

Työelämä on rajussa murroksessa. Jatkuvasta muutoksesta on tullut uusi normaalitila, jossa entisillä ajattelu- ja toimintatavoilla ei enää pärjätä. Uudistumista tarvitaan sekä työyhteisöjen että yksittäisen työntekijöiden toimintavoissa, yhteistyötavoissa ja johtamisessa. Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Toisin sanoen voi paremmin ja on toimintakykyisempi. Työn mielekkyys kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

Aika ja paikka 
7.8.2019 klo 9.00 - 15 Taipalsaari, Kunnantalon valtuustosali

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityisesti opetusalan työntekijöille, mutta se sopii myös jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle 

Koulutuksen sisältä ja tavoitteet

 • Opit ymmärtämään, miksi muutokset ja niihin sopeutuminen on vaikeaa?
 • Opit ymmärtämään, miten työyhteisön systeemisyys muodostuu ja mikä vaikuttaa sen toimivuuteen
 • Opit ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn oppia uutta ja haluun muuttaa totuttuja rutiineja
 • Saat eväitä ja työkaluja kehittää omaa muutosjoustavuuttasi ja vahvistaa voimavarojasi työssä
 • Saat työkaluja edistää työyhteisön muutosjoustavuutta ja positiivista sekä ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria
 • Saat eväitä ja työkaluja kehittää omia ”valmentajan taitojasi” opetus- ja kasvatustehtävissä           

Kouluttaja
työyhteisövalmentaja Katja Lundberg               

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.7.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.7.2019
Hinta 190,00 €

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja se sopii kaikille varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstöryhmille.

 
Aika ja paikka:
15.-16.8.2019 klo 9.00 - 15.00 Imatralla kesäyliopiston koulutustilassa, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5.
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 1.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 1.8.2019
Hinta 195,00 €

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.

AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti opetus- ja kasvatushenkilöstölle ja se sopii kaikille varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstöryhmille.

 
Aika ja paikka:
28.-29.8.2019 klo 9.00 - 15.00 Imatralla kesäyliopiston koulutustilassa, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5. HUOM! AIKA MUUTTUNUT AIEMMIN ILMOITETUSTA!
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 14.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 14.8.2019
Hinta 195,00 €

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 1
4.9.2019 klo 9-15.30 ja
8.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €

Varhaiskasvattajan tablettitaidot -koulutuksessa perehdytään hyvin käytännönläheisesti toiminnalliseen mediakasvatukseen ja tablettien hyödyntämiseen siinä. Koulutuksen keskeisiä aiheita ovat kuvat, videot, äänet ja mm. animaatio oppimisen välineenä. Koulutuksessa tutustutaan myös kamerakynäpedagogiikan malleihin ja menetelmiin.

Koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Koulutuspäivien välissä kokeillaan menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä

Aika ja paikka
Varhaiskasvattajan tablettitaidot – RYHMÄ 2
5.9.2019 klo 9-15.30 ja
9.10.2019 klo 9-15.30
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                  

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät. Erityisesti koulutuksessa painotetaan menetelmiä ja ohjelmia, joita voi käyttää
pienten lasten (3-5 –vuotiaat) kanssa työskennellessä.

Tavoite
Saada käytännönläheisiä ideoita lasten aktiivisen toimijuuden ja itseilmaisun tukemiseen varhaiskasvatuksessa.
Saada välineitä medialukutaidon ja monilukutaidon kehittämiseksi lasten ikä- ja kehitystasoon sopivilla tavoilla.

Ohjelma
Työskentelyä klo 9 – 15.30.
Lounastauko klo 12-13.

Kouluttaja                                
Kouluttaja Timo Kainulainen

Osallistujat                               
Yhteen ryhmään otetaan max 20 osallistujaa.

Tiedustelut                               
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen 
viimeistään 21.8.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen
tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö
ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2019
Hinta 230,00 €

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Ideoita alakoulun kielenopetukseen -koulutus tarjoaa iloisia, toiminnallisia ja käytännönläheisiä vinkkejä alakoulun kielenopetukseen. Tule kuulemaan varhaiskasvatuksen didaktiikasta ja poimi mukaasi hyvät ja käytännönläheiset ideat omaan opetukseesi. 


Aika ja paikka
18.9.2019 klo 9.00 - 15.15
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,
Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Alakoulun opettajat sekä kieltenopettajat

Sisältö
Alkuopetuksen didaktiikka
Kielenopettamisen perusperiaatteet
Miten kielitaitoa lähdetään rakentamaan?
Toiminnalliset työtavat
Käytännön esimerkkejä ja kokemuksia

Ohjelma
klo 9.00 - 9.30

Esittäytyminen ja ajatustenvaihtoa
- taustoja ja odotuksia sekä kokemuksia varhentamisesta
klo 9.30 - 11.00
Alkuopetuksen didaktiikkaa ja alkuopetuksessa olevan oppilaan valmiudet kielenoppimiseen
klo 11 - 12 Lounastauko
klo 12 - 15.15
Toiminnallinen kielenopetus käytännössä
- opettajajohtoisesti ja työpistetyöskentelynä
- hyviä käytänteitä ja ehdotuksia sellaisten luomisiksi
- vapaasti käytettävissä olevia materiaaleja ja linkkivinkkejä
- toiminnallista kielenopetusta suunnittelemaan
Kahvitauko työskentelyn lomassa.

Kouluttaja
Kieltenopettaja Maria Franken

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 4.9.2019 osoitteessa
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019
Hinta 170,00 €

Aivotaidot ovat taitoja, joiden vahvistaminen lisää hyvinvointia, joustavuutta, tasapainoisuutta ja menestystä. Käytännönläheinen webinaarisarja on suunnattu varhaiskasvattajille, jotka haluavat vahvistaa ammattitaitoaan liittyen mm. kohtaamisiin, hyvinvointiin, kehitystason huomioimiseen, vuorovaikutukseen ja säätelyyn. Luennot lisäävät ymmärrystäsi aivojen kehityksestä ja kokonaisvaltaisesta toiminnasta sekä näiden huomioimisen tärkeydestä kasvatustyössä. Koulutuksessa perehdytään Aivohuoltoon ja kolmeen Aivotaitoon sekä niiden soveltamiseen omassa työssä.

Aika ja paikka                             
torstaisin 19.9., 3.10., 10.10., 31.10. ja 14.11.2019 klo 15.30 - 17.00 verkkoluentoina

Sisältö
19.9.
Aivotaidot ja Aivohuolto
• Aivojen kokonaisvaltaisen käytön resepti
• Aivohuolto hyvinvoinnin perustana

3.10.
Mielipeilin taito ammattilaisen työkaluna
• Empatiaa ja ennakointia vuorovaikutustilanteisiin
• Itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Mielipeilaamalla

10.10.
Säätelyn taito - ponnistele ja nauti
• Säätelyn keinulauta arkisena työkaluna
• Ennakoinnin avulla kohti tasapainoa ja hyvää oloa

31.10.
Järjen ja tunteen yhdistämisen taito on viisautta
• Viisaus tasapainoisuuden, onnistumisten ja menestyksen taustalla
• Luovuutta ja iloa arkeen

14.11.
Aivotaito-osaaminen jokapäiväisessä toiminnassani
• Minunlainen kasvattajuus
• Opitun omaksuminen luonnolliseksi osaksi omaa ammattitaitoa

Luentojen välillä tehdään välitehtäviä, joiden avulla opittua pääsee helposti kokeilemaan ja syventämään omassa työssään.

Koulutuksen hyödyt
• Oivallat aivojen hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen käytön merkityksen eri elämänalueilla
• Saat konkreettisia työkaluja, joita voit hyödyntää työssäsi
• Saat varmuutta toimia työssäsi tukien lapsia yksilöllisesti tasapainoisessa kasvussa ja kehityksessä

Kouluttaja
Nina Uusitalo, Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja
Koulutus perustuu Ninan Uusitalon ja Heli Isomäen kirjaan Aivotaidot - käytä päätäsi paremmin. Kirjaan neuropsykologit Nina ja Heli ovat tiivistäneet olennaisimman tieteellisen tiedon ja käytännön kokemuksensa psykologiasta, aivoista ja niiden käytöstä hyvinvoinnin, tasapainoisuuden, joustavuuden ja menestyksen mahdollistajina.

Toteutus ja työtavat                
Verkkokoulutuksessa tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
Saat helppokäyttöisen linkin verkkoluennoille ennen koulutusta
Sinulla on mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajalle chatissa koulutuksen aikana
Saat tallenteen luennoista kahden viikon ajaksi
Kesäyliopiston henkilöstö auttaa tekniikassa

Tiedustelut                                 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta                   
150 €

Ilmoittautuminen                    
viimeistään 5.9.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019
Hinta 150,00 €

Maker-kulttuurissa tai itse tekemisen kulttuurissa painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista. Maker-tekeminen on ideoiden jalostamista ja muuntamista käytännön toteutuksiksi, näkökulman muuttamista kuluttajasta tuottajaksi, uusia innovaatioita tukevan kulttuurin rakentamista ja 2000-luvun oppijan taitojen opettamista. Maker-tekeminen kytketään koulutuksessa osaksi laaja-alaisen osaamisen taitoja, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, monimateriaalista käsityötä ja ohjelmoinnin opetusta.

Koulutuksessa perehdytään maker-kulttuuriin käytännön mallien avulla. Koulutuksen aikana suunnitellaan omassa työssä käytettävä kokonaisuus ja harjoitellaan siinä tarvittavia teknisiä taitoja koulutuksen aikana. Lisäksi tutustutaan oppilaan mielikuvituksen ja minäpystyvyyden tukemiseen maker-tekemisen aikana
 

Aika ja paikka
25.-26.9.2019, ke klo 10 - 16.30, to klo 9 – 15.
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Peruskoulun opettajille, jotka kaipaavat innostavia työkaluja laaja-alaisten taitojen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opettamiseen.

Tavoite
Tutustua maker-kulttuuriin ja sen käytännön toteutuksiin
Opetella ideointiin ja toteutukseen tarvittavia taitoja.
Suunnitella kokonaisuus, jonka voi toteuttaa omassa työssä
Hahmottaa maker-kulttuurin hyödyt 2000-luvun oppijan taitojen ja laaja-alaisten taitojen opettamisessa.
Oppia tukemaan oppijan mielikuvitusta ja minäpystyvyyttä maker-tekemisen aikana

Sisältö
1. aamupäivä:
● Maker-tekemisen taustaan tutustumista, oman oppimiskokonaisuuden ideointia
sekä laaja-alaisten taitojen, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja
monimateriaalisen käsityön kytkeminen maker-tekemiseen.

1. iltapäivä
● Maker-tekemisen käytännön työkalut ja oppijan mielikuvituksen kehittäminen tekemisen aikana.
Oman oppimiskokonaisuuden käytännön suunnittelua ja valmistautumista

2. aamupäivä
● tekniset valmiudet oman oppimiskokonaisuuden maker-tekemiseen,
käydään läpi työssä tarvittavat sähkö-opin ja mekaniikan perusteet, lisäksi
tutustutaan tarvittaessa erilaisiin suunnittelumenetelmiin ja -ohjelmiin.

2. iltapäivä
● ohjelmoinnin perusteet maker-tekemiseen, osiossa tutustutaan lyhyesti
micro:bit-mikrokontrolleriin ja erilaisiin ohjelmointikieliin. Viimeistellään oman
oppimiskokonaisuuden esimerkkityö.

Kouluttaja
luokanopettaja ja tietotekniikan kouluttaja
Jukka Lehtoranta

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 11.9.2019 osoitteessa
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 190,00 €

Ulos oppimaan! –ulko-opetuskoulutus tarjoaa opetus- ja kasvatustyötä tekeville käytännön välineitä ulkona tapahtuvaan opetukseen. Koulutuksessa testataan käytännössä vähintään kymmenen eri työskentelytapaa. Tavat ovat sovellettavissa eri ikäisten ryhmille ja eri oppiaineiden ja teemojen käsittelyyn.
 

Aika ja paikka
24.9.2019 klo 9.00 – 12.00 (HUOM! Päivä muuttunut ennakkotiedoista)
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5 ja lähellä olevat ulkomaastot.

Kohderyhmä
Peruskoulun opettajat. Koulutus sopii niin ala-kuin yläkoulun opettajille sekä esiopetukseen.

Sisältö
Testataan pelejä ja harjoitteita, jotka sopivat eri ikäryhmille ylioppiainerajojen.  

Miksi kannattaa osallistua Ulos oppimaan! -koulutuksiin?
- Vähennät oppilaiden istumista lisäten samalla liikkumista ja osallistumista
luontevalla tavalla ilman tiedollisista tavoitteista tinkimistä
- Saat uusia helposti käyttöönotettavia ideoita monipuolistaa opetustasi
opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Motivoit, aktivoit ja virkistät oppilaitasi ja parannat luokkasi ryhmähenkeä ja saat omaan työhösi uutta virtaa
- Saamiasi vinkkejä voit soveltaa monipuolisesti opetuksessasi yli oppiainerajojen
- Koulutuksessa pääset itse testaamaan, miten ideat toimivat käytännössä,
mikä helpottaa niiden hyödyntämistä omassa työssäsi
- Koulutuksessa testattujen harjoitteiden pdf-ohjeet saat jälkikäteen käyttöösi

Palautteita aiemmista koulutuksista
"Koulutus oli mietitty toimivaksi kokonaisuudeksi. Luennoinnin sijasta teimme itse harjoitteita,
mikä tottakai sopii teemaan, konkreettiseen tekemiseen."
"Aivan huippu koulutus! Innosti ja antoi uusia ideoita, joita on helppo ottaa heti käyttöön."

Toteutus ja työtavat
Koulutus pidetään ilmoittautumista lukuunottamatta ulkona. Muista säänmukainen varustus!

Kouluttaja 
Matti Halmetvaara on luokanopettaja (KM) ja taidepedagogi (YAMK). Ulko-opetuksen asiantuntemuksen
hän on saanut kouluttautumalla Suomessa ja ulkomailla sekä yrityksen ja erehdyksen kautta käytännön työssään opettajana.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
120 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 120,00 €

Ulos kieliä oppimaan! – harjoitteet sopivat erinomaisesti lisäämään toimintaa ja liikuntaa kielten tunneille. Erityisesti kieltenopettajille suunnatussa koulutuksessa saat testata käytännössä millaisilla ideoilla kielten tunnin voi siirtää koulun pihalle. Tavat ovat sovellettavissa eri ikäisten ryhmille ja eri teemojen käsittelyyn.

Aika ja paikka
24.9.2019 klo 13.00 – 16.00 (HUOM! Päivä muuttunut ennakkotiedoista).
Imatralla kesäyliopiston koulutustila,
Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5 ja lähellä olevat ulkomaastot.

Kohderyhmä
Kielten opettajille. Käytettävät esimerkit sopivat eri ikäisten ryhmille, ala- ja yläkoulun kielten opetukseen.

Sisältö
Testataan pelejä ja harjoitteita, jotka sopivat eri ikäryhmille erityisesti kielten opetukseen. Saat käytetyt harjoitteet koulutuksen jälkeen itsellesi.  

Miksi kannattaa osallistua Ulos oppimaan! -koulutuksiin?
- Vähennät oppilaiden istumista lisäten samalla liikkumista ja osallistumista luontevalla tavalla ilman tiedollisista tavoitteista tinkimistä
- Saat uusia helposti käyttöönotettavia ideoita monipuolistaa opetustasi opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Motivoit, aktivoit ja virkistät oppilaitasi ja parannat luokkasi ryhmähenkeä ja saat omaan työhösi uutta virtaa
- Saamiasi vinkkejä voit soveltaa monipuolisesti opetuksessasi yli oppiainerajojen
- Koulutuksessa pääset itse testaamaan, miten ideat toimivat käytännössä, mikä helpottaa niiden hyödyntämistä omassa työssäsi

Palautteita aiemmista koulutuksista
" Kielten opettajan sain Ulos oppimaan- koulutuksesta ideoita niin ylä- kuin alakoululaisten oppitunneille. Jotkut ideat olivat suoraan käytettävissä opetukseen, ja toiset tuunattavissa oppilaiden ikä ja taitotasot huomioiden. Parasta oli ulkona työskentely koulutuspäivän aikana, koska se vaikutti positiivisesti koko koulutusporukan vireystasoon ja näytti meille, että oppitunnin pitäminen ulkona kannnattaa.!
"Aivan huippu koulutus! Innosti ja antoi uusia ideoita, joita on helppo ottaa heti käyttöön."

Toteutus ja työtavat
Koulutus pidetään ilmoittautumista lukuunottamatta ulkona. Muista säänmukainen varustus!

Kouluttaja
Matti Halmetvaara on luokanopettaja (KM) ja taidepedagogi (YAMK). Ulko-opetuksen asiantuntemuksen hän on saanut kouluttautumalla Suomessa ja ulkomailla sekä yrityksen ja erehdyksen kautta käytännön työssään opettajana.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 120 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 120,00 €

Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä.

Aika ja paikka
24. - 25.9.2019 klo 9.00 - 16.00
Lappeenrannan kaupungintalolla, kokoushuone Willimies

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.

Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään,
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia
Positiivisen psykologian perusteita

Ohjelma
Tiistai 24.9.2019
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin
• Yhteistoiminnallista harjoittelua
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Keskiviikko 25.9.2019
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin
• Käytännön ohjaustilanteita
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu
14.15 Tauko
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin
16.00 Koulutus päättyy

Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.              

Kouluttaja
FM, aineenopettaja, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Satu Harjunen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Ilmoittautuminen
viimeistään 10.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019
Hinta 370,00 €
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä. 
 
Aika ja paikka 
10.-11.10.2019 klo 9.00 – 16.00
Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Venla
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Torstai 10.10.2019
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Perjantai  11.10.2019
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
Erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja Jenni Kallio
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
370 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 26.9. 2019 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2019
Hinta 370,00 €

Yrittäjän päivän 5.9.2019 rastit Imatralla

 

 • tapahtuma on osa Imatran kaupungin LUT Junior University –suunnitelmaa, yrittäjyyskasvatuksen osuuden järjestää YES Imatra yhteistyössä imatralaisten yritysten, Imatran Seudun Yrittäjien ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa.
 • rastit suunnataan Imatran 8 –luokkalaisille, arviolta 59  ryhmää (neljän hengen ryhmiä)
 • Mansikkalassa oppilaita 107, Vuoksenniskalla 59, Koskella 70
 • mukaan lähtevät yrittäjät kootaan listaksi, josta opettajat/oppilaat valitsevat vierailukohteen
 • oppilaat varaavat käyntiajan yritykseltä ja yritys voi määrittää montako vierailijaa päivän aikana voi tulla (n. puolen tunnin vierailuja)
 • oppilaille suunnitellaan valmis kyselypohja, jonka kanssa yrittäjää haastatellaan
 • rastitehtävä voidaan toteuttaa myös niin, että oppilaat ottavat yhteyttä yrittäjään ja suunnittelevat hänelle mainoksen, somepostauksen, julisteen, tuote-esittelyn, hinnaston, uuden tuotteen tms. (tämän voi osin toteuttaa luokassa ja aikataulu sovitaan yrittäjän)
 • yrittäjä valmistautuu päivään niin, että hänellä on mahdollisuus vastailla oppilaiden kysymyksiin yrityksessään

yrittäjiltä toivotaan ilmoittautuminen rastikohteeksi 22.8.2019 mennessä sähköpostitse imatra@kesyli.net   

Lisätietoja YES aluepäällikkö Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2019
Hinta 0,00 €

AVEKKI 1 opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä lapselle ja nuorelle että koulujen työntekijöille. 
Kantavia teemoja koulutuksessa ovat ammatillinen lapsen ja nuoren kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen haasteellisiin tilanteisiin.
AVEKKI 1 -kokonaisuus on räätälöity erityisesti koulumaailmaan ja se sopii koulunkäynnin ohjaajille sekä opettajille ja koulujen muille henkilöstöryhmille.
 
Aika ja paikka:
3. - 4.10.2019 klo 9.00 - 15.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
 
Kohderyhmä:
Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ryhmän koko max 20 henkilöä.
 
Sisältö:
Luentoja 3 tuntia ja harjoituksia 3 tuntia molempina päivinä. Harjoituksia varten sisäliikuntavarusteet!
 
Kouluttaja:
Sampo Saarivirta, opettaja, turvallisuusala, Kouvolan seudun ammattiopisto
 
Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461
 
Koulutuksen hinta: 195 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 19.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 195,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo kolmannentoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaarin Imatralla. Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, saat kiinnostavaa tutkimustietoa juuri vuorohoidon alalta, pääset mukaan pohtimaan vuorohoidon pedagogiikkaa ja aivotaitoja sekä keskustelemaan kollegojesi kanssa juuri sinua kiinnostavista aiheista. Tavataan Imatralla lokakuussa!

Aika ja paikka              
8. - 9.10.2019 Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät.

OHJELMA

Päivän puheenjohtaja vielä avoin

8.10.2019

09.45 – 10.15               Ilmoittautuminen ja tulokahvit
10.15 – 10.20               Seminaarin avaus
10.20 – 12.00               Vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus
                                     Vuorohoidon tukimateriaalit
                                      Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH
12.00 – 13.00               Lounas
13.00 – 15.00               Kohtaa kollega -sessio
                                      Keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa
                                      keskustellaan itse kutakin askarruttavista ajankohtaisista asioista. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
                                      mihin keskusteluryhmään haluat:

                                                 A. esimiehet
                                                 B. varhaiskasvatuksen opettajat
                                                 C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
                                                 D. varhaiskasvatuksen eritysopettajat
15.00 – 15.15               Kahvitauko
15.15 – 16.45               Varhaiskasvatuksen toteuttaminen vuorohoidossa
                                      Hoidon ja opetuksen dilemma
                                      Tiimityö ja tiedonkulku
                                     Väitöskirjatutkija, KM, Lto Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto

9.10.2019

Päivän puheenjohtajana vielä avoin

08.30 – 10.30               Pedagoginen johtajuus jaettuna johtajuutena
                                     - yhteistä vastuuta lapsen kohtaamasta laadusta
                                     KM, Lto, AmO väitöstutkija, Marjo Mäntyjärvi, Ediva
10.30 – 11.00               Kahvitauko
11.00 – 12.00               Kohtaa kollega –keskustelu jatkuu sekaryhmissä
12.00 – 13.00               Lounas
13.00 – 15.30               Varhaiskasvattajan aivotaidot
                                     • Varhaiskasvatustyö erityisenä aivotaitona
                                     • Aivotaidot vuorohoidon voimavarana
                                     • Aivotaitoja parantamalla kestävän kehityksen työhyvinvointia
                                     Luento-osuus on verkkovälitteinen
                                     Heli Isomäki, neuropsykologian erikoispsykologi & Aivotaidot -kirjan kirjoittaja

Kohtaa kollega - omien kokemusten jakamista - kollegalta oppimisen mahdollisuus!
”Kohtaa kollega oli antoisa osa seminaaria” – palaute vuodelta 2018
Viime vuoden seminaaripalautteissa toivottiin lisää aikaa Kohtaa kollega -keskusteluille, joten tämä vuonna järjestämme kaksi sessiota. Kohtaa kollega -osio tarjoaa mahdollisuuden pohtia juuri tällä hetkellä askarruttavia työtehtäviä tai ongelmia samaa työtä samanlaisessa ympäristössä tekevän kollegan kanssa. Työskentelyyn ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta voit toki etukäteen pohtia mistä asioista haluaisit kollegojesi kanssa vaihtaa ajatuksia.
Mielipiteiden ja hyvien ideoiden jakamista sekä kollegoihin tutustumista!

Koulutuksen hinta         
240 euroa sisältää seminaariohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net
1) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
Kohtaa kollega -verkostoitumisryhmä (A tai B tai C tai D)
A. esimiehet, B. varhaiskasvatuksen opettajat, C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tai D varhaiskasvatuksen erityisopettajat
2) Mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 8.9.2019 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi vuorohoitoseminaariin.

Tiedustelut                  
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2019
Hinta 240,00 €
Varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen opetussuunnitelmat metsäryhmätoiminnassa ja luontopainotteisessa toiminnassa
 
”Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä”
”Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta…”
”Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä..”
”Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään…”

Aika ja paikka 
29.10.2019 klo 9.15 - 16.00 
Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23
sekä lähiluonnossa
 
Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen työntekijät

Tavoite 
Ulkona on helppo oppia -koulutuksessa: 
• Otetaan lähtökohdaksi normit ja verrataan niitä ns. metsäryhmätoimintaan sekä luontopainotteiseen varhaiskasvatukseen
• Tehdään retki lähiluontoon, jossa harjoitteita ja pohdinta näiden suhteesta normeihin
• Pohditaan mikä merkitys ryhmän tai yksikön ympäristökasvatus- tai kestävän kehityksen suunnitelmalla on varhaiskasvatuksessa

Sisältö 
9.15 Koulutuksen aloitus, esittelykierros ja teemaan virittäytyminen
9.45 Mitä on ns. metsäryhmätoiminta
10.15 - 11.00 Vasu ja esiopetussuunnitelmat sekä ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmat ns. metsäryhmien toiminnassa
siirtyminen ulos, oman leiripaikan perustaminen 
lounas ulkona eväin ja trangioilla valmistaen
n. 12.30 - 15.30 Tehtäviä ja harjoituksia maastossa 
15.30 Koonti, oman ryhmän tai yksikön kehittämistarpeet  
16.00 Päivä päättyy
 
Toteutus ja työtavat
Koulutukseen kuuluu retki lähiluontoon. Mukaasi siis tarvitset vastaanottavaista mieltä ja säänmukaisen ulkoiluvarustuksen – olemme ulkona säällä kuin säällä. Reppuun kannattaa pakata ulkona toimiva lounasruoka, juotavaa ja istuinalusta. Kouluttajalla on mukana retkikeittimiä lounaan tekoa varten. Voit myös ottaa mukaan halutessa omat retkikeitintarvikkeet. 
 
Käymme myös läpi käyttämääsi ympäristökasvatuksen tai kestävän elämäntavan suunnitelmaa. Ota se mukaan ja valmistaudu esittelemään sitä toisille kurssilaisille. 
 
Kouluttaja
ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 
180 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 15.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 15.10.2019
Hinta 180,00 €

Perusopetuksen ajankohtaiseminaarissa käsitellään vuonna 2019 neljää erilaista mutta toisiinsa punoutuvaa ja linkittyvää teemaa. Seminaarin ensimmäisenä päivänä pohditaan arviointia ja inkluusiota ja toisena päivänä teemana on uuden ajan oppiminen ja yksi vielä avoinna oleva aihe.

Aika ja paikka
6.-7.11.2019 Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

Ohjelma

Keskiviikko 6.11.2019
klo 9.00 – 12.00
Arviointimenetelmillä on väliä
Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

klo 12.00 – 13.00 Lounas
klo 13.00 – 16.00
Käyttäytymisen ongelmat inkluusion haasteena ja käyttäytymisen tuki inkluusion mahdollistajana
Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Torstai 7.11.2019
Klo 9.00 – 12.00
Aihe ja puhuja vielä auki
klo 12.00 – 13.00 Lounas
Klo 13.00 – 16.00
Uuden ajan oppiminen
- työelämän ja oppimisen muutoshaasteet
- uuden oppimisen perusteesit
- ratkaisujen hahmottelua
Lauri Järvilehto

Kahvitauot kunkin kouluttajan session puolessa välissä.

Kouluttajina seminaarissa

Päivi Atjonen, kasvatustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

Vesa Närhi, dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Lauri Järvilehto, FT, on Lightneerin, Filosofian Akatemian ja Unicefin hallituksissa vaikuttava sarjayrittäjä, filosofi ja tietokirjailija. Järvilehdon intohimona on uusien asioiden oivaltaminen, tutkitun tiedon sanoittaminen sekä työelämän ja oppimisen kehittäminen. Hän on työskennellyt aiemmin tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa, jossa hänen päätutkimuskohteensa on ollut ihmismieli, erityisesti intuitiivinen ajattelu.

Yksi puhuja varmistuu syksyllä.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta  265 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.10.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2019
Hinta 265,00 €

Aika
21.8.2019 - 11.3.2020, kahden päivän jaksoissa, molemmat koulutuspäivät klo 9.00 - 16.00

1. lähijakso 21.8. - 22.8.2019
2. lähijakso 24. - 25.9.2019
3. lähijakso 30. - 31.10.2019
4. lähijakso 3. - 4.12.2019
5. lähijakso 22. - 23.1.2020
6. lähijakso 10. - 11.3.2020

Paikka
Etelä-Karjalan kesäyliopiston Lappeenrannan koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolankatu 23, Lappeenranta.

Ryhmäkoko
Opiskeluryhmän maksimikoko 20 opiskelijaa.

Koulutuksen johtaja        
Koulutusten johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja   
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki 

Vierailevat asiantuntijat:
• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
• Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
• Sosionomi YAMK, ammatillisten aineiden opettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, varhaiskasvatuksen kuraattori Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen erityisosaaja), (asiantuntijavierailija ryhmässä 1)
• YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP), ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane (positiivinen psykologia), (asiantuntijavierailija ryhmässä 2)
• ADD - aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Koulutus sisältää
Koulutus sisältää opetuksen lähiopiskelupäivinä ja itsenäisen opiskelun ohjauksen etäjaksoilla.
Saukkola & Laane: Näe sydämellä – luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.
Koulutusmateriaalit jaetaan sähköisesti ja ne ovat opiskelijoiden käytössä koko opintojen ajan.
Koulutus ei sisällä ruokailuja eikä kahvitusta.

Ilmoittautuminen
viimeistään 7.8.2019

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2019
Hinta 0,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka

RYHMÄ 1

11.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
9.10.2019 klo 9.15 - 16.00

Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

Ke 11.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy


Ke 9.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
390 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 390,00 €

Design-suuntautunut pedagogiikka on oppimismenetelmä, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Menetelmä on osallistava ja pohjautuu tutkimiseen ja pohtimiseen.

Design-suuntautunut pedagogiikka varhaiskasvatuksessa -koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Koulutuskokonaisuus on hyvin käytännönläheinen. Koulutuksessa tutustutaan design-suuntaututuneen pedagogiikan teoreettiseen taustaan, käydään läpi käytännönläheisiä esimerkkejä design-suuntautuneen pedagogisen ajattelun soveltamisesta varhaiskasvatuksessa ja tehdään omat harjoitustutkimukset.

Aika ja paikka
RYHMÄ 2
12.9.2019 klo 9.15 - 16.00 JA
10.10.2019 klo 9.15 - 16.00
Kesäyliopiston koulutustilassa, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23                                                   

Kohderyhmä  
Varhaiskasvatuksen työtekijät

Sisältö
Pureudutaan valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kohdaten kuntakohtaiset suunnitelmat. Tutustutaan Design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Katsotaan esimerkkejä ilmiöpohjaisista projekteista Design-suuntautuneen pedagogiikan menetelmällä. Tehdään ryhmissä kysymyksiin perustuvia projektiharjoituksia hyödyntäen lähiluontoa. Toteutetaan projekteja omissa viiteryhmissä. Arvioidaan laaja-alaisen projektin toteutumista ja kehitetään oman työskentelyn menetelmiä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA                              

To 12.9.2019  

Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15 -                Päivän avaus; arvokeskustelu, kevään koulutuksen muistelu ja välitehtävän purku

9.45                  Orientointi ulkona ja sisällä  

                          Oman tutkimuksen aloitus, työskentelyä pienryhmissä ja joustava lounas

15.00                Omien projektien esitykset

15.45                Välitehtävä; projektin toteutus omassa viiteryhmässä

16.00                Päivä päättyy

 

To 10.10.2019
Kouluttajana ympäristökasvattaja ja lastentarhanopettaja Mari Parikka-Nihti

9.15                  Orientointi päivään, esimerkkejä muualta

10.00                Omien projektien jakaminen ja kehittäminen

12.00                Lounas

13.00                Dokumentointi; mitä, miksi ja miten

14.00                Arvioinnin ja suunnittelun näkökulma laaja-alaisissa projekteissa

15.00                Oman työn reflektointi ja saattaminen eteenpäin

15.30                Palautekeskustelu

16.00                Päivä päättyy 

Koulutuksessa hyödynnetään lähiluontoa. Pukeuduthan siis säänmukaisesti.

Tutkimusten tekemiseen ja raportointiin käytetään myös kameraa, tietokonetta, tablettia ja muita käytössä olevia digitaalisia laitteita, joten mahdollisuuksien mukaan varaa mukaan myös nämä laitteet

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451   

Koulutuksen hinta
290 €                                               

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.8.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2019
Hinta 290,00 €