Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Kesäyliopisto järjestää jo neljännentoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaarin. Koronatilanteen vuoksi vuoden 2020 seminaari järjestetään verkkoseminaarina. 
 
Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, pääset mukaan pohtimaan vuorohoidon pedagogiikkaa, haastavien lasten kohtaamista ja arviointia. Tavataan verkkoseminaarissa lokakuussa! 
 
Aika ja paikka 13.-14.10.2020 verkossa
 
Kohderyhmä Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät. 

 
OHJELMA
 
Päivän puheenjohtaja päiväkodin johtaja Jaana Lippojoki, Imatra
13.10.2020
 
09.45                     Verkkoseminaaritila avataan
10.15 – 10.25        Seminaarin avaus 
                              Opastus verkkoseminaarin kommunikointiin
10.25 – 11.15        Vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus
                              Opetusneuvos Kati Costiander, OPH
11.15 – 11.45         Työvuorosuunnittelu ja kokopäiväpedagogiikka vuorohoidossa
                              Tuukka Tuomela, Niinivaaran vuoropäiväkoti, Joensuu
11.45 – 12.30         Lounastauko 
12.30 – 13.45         Kohtaa kollega -sessio
                               Keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa.       
                               Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan itse kutakin askarruttavista ajankohtaisista asioista.
                               Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin keskusteluryhmään haluat: 
                               A. esimiehet 
                               B. varhaiskasvatuksen opettajat
                               C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
                               D. varhaiskasvatuksen eritysopettajat
13.45 – 14.00         Kahvitauko
14.00 – 15.45         Kokopäiväpedagogiikka vuorohoidossa - miten varmistamme kohtaamisen ja pysähtymisen lapsen tarpeiden äärelle?
                               Päiväkodin johtaja, kouluttaja Petteri Mikkola
                               Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.
 
14.10.2020
Päivän puheenjohtaja varajohtaja Heidi Kuntola, Lappeenranta 
 
08.40                     Verkkoseminaaritila avautuu
09.00 – 10.30        Lapsen lämmin kohtaaminen haastavassa kasvatustilanteessa
                              Mistä haastavat kasvatustilanteet johtuvat?
                              Miten aikuisen vuorovaikutuksellinen ja pedagoginen tapa toimia vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen
                              ja haastavan tilanteen etenemiseen?
                               KT, kouluttaja Liisa Ahonen 
10.30 – 10.45         Kahvitauko
10.45 – 11.45         Kohtaa kollega –keskustelu jatkuu sekaryhmissä
11.45 – 12.30         Lounastauko
12.30 – 14.30         Arviointi vuorohoidossa
                               - arvioinnin velvoitteet pedagogisen toiminnan tasolla
                               - suunnitelmallinen ja tavoitteellinen itsearviointi suunnittelun ja kehittämisen perustana
                               - lasten ja huoltajien osallisuus arvioinnissa
                              KT, kehitysjohtaja Sanna Parrila
                             Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.
 
Kohtaa kollega - omien kokemusten jakamista - kollegalta oppimisen mahdollisuus!
Kohtaa kollega –keskustelut onnistuvat myös verkossa! 
”Kohtaa kollega oli antoisa osa seminaaria” – palaute vuodelta 2018
Kohtaa kollega -osio tarjoaa mahdollisuuden pohtia juuri tällä hetkellä askarruttavia työtehtäviä tai ongelmia samaa työtä samanlaisessa ympäristössä tekevän kollegan kanssa. Työskentelyyn ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta voit toki etukäteen pohtia mistä asioista haluaisit kollegojesi kanssa vaihtaa ajatuksia. 
Mielipiteiden ja hyvien ideoiden jakamista sekä kollegoihin tutustumista!
 
Koulutuksen hinta 190 euroa 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
1) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
Kohtaa kollega -verkostoitumisryhmä (A tai B tai C tai D) 
A. esimiehet, B. varhaiskasvatuksen opettajat, C. varhaiskasvatuksen lastenhoitajat tai D varhaiskasvatuksen erityisopettajat
 
Verkkototeutus
Vuorohoitoseminaari järjestetään Zoom-kokousohjelmalla. Asenna ilmainen Zoom koneellesi ennen seminaaria, niin ryhmätyöosuudet toimivat parhaiten seminaarin aikana. Voit ladata Zoomin tästä linkistä: https://zoom.us/support/download 
Seminaariin voi osallistua tietokoneella tai älylaitteella. Saat ohjeet ja linkin ennen seminaaria.
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net
 
Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan peritään koko maksu. Koulutusvahvistus lähetetään sähköpostilla osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2020
Hinta 190,00 €

Vahvistava seksuaali- ja turvataitokasvatus opetustyön osana
- Kuinka tukea lasten myönteistä kasvua ja suojella heitä seksuaalirikoksilta?

Lapsuuden seksuaalinen kehitysvaihe on hyvin erilainen kuin nuorilla tai aikuisilla, mutta perusta luodaan silloin. 
Pienten lasten vanhemmat sekä ammattikasvattajat ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Lapset eivät voi esimerkiksi tietää, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos sitä ei heille opeteta. Ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tulisi kulkea luontevana jatkumona ja arjen osana elämänkaaren eri vaiheissa varhaisvuosista alkaen.

Aika ja paikka: 28.10.2020 klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, koulutuspaikka ilmoitetaan koulutusvahvistuksen yhteydessä

Kohderyhmä: Peruskouluikäisten lasten kanssa työskentelevät; opetus- ja terveysala

Tavoite: Kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen. Konkreettisten työkalujen, materiaalien ja vinkkien tarjoaminen työn tueksi.

Sisältö
  * Kuinka arjen luontevaa seksuaalikasvatusta toteutetaan opetustyön ohessa?
  * Mitä tietoja ja taitoja lapset tarvitsevat?
  * Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa oikeuksista ja turvataidoista?
  * Kuinka ohjata ja suhtautua erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa?

Kouluttaja: erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja Saara Sahlsten

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2020
Hinta 190,00 €

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kissalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? Entisaikoina köröttelyt ovat olleet jokapäiväisiä aikuisen ja lapsen yhteisiä  hetkiä. Raskaan arjen keskellä siihen on löydetty aikaa, eikä syyttä. Köröttelyt antavat paljon sekä lapselle että aikuiselle.  Köröttelyt mahdollistavat lapselle ja aikuiselle ikioman yhteisen pienen hetken luoden luottamusta, sekä tuo leikin avulla työkaluja lasten kasvatukseen.  Niittymäki on itse toimiessaan päivähoitajana hyödyntänyt köröttelyitä päiväkoti ympäristössä eri tavoin. Körö körö kirkkoon - lienee köröttelyistä tunnetuimpia, mutta niitä löytyy lukuisia erilaisia.

Aika ja paikka 
30.10.2020 klo 12.00 - 15.00 Lappeenranta

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatusalan työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat                      

Kouluttaja:
laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 40 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2020
Hinta 40,00 €
MININEPSY -koulutus toteutetaan verkossa.
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä.
 
 
Aika ja paikka 
3.-4.11.2020 klo 9.00 – 16.00
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Tiistai 3.11.2020
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Keskiviikko 4.11.2020
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Verkkototeutus
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Voit osallistua tietokoneella tai tabletilla tai älypuhelimella. Saat sähköpostiisi linkin ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava 
Anne-Mari Kuusimäki
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 20.10.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2020
Hinta 390,00 €

Elämme jatkuvaa muutosta. Se haastaa meitä niin yksilöinä kuin yhteisöinä selviytymään, sopeutumaan ja uudistumaan. Muutoksessa eläminen on samanaikaisesti kutkuttavaa ja kuluttavaa. Se tarjoaa usein mahdollisuuksia uuteen samalla kun se haastaa luopumaan tutusta. Mitä yllättävämpi ja isompi muutos on, sitä enemmän se koettelee muutosmuskeleitamme.

Omaa ja yhteisön muutoskyvykkyyttä voi valmentaa ja vahvistaa. Se vaatii tietoisuutta uudistumiskyvyn nykytilanteesta sekä oivallusta siitä, millaisin teoin sitä voi kehittää. Lisääntynyt muutoskyvykkyys luo yksilölle turvallisuutta, palautusmiskykyä ja hyvinvointia. Työyhteisössä se lisää ennakoitavuutta, työn sujuvutta ja yhteistyötä.

Osallistumalla webinaariin saat lisää ymmärrystä omasta ja yhteisön muutoskyvykkyydestä. Tarjolla on myös konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit vahvistaa resilienssiä niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Webinaarin aikana kuulet myös toisten kokemuksia muutostilanteiden kohtaamisesta ja voittamisesta.

Aika
5.11.2020 klo 14.00 – 16.00 ja 19.11.2020 klo 14.00 – 16.00

Kohderyhmä
Opettajat kaikilla asteilla

Sisältö

Webinaari 1: Yksilön muutosmuskelit

  • Mistä muodostuu yksilön resilienssi eli muutoskyvykkyys? 
  • Muutoskyvykkyys osana hyvää itsensä johtamista
  • Henkilökohtaisten voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Työkaluja henkilökohtaisten muutosmuskelien vahvistamiseksi

Webinaari 2: Tiimin ja yhteisön muutoskyvykkyys

  • Millainen on muutoskykyinen organisaatio?
  • Organisaation toimintakyvyn ylläpitäminen muutoksessa
  • Yhteisön resilienssin rakentaminen ja johtaminen
  • Keinoja yhteisön muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi

Kouluttaja
Valmentaja, KTM Tapu Holttinen, joka on toiminut reilun 20 vuoden ajan oppilaitosten ja yritysten kehittäjäkumppanina. Tällä hetkellä Holttinen toimii osa-aikaisena tiimivalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa. Tiimivalmentajan työn lisäksi Holttinen toimii yrittäjänä ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

Tiedustelut                 
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta       
150 euroa       

Ilmoittautuminen        
viimeistään 22.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Peruutus                    
lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2020
Hinta 150,00 €

Aika ja paikka

11.-12.11.2020 Verkkoseminaarina

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

OHJELMA

KESKIVIIKKO 11.11.2020

Klo 8.40 Verkko-opetustila avautuu
klo 9.00 Tervetuloa perusopetuksen ajankohtaisseminaariin
Kommunikointiohjeet verkkoseminaarissa

klo 9.15 – 11.30
Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi kouluyhteisössä koronaepidemian aikana: Ensitulokset
Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkimusryhmät kartoittivat toukokuussa 2020 rehtoreiden, opettajien, oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kokemuksia korona-epidemiasta johtuneen etäopetusjakson aikana valtakunnallisella otannalla.
Tutkimuksessa tarkastellaan etäopetusjakson vaikutuksia opettajien, perheiden ja oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen keskeinen teema on koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen etäopetusjakson aikana mm. oppilaiden oppimisen, tuen toteutumisen ja riittävän digitaalisen infrastruktuurin näkökulmista. Teemoihin perehdytään tarkastelemalla muun muassa koulun arviointikäytänteitä ja koulun johtamiskulttuuria.
Tutkimuksesta vastaavat Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä NEDIS sekä Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REAL.
Tuloksia esittelevät koulutuksen arvioinnin professori ja Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Risto Hotulainen, tohtori Lauri Heikonen ja tohtorikoulutettava Sanna Oinas Helsingin yliopistosta. 

Tauot kouluttajien ohjeiden mukaan

klo 11.30  - 12.15 Lounastauko

klo 12.15 – 15.00
Hyvinvointi opettajan työssä
- Mistä työstressissä on kyse
- Stressinsäätelytaidot ja omaan stressitasoon vaikuttaminen
- Voimavarat jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä
- Opettajan työrooli
- Opettaja vaatimusten ja odotusten ristiaallokossa
- Kuinka asettaa rajattomalle työlle rajoja
- Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
työterveyspsykologi, ekonomi Anna Lohman

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.
 

TORSTAI 12.11.2020

Klo 09.00 – 09.10 Seminaarin toisen päivän avaus

Klo 09.10 – 11.30
Arviointi perusopetuksessa
- Miksi perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistusta on lähdetty tekemään?
- Mitä Perusopetuksen arviointiluvun 6 keskeisimmät muutokset tarkoittavat käytännön arviointityössä opettajan ja rehtorin näkökulmista?
- Miten toteuttaa Itsearviointia ja vertaispalautetta niin, että se tukee oppilaan oppimisen taitoja?
- Miten tehdä näkyväksi ja kehittää koulun yhteistä arviointikulttuuria?
KT, FL lehtori Najat Ouakrim-Soivio

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.

klo 11.30 – 12.15 Lounastauko

Klo 12.15 – 15.00
Kokeilukulttuuri perusopetuksessa
• Mikä ihmeen kokeilu?
• Kokeilukulttuuri pähkinänkuoressa
• Kokeillen kehittämisen työtapa
• Työkaluja kokeilujen toteuttamiseksi
Tavoitteena lisätä osallistuvien henkilöiden ymmärrystä kokeillen kehittämisen työtavasta ja kokeilukulttuurista. Antaa aikaa pysähtyä ja reflektoida omaa ja yhteistä työtapaa. Tarjoilla konkreettisia työkaluja kokeilukulttuurin kehittämiseen omassa oppilaitoksessa.

Kouluttaja, valmentaja Tapu Holttinen

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan


KOULUTTAJINA SEMINAARISSA

Koulutuksen arvioinnin professori ja Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Risto Hotulainen
tohtori Lauri Heikonen ja tohtorikoulutettava Sanna Oinas Helsingin yliopisto

Anna Lohman
Anna Lohman on työterveyspsykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työhyvinvointia ja työyhteisöjen toimintaa koskeviin erityiskysymyksiin. Annan koulutukset ovat lämpimällä huumorilla ryyditettyjä syväluotauksia työelämän psykologisiin ilmiöihin. Koulutuksissaan Anna tuo teorian ja käytännön sujuvasti yhteen niin, että kuulija saa mukaansa vietäväksi paitsi uusia oivalluksia, myös konkreettisia välineitä työn arkea sujuvoittamaan.

Najat Ouakrim-Soivio
Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän toimii Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa dosenttina erityisalanaan oppimisen ja osaamisen -arviointi. Ouakrim-Soivio on toiminut muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, yleissivistävän koulutuksen asiantuntijatehtävissä Opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tällä hetkellä hän on yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella.

Tapu Holttinen
Valmentaja, KTM Tapu Holttinen, joka on toiminut reilun 20 vuoden ajan oppilaitosten ja yritysten kehittäjäkumppanina. Tällä hetkellä Holttinen toimii osa-aikaisena tiimivalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa. Tiimivalmentajan työn lisäksi Holttinen toimii yrittäjänä ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Verkkototeutus
Seminaari järjestetään Zoom-ohjelmalla. Lataa ilmainen Zoom-sovellus omalle koneellesi tai älylaitteellesi ennen seminaaria osoitteesta zoom.us. Lataus mahdollistaa osallistumisesi ryhmätyöskentelyyn seminaarin aikana. Saat linkin ja muut ohjeet sähköpostiisi ennen seminaaria.

Koulutuksen hinta 195 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.10.2020
Hinta 195,00 €
MINI-NEPSY -koulutus toteutetaan verkossa.
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä.
 
 
Aika ja paikka 
18.-19.11.2020 klo 9.00 – 16.00
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus-ja kasvatusalan ammattilaisille.
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Keskiviikko 18.11.2020
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Torstai 19.11.2020
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Verkkototeutus
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Voit osallistua tietokoneella tai tabletilla tai älypuhelimella. Saat sähköpostiisi linkin ennen koulutusta.
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava 
Anne-Mari Kuusimäki
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 4.11.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 4.11.2020
Hinta 390,00 €

Tervetuloa hakemaan käytännön välineitä lapsen kukoistamiseen ryhmässä!
Ilo olla ryhmässä! - positiivisella kasvatuksella kohti kukoistustavaa ryhmää

Myönteiset tunteet ja hyvä mieli auttavat lasta oppimaan ja voimaan paremmin. Kiinnittämällä huomiomme lasten vahvuuksiin, ryhmän myönteisiin tunteisiin ja onnistumisiin, lisäämme koko ryhmän hyvinvointia sekä lasten minäpystyvyyttä, optimismia ja resilienssiä.
Lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen voimme puuttua positiivisen kasvatuksen viiden askeleen mallin avulla ja löytää tilanteeseen ratkaisu esimerkiksi käyttämällä lapsen omia vahvuuksia, ajattelunpysäkkiä tai muita positiivisen kasvatuksen ratkaisumalleja, joilla lisäämme lapsen taitoja, omaa ajattelua sekä ongelman ratkaisutaitoja. Tämän lisäksi käymme päivän aikana läpi niitä keinoja, joilla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Miten käyttää ennakoivia menetelmiä tilanteiden rauhoittamiseen, auttaa lasta tunnekuohussa ja ohjata tunteiden säätelyyn?

Koulutukseen osallistujat saavat Ilo olla ryhmässä! -tehtävävihon sekä koulutuksen jälkeen pääsyn positiivisen kasvatuksen nettisivujen laajempaan sähköiseen materiaalipankkiin, josta voi ladata itselleen tarvittavia lisämateriaaleja.

Aika ja paikka: 
18.11.2020 klo 9.30 - 16.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville (päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat jne.) sekä kouluikäisten kanssa toimiville (opettajat, iltapäivä-/aamupäiväkerhojen ohjaajat, harrastusohjaajat jne.) tai muille henkilöille, jotka kaipaavat välineitä positiivisten kasvatuskeinojen käyttämiseen lapsiryhmissä sekä ratkaisumalleja lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen.

Sisältö: 
Ilo olla yhdessä - positiivinen kasvatus on metodi, jossa yhdistyvät positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden taidot. Keskeisinä asioina ovat lapsen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen, lapsen optimistisuuden ja resilienssin vahvistaminen, positiiviset rajat, lapsen ja kasvattajan vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä aikuisen positiivinen kasvu.

Ohjelma:
klo 9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen
klo 9.30 - 11.00 luento I
klo 11.00 - 11.45 lounastauko
klo 11.45 - 13.30 luento II
klo 13.30 - 13.45 kahvi
klo 13.45 - 16.00 luento III

Kouluttaja: 
Tio, TM, perhetyöntekijä Tiia Trogen
Tiia Trogen on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, perhetyöntekijä sekä Ilo olla yhdessä ! -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä. Lisää Tiiasta http://www.positiivinenkasvatus.fi

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.2020 
 
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.11.2020
Hinta 190,00 €

Hyvä etäopetus lähtee toimivista pedagogisista ratkaisuista ja turvallisista toimintatavoista.

Koulutuksessa perehdytään pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen etäopetukseen. Lähtökohtana on oppimisteoria, mutta lähestymistapa on käytännönläheinen. Etäopetuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet käydään läpi askel askeleelta ja esimerkkien avulla.

Osallistujat saavat lisäksi perusteet tietosuojan huomiointiin etäopetuksessa. Koulutuksessa huomioidaan myös kuntatason ja koulun johdon näkökulmat henkilötietojen käsittelyssä sekä yhteisten toimintamallien luomisessa etäopetukseen.

Koulutuksen tukimateriaalina on keväällä 2017 ilmestynyt Open somekirja, joka on koronaepidemian vuoksi julkaistu ilmaiseksi opetuskäyttöön. Kirja syventää aiheen käsittelyä ja sisältää yli 80 opetukseen sopivan verkko- ja somepalvelun esittelyä vinkkeineen.

Aika
26.11.2020 klo 15.00-17.15, verkko

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellmankesäyliopiston kanssa

Kohderyhmä
Koulutus sopii eri koulutusasteiden opettajille, koulutussuunnittelijoille, rehtoreille, muille opetusta suunnitteleville ja siitä päättäville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö
Etä- ja verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
Pedagoginen tarkoituksenmukaisuus etäopetuksen järjestämisessä
Helppoja ja yksinkertaisia malleja opetukseen ja oppimisen tukemiseen
Esimerkkejä ja vinkkejä etäopetuksessa käytettävistä sovelluksista
Tietosuojan huomiointi etäopetuksessa
Kunnan ja koulutason yhteiset toimintamallit ja pelisäännöt

Kouluttaja
Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:
GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa
EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Perustietoa verkkokoulutuksesta:
-reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen koulutus verkossa
-osallistuminen mahdollista Suomessa ja ulkomailla
-voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella
-tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
-saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua
-kommentointimahdollisuus chatissa

Hinta
80 €

Ilmoittautuminen
16.11.2020 mennessä

Ilmoittautuminen päättyy 16.11.2020
Hinta 80,00 €

HUOM. koulutus siirretään pidettäväksi syksyllä 2020

Körö, körö kirkkoon,
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kolipäällä koiralla,
kirjavalla kirssalla.

Tuliko muistoja? Kenties mummola mieleen? Entisaikoina köröttelyt ovat olleet jokapäiväisiä aikuisen ja lapsen yhteisiä  hetkiä. Raskaan arjen keskellä siihen on löydetty aikaa, eikä syyttä. Köröttelyt antavat paljon sekä lapselle että aikuiselle.  Köröttelyt mahdollistavat lapselle ja aikuiselle ikioman yhteisen pienen hetken luoden luottamusta, sekä tuo leikin avulla työkaluja lasten kasvatukseen. 

Vanhemmille suunnattuun köröttelykoulutukseen voit tulla yhdessä lapsesi kanssa. 

Aika ja paikka
26.10
.2020 klo 17.30 - 19.00 Lappeenranta

Kohderyhmä:
Pienten lasten vanhemmat                  

Kouluttaja:
laulaja, lauluntekijä Mariina Niittymäki                                 

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2020
Hinta 25,00 €