Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Vahvistava seksuaali- ja turvataitokasvatus opetustyön osana
- Kuinka tukea lasten myönteistä kasvua ja suojella heitä seksuaalirikoksilta?

Lapsuuden seksuaalinen kehitysvaihe on hyvin erilainen kuin nuorilla tai aikuisilla, mutta perusta luodaan silloin. 
Pienten lasten vanhemmat sekä ammattikasvattajat ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Lapset eivät voi esimerkiksi tietää, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jos sitä ei heille opeteta. Ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tulisi kulkea luontevana jatkumona ja arjen osana elämänkaaren eri vaiheissa varhaisvuosista alkaen.
Koulutus järjestetään lähiopetuksena. Mikäli koronatilanne vaatii, koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Aika ja paikka: 29.9.2021 klo 10.00 - 16.00 Lappeenranta, koulutuspaikka ilmoitetaan koulutusvahvistuksen yhteydessä

Kohderyhmä: Peruskouluikäisten lasten kanssa työskentelevät; opetus- ja terveysala

Tavoite: Kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen. Konkreettisten työkalujen, materiaalien ja vinkkien tarjoaminen työn tueksi.

Sisältö
  * Kuinka arjen luontevaa seksuaalikasvatusta toteutetaan opetustyön ohessa?
  * Mitä tietoja ja taitoja lapset tarvitsevat?
  * Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa oikeuksista ja turvataidoista?
  * Kuinka ohjata ja suhtautua erilaisissa vastaan tulevissa tilanteissa?

Kouluttaja: erityisopettaja, kouluttaja, seksuaalikasvattaja Saara Sahlsten

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan noin viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021
Hinta 190,00 €

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin työskennellä Zoom-verkkotapaamisissa hyödyntäen Zoomin omia ja verkon maksuttomia työkaluja. Kokeilemme monipuolista chatin käyttöä tutustumisen ja opitun reflektion apuna. Yhteisen työskentelyn työkaluista esillä ovat mm. erilaiset sanapilvet, muistitaulut ja kyselyt, joita kaikkia voidaan käyttää ilman oppijoiden kirjautumista.

Aika ja paikka
3.2.2021 klo 13.00 – 15.00
Verkkokoulutustila aukeaa klo 12.30

Kohderyhmä
Kaikki jotka haluavat monipuolistaa opetustaan tai verkkotapaamisiaan verkon ilmaisilla työkaluilla ja Zoomin ominaisuuksilla.

Tavoite
Koulutuksessa ei harjoitella Zoomin peruskäyttöä vaan sen ja verkon palveluiden hyödyntämistä niin, että verkkotapaamisista saadaan osallistavia ja käytetään vaihtelevia menetelmiä. Jos Zoom ei sinulle ole tuttu, voit tulla tutustumaan siihen 30 min ennen yhteistä aloitusta.

Kouluttaja
Digipedagogi Matleena Laakso

Toteutus verkossa
Tapaamiseen on suositeltavaa osallistua pc-koneella, sillä mobiililaitteilla ei useinkaan voi samanaikaisesti osallistua verkkotapaamiseen ja työskennellä muiden verkkotyökalujen avulla.
Osallistujat saavat linkin ja ohjeet sähköpostilla noin viikkoa ennen koulutusta.
Koulutuksesta tehdään tallenne ja se on ilmoittautujien käytössä kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen.

Tiedustelut    
Mari Smolander, puh. 010 322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta
95 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 20.1.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2021
Hinta 95,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo neljännentoista perhepäivähoitoseminaarin 10.-11.2.2021. Vuonna 2021 turvallisesti verkossa. 

Aika                        10.-11.2.2021  

Paikka                     Verkkoseminaarina Zoom-ohjelmalla

Kohderyhmä            Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat,
                                 varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit,  varhaiskasvatuspäälliköt ja
                                 varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa


OHJELMA

Seminaarin puheenjohtajina perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatralta ja
perhepäivähoidon ohjaaja Leena Kinnunen Lappeenrannasta

Keskiviikko 10.2.2021

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET KUULUMISET

08.30 - 09.00                Verkkoseminaaritila avautuu

09.00 - 09.15                Seminaarin avaus ja ohjeet verkkoseminaarin kommunikointiin

09.15 - 10.45                Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset
                                      - ajankohtaisia asioita ja uusia materiaaleja käyttöön
                                      - varhaiskasvatuksen arviointia ja johtopäätöksiä
                                     Opetusneuvos Kati Costiander, OPH

10.45 – 11.00                Ohjeistus iltapäivän ryhmätyöskentelyyn

11.00 – 12.00                Lounastauko                 

LUKEMISTA JA JOHTAMISTA MONIPUOLISESTI

12.00  - 13.30              Seminaari jakautuu kahteen osaseminaariin.

                                     Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.

                                     Osaseminaari 1: Perhepäivähoitajat  
                                     Mistä lapsille lukuintoa?
                                     Mitä lukutaitotyö on parhaimmillaan perhepäivähoidossa?
                                     Lukuliike-koordinaattori Pia Lumme, OPH

                                     Osaseminaari 2: Perhepäivähoidon ohjaajat ja muut johtajat
                                     
Kohtaa kollega: strukturoitua keskustelua alla olevista aiheista:
                                     Toiminnan arvioinnin työvälineitä perhepäivähoidossa
                                     Työhyvinvointia työtä kehittämällä
                                     Oppimisympäristön rakentaminen perhepäivähoidossa erityisesti koronapoikkeustilanteessa

Kaikille yhteinen osuus jatkuu

13.30 - 13.45                Kahvitauko

13.45 - 15.45                Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka kasvatuksen, opetuksen, leikin ja hoidon tilanteissa
                                      
 - Yhteisöllisen leikki
                                       - Taidekasvatus ja tutkiminen
                                        - Perustoiminnot ja tunnekasvatus
                                        KT, Tutkijatohtori Annukka Pursi

                                    Seminaarin 1. päivä päättyy

Torstai 11.2.2021

LEARNING CAFE

08.40 – 09.00               Verkkoseminaaritila aukeaa

09.00 - 11.30                Keskustelua pienryhmissä Learning cafe –tyylisesti
                                     Valitse etukäteen 3 aihetta seuraavista. Ilmoita valintasi seminaarin ilmoittautumislomakkeella.

                                    1. Havainnointi ja arviointi perhepäivähoidossa
                                    2. Perhepäivähoitajan toimintakulttuurin kehittäminen
                                    3. Varhaisen tuen toteuttaminen arjessa
                                    4. Tunteiden tunnistaminen/sanoittaminen, tunnekorttien käyttö
                                    5. Erilaisten perheiden tukeminen
                                    6. Aikuisen heittäytyminen lasten leikkiin
                                    7. Miten annan ja otan vastaan kehittävää palautetta (aikuisten kesken)
                                    8. Miten annan ja otan vastaa kehittävää palautetta lapselle
                                    9. Miten toteutan taidekasvatusta perhepäivähoidossa?
                                   10. Uudet hyvät käytänteet koronapoikkeusoloissa

11.30 - 12.30                Lounastauko

HAASTAVAN KÄYTÖKSEN KOHTAAMINEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 


12.30 - 13.30                 Kun Känkkäränkkä jää asumaan? –  lasten käytös- ja tunneoireet.
                                      Keinoja lapsen auttamiseen ja vanhempien tukemiseen
                                      Lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja Anita Puustjärvi, KYS

13.30 – 14.00               Kahvitauko

14.00 – 15.30                Edellinen aihe jatkuu
                                      Lastenpsykiatrian palvelulinjajohtaja Anita Puustjärvi, KYS

15.30                             Seminaarin yhteenveto ja päätös


Toteutus verkossa
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla. Seminaaria ei tallenneta.

Seminaarimaksu 195 € sisältää seminaarin ja kouluttajien jakamat materiaalit

Ilmoittautuminen
viimeistään 27.1.2021 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net.
Ilmoita lomakkeella olevassa alkukyselyssä:
1. Kumpaan osaseminaariin osallistut: PPH vai OHJAAJAT/JOHTAJAT
2. Kolme learning cafe –ryhmää, joihin haluat osallistua, ryhmän numero riittää
Seminaarivahvistus ja linkki verkkoseminaariin lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu seminaariin, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 27.1.2021
Hinta 195,00 €
Mietityttääkö oma työhyvinvointisi opettajan työn arjessa? Pohditko, missä menevät työn tekemisen rajat?
Kaipaatko työkaluja tunnekuormituksen ja omien voimavarojesi säätelyyn muuttuvassa työympäristössä?
Entä haluaisitko saada omaa hyvinvointiasi edistävän tehtäväpankin käyttöösi?
 
Tule mukaan Opettajan hyvinvointi työssä- verkkokoulutukseen ja saat konkreettisia työvälineitä omaa opettajan arkeasi helpottamaan. 
 
Aika ja paikka
17.2.2021 klo 9.00 – 15.00
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoom-ohjelmalla
 
Kohderyhmä
Perusopetuksen ja lukion opettajat
 
Tavoite
Antaa opettajalle keinoja vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa
 
Sisältö
- Mistä työstressissä on kyse?
- Stressinsäätelytaidot ja omaan stressitasoon vaikuttaminen
- Voimavarat jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä
- Opettajan työrooli
- Opettaja vaatimusten ja odotusten ristiaallokossa
- Kuinka asettaa rajattomalle työlle rajoja?
- Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
Koulutuksen osallistujat saavat käyttöönsä hyvinvointia edistävän tehtäväpankin.
 
Kouluttaja
Anna Lohman on työterveyspsykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työhyvinvointia ja työyhteisöjen toimintaa koskeviin erityiskysymyksiin. Annan koulutukset ovat lämpimällä huumorilla ryyditettyjä syväluotauksia työelämän psykologisiin ilmiöihin. Koulutuksissaan Anna tuo teorian ja käytännön sujuvasti yhteen niin, että kuulija saa mukaansa vietäväksi paitsi uusia oivalluksia, myös konkreettisia välineitä työn arkea sujuvoittamaan.
 
Ohjelma
Verkkoympäristö avataan klo 8.40
Koulutus alkaa klo 9.00
Kahvitauko klo 10.30 – 10.50
Lounastauko klo 12.00 – 13.00
Kahvitauko 14.00 – 14.15
Koulutus päättyy klo 15.00   
 
Toteutus verkossa
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.
 
Tiedustelut
Mari Smolander, p.0103229451 tai mari.smolander@kesyli.net
 
Koulutuksen hinta  
190 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 3.2.2021 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2021
Hinta 190,00 €

Onko lapsiryhmäsi levoton?
Ärsyttääkö toistuva uhmaaminen tai jatkuva konfliktien selvittely?

Haastavista kasvatustilanteista seesteiseen arkeen -koulutus tarjoaa konkreettisia neuvoja haastavien kasvatustilanteiden ehkäisyyn.
Nyt kätevästi verkossa toteutettuna.

Aika ja paikka
23.3.2021 klo 9.00 – 15.00
Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.

Kohderyhmä
Koulutus sopii kaikille varhaiskasvattajille

Tavoite
Käytännönläheisessä koulutuksessa saadaan konkreettisia neuvoja kysymyksiin:
Mistä haastavat kasvatustilanteet johtuvat?
Miten kasvattajan vuorovaikutustapa vaikuttaa haastavien kasvatustilanteiden etenemiseen?
Miten aggressiivisesti, uhmakkaasti, ylivilkkaasti tai vetäytyvästi käyttäytyvän lapsen kanssa tulisi toimia?
Miten tarjota kaikille ryhmän lapsille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan ja tasapainoiseen arkeen?
Miten ennaltaehkäistä haastavia kasvatustilanteita?

Sisältö
Koulutuksessa syvennytään haastaviin kasvatustilanteisiin suuntaamalla huomiota ennen kaikkea aikuisen vuorovaikutukselliseen ja pedagogiseen toimintaan. Koulutuksessa käsitellään näiden teemojen ohella lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä sekä lapseen kohdistuvien odotusten realistisuuden arvioimista. Käytännönläheisestä koulutuksesta saat paljon konkreettisia keinoja oman työn arviointiin ja kehittämiseen.

Ohjelma
Verkkoympäristö avataan klo 8.40
Koulutus alkaa klo 9.00
Kahvitauko klo 10.30 – 10.45
Lounastauko klo 12.00 – 13.00
Kahvitauko 14.00 – 14.10
Koulutus päättyy klo 15.00   

Kouluttaja
KT, kasvatuskouluttaja Liisa Ahonen                                      

Tiedustelut    
rehtori Mari Smolander, p. 010 3229451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta  
180 €

Verkkototeutus
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.

Ilmoittautuminen
viimeistään 9.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2021
Hinta 180,00 €

Olet varmasti kuullut sanat kokeilut ja kokeilukulttuuri. Vaikka termit ovat tuttuja, liittyy niihin jotakin mystistä. Millainen on hyvä kokeilu? Miten kokeilut eroavat projekti- tai hanketyöstä? Entä millaisia kokeiluja on mahdollista toteuttaa omassa opetuksen arjessa? Millainen työpaikka on oppilaitos, jossa on vahva kokeilukulttuuri?

Ei ole yhtä oikeaa tapaa kokeilla. Kokeilut voivat olla hyvin monenlaisia. Pieniä, omassa luokkahuoneessa toteutettuja. Tai hieman suurempia, jotka tehdään yhteistyössä opettajatiimin, vanhempien tai työelämän kanssa. Ne voivat liittyä opetettavan asian sisältöön, oman työtavan muutokseen, pedagogiisin menetelmiin tai yhteistyön kehittämiseen. Tai vaikkapa oppijan laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen tai monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

Osallistumalla verkossa toteutettavaan koulutuspäivään saat vastauksia aiemmin esitettyihin kysymyksiin. Saat myös rohkaisua ja vinkkejä oman kokeilun muotoiluun ja toteuttamiseen. Koulutuspäivä sisältää konkreettisia työkaluja, joilla edistät kokeiluja käytännössä yksin ja yhdessä. Päivän aikana jaamme ajatuksia ja kokemuksia oman oppilaitoksen kokeilukulttuurin kehittämisestä ja vahvistamisesta.


Aika ja paikka
30.3.2021 klo 9.00 - 15.00
Klo 9.00 - 10.30 Ensimmäinen osuus
Tauko
Klo 11.00 - 12.30 Toinen osuus
Lounastauko
Klo 13.30 - 15.00 Kolmas osuus

Kohderyhmä
Perusopetuksen henkilöstö

Verkkokoulutuksen sisältö
- Millainen on hyvä ja riittävä kokeilu?
- Kokeilukulttuuri perusopetuksessa
- Ketterä kehittäminen tapana tehdä työtä
- Kokeilut pedagogisena menetelmänä
- Tunnista kokeilukulttuurin tyypillisimnät esteet
- Konkreettisia työkaluja kokeilujen toteuttamiseksi oppimisen arjessa

Kouluttaja
Valmentaja, KTM Tapu Holttinen, joka on toiminut reilun 20 vuoden ajan oppilaitosten ja yritysten kehittäjäkumppanina. Tällä hetkellä Holttinen toimii osa-aikaisena tiimivalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa. Tiimivalmentajan työn lisäksi Holttinen toimii yrittäjänä ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

Ilmoittautuminen         
viimeistään 16.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Koulutuksen hinta
149 €

Tiedustelut                
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Verkkototeutus
Koulutuskokonaisuus toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Koulutukseen osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, tietokoneen ja kameran ja mikrofonin. Saat sähköpostiisi linkin ennen koulutusta.

Peruutus                    
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2021
Hinta 149,00 €
MININEPSY -koulutus toteutetaan verkossa.
Osallistujat saavat ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (mm. ADHD, Asperger, Tourette) sekä niiden vaikutuksesta asiakkaan arkeen. Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen työskentelytapaan ja positiivisen psykologian perusteisiin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä, asiakasta ja työntekijää voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä.
 
 
Aika ja paikka 
20.-21.4.2021 klo 9.00 – 16.00
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille ratkaisukeskeisestä toimintatavasta, positiivisen psykologian otteesta ja/tai neuropsykiatrisista oireista kiinnostuneille
• kasvatus-ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle
• vanhemmille
• läheisille
• verkostoille
 
Sisältö
Ajankohtaista tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksesta asiakkaan elämään
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet 
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia 
Positiivisen psykologian perusteita 
 
Ohjelma
Tiistai 20.4.2021
9.00 Koulutuksen avaus, osallistujien toiveet ja odotukset 
9.30 ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät 
• Perustietoa ADHD:stä ja muista neuropsykiatrisista oireyhtymistä, jotka vaikuttavat toiminnanohjauksen taitoihin, käyttäytymiseen ja oppimiseen 
11.30 Lounastauko
12.30 Neuropsykiatria jatkuu 
14.15 Tauko
14.30 Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan perusteita 
• Ratkaisukeskeinen asenne; ongelmista tavoitteisiin 
• Yhteistoiminnallista harjoittelua 
16.00 Koulutuspäivä päättyy
 
Keskiviikko 21.4.2021
9.00 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
• Asiakkaan kohtaaminen ratkaisukeskeisin menetelmin 
• Käytännön ohjaustilanteita 
11.30 Lounastauko
12.30 Ratkaisukeskeisyys jatkuu 
14.15 Tauko 
14.30 Kurkistus positiivisen psykologian perusteisiin 
• Myönteisten tunnekokemusten merkitys asiakkaan hyvinvointiin 
16.00 Koulutus päättyy
 
Verkkototeutus
Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutus järjestetään Zoom-ohjelmalla.
 
Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan korkeintaan 25 osallistujaa.
 
Kouluttaja
KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava 
Anne-Mari Kuusimäki
 
Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451
 
Koulutuksen hinta
390 €
 
Ilmoittautuminen
viimeistään 6.4.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 6.4.2021
Hinta 390,00 €

 

Miten lisätä yhteisöllisyyden turvallisuuden tunnetta aktivoivasti?
Miten tulla tietoisemmaksi yhteisöllisyyden liimasta (dialogibingo)?

Koulutus toteutetaan verkossa (Zoom-sovelluksella) toiminnallisin ja aktivoivin
menetelmin.
Ennakkovaatimukset: Osallistujalla on käytössään verkkoyhteys, PC sekä mahdollisuus
käyttää ääntä ja kuvaa.

Aika ja paikka
Verkossa 8.4.2021 klo 9 - 15.30


Kohderyhmä
Kaikki jotka haluavat monipuolistaa opetustaan  verkon ilmaisilla työkaluilla ja Zoomin ominaisuuksilla.      

Kouluttaja 
Sanna Ruhalahti, Yliopettaja, TAMK (Pedagogiset ratkaisut)

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta
170 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 25.3.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2021
Hinta 170,00 €

Tervetuloa hakemaan käytännön välineitä lapsen kukoistamiseen ryhmässä!
Ilo olla ryhmässä! - positiivisella kasvatuksella kohti kukoistustavaa ryhmää

Verkkokoulutus

Myönteiset tunteet ja hyvä mieli auttavat lasta oppimaan ja voimaan paremmin. Kiinnittämällä huomiomme lasten vahvuuksiin, ryhmän myönteisiin tunteisiin ja onnistumisiin, lisäämme koko ryhmän hyvinvointia sekä lasten minäpystyvyyttä, optimismia ja resilienssiä.
Lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen voimme puuttua positiivisen kasvatuksen viiden askeleen mallin avulla ja löytää tilanteeseen ratkaisu esimerkiksi käyttämällä lapsen omia vahvuuksia, ajattelunpysäkkiä tai muita positiivisen kasvatuksen ratkaisumalleja, joilla lisäämme lapsen taitoja, omaa ajattelua sekä ongelman ratkaisutaitoja. Tämän lisäksi käymme päivän aikana läpi niitä keinoja, joilla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä. Miten käyttää ennakoivia menetelmiä tilanteiden rauhoittamiseen, auttaa lasta tunnekuohussa ja ohjata tunteiden säätelyyn?

Koulutukseen osallistujat saavat Ilo olla ryhmässä! -tehtävävihon sekä koulutuksen jälkeen pääsyn positiivisen kasvatuksen nettisivujen laajempaan sähköiseen materiaalipankkiin, josta voi ladata itselleen tarvittavia lisämateriaaleja.

Aika ja paikka: 13.4.2021 klo 9.30 - 16.00, Zoom-linkki lähetetään koulutusvahvistuksen yhteydessä

Kohderyhmä: 
Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville (päiväkodit, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat jne.) sekä kouluikäisten kanssa toimiville (opettajat, iltapäivä-/aamupäiväkerhojen ohjaajat, harrastusohjaajat jne.) tai muille henkilöille, jotka kaipaavat välineitä positiivisten kasvatuskeinojen käyttämiseen lapsiryhmissä sekä ratkaisumalleja lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumiseen.

Sisältö: 
Ilo olla yhdessä - positiivinen kasvatus on metodi, jossa yhdistyvät positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja positiivisen vanhemmuuden taidot. Keskeisinä asioina ovat lapsen vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen, lapsen optimistisuuden ja resilienssin vahvistaminen, positiiviset rajat, lapsen ja kasvattajan vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä aikuisen positiivinen kasvu.

Ohjelma:
klo 9.00 - 9.30 Verkkoyhteys auki, tekniikan testaus
klo 9.30 - 11.00 luento I
klo 11.00 - 11.45 lounastauko
klo 11.45 - 13.30 luento II
klo 13.30 - 13.45 kahvi
klo 13.45 - 16.00 luento III

Kouluttaja: Tio, TM, perhetyöntekijä Tiia Trogen
Tiia Trogen on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, perhetyöntekijä sekä Ilo olla yhdessä ! -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä. Lisää Tiiasta http://www.positiivinenkasvatus.fi

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 190 €

Ilmoittautuminen viimeistään 30.3.2021 
 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.3.2021
Hinta 190,00 €