Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Opetus- ja varhaiskasvatus

Koulutukset > Opetus- ja varhaiskasvatus

Opetus- ja varhaiskasvatus

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja.

Aika ja paikka 
A- ryhmä 10.9., 8.10., 1.11.
klo 9.00 - 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen           

Tavoite
Miten tablet- laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö
1. päivä:
Työväline haltuun ja sovellukset tutuksi
- Opi käyttämään laitetta ja sen toimintoja
- Tutustu perustyökaluihin
Kuva oppimisen välineenä
- Kuvakertomuksia
- Sarjakuvia
- Kuvasuunnistusta
- Kamerakynäpedagogiikkaa

2. päivä:
Pilvi haltuun ja materiaalit jakoon

- Tutustu O365-pilvipalveluun
- Siirrä materiaaleja pilveen
- Pane tuotokset jakoon
Animaatiolla tarinat ja ilmiöt eloon
- Pala-animaatio
- Vaha-animaatio
- Esineanimaatio

3. päivä:
Kuuntele ja tallenna ääniä

- Tunnista ääniä
- Tee kuunnelmia
Videoklipeistä uutisia ja tarinoita
- Kuvaa, editoi ja jaa videoita
Palveluja ja työkaluja verkosta
- Etsi ja tutustu eoppimisympäristöihin
- Löydä materiaaleja verkosta

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 €

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin viimeistään 27.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.8.2018
Hinta 250,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja.

Aika ja paikka 
B-ryhmä  24.9., 12.10., 2.11.
klo 9.00 - 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen           

Tavoite
Miten tablet- laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö
1. päivä:
Työväline haltuun ja sovellukset tutuksi
- Opi käyttämään laitetta ja sen toimintoja
- Tutustu perustyökaluihin
Kuva oppimisen välineenä
- Kuvakertomuksia
- Sarjakuvia
- Kuvasuunnistusta
- Kamerakynäpedagogiikkaa

2. päivä:
Pilvi haltuun ja materiaalit jakoon

- Tutustu O365-pilvipalveluun
- Siirrä materiaaleja pilveen
- Pane tuotokset jakoon
Animaatiolla tarinat ja ilmiöt eloon
- Pala-animaatio
- Vaha-animaatio
- Esineanimaatio

3. päivä:
Kuuntele ja tallenna ääniä

- Tunnista ääniä
- Tee kuunnelmia
Videoklipeistä uutisia ja tarinoita
- Kuvaa, editoi ja jaa videoita
Palveluja ja työkaluja verkosta
- Etsi ja tutustu eoppimisympäristöihin
- Löydä materiaaleja verkosta

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 €

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin viimeistään 27.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 250,00 €

Tablet-pedagogiikka tarkoittaa toimintamallia, jossa keskeistä on prosessi/ongelmapohjainen oppiminen ja jossa hyödynnetään oppimisen eri vaiheissa laitteiden produktiivisia sovelluksia tai verkkopalveluja.

Aika ja paikka 
C-ryhmä 25.9., 29.10., 22.11.
klo 9.00 - 15.00 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. kerros, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen           

Tavoite
Miten tablet- laitetta voidaan käyttää mobiilioppimisessa? Miten laitteen sovelluksia ja verkkopalveluja hyödynnetään oppimisprosessin eri vaiheissa? Miten voidaan tuottaa oppimisen monimediaista materiaalia?

Sisältö
1. päivä:
Työväline haltuun ja sovellukset tutuksi
- Opi käyttämään laitetta ja sen toimintoja
- Tutustu perustyökaluihin
Kuva oppimisen välineenä
- Kuvakertomuksia
- Sarjakuvia
- Kuvasuunnistusta
- Kamerakynäpedagogiikkaa

2. päivä:
Pilvi haltuun ja materiaalit jakoon

- Tutustu O365-pilvipalveluun
- Siirrä materiaaleja pilveen
- Pane tuotokset jakoon
Animaatiolla tarinat ja ilmiöt eloon
- Pala-animaatio
- Vaha-animaatio
- Esineanimaatio

3. päivä:
Kuuntele ja tallenna ääniä

- Tunnista ääniä
- Tee kuunnelmia
Videoklipeistä uutisia ja tarinoita
- Kuvaa, editoi ja jaa videoita
Palveluja ja työkaluja verkosta
- Etsi ja tutustu eoppimisympäristöihin
- Löydä materiaaleja verkosta

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
250 €

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin viimeistään 27.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 250,00 €

Lähtölaukaus koodaukseen -koulutuksessa lähestytään ohjelmointia alkeista, jotka sopivat varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alkuopetukseen. Pääosassa on ajattelun taitojen kehittäminen eli ohjelmoinnillista ajattelua kehittävä pedagogiikka ja ohjelmoinnin toiminnalliset työkalut. Tämän koulutuspäivän harjoitteisiin ei tarvitse edes osata lukea, koska ohjelmointi tapahtuu symboleja käyttäen. Osana päivää ovat muun muassa varhaiskasvatukseen suunnatut robotit, ohjelmoinnilliset pelit ja leikit, sekä tablet-ohjelmat. Mukaan voi ottaa oman laitteen.

Aika ja paikka
2.10.2018 klo 9-15
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä                               
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen

Tavoite
Ohjelmoinnillinen ajattelu ja sen opettaminen.

Ohjelma
09.00 - 9.30        Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.30 -10.15       Ohjelmoinnillisen ajattelun taustaa
10.15 -10.30      Tauko
10.30 - 11.30      Ohjelmoinnillisen ajattelun harjoitteet
11.30 - 12.30      Lounastauko
12.30 - 13.30     Ohjelmoinnillista ajattelua kehittävät pelit ja leikit
13.30 - 13.45     Tauko
13.45 -15.00      Kooditunti opettajan työkaluna

Kouluttaja
Kouluttaja Petja Pyykkönen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 18.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2018
Hinta 190,00 €

Koulutuspäivän päätavoitteena on oppia ymmärtämään kouluissa käytettävät ohjelmoinnin ydinkäsitteet ja löytää tapoja niiden opettamiseen oppilaille. Päivän aikana ohjelmoidaan graafisella eli visuaalisella käyttöliittymällä. Ohjelmoimme esimerkiksi omia pelejä eri ympäristöissä (Kooditunti, Scratch), jotka sopivat peruskoulun oppilaiden käyttöön, ja tutustumme graafisesti ohjelmoitavaan Micro:bit-kehitysalustaan. Mukaan tulee ottaa oma Chromebook-, Mac- tai Windows-tietokone.

Aika ja paikka
4.10.2018 klo 9.00 - 15.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5                                                      

Kohderyhmä
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstö

Ohjelma
9.00-10.00        Scratch ohjelmoinnin käsitteiden opettamisessa
10.00-10.15      Tauko
10.15-11.30      Scratch visuaalisen ohjelmoinnin työkaluna
11.30-12.30      Lounastauko
12.30-13.30      Micro:bit opetusta monipuolistamassa
13.30-13.45      Tauko
13.45-15.00      Micro:bit innovaatiokasvatuksessa

Kouluttaja

Petja Pyykkönen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €

HUOM! 
Koulutus sopii hyvin tukemaan Innovaatiokasvatus ja maker-kulttuuri -koulutusta 30.-31.10.2018. 

Ilmoittautuminen
viimeistään 20.9.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 190,00 €

Digihyppy kulttuuriperintöön opettajille

Kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 on lopuillaan, mutta kulttuuriperintö ja oman alueen historian merkitys tulevat korostumaan opetussuunnitelmissa vastaisuudessa entistä enemmän. Opetustyössä hyödynnettävää materiaalia on valmiina runsain mitoin museoilla sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Tässä kulttuuriperinnön teemaa kannattelevassa koulutuspäivässä saat hyviä vinkkejä, miten voisit käyttää opetuksessa apuna museoilla valmiina olevaa materiaalia. 

Aika ja paikka: 30.10.2018 klo 9.15 - 15.45 Lappeenranta, Kehruuhuone, kokoustila Agatha

Ohjelma

9.15 Tervetuloa aamukahvin kera Kehruuhuoneelle!
9.45 – 10.30 Museot oppimisympäristöinä, koulutusasiantuntija Pauliina Kinanen, Suomen museoliitto
10.30 – 11.15 Finna-portaalin esittely ja Etelä-Karjalan museon verkkonäyttelyt ja opettajille suunnatut museon opetuspaketit, amanuenssi Miikka Kurri ja amanuenssi Riina Nurmio, Etelä-Karjalan museo
11.15 – 11.45 Kokeillaan mobiilireittejä käytännössä (oma mobiililaite mukaan!)
11.45 – 12.30 Lounastauko
12.30 – 13.15 Kulttuuriperintö verkossa – verkon avoimet aineistot opetuskäyttöön, museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff, Espoon kaupunginmuseo
13.15 – 14.00 Minecraft-seikkailu rautakauden Suomessa - Open world -pelin mahdollisuudet historian opetuksessa, arkeologi Kim Krappala, Kulttuuriperintökasvatuksen seura
14.00 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 15.00 Lapset ja nuoret maailmanperinnön äärellä - mobiilireittejä, videoita ja elävää perintöä kouluihin Hankepäällikkö Evamaria Silvennoinen, Kulttuuriperintökasvatuksen seura
15.00 – 15.45 Tutustuminen Etelä-Karjalan museoihin ja esittely oppimiseen liittyvästä teemasta

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 16.10.2018 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2018
Hinta 195,00 €

YES koulukierros 4.10.2018!

Hei,

kierrämme taas kouluja NY koordinaattori Tomi Rytkösen kanssa. Kerromme eri luokka-asteille sopivista ohjelmista, opettajien ja oppilaiden kokemuksia toteutuneista ohjelmista. Innostu kokeilemaan yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen uusia vinkkejä!

(alustava aikataulu)

10.15 – 10.45 Kaukopää

10.45- 11.00 siirtyminen

11.oo – 11.30 Kosken koulu

11.30 – 12.00 siirtyminen ja ruokatauko

12.00 -  12.30 Virasoja

 

Ystävällisin terveisin,

YES aluepäällikkö Ritva Oravuo

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 0,00 €

Kesäyliopisto järjestää jo kahdennentoista varhaiskasvatuksen vuorohoitoseminaarin Imatralla. Tule mukaan kehittämään vuorohoitoa yhdessä kollegojesi kanssa! Kuulet uusimmat valtakunnalliset kuulumiset, saat kiinnostavaa tutkimustietoa juuri vuorohoidon alalta, pääset mukaan työpajoihin ja keskustelemaan kollegojesi kanssa juuri sinua kiinnostavista aiheista.
Tavataan Imatralla lokakuussa!

Aika ja paikka
16.-17.10.2018 Imatran Kylpylä

Kohderyhmä
Kaikki varhaiskasvatuksen vuorohoidossa työskentelevät.


OHJELMA

16.10.2018

Päivän puheenjohtaja Minna Leinonen, varhaiskasvatuksen ja kasvun tuen palvelujen päällikkö, Imatra

09.45 – 10.15
Ilmoittautuminen ja tulokahvit

10.15 – 10.20
Seminaarin avaus

10.20 – 12.15
Vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus
Uuden varhaiskasvatuslain esittely
Pienryhmätyöskentely ja koonti teemalla: Millaisia tarkennuksia varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin vuorohoidon osalta tarvitaan? Varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päivitetään. Seminaarilaisilla on mahdollisuus antaa kommentteja VASU-perusteisiin vuorohoidon osalta ja tuoda oman työyhteisönsä terveiset tähän teemaan.
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

12.15 – 13.15 Lounastauko

13.15 – 14.45
Kohtaa kollega -sessio
Keskustelua ajankohtaisista asioista kollegan kanssa. Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa keskustellaan itse kutakin askarruttavista ajankohtaisista asioista. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin keskusteluryhmään haluat:
A. esimiehet
B. lastentarhanopettajat
C. lastenhoitajat
D. varhaiskasvatuksen eritysopettajat

14.45 – 15.00 Kahvitauko

15.00 – 16.45
Haastavat kasvatustilanteet vuorohoidossa – konkreettisia työkaluja lapsen kanssa toimimiseen
Kati Granlund, KM, Ihmeelliset vuodet –asiantuntija/menetelmäkoordinaattori, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Certified Progress Coach.

 

17.10.2018

Päivän puheenjohtajana Päivi Virkki, varhaiskasvatusjohtaja, Lappeenranta

08.30 – 09.30
Pedagogiikka vuorohoidossa
Väitöskirjatutkija, KM, Lto Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto

09.30 – 10.30
Se ei oo reiluu, et lapsi joutuu siit kärsimään”: Vuorotyötä tekevien yksinhuoltajaäitien huolipuhe lapsen hyvinvoinnista
Väitöskirjatutkija, KM Sanna Moilanen, Jyväskylän yliopisto

10.30 – 11.00 Kahvitauko

11.00 – 12.00
1–3-vuotiaiden lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi vuorohoidon kontekstissa
Väitöskirjatutkija, KM Eija Salonen, Jyväskylän yliopisto

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 15.00
Työpajatyöskentelyä kolmessa ryhmässä. Kaikki seminaarilaiset osallistuvat vuorotellen kaikkiin ryhmiin.
1. Kaisu Peltoperän työpajassa pohditaan mitä on pedagogiikka eri-ikäisten lasten kanssa eri vuorokauden aikoina toteutettuna. Pohdimme myös eri ammattiryhmien rooleja pedagogiikan toteuttamisessa vuorohoidossa.
2. Sanna Moilasen työpajassa keskitytään yksinhuoltajavanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen vuorohoidon arjessa. Tavoitteenamme on konkreettisin esimerkkitapauksin harjoitella kuormittavissakin elämäntilanteissa olevien yksinhuoltajavanhempien sensitiivistä kohtaamista.
3. Eija Salosen työpajassa tarkastellaan 1–3-vuotiaiden lasten arkea vuorohoidossa. Pyrimme tunnistamaan lasten kokemia hyvinvoinnin haasteita ja voimavaroja sekä heidän tarpeisiinsa vastaavia vuorohoidon käytäntöjä.

15.00 – 15.30
Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja seminaarin päätös

 

KOHTAA KOLLEGA - OMIEN KOKEMUSTEN JAKAMISTA - KOLLEGALTA OPPIMISEN MAHDOLLISUUS! 
Vuoden 2018 vuorohoitoseminaari pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden osallistujien verkostoitumiseen. Kohtaa kollega -osio tarjoaa mahdollisuuden pohtia juuri tällä hetkellä askarruttavia työtehtäviä tai ongelmia samaa työtä samanlaisessa ympäristössä tekevän kollegan kanssa. Työskentelyyn ei tarvitse erityisesti valmistautua, mutta voit toki etukäteen pohtia mistä asioista haluaisit kollegojesi kanssa vaihtaa ajatuksia.
Mielipiteiden jakoa - omien kokemusten kertomista - kollegoihin tutustumista!

Koulutuksen hinta
240 euroa sisältää seminaariohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.10.2018 osoitteessa www.kesyli.net
1) Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
Kohtaa kollega -verkostoitumisryhmä (A tai B tai C tai D)
A. esimiehet, B. lastentarhanopettajat, C. lastenhoitajat tai D varhaiskasvatuksen erityisopettajat
2) Mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoitetaan lomakkeen lisätietoja kohdassa

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM!
Majoituskiintiö on voimassa vain 16.9.2018 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi vuorohoitoseminaariin.

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2018
Hinta 240,00 €

Mitä mitä teen näille monialaisille?

 

- Monialaiset - OPSin suurin pedagoginen mahdollisuus

- Laaja-alainen osaaminen oppijan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta

- Mun juttu malli - oppiljalähtöistä yrittäjyyskasvatusta monialaisina opintoina

- Mun juttu mallin konkreettiset työkalut oppitunneille ja työyhteisön laajempien kokeilujen pohjaksi 

Pedapajassa yhdistyvät työpajan vetäjän innostava orientaatio teemaan, osallistujien dialogiset keskustelut erilaisista pedagogisista kokeiluista sekä konkreettisten Mun juttu mallien läpikäyminen.

 

Aika ja paikka: Imatralla 8.10.2018 klo 12 - 15 Imatran kylpylä
 
Kouluttaja: YES ammattilainen ja kouluttaja Petrikki Tukiainen
 
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
 
Koulutuksen hinta: koulutus on Imatralaisille opettajille maksuton
 
Ilmoittautuminen: viimeistään 24.8.2018
Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2018
Hinta 0,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 18.10.2018 - 14.5.2019, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä varhaiskasvatus
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 18.-19.10.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 26.-27.11.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 10.-11.1.2019; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 18.-19.2.2019; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 1.-2.4.2019; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 13.-14.5.2019; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi YAMK, ammatillinen opettaja (pedagoginen pätevyys), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Kirsi Ollikainen Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionimi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Niko Wass sekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (Nepsyvalmennus lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa)
 • Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia sekä perhetyöntekijä, sairaanhoitaja, neuropsykiatriinen coach, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Mila Huoman (autismikirjon häiriöt)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä - Luo arvostava yhteys lapseen  -käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 4.10.2018

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 3100,00 €

Tekemällä oppii, mutta mitä tapahtuu ennen valmista keksintöä. Miten oppilasta voi ohjata innovoimaan oma keksintö? Jokaisessa meissä asuu pieni keksijä, jonka opettaja voi päästää valloilleen.

Tässä koulutuksessa käydään läpi innovaatiokasvatuksen perusteet, jossa epälineaarisen oppimisen keinoin luodaan prototyyppi omasta ideasta. Koulutuksessa tutustutaan kouluissa toimivan ideointiprosessin eri vaiheisiin. Prosessin tuloksen ei tarvitse välttämättä olla oikeasti toimiva tuote, sillä ajattelu- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen prosessin aikana ovat pääosassa. Nyt saat vihdoin toteuttaa haaveesi teleportista, älykkäästä kodinkoneesta tai vaatteesta tai vaikkapa työpäivää piristävästä kehujakoneesta. Kaikki on mahdollista. Oppilaat voivat myös esimerkiksi ideoida samaa prosessia käyttäen koulun tilat toimivammiksi.

Aika ja paikka
30.-31.10.2018 klo 9.00 - 15.00
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon 2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstö.

Sisältö
Koulutus on kaksipäiväinen, joista ensimmäisenä tutustutaan ohjelmoitavaan Micro:bit-kehitysalustaan, joka sopii hyvin toimintojensa ja hintansa puolesta työkaluksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ohjelmointi- ja innovaatiokasvatukseen. Koulutuksen hintaan sisältyy yksi kehitysalusta, jonka saa mukaansa.

Toisena päivänä tutustutaan maker-kulttuuriin ja ideoidaan sekä toteutetaan prototyyppi ryhmissä tavalla, jota voi käyttää kouluissa. Pohjalla on Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen kehittämä innovaatiokasvatusprosessi, joka on todettu toimivaksi peruskouluissa ja toimii samanlaisena myös lukiokoulutuksessa. Päivän aikana ideoidaan artefakti, jossa yhdistetään ohjelmoitava kehitysalusta ja erilaisiin materiaaleihin, joita kouluissa käytetään kuvataiteen ja käsityön tunneilla.

Koulutusta edeltävinä taitoina on hyvä hallita Ohjelmointi osana oppimista -koulutuksen käsitteistö ja ympäristöt, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Ohjelmointi osana oppimista ja Innovaatiokasvatus ja maker-kulttuuri -koulutukset on suunniteltu niin, että ne toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina tai opittua voi syventää osallistumalla molempiin koulutuksiin.

(Ohjelmointi osana oppimista kesäyliopistossa Imatralla 4.10.2018)

Varusteet
Jokainen osallistuja tuo mukanaan oman tietokoneen (win/mac/chrome). Koulutuksen hintaan sisältyy yllä mainittu Micro:bit-kehitysalusta ja muut tarvittavat materiaalit.

Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeitaan 20 henkilöä.

Kouluttaja
Kouluttaja Petja Pyykkönen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
280 €. Hinta sisältää kahden päivän koulutuksen sekä Micro:bit-kehitysalustan sekä muut innovointimateriaalit.

Ilmoittautuminen
HUOM. Tarvittavien välinetilausten vuoksi ilmoittautumispäivä on poikkeuksellisen aikaisin!
Ilmoittautuminen viimeistään 20.9. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 280,00 €

Verkosta löytyy runsaasti hyviä ja maksuttomia sovelluksia, joita voi käyttää opetuksessa. Tässä koulutuksessa harjoitellaan laajasti tällaisia, pääosin helppoja ja ilman oppijan kirjautumista toimivia sovelluksia. Kuulet myös miten niitä on opetuksessa hyödynnetty ja ideoidaan yhdessä lisää erilaisia käyttötapoja. Koulutuksesta saat myös ideoita sähköisen arvioinnin toteuttamiseen.

Aika ja paikka
Tiistai 13.11.2018 klo 9.00 - 16.00, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä
Perus- ja toisen asteen opetushenkilöstö

Tavoite
Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua laajaan valikoimaan verkossa olevia maksuttomia työkaluja, joista suuri osa toimii sekä pc-koneella että mobiililaitteella. Saa kokeilla niitä ensin opiskelijan roolissa, jotta näet miten ne toimivat. Sen jälkeen pääset itse luomaan verkkoympäristöjä, sähköisiä kyselyitä tai muita sisältöjä niillä sovelluksilla, jotka innostavat ja tuntuvat omaan opetus- tai ohjaustyöhösi sopivilta.

Koulutuksen tavoitteena on löytää ja oppia käyttämään useita hyviä verkon työkaluja omassa opetuksessa. Aamupäivällä tutustumme erilaisiin vuorovaikutuksen ja sisällön tuottamisen sovelluksiin (esim. Todaymeet, Padlet, sanapilvet, animaatiot, qr-koodit) ja iltapäivällä keskitytään sähköisen arvioinnin työkaluihin, joista moni sopii hyvin myös opettamiseen ja oppituntien aktivointiin (esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki).

Jos mahdollista, ota mukaasi läppäri ja tabletti tai älypuhelin. 

Suurin osa sovelluksista toimii näistä kaikilla, mutta sähköisiä kokeita ja kyselyitä voi usein tehdä vain läppärillä, vaikka niihin vastaaminen onnistuukin mobiililaitteella. Saat koulutusvahvistuksen mukana listauksen sovelluksista, jotka olisi hyvä ladata etukäteen.

Kouluttaja
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija Matleena Laakso

Tiedustelut rehtori Mari Smolander, p 010 322 9451, mari.smolander (at) kesyli.net

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään  30.10.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.10.2018
Hinta 190,00 €

Laulupiirtäminen® on moniaistinen ja elämyksellinen toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Laulupiirtämisen ytimenä ovat pienet piirtämislaulut, jotka ovat tarkoitusta varten tehtyjä tai muutoin tarkoitukseen soveltuvia. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti myös motoriikkaa, kynän käyttöä, visuaalista hahmottamista sekä kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana - laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Laulupiirtäminen on Suomessa kehitetty luova menetelmä, joka on nopeassa ajassa levinnyt niin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kuin myös erityispedagogiikan ja kuntoutuksen innostavaksi toimintamuodoksi. Menetelmä on helppo omaksua ja kytkeä osaksi muita opetussisältöjä, oppimisen tavoitteita ja teemoja. Laulupiirtämisen menetelmä tukee oivallisesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 kokonaisvaltaista ja moniaistista lähestymistapaa lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen.

Aika ja paikka                          
12.11.2018 klo 9.00 - 16.00

Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä
Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutukset antavat erinomaisia toiminnallisia ja luovia työkaluja myös lasten vanhemmille.                           

Tavoite ja sisältö
Laulupiirtämisen perusteet -koulutus on laulupiirtämisen tiivis ja toiminnallinen peruskoulutus. Koulutus antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Innostavassa ja vuorovaikutteisessa koulutuksessa opitaan iso määrä laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Koulutuksen aikana perehdytään toiminnallisesti laulupiirtämisen erilaisiin prosesseihin sekä laulupiirtämiseen osana kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyötä. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta.

Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa niin lauluun ja piirtämiseen kuin myös luovan menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Ohjelma 
Työskentelyä klo 9-16
Lounastauko klo 12-13
Iltapäivällä kahvitauko työskentelyn lomassa                                   

Kouluttaja
Minna Lappalainen, Laulau Oy, laulupiirtämisen menetelmän kehittäjä, lauluntekijä

Menetelmämateriaalit
Osallistujat saavat koulutuksesta luentomateriaaleja sekä kuvauksen toteuttamastamme prosessista. Osallistumismaksu ei sisällä varsinaisia menetelmämateriaaleja (esim. kirjat ja cd-levyt, sähköiset materiaalilisenssit). Perusteet-tason materiaalit on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoa materiaaleista löydät täältä: https://www.laulau.fi/tuotteet.html?id=2/

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta 190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 29.10.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2018
Hinta 190,00 €

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari koostuu tänä vuonna opettajien yhteistyö ja monilukutaito –päivästä sekä monipuoliset arviointimenetelmät –päivästä. Seminaari tarjoaa arjen työkaluja opettajien yhteistyöhön niin opetuksen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin, käytännön esimerkkejä monilukutaidon edistämisestä sekä kokonaisen päivän, jossa pohditaan perusopetuksen monipuolisia arviointimenetelmiä. Seminaarissa kuullaan esimerkkejä sekä ala- että yläkouluilta ja arviointipäivänä ala- ja yläkouluille on järjestetty erilliset työpajat.

Aika ja paikka
15.-16.11.2018 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

 

OHJELMA 15.11.2018

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN KÄYTÄNTÖÖN – KOHTI OPPIVAA YHTEISÖÄ

klo 9.00 – 12.00 (Kahvitauko n. klo 10.30)
Kouluttajana FT, luokan- ja aineenopettaja Juho Norrena

Osa 1: Miksi?

Uusi opetussuunnitelmaa vaatii yksittäiseltä opettajalta paljon osaamista ja omalta mukavuusalueelta poistumista. Oppimistilanne pitäisi hallita, mutta oppilaan omalle oivaltamiselle pitäisi silti jäädä tilaa. 

Yhteisön vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen nousevat entistä tärkeämmiksi edellytyksiksi sekä opettajayhteisössä että luokassa: kaikkea ei tarvitse osata yksin ja jokaisen vahvuus tulisi saada hyödynnettyä.

 • Miten opetusta suunnitellaan yhdessä ja oppilaita osallistaen?
 • Kuinka oppijalähtöisyys muuttaa oppimisen luonnetta?
 • Onko oppiminen yksilöllistä vai yhteisöllistä?
 • Millaisilla oppimisen rakenteilla uutta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa ja miten muutokset vaikuttavat oppilaiden oppimiseen?
 • Kuinka opettaja voi pienillä muutoksilla aktivoida oppilasta oppimisessa?
 • Kuinka oppimisesta rakennetaan eheyttäviä kokonaisuuksia, joissa toteutuvat useiden oppiaineiden tavoitteet?
 • Kuinka arvioidaan laaja-alaista osaamista?

Osa 2: Miten?

Käytännöllisiä työtapoja ja -välineitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen ja opettamiseen.
Työtavat perustuvat kirjoihin:
Laaja-alainen osaaminen käytäntöön (Edita 2016)
Ryhmä oppimaan! (PS-kustannus 2016)

Klo 12.00 – 13.00 Lounas

MILLAISTA MONILUKUTAITOA JA MIHIN TARPEESEEN?

Klo 13.00 – 16.00 (kahvitauko n. klo 14.30)
Kouluttajana FT, projektipäällikkö Merja Kauppinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kielitietoiseen oppimiseen ohjaaminen ja monipuolisesta tekstimaailmasta ammentava opetus ovat monilukutaidon keskiössä. Kieli ja tekstit ovat oppiaineesta ja aihealueesta riippumatta paitsi oppimisen välineenä myös kohteena ohjattaessa oppilaita kielitietoiseen oppimiseen. Tutkivan ja ilmiölähtöisen pedagogiikan työtavat ovat omiaan kehittämään moninaisia luku- ja kirjoitustaitoja. Iltapäivä koostuu pientehtävistä, tehtäviä syventävistä mallinnuksista ja miniluennoista sekä opetuskokeiluista ala- ja yläkoulussa.

 

OHJELMA 16.11.2018

MONIPUOLISET ARVIOINTIMENETELMÄT PERUSOPETUKSESSA

Päivän tavoitteena on kirkastaa opettajan arviointityötä kokonaisuutena ja perehdyttää osallistujat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen arviointiin. Seminaaripäivä koostuu luento-osuudesta sekä ala- ja yläkouluille eriytetyistä työpajoista.

Kouluttajina KT, FL Najat Ouakrim-Soivio ja OPS-koordinaattori Satu Huttunen

Klo 09.00 - 10.45
Interaktiivinen luento: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 10.45 - 11.00
Kahvitauko

Klo 11.00 - 12.30
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Najat Ouakrim-Soivio
Yläkoulu: Satu Huttunen

Klo 12.30 - 13.30
Lounas

Klo 13.30 - 15.00
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Satu Huttunen
Yläkoulu: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 15.00
Seminaarin yhteenveto ja päätös                   

Luennossa käsiteltäviä teemoja ovat:
- oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteys
- tavoitteiden merkitykseen arvioinnissa
- arvioinnin erilaiset tehtävät: oppimisen ja osaamisen arviointi
- monipuolinen arviointi, sen suunnittelu ja toteuttaminen
- koulun arviointikulttuurin kehittäminen.

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja sisällöt
Opetushenkilöstölle suunnattu työpaja toteutetaan päivän aikana kaksi kertaa. Toinen paja on suunnattu vuosiluokkien 1-6 opettajille ja toinen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opettajille.

Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
- mitä on sanallinen arviointi, ja miten sitä toteutetaan käytännön koulutyössä,
- miten toteuttaa itse- ja vertaisarviointia käytännön opetustyössä,
- mitä ja miksi oppilaan tulee ymmärtää saamastaan sanallisesta palautteesta sekä itse- ja vertaisarviointipalautteesta.

HUOM! Työpajaan osallistuvilla tulee olla mukanaan paikalliset POPS-perusteet. Osallistujat voivat halutessaan ottaa itse- tai vertaisarvioinnissa käyttämiään malleja tai kaavakkeita. 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
260 euroa sisältää ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2018
Hinta 260,00 €

Kuvaa, ääntä, videoita ja muuta digipedagogiikkaa tabletilla!

Tablettityöpajan ideana on oman työn ja tabletin hyödyntämisen suunnittelu. Tule mukaan tablettityöpajaan  harjoittelemaan ja  suunnittelemaan media- ja muita digitehtäviä omalle oppilasryhmällesi. Pajan keskeisiä teemoja ovat itse tekeminen ja tuottaminen, leikillisyys, kamerakynäpedagogiikka ja laitteiden yhteiskäyttö.

Aika ja paikka
Koulutus koostuu kolmesta iltapäivästä
17.1.2019 klo 13-16
28.1.2019 klo 13-16
12.2.2019 klo 13-16
Imatralla kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalon  2. krs, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen työntekijät. Koulutus on suunniteltu erityisesti esiopetuksen sekä 1., 2. ja 3. luokan toimintaa silmälläpitäen

Sisältö
Käytännön toiminnan suunnittelua.

Kouluttaja
TVT-pedagogi Timo Kainulainen

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
220  €

Ilmoittautuminen
viimeistään 3.1.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2019
Hinta 220,00 €

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Aika ja paikka: 12.2. - 11.10.2018, Lappeen Ruustinna, Kaukaankatu 2, Lappeenranta

Kohderyhmä 
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Tavoite 
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä varhaiskasvatus
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Luennot

 1. lähijakso 12.-13.2.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 2. lähijakso 19.-20.3.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 3. lähijakso 23.-24.4.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 4. lähijakso 4.-5.6.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 5. lähijakso 3.-4.9.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00
 6. lähijakso 10.-11.10.2018; 1. päivä klo 9.15 - 16.00, 2. päivä klo 8.30 - 16.00

Koulutuksen rakenne ja toteutus 
Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.  

Lähiopiskelu sisältää: 

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset;  neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita 
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot 
 • valmennusharjoittelu 
 • workshop-tyyppinen työskentely 
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) 
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja, yhteensä kuudestavalmennuskerrasta 
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat 
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttajana toimii KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta. 

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lasten psykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Varhaiskasvatuksen kuraattori, sosionomi YAMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Kirsi Ollikainen (varhaiskasvatuksen asiantuntija)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADHD-aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 3100 €, sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä - Luo arvostava yhtyes lapseen  -käsikirjan sekä kahvit ja lounaat kaikkina kurssipäivinä.

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu viimeistään 29.1.2018

Ilmoittautuminen päättyy 12.2.2018
Hinta 3100,00 €