Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Lasten kesäyliopisto

Koulutukset > Lasten kesäyliopisto

Lasten kesäyliopisto

Kurssin aikana tutustutaan hyvän pelin ominaisuuksiin, pelin käsikirjoittamiseen,
peliohjelmointiin, peligrafiikkaan ja peliäänten tekemiseen. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä oma selaimessa toimiva peli käyttäen Unity-ohjelmaa ja sen Playground-ominaisuutta. Unity on ammattilaistenkin suosima ilmainen pelinteko-ohjelma ja playground on sen lisäosa, joka mahdollistaa valmiiden perusominaisuuksien hyödyntämisen. Peligrafiikan tekemiseen käytetään muun
muassa Krita ja Sumopaint -ohjelmia, jotka mahdollistavat monipuolisten grafiikoiden ja animaatioiden tekemisen. Peliääniä tehdään mm. Garageband-ohjelmalla

Aika ja paikka: 
21.-22.10.2019 klo 10 - 15.30 Imatralla, kesäyliopiston koulutustila, Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kurssin kohderyhmä: 10-16-vuotiaat aloittelevat peliohjelmoijat

Kurssin tavoitteet
-oppia peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeita
-tutustua hyvän pelin ominaisuuksiin ja pelisuunnitteluun
-tutustua Unity-pelinteko-ohjelmaan

Sisältö
Osallistujat saavat perustiedot kaikista kurssin osa-alueista, mutta ryhmätyön edetessä jokainen ryhmästä voi keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Ryhmätyön lopputuloksena syntyy pelattava selainpeli, jonka työstämistä ryhmä voi halutessaan jatkaa kurssin jälkeen.
Ryhmän taitotasosta riippuen voidaan kurssilla perehtyä lisäksi myös mobiilipelin tekemiseen.
 
Kouluttaja: Kurssin vetäjänä toimii tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtoranta.
 
Osallistujat: Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 henkilöä

Alustava ohjelma
1. päivä: hyvän pelin ominaisuuksiin tutustumista ja oman pelin suunnittelua, Unityyn ja muihin ohjelmiin tutustumista. Ryhmiin jakautuminen peli-ideoiden
pohjalta.
2. päivä: Oman pelin työstämistä ohjatusti ja muiden peli-ideoihin tutustumista
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2019
Hinta 95,00 €

Kurssin aikana tutustutaan hyvän pelin ominaisuuksiin, pelin käsikirjoittamiseen, peliohjelmointiin, peligrafiikkaan ja peliäänten tekemiseen. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä oma selaimessa toimiva peli käyttäen Unity-ohjelmaa ja sen Playground-ominaisuutta. Unity on ammattilaistenkin suosima ilmainen pelinteko-ohjelma ja playground on sen lisäosa, joka mahdollistaa valmiiden perusominaisuuksien hyödyntämisen. Peligrafiikan tekemiseen käytetään muun muassa Krita ja Sumopaint -ohjelmia, jotka mahdollistavat monipuolisten grafiikoiden ja animaatioiden tekemisen. Peliääniä tehdään mm. Garageband-ohjelmalla

Aika ja paikka 
23.-24.10.2019 klo 10 - 15.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23

Kurssin kohderyhmä 10-16-vuotiaat aloittelevat peliohjelmoijat

Kurssin tavoitteet
-oppia peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeita
-tutustua hyvän pelin ominaisuuksiin ja pelisuunnitteluun
-tutustua Unity-pelinteko-ohjelmaan

Sisältö
Osallistujat saavat perustiedot kaikista kurssin osa-alueista, mutta ryhmätyön edetessä jokainen ryhmästä voi keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Ryhmätyön lopputuloksena syntyy pelattava selainpeli, jonka työstämistä ryhmä voi halutessaan jatkaa kurssin jälkeen.
Ryhmän taitotasosta riippuen voidaan kurssilla perehtyä lisäksi myös mobiilipelin tekemiseen.
 
Kouluttaja: Kurssin vetäjänä toimii tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtoranta.
 
Osallistujat: Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 henkilöä

Alustava ohjelma
1. päivä: hyvän pelin ominaisuuksiin tutustumista ja oman pelin suunnittelua,
Unityyn ja muihin ohjelmiin tutustumista. Ryhmiin jakautuminen peli-ideoiden
pohjalta.
2. päivä: Oman pelin työstämistä ohjatusti ja muiden peli-ideoihin tutustumista
Ilmoittautuminen päättyy 9.10.2019
Hinta 95,00 €