Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Hyvinvointi ja harrastus

Hyvinvointi ja harrastus

Luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun kurssi

Mitä on luovuus ja ajattelu? Miten luovuuden voi ymmärtää toimintana ja voiko ajattelua kehittää ongelmanratkaisun näkökulmasta kiinnostavalla tavalla? Mitä ovat merkitykset ja miten ne liittyvät luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun?
Länsimaisia käsityksiä ihmiskokemuksen luonteesta on hallinnut erottelu luonnon ja kulttuurin, mielen ja ruumiin, yksilön ja yhteisön sekä ajattelun ja tunteiden välillä. Tämä moderni kokemuskäsitys vaikuttaa edelleen ratkaisevasti kaikilla keskeisillä elämänalueillamme. Kurssilla opiskelijat saavat käsityksen, miten tämän keinotekoinen jaottelu on esteenä aidosti luovalle ajattelulle ja ongelmanratkaisulle sekä oppivat havaitsemaan näitä esteellisiä ajattelurakenteita toimintaympäristössään.

Aika ja paikka: 

la - su 5. - 6.9.2020 klo 10.00 - 16.00 
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä:
Kurssi on suunnattu kaikille ajattelunsa kehityksestä ja oman yleissivistyksensä kasvattamisesta kiinnostuneille. Kurssilla ei tarvita omia materiaaleja, vain avoin ja oppimishaluinen mieli.

Sisältö:
Kurssilla käsitellään ajattelemisen rakenteellista yhteyttä luovuuteen ja luovan toiminnan mahdollisuuksia ongelmanratkaisussa monitieteellisesti. Opiskelijoille tarjotaan työkaluja oman ajattelun kehittämiseen ja omien toiminta- ja ajatusmallien kriittiseen arviointiin. Kurssin teemat liikkuvat konkreettisen ja abstraktin tason välillä, mikä edesauttaa opiskelijan mahdollisuuksia ymmärtää ajattelun ja luovan työskentelyn vuorovaikutusta välttämättömyytenä aidosti kestävän ja toimivan ympäristön luomisessa.

Toteutus ja työtavat: 
Luento-opetus, keskustelu, ryhmätyöskentely

Kouluttaja:
taiteen tohtori, kuvataitelija ja tutkija Mika Karhu

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:
140 €, hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen

Ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutuksta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 22.8.2020
Hinta 140,00 €

JOUDUMME SIIRTÄMÄÄN EROSEMINAARIN JÄRJESTÄMISPÄIVIÄ USEALLA KUUKAUDELLA ETEENPÄIN KOULUTTAJAN TERVEYTEEN LITTYVISTÄ SYISTÄ. ILMOITAMME UUDET PÄIVÄT HETI KUN SAAMME NE VAHVISTETUKSI. ( Alla esitetekstissä vielä vanhat päivät).

VOIT KUITENKIN HALUTESSASI ILMOITTAUTUA JO VALMIIKSI TÄHÄN ALKAVAAN RYHMÄÄN JA VARATA PAIKKASI ENSIMMÄISESSÄ LAPPEENRANNASSA TOETUTETTAVASSA EROSEMINAARISSA.

Suomalainen Eroseminaari on erikoiskoulutetun ja pätevöityneen ammattilaisen ohjaama eron vertaistukiryhmä joka perustuu Bruce Fisherin (USA) kehittämään erosta eteenpäin auttavan ryhmämenetelmään. Menetelmän taustalla on humanistisen psykologian näkemys siitä, että ihminen on vastuussa valinnoistaan ja oppimiskykyinen koko ikänsä. Ymmärtämällä omaa käytöstään ja tutkimalla aiemmin opittua, meillä on mahdollisuus toimia toisin ja tehdä valinta. Parisuhteessa esiintyviä toimintatapoja ja kaavoja ymmärtämällä voidaan tunnistaa oma osuutemme tarinassa, joka kaatui tai alkaa kukoistaa. Eroseminaarin menetelmän avulla voi alkaa ymmärtää, että erossa usein erotaan nimenomaan suhteesta eikä ihmisestä.

Vuodesta 1992 alkaen eroseminaaria on järjestetty myös Suomessa ja kymmenet tuhannet ihmiset ovat osallistuneet siihen ja antaneet sen hyödystä positiivista palautetta. Eroseminaarin katsotaan olevan menetelmänä preventiivinen, uusia eroja ehkäisevä. Eronsa työstänyt vanhempi pystyy myös paremmin tukemaan lastaan eroon liittyvissä asioissa. Eroseminaari on ennen kaikkea ryhmään osallistujien yhteinen selviytymis- ja oppimismatka, jonka aikana jokainen osallistuja oppii eniten itsestään.  

Bruce Fisherin menetelmän Suomen oloihin ovat muokanneet Marianna Stolbow ja Kari Kiianmaa. Heidän luomansa Suomalainen eroseminaari on lähestymistavaltaan narratiivinen ja toiminnallinen. Nämä ilmenevät seminaarin työskentelykaaren aikana mm.työpäiväkirjan kirjoittamisena, viikoittain toistuvien harjoitusten tekemisenä, kurkistuksena omaan kasvutarinaan, entisiin parisuhteisiin, omiin toimintatapoihin valintojen tekemisessä sekä parisuhteessa toimimisessa. Myös uskottomuutta, uusperheyttä, yksinäisyyttä sekä vanhemmuutta eron jälkeen käsitellään Suomalaisessa eroseminaarissa, sillä niillä on iso merkitys tämän päivän eroissa. Kurssin päättyessä osallistuja on kirjoittanut eronsa tarinan tehtävien ja työkirjamerkintöjen avulla. Tarinassa näkyy oma parisuhdehistoria sekä oivalluksia siitä, miltä haluaa elämänsä tästä eteenpäin näyttävän

Suomalaisesta eroseminaarista menetelmänä löydät lisätietoa täältä: http://suomalaineneroseminaari.fi.

Aika ja paikka: UUDET KOKOONTUMISAJAT TIEDOTETAAN MYÖHEMMIN
8.9.2020 -  24.11.2020 jokaisen viikon tiistaina klo 17-20  (yhteensä 33t)
Yhdessä-Suomalainen eroseminaari Lappeenrannassa  ryhmän kokoontumispaikkana on Etelä-Karjalan Kehitystaidon tilat osoitteessa Valtakatu 42, 3.krs, 53100 Lappeenranta. 
Seuraava eroseminaari alkaa tammikuussa 2021.

Kohderyhmä:
Eroseminaariin ovat tervetulleet kaiken ikäiset ja kaikenlaisissa parisuhteissa eron kokeneet, eroa harkitsevat tai parisuhteen solmukohtiin apua kaipaavat. Eroseminaarin on todettu auttavan, jos tuoreeltaan tai vaikka vuosien jälkeen tapahtunut ero vaivaa, eikä itsellä oikein ole ymmärrystä siitä, mitä oikein loppujen lopulta tapahtui. Voi myös olla, että sitoutuminen uuteen suhteeseen tuntuu pelottavalta eron satutettua niin paljon.
Kevään 2020 Yhdessä - Suomalainen eroseminaari Lappeenrannassa on ensimmäinen Lappeenrannassa toteutettava nk. pilottiryhmä, johon voit osallistua tulevia seminaareja edullisemmalla hinnalla.

Eroseminaarin sisältö:
8.9.2020: Tutustuminen, Miten tehdä erosta oppimiskokemus ?
15.9.2020: Sopeutuminen, lapsena osasin sen aina
22.9.2020: Viha eroon liittyen, vihasta vapautuminen ja suhteesta irrottautuminen
29.9.2020: Suru - anna surulle aikaa, se hoitaa sinua
6.10.2020: Itsetunto, erosta huolimatta olet tärkeä ja ainutlaatuinen
20.10.2020: Muutos ja sille avautuminen
27.10.2020: Avoimuus ja läheisyys
3.11..2020: Oletko yksin vai yksinäinen
10.11.2020: Rakkaus ja uusi elämä
17.11.2020: Seksuaalisuus eron jälkeen
24.11.2020: Lapset ja uusperheet eron keskellä

Toteutus ja työtavat:
luento/alustus, keskustelut ja harjoitukset pienryhmissä, oman työkirjan täyttäminen, kotitehtävät

Ohjaaja:
Suomalainen eroseminaari ohjaaja Kaisa Forsman-Behm, psykoterapeutti, pari-ja seksuaaliterapeutti, sairaanhoidon opettaja

Tiedustelut:
Kaisa Forsman-Behm kaisa.forsmanbehm@gmail.com, p.040 355 0283                         

Hinta:
200 €. Tarvittaessa maksun voi jakaa 2 erään, ilmoittaudu normaalisti, ja ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon. Hinta sisältää: yksitoista tapaamiskertaa (= 33 tuntia), kurssilla jaettavan materiaali, omaa eroprosessia kartoittavan  FDAS testin (2 kertaa, kurssin alussa ja lopussa), iltateen/kahvin pikkupurtavineen.

Oppikirja

Oppikirjana eroseminaarissa on Bruce Fisherin kirja Jälleenrakennus – kun suhteesi päättyy tai Marianna Stolbown Erosta eteenpäin kirja. Osallistujat hankkivat kirjat itse.

Ilmoittautuminen
syksyn ryhmään tulee tehdä viimeistään 30.9.2020

llmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet seminaarin maksusta.Mikäli osallistuminen kurssille peruutetaan kurssin jo alettua, ei maksua palauteta. 

Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2020
Hinta 200,00 €

Voimanaiset - keskusteluryhmä syövän kohdanneille naisille

Keskusteluryhmä syöpäsairaille ja syövästä selvinneille. Käymme kerran kuukaudessa läpi eri teemoja, jotka meille syövän kohdanneille naisille ovat tärkeitä. Miten sairastuminen vaikuttaa minuun, perheeseen ja lapsiin, työelämään. Keskustelemme alustuksen pohjalta asioista, jotka tuolloin ovat mielen päällä, kaikki aiheet ovat sallittuja ja oikeita. Osallistumalla voit samalla tutustua tukihenkilötoimintaan ja miettiä, haluaisitko tavata tukihenkilöä yksityisesti. Luvassa on naisenergiaa ja voimaa siitä, että voi jakaa kokemuksensa vertaisensa kanssa. 

Tämä ei välttämättä ollut se tie, jota halusimme kulkea, mutta yhdessä voimme tehdä siitä helpomman.

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Europa Donnan kanssa.
 

Aika ja paikka:

Tapaamiset on suunniteltu alustavasti lähitapaamisiksi. Seuraamme THL: ohjeistusta syksyn osalta.
26.8., 16.9., 7.10., 4.11., 2.12.


klo 17 - 18.30 Imatralla kesäyliopiston tilat, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä:
syövän kohdanneet naiset

Kouluttaja:
vertaistukihenkilöt Ritva Oravuo ja Heidi Piilinen

Tiedustelut:
ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 3229452

Keskusteluryhmä on maksuton.
Ei vaadi ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!
 

Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2020
Hinta 0,00 €

Sano itsellesi ” Hakuna Matata” ja tule kokemaan ympäristösi aistikkaalla ja iloisella tavalla. Päivä vietetään ulkoilmassa tasaisessa maastossa aisteja herätellen ja luonnosta voimaa ammentaen. Aloitamme päivän Tiibetiläisellä äänimaljakylvyllä jonka jälkeen siirrymme tasaisille poluille pysähdellen erilaisilla rasteilla. Liikumme Imatralla Lammassaaren maastossa ja lounastamme nuotion ääressä. Mukaan tarvitset makuualustan ja avoimen positiivisen mielen. Omatoiminen saapuminen Lammassaareen.

Päivä on tarkoitettu rintasyövän sairastaneille tai sairastaville naisille iästä riippumatta. Päivän kulussa otetaan huomioon esteetön kulku sekä mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin omien kykyjen ja voimien mukaan. Päivä toteutetaan yhteistyössä Europa Donna – rintasyöpäyhdistyksen sekä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa. Päivä on maksuton.

 Huom! muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi

Aika ja paikka 15.8.2020 klo 10 - 16 Imatralla, Lammassaari
 
Päivän ohjelma
10.00 Tapaaminen parkkipaikalla Lammassaaressa kahvila kolme Ankkuria edessä ja siirtyminen lammelle/laavulle. n 400m
10.30–11.30 Sointukylpy – Pinja Kaisko ja Tiibetiläiset äänimaljat
11.30–13.30 Nuotiolla tikkupullaa, makkaraa ja teetä
13.30- 15.30 Aistien polku
15.30–16.00 päivän yhteenveto ja kotiin lähtö
 
Kouluttaja ryhmänohjaaja, vertaistukihenkilö Heidi Piilinen
 
Tiedustelut lisätietoja heidi.piilinen@gmail.com
 
Koulutuksen hinta päivä on maksuton
 
Järjestäjät Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Europa Donna ry
 
Ilmoittautuminen viimeistään 7.8.2020 sähköpostilla Imatra@kesyli.net

 

 

 

Timon:
Hakuna Matata , Sana ihana on
Pumba:
Hakuna Matata, Kertoo kohtalon
Timon:
Ei huolen häivää, Päivä on huoleton
Timon ja Pumba:
Filosofiaa, Näin on se vaan
Timon:
Hakuna Matata
Simba:
Hakuna Matata?
Pumba:
Joo, se on motto.

Ilmoittautuminen päättyy 7.8.2020
Hinta 0,00 €

Elokuva itsetuntemuksen kehittäjänä

Aika ja paikka VERKOSSA Loka-marraskuu 2020, torstaisin 8.10., 15.10., 22.10., 29.10. ja 5.11. klo 17.00 - 18.00 Koulutus pidetään etäkoulutuksena Zoomissa

Lähde mukaan elokuvanäyttelemisen kiehtovaan maailmaan!

Kurssilla pääset perehtymään pohjoismaalaisten naiselokuvanäyttelijöiden työhön eri aikakausina. Innovatiiviset harjoitukset johdattavat sinut lempeästi kuuntelemaan omaa sydämesi ääntä ja vahvistamaan oman persoonasi ainutlaatuisia helmiä. 

Sisältö                                                                

Kurssilla tarkastelemme pohjoismaalaisen elokuvan historiaa ja naiskuvan (uudelleen)rakentumista siinä.  Näet ja kuulet roolisuorituksillaan maailmaa sykähdyttäneiden naisnäyttelijöiden työstä. Opit tarkastelemaan näyttelijäntyötä pintaa syvemmältä ja näkemään, miten näyttelijät ovat pelkäämättömästi uudistaneet pohjoismaalaista naiskuvaa eri aikakausina. Näyttelijäntyö on oman minän tuntemista ja sen loputonta tutkimista, kykyä olla "tässä ja nyt" ja rohkeaa heittäytymistä hetkeen sekä jäljittelemätöntä ilmaisua kehonkielen, kasvojen ja puheen kautta. Konkreettisten harjoitusten avulla ja pohjoismaalaisen elokuvan inspiroimana pääset työstämään omaa minä-kuvaasi ja vahvistamaan persoonaasi.

Kouluttaja Elokuvanäyttelemisestä tohtoriksi väitellyt PhD Hanna Laakso

Tiedustelut koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 85 €

Ilmoittautuminen viimeistään 24.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.9.2020
Hinta 85,00 €

Valmentava kurssi esiintymisjännityksen hallintaan

Ihmiset kohtaavat erilaisia jännittäviä elämäntilanteita tämän tästä. Erityisesti esiintymiset koetaan usein sellaisiksi. Jännitys saattaa olla monelle epämiellyttävä, tai jopa suoritusta häiritsevä tunne.

Entä jos jännityksen voisi kääntää positiiviseksi energiaksi? Entä jos sen saisi hallintaan ja siitä saisi lisää voimaa?
Kurssimuotoisessa ryhmäkoulutuksessa pureudutaan juuri näihin asioihin. Kurssilla käydään läpi monenlaisia konkreettisia harjoituksia ja kurssilaiset saavat harjoitteista kirjallisen muistion hyödynnettäväksi myös kurssin jälkeen.

Huom! Koulutusta ei voi rinnastaa terapiaan tai muuhun hoitomuotoon.

Aika ja paikka
5.10., 6.10. ja 12.10.2020 klo 17.30 - 20.00 
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila  Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)                        

Kouluttaja: Mariina Niittymäki
Kurssin vetäjä Mariina Niittymäki on toiminut ammattilaisena esiintyjänä, laulajana ja juontajana erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomea 2000-luvun taitteesta lähtien. Sen lisäksi hän on työskennellyt sosiaalialalla pitkään. Hän on omakohtaisesti ottanut hallitsemattoman jännityksen hallintaansa tutkien ja kokeillen erilaisia harjoitteita sekä käytännön konsteja. Näiden pohjalta syntyi ajatus jakaa ko. tietoja ja taitoja muiden saman asian kanssa kamppailevien hyödyksi.

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462                                                         

Koulutuksen hinta: 85 €

Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2020
Hinta 85,00 €

Vapauta tunne-energiasi -päivä on kokemuksellinen, luottamuksellinen ja osallistujien omia rajoja kunnioittava kehotyöskentelykurssi. Jokainen työskentelee oman itsensä kanssa ja jokaisen valinnassa on, haluaako jakaa kokemuksiaan vai ei.
Menetelminä käytetään kehoa kuuntelevaa liikettä, läsnäoloa,hengitystä ja reichilaista bioenergetiikkaa.

Kurssin ohjaa kehoterapeutti / rosenterapeutti Riitta Kokko ( lähes 30 vuoden kokemuksella). www.kehoterapia.net, riitta.kokko1@gmail.com.
Mahdolliset lisätiedustelut kurssin sisällöstä puhelimitse 040 535 4975.
Vaatetuksena kiristämätön kerrospukeutuminen, villasukat. Mukaan oma alusta, pieni peite ja tyyny lisäävät mukavuutta. Tauolla syödään omat eväät. Muista vesipullo.
HUOM! Kurssi ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on hoitoa vaativa mielenterveysongelma.

Aika ja paikka 
17.10.2020 klo 10.00 - 15.00 Lappeenranta, Kesämäen päiväkodin tilat

Sisältö: 
Tunteensa kohtaavat ovat selviytyijiä tässä ajassa. Päinvastoin kuin yleensä luullaan, tunteet - ei tunneräjähdykset tai niiden tunteiden tukahduttaminen - tekevät meistä vahvoja. Kun hylkäämme tunteemme, hylkäämme samalla olennaisen osan itseämme ja mahdollisuuden kasvuun.
Tunnepidättelyt ovat kehossa alitajuisina lihasjännityksinä ja energialukkoina aiheuttaen monenlaisia ongelmia. Vaikeiden tunteiden painaminen piiloon estää samalla miellyttävien tunteiden kokemista.

Tunteita tietoisesti kohtaamalla opimme tärkeitä asioita itsestämme, vapaudumme ja meistä alkaa kuoriutua aito voimakas itsemme. 

Kouluttaja kehoterapeutti Riitta Kokko

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 50 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.10.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2020
Hinta 50,00 €

Syväväsymyksen purkaminen kehon keinoin

Puramme kehoon hautautunutta väsymystä, jota on kertynyt, kun lepo ei syystä tai toisesta ole ollut riittävää palauttamaan rasituksesta. Kehoterapeuttinen ote toteutetaan lempeillä, kuuntelevilla ja rentouttavilla tekniikoilla.
Lähestymistavassa nojataan kiinalaiseen energialääketieteeseen sekä somaattisen tieteen näkemyksiin kehon ja mielen yhteydestä. Selkää pidetään tyypillisenä kehon alueena, joka herkästi reagoi fyysiseen ja psyykkiseen rasitukseen ja siihen kohdistetaan erityishuomio muuta kehoa unohtamatta. Harjoitukset avaavat väsymyksen intensiiviseen kokemiseen ja purkamiseen. Kurssin loppupuolella keskitytään energiaa lisääviin harjoituksiin.
Jokainen työskentelee omassa rauhassa mahdolliset kehon rajoitukset huomioiden. Pidämme kurssin ilmapiirin sallivana ja vapaa(ehtoise)na sosiaalisesta kanssakäymisestä.
Kurssista hyötyvät kaikki, joita väsymys ja energian puute vaivaa.

Vaatetuksena kiristämätön kerrospukeutuminen, lämpimät sukat, omat eväät puolen tunnin ruokataukoon ja 15 minuutin kahvitaukoon, vesipullo; pieni tyyny ja peite lisäävät mukavuutta jossakin harjoituksissa, mutta ne eivät ole välttämättömiä, alustoja löytyy paikan päällä.

Aika ja paikka:
14.11.2020 klo 10.00 - 16.45 Lappeenranta, Kesämäen päiväkoti

Kouluttaja:
kehoterapeutti Riitta Kokko

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 50 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 31.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2020
Hinta 50,00 €

Koiranpentu on pörröinen sydämenvaltaaja. Se nauttii saadessaan touhuta ihmisen kanssa mutta on myös opportunisti tilanteen niin salliessa. Anna pennullesi mahdollisuus kasvaa arjen taitajaksi ja aloita sen ohjaus ammattilaisen kanssa!  Saat tällä viikonlopun intensiivikurssilla loistavaa opastusta, miten ohjaamalla pentu oppii arjen vaatimia taitoja ja kasvaa mutkattomaksi perheenjäseneksi.

Aika ja paikka  
LA- SU 29.-30.8.2020 Lappeenranta                                                                        

Kohderyhmä
Ensimmäisen koiran hankkineet, pennun omistajat, koirien käytöksen ohjaamisesta ja koirien elekielestä kiinnostuneet. Koiranpennun kanssa kurssille voidaan ottaa max 10 osallistujaa. (Luennolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu, ks. erillinen ilmoittautuminen pelkästään luennolle.)

Tavoite
Koiranpennun hyvän kehityksen alkuun saattaminen ja omistajan ohjaustaitojen kehittäminen.

Sisältö
Alkuluennolla käsitellään koiran elekielen tulkintaa sekä avataan, miten koira oppii ja millaiset menetelmät edistävät parhaiten oppimista. Luennon jälkeen on tunnin tauko, jonka aikana pentujen omistajat noutavat kurssille mukaan tulevat koirat ja siirrytään harjoitustiloihin. Harjoitukset ulkona jos on hyvä sää, mutta sateen sattuessa sisällä harjoitushallissa.

Aikataulu
La 29.8. luento klo 9.00–12.00
Valmistautumis- ja ruokatauko klo 12.00 – 13.00,
Käytännön harjoitukset pentujen kanssa klo 13.00–15.00. (yht. 6h)

Su 30.8. klo 9.00–12.00 käytännön harjoitukset jatkuvat pentujen kanssa (yht. 3h)

Kouluttaja 
Eläintenkouluttaja AT Nina Jäntti, Koirapalvelu Heartraiders

Tiedustelut 
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 75 €

Ilmoittautuminen
 viimeistään 15.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2020
Hinta 75,00 €

Luento koiranpennun hankintaa suunnitteleville ja koiran omistajille

Koiranpentu on pörröinen sydämenvaltaaja. Se nauttii saadessaan touhuta ihmisen kanssa mutta on myös opportunisti tilanteen niin salliessa. Anna pennullesi mahdollisuus kasvaa arjen taitajaksi ja aloita sen ohjaus ammattilaisen kanssa! Saat tällä viikonlopun intensiivikurssilla loistavaa opastusta, miten ohjaamalla pentu oppii arjen vaatimia taitoja ja kasvaa mutkattomaksi perheenjäseneksi.

Aika ja paikka  
LA 29.8.2020 Lappeenranta                                                                                 

Kohderyhmä
Ensimmäisen koiran hankkineet, pennun omistajat, koirien käytöksen ohjaamisesta ja koirien elekielestä kiinnostuneet. Luennolle voivat osallistua  kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Tavoite
Antaa tietoa koiranpennun hyvän kehityksen alkuun saattamisesta.

Sisältö
Luennolla käsitellään koiran elekielen tulkintaa sekä avataan, miten koira oppii ja millaiset menetelmät edistävät parhaiten oppimista. 

Aikataulu
29.8. luento klo 9.00–12.00

Kouluttaja 
Eläintenkouluttaja AT Nina Jäntti, Koirapalvelu Heartraiders 

Tiedustelut 
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 25 €

Ilmoittautuminen viimeistään 15.8.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2020
Hinta 25,00 €