Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021–marraskuu 2022 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2022 erillishaussa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).
Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.


Aika ja paikka:
Opinnot alkavat 14.9.2021 klo 17.00 - 19.00 aloitusinfolla verkossa. Muut aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Kohderyhmä
Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Tavoite
Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

• Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
• LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
• English for Work 4 op
• Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
• Eri ikäinen ihminen 5 op
• Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
• Sosiaalinen osallisuus 5 op
• Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
• Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op
• Lääkehoito 5 op
• Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot
Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky 

Tiedustelut
Sari Kavala p.010 322 9462, sari.kavala(at)kesyli.net
Mari Smolander p. 010 3229451, mari.smolander(at)kesyli.net

Koulutuksen hinta:
1650 €, koulutusmaksun voi maksaa useammassa erässä.

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu.  Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021
Hinta 1650,00 €

Johdatus matematiikkaan, 3 op

Johdatus matematiikkaan -kurssilla voit valmistautua tammikuussa 2022 alkaviin tekniikan alan opintojen pääsykokeisiin. Verkkokurssilla on itsenäisen työskentelyn lisäksi luentoja 20 tuntia ja laskuharjoituksia 10 tuntia.

Aika ja paikka: 
opetusta maanantaisin ja keskiviikkoisin 13.9. - 14.10.2021 klo 16.00 - 18.30 verkkoympäristössä

Kohderyhmä: 
tekniikan alan pääsykokeisiin valmistautuvat sekä kaikki muut matematiikasta kiinnostuneet

Sisältö:

• Looginen päättely
• Laskujärjestys
• Murtolukujen laskutoimitukset
• Potenssilausekkeet
• Polynomilausekkeet
• 1. ja 2. asteen yhtälöt
• Yhtälöpari
• Geometrian ja trigonometrian perusteita

Vastaavuus: Kurssi vastaa tekniikan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmassa olevaa samannimistä kurssia.

Ohjelma: kurssin kokoontumiset maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.00 - 18.30

• ma 13.9.2021
• ke 15.9.2021
• ma 20.9.2021
• ke 22.9.2021
• ma 27.9.2021
• ke 29.9.2021
• ma 4.10.2021
• ke 6.10.2021
• ma 11.10.2021
• ke 13.10.2021

Toteutus ja työtavat:
•pakolliset harjoitustehtävät ja tentti
•verkko-opintoina (Zoom)
•ennakkotehtäviä
•lähiopetusta (luentoina verkossa) 20 tuntia
•laskuharjoitukset / klinikka 10 tuntia
•itsenäistä työskentelyä

Arvinointi: 
hyväksytty / hylätty
pakolliset harjoitustehtävät ja tentti

Kouluttaja: Jenni Savolainen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.

Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.8.2021
Hinta 175,00 €

Erityispedagogiikka

Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.
Opintojen suoritustapa on ryhmämuotoinen ja ryhmää ohjaa tuutor, laaja-alainen erityisopettaja Johanna Wahlman Lappeenrannasta. Tavoitteena on järjestää opinnot lähiopetuksena, mutta seuraamme syksyn koronatilanteen kehittymistä.

Aika ja paikka
Aloitustilaisuus 16.9. klo 16 – 18, Imatralla, tarkka koulutustila varmistuu myöhemmin.
Muut tuutortapaamiset sovitaan ryhmän kanssa. 

Vastuuyliopisto
Jyväskylän yliopisto

Kohderyhmä 
Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.
  * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
  * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
  * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
  * kolmannen sektorin toimijoille
  * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi

Tavoite
Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Opintojaksot
ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet 5 op
ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op
ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op
ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op
ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op

Toteutus ja työtavat 
Kokonaisuus suoritetaan ryhmämuotoisesti yhdessä tuutorin kanssa.
Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin.

Tuutor
laaja-alainen erityisopettaja Johanna Wahlman 

Tiedustelut    
Ritva Oravuo, puh. 010 322 9452, ritva.oravuo@kesyli.net

Hintatiedot 
500 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen
viimeistään 2.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 
kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien, päättyen 31.7.2022


Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2021
Hinta 500,00 €

Farmasia

Aika ja paikka: Monimuoto-opintoina 1.8.2021 - 31.7.2022 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustilassa, Pohjolankatu 23

INFO 25.8.2021 klo 17.00 - 18.30  zoom-yhteydellä verkossa

Tähtäimessä alan opinnot tai ammatillinen kehittäminen – mikä lääkkeeksi? Farmasian perusopinnot tuovat farmasian alaa tutuksi laaja-alaisesti, sillä opinnoissa tutustutaan farmasian eri osa-alueisiin. Opinnoissa perehdytään farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon näkökulmasta.

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Farmasian perusopintoja voivat hyödyntää urakehityksensä eri vaiheissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset, omaa ammatillista osaamistaan kehittävät ja/tai päivittävät henkilöt, opiskelijat ja muuten aiheesta kiinnostuneet.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

•sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääketiedon lisäämiseen

•lääkealla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta

•farmaseuttisen koulutuksen omaavat, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan

•yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia)

•opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi


Opintojaksot ja alustava aikataulu:

Lääkkeet terveydenhuollossa, 5 op
3.9-23.11.2021

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, 4 op
6.9-12.10.2021

Lääkeaineiden orgaaninen kemia, 4 op
21.10-13.12.2021

Solubiologia farmasian opiskelijoille, 3 op
8.11.2021-19.1.2022

Fysikaalinen farmasia, 2 op
10.1-2.2.2022

Perusfarmakologia, 3 op
Kurssi on tarjolla 3 kertaa lukuvuodessa; 14.9-14.12 (syksy), 22.2.-25.3 (kevät), 3.5-31.8 (kesä).

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka, 4 op
Aikataulu vahvistuu myöhemmin, tulossa kevälle 2022.

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Kesäyliopistossa opiskellaan Avoimen yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kahdessa lukukaudessa.

Kesäyliopisto tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä mahdollisuuden kuunnella opintojaksoihin kuuluvia etäluentoja, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä.


Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Tiedustelut: Koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hinta: 425 €, joka sisältää avoimen yliopiston maksun 225 €. Opinto-oikeus 31.7.2022 saakka. Avoimen yliopiston maksu maksetaan verkkovälitteisesti suoraan yliopistoon. Kesäyliopiston osuus (200 eur) laskutetaan opiskelijalta opintojen alettua.

Ilmoittautuminen: viimeistään 18.8.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2021
Hinta 425,00 €

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

OPINTOIHIN EHTII VIELÄ MUKAAN! OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ KESÄYLIOPISTON TOIMISTOON lappeenranta@kesyli.net tai 0103229460.

Tavoitteletko varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoa?

Haluaisitko aloittaa varhaiskasvatuksen opettajaksi johtavat opinnot oman työsi ohessa ja omalla alueellasi?
Vai kaipaatko vain varhaiskasvatusalan osaamiseesi viimeisintä päivitystä?
Tule mukaan kasvatustieteellisen alan perusopintoihin kesäyliopistoon! Nämä opinnot painottuvat varhaiskasvatukseen.
Opintojesi tukena koko ajan kesäyliopiston oman tuutor!

Aika ja paikka: 
7.9.2020 – 31.12.2021 Lappeenranta

Vastuuyliopisto
Itä-Suomen yliopisto

Opintojen info ja aloitustilaisuus
Ma 7.9. klo 17.00 – 19.00
Paikka Kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, Lappeenranta
Itä-Suomen yliopiston suunnittelija Sari Hakkarainen esittelee opinnot.
Aikataulut ovat alustavia, muutokset ja täsmennykset mahdollisia.
Tutorina opinnoissa toimii KT Päivi Virkki
Ensimmäiset tutortapaamiset:
16.9. klo 17.00 - 19.30
24.9. klo 17.00 - 19.30
28.9. klo 17.00 - 19.30
Jatkokokoontumisten ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Kohderyhmä
Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.
Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms tutkinnon lisäksi. 

Tavoite
Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista. Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Sisältö
Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, 2 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet (koulutuksittain eriytyvä osa), (2 op)
Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op

Tiedustelut
Rehtori Mari Smolander, p. 0103229451, mari.smolander@kesyli.net

Hintatiedot
490 € (sisältää yliopiston rekisteröintimaksun)


Opinto-oikeus
7.9.2020 - 31.12.2021

Ilmoittautuminen päättyy
9.9.2020

VARHAISKASVATUKSEN TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Aloita polkusi kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta Kasvatustieteellisen alan perusopinnoilla (varhaiskasvatus) 25 op. Tämän jälkeen tai samanaikaisestikin voit opiskella koulutusohjelmaan sivuaineeksi käytettäväksi toisen perusopintokokonaisuuden: esim Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Psykologian perusopinnot 25 op tai Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op.

Hakukelpoisuuden Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistossa Muut reitit-hakukohteessa saat jo varhaiskasvatukseen suuntautuneilla perusopinnoilla tai aiemmilla kasvatustieteellisillä perusopinnoilla (katso hakukriteerit).

ItÄ-Suomen yliopiston väyläopinnoista voit katsoa lisää alla olevasta linkistä: https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/try-varhaiskasvatus-pilotti

 


OPINTO-OHJELMA ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTOSSA TARKEMMIN
Aikataulut ovat alustavia, muutokset ja täsmennykset mahdollisia.
Tarkemmat aikataulut ja tutortapaamisten päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Aika: Syyskuu-joulukuu 2020
Opintojen aloitus 7.9. infotilaisuudella
Suoritustavat:

Luennot 22 t tallenteina; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Kesäyliopiston tuutorryhmä 
Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)(Yht. 12 t)
16.9. klo 17.00 - 19.30
24.9. klo 17.00 - 19.30
28.9. klo 17.00 - 19.30
Jatkokokoontumisten ajat sovitaan yhdessä.

Opettajat: Nina Sajaniemi

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
-  tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja
- tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Sisältö:
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Oppimateriaalit:
Kurssikirjallisuus:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; vain osittain) JA
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

 

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, 2 op

Aika: Syys-lokakuu 2020

Suoritustavat: Jakso suoritetaan verkossa
Luennot 14 t TAI luentomateriaalit verkkoympäristössä, pienryhmäopetus: verkkoympäristössä ohjattu pienryhmätehtävä 4 t sekä O365-ympäristöön tutustuminen sekä portfoliotyöskentelyn aloittaminen 4 t. itsenäinen työskentely 32 t.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tiedostaa kasvatus- ja koulutusalalla toimivien pedagogiseen työhön kohdistuvat odotukset ja osaamisvaatimukset yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
 • ymmärtää kasvatus- ja koulutusalaa ohjaavien suunnitelmien ja määräysten merkityksen pedagogista työtä ohjaavana tekijänä.
 • tiedostaa opetus- ja kasvatusajattelun, pedagogisen lähestymistavan ja oppimisen yhteyden.
 • ymmärtää portfolion merkityksen pedagogisen asiantuntijuuden rakentumisen välineenä

Sisältö:
Kasvatus- ja koulutusalan keskeiset pedagogiset käsitteet; kasvatus- ja koulutusalaa ohjaavat suunnitelmat ja määräykset pedagogiikan lähtökohtana; tutkiva pedagoginen ja didaktinen ajattelu yksilön ja ryhmän tasolla tapahtuvassa opetus-ohjaus-oppimis-prosessissa; portfolio ammatillisen kehittymisen tukena

Oppimateriaalit:
Oheiskirjallisuus:
valtakunnalliset varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelmien perusteet, kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava ajankohtainen kirjallisuus

 

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op

Aika: Loka-joulukuu 2020

Opettajat: Risto Ikonen

Suoritustavat:
Luennot 20 t (tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.
Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu 4 kertaa myöhemmin ilmoittavina aikoina.
Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 ( 3 oppituntia ja tauko)( Yht. 12 t)
Kesäyliopisto-opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä. Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin, ajankohta on maanantai-ilta klo 16-20.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään,
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta

Sisältö:
Yhteinen osa: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Oppimateriaalit:
Artikkelikooste (saatavissa verkosta)

 

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 2 op

Aika: Loka-joulukuu 2020

Suoritustavat:
Opintojakson aloituskerta etäyhteydellä lokakuussa
- Opintopiirityöskentely (54 t)

Opettajat: Ismo Pellikka

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään,
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta

Sisältö:          
Koulutuksittain eriytyvä osa: tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Oppimateriaalit:
Eriytyvän osan kirjallisuus:
B. VAKA:
- Opettajan jakama materiaali.
- Meretniemi, M. 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. (Soveltuvin osin, s. 1-155, 282-317). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0203-4

 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op

Aika: Loppukevät 2021

Suoritustapa: Luennot 16 t (tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu yhden kerran myöhemmin ilmoittavana aikana.

Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)( Yht. 3 t)
Opettajat: Juha Kauppila

Opintokohteen kielet: suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
 - tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 - ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Oppimateriaalit:
Yhteisen osan kirjallisuus:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) ja
- Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) perusopinnot); kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen avoimen yliopiston opiskelijat

 

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 3 op

Aika: kevät 2021, jakson aloituskerta ilmoitetaan myöhemmin, todennäköisesti tammikuussa

Suoritustavat:
Yksilö- tai ryhmätehtävä.
Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi yhteisellä tapaamisella. Ohjeistus tenttiä ja tehtävää varten löytyy verkkoympäristöstä, jonka sijainti ilmoitetaan opintojakson alussa olevan yhteisen tapaamisen yhteydessä.
Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon.

Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu yhden kerran myöhemmin ilmoittavana aikana.
Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)( Yht. 3 t)

Opettajat: Ismo Pellikka

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
 - tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 - ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Oppimateriaalit:
Leena Alanen & Kirsti Karila (2009). Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta.
ja
joko RoRy McDowall Clarc (2016). Childhood in society for the early years.
TAI Madeleine Leonard (2015). The sociology of children, Childhood and Generation.
sekä opintojakson alussa ilmoitettava aineisto.Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op

Aika: Kevät 2021

Suoritustavat:
Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t.
Kesäyliopiston tuutorryhmä kokoontuu kaksi kertaa myöhemmin ilmoittavana aikana.
Kokoontumiset arki-iltoina klo 16.30 – 19.00 (3 oppituntia ja tauko)( Yht. 6 t)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Oppimateriaalit: kaikille yhteinen kirjallisuus
- Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I. 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. (s. 1-230)
- Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.).

 

Oppimisen ja kehityksen perusteet (koulutuksittain eriytyvä osa), (2 op):

Aika: Kevät 2021

Suoritustavat:
- verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, omatoiminen työskentely 40 t.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Oppimateriaalit:
Opintopiirityöskentelyyn verkkoympäristössä ilmoitetut sähköiset materiaalit.

 

Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op

Aika: Kevät 2021, aloitus tammikuussa

Suoritustavat:
Verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20t, itsenäistä työskentelyä 41 t.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa:
- pohtia reflektiivisesti varhaiskasvatusta koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään
- tarkastella ja kuvata lastentarhanopettajan työtehtäviä sekä toiminta- ja oppimisympäristöjä
- tunnistaa erilaisten ja eri-ikäisten lasten kasvun, kehityksen, oppimisen ja toimijuuden tunnuspiirteitä
- liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen kasvatusajattelunsa kehittämiseen

Sisältö:
lastentarhanopettajan työn kokonaiskuva; turvallinen, yksilön osallisuutta tukeva toimintaympäristö; kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tavoitteellinen havainnointi; arkiajattelu ja teoreettinen ajattelu kasvatusalalla; toteutus- ja toimintaohjeessa mainitut tehtävät

Oppimateriaalit:
Oheismateriaali:
Koivula, M. Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. 2017 (toim.). Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
Seminaareissa jaettava sähköinen lisämateriaali

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2020
Hinta 490,00 €
Ilmoittaudu

Tavoitteletko varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoa?
Haluaisitko aloittaa varhaiskasvatuksen opettajaksi johtavat opinnot oman työsi ohessa ja omalla alueellasi? Vai kaipaatko vain varhaiskasvatusalan osaamiseesi viimeisintä päivitystä? Tule mukaan kasvatustieteellisen alan perusopintoihin kesäyliopistoon! Opintojesi tukena koko ajan kesäyliopiston oma tuutor!

Aika ja paikka:
19.8.2021 – 31.7.2022 Lappeenranta, Kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu

Vastuuyliopisto
Itä-Suomen yliopisto

Opintojen info ja aloitustilaisuus
To 19.8. klo 17.00 – 19.00.
Itä-Suomen yliopiston suunnittelija Sari Hakkarainen esittelee opinnot.

Tuutortapaamiset
Opintojen tueksi on suunniteltu kesäyliopiston omaa tuutorointia noin 36 tuntia. Tutorina opinnoissa toimii KT Päivi Virkki.
Ensimmäiset tutortapaamiset järjestetään:
26.8.2021 klo 17.-19.15
2.9.2021 klo 17-19.15
Ryhmä sopii seuraavat ajat yhdessä.

Kohderyhmä
Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Tavoite
Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista. Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Sisältö
Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä), (2 op)
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, 2 op
Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op 

Tiedustelut
Rehtori Mari Smolander, p. 0103229451, mari.smolander@kesyli.net

Hintatiedot
490 € (sisältää yliopiston rekisteröintimaksun)


Opinto-oikeus

19.8.2021 – 31.7.2022

Ilmoittautuminen päättyy
12.8.2020

VARHAISKASVATUKSEN TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Aloita polkusi kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta Kasvatustieteellisen alan perusopinnoilla (varhaiskasvatus) 25 op. Tämän jälkeen tai samanaikaisestikin voit opiskella koulutusohjelmaan sivuaineeksi käytettäväksi toisen perusopintokokonaisuuden: esim. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Psykologian perusopinnot 25 op tai Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op.

Hakukelpoisuuden Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan Itä-Suomen yliopistossa Muut reitit-hakukohteessa saat jo varhaiskasvatukseen suuntautuneilla perusopinnoilla tai aiemmilla kasvatustieteellisillä perusopinnoilla (katso hakukriteerit). 

Itä-Suomen yliopiston väyläopinnoista voit katsoa lisää alla olevasta linkistä: https://www.uef.fi/fi/koulutus/varhaiskasvatuksen-opettaja


Ilmoittautuminen päättyy 12.8.2021
Hinta 490,00 €

Tieto-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa on 25op kokonaisuus, joka on kohdistettu varhaiskasvatuksen opettajille sekä esiopetuksen opettajille, mutta siinä on huomioitu myös alle kolmivuotiaiden lasten oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen. Kokonaisuuden suoritettuaan osallistuja osaa hyödyntää tieto-, taide- ja taitopedagogiikkaa laaja-alaisesti osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kokonaisvaltaista pedagogista toimintaa. 


Aika
Opinnot alkavat Etelä-Karjalan kesäyliopistossa syksyllä 2022.

Tavoitteet
Osallistuja saa valmiuksia tieto-, taide-, ja taitopedagogiikan oman pedagogisen työn reflektointiin, kehittämiseen sekä lasten taitojen havainnointiin ja arviointiin.
Osallistuja oppii havainnoimaan oppimisympäristöä ja sen mahdollisuuksia eri painopistealueet huomioiden.
Osallistuja hallitsee tieto-, taide- ja taitopedagogiikan peruskäsitteistöä sekä teoreettiset perusteet osana lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista.
Osallistuja osaa soveltaa tieto-, taide- ja taitopedagogiikkaa laaja-alaisen oppimisen välineenä, päiväkodin toimintakulttuurissa niin ohjatuissa, kuin leikki- ja toimintatilanteissakin.
Osallistuja täydentää ja laajentaa ymmärrystään varhaiskasvatuksen tieto-, taide- ja taitopedagogiikan merkityksestä ja teoriasta

Sisältö: 

Opinnot koostuvat viidestä 5op opintojaksosta:
Maailman ihmettely
Tarinallinen leikki
Maailman tarkastelu matemaattisin silmin
Pienet oppivat mielet (POM)
Iloa ja ymmärrystä taito- ja taideaineista ja ilmaisusta

Tarkemmat tiedot koulutuksesta varmistuvat kevään 2022 aikana.

Lisätietoja
Mari Smolander, p. 010 3229451

Ilmoittautuminen päättyy 1.8.2022
Hinta 0 €

Kauppatieteet

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021 – toukokuu 2023 välisenä aikana. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2023 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.


Väyläopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

- Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op Aloitusluento 16.9.2021 klo 16.15 - 19.15 kesäyliopistolla

- Rahoituksen perusteet 6 op Luennot pe-la 1.-2.10., pe-la 8.-9.10., la 16.10.2021 zoom-yhteydellä

- Hankintatoimen perusteet 6 op Syksy 2022

- Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot pe-la 14.-15.1., pe- la 21.-22.1., pe-la 4.-5.2.2022 zoom-yhteydellä

- Markkinoinnin perusteet 6 op Kevät 2022

- Yritysjuridiikan perusteet 6 op 25.-26.2. ja 4.-5.3.2022 zoom-yhteydellä

- Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op Syksy 2022

- Taloustieteiden matematiikka 6 op Syksy 2022 - Talvi 2023

- Kansantaloustieteen perusteet 3 op Kevät 2023

- Mikroteoria 6 op Kevät 2023

Aika
16.09.2021 - 31.05.2023

Opintojen aloitustilaisuus on:
- 16.9.2021 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannan ryhmä
- 17.9.2021 klo 16.30 – 19.30 Lahden ryhmä
Tarkemmat kurssikuvaukset ja aikataulut kunkin alajakson kohdalla. Aikataulut päivitetään kesän aikana.

Suoritustapa
Verkkoluennot ja -harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit.
Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainittu kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.
Verkon välityksellä järjestettävä reaaliaikainen kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Verkkotentit järjestetään arki-iltaisin. Osassa jaksoja voi olla valmiiksi nauhoitettuja luentoja, jotka opiskelijan tulee katsoa itsenäisesti.

Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
lappeenranta@kesyli.net
Lähetä yhteystietosi ylläolevaan osoitteeseen, niin lähetämme viestin, kun opetusohjelma on valmis.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautuminen 31.8.2021 mennessä www.kesyli.net
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja.


TUTKINTO-OPINNOT LUT-KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.
Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:
- Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
- Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
- mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
- 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Kesäyliopistot seuraavat koronatilannetta ja opetusjärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia koronaohjeistusten mukaan.

Hinta
1950 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 4 erässä (syyskuu 2021, tammikuu 2022, syyskuu 2022, tammikuu 2023)
Yksittäisten jaksojen hinta 200 euroa / jakso.

Ilmoittautumiset
31.08.2021 mennessä

Peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä www.kesyli.net
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021
Hinta 1950,00 €

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op (LUT väyläopinnot)

Aika
- Johdantoluento Hanna Salojärvi, 16.9. (2 tuntia) 16.15 - 19.15
- Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi) DL 11.10.2021
- Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet, luennot Marja Talikka (2 h) ja Nina Sorsa (2 h) (ajankohta täsmentyy) 2021 klo 16.30 - 19.45
- Lähdeviittaustehtävä, DL 1.11.2021
- Opiskelutaidot & ajanhallinta itseopiskelu ja tehtävät, DL 8.11.2021
- Urasuunnittelu itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma, DL 15.11. 2021

Paikka
Johdantoluento livenä Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta/ muut reaaliaikaiset verkkoluennot zoomissa

Verkko-opiskelu Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
- osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
- osaa akateemisen raportoinnin perusteet
- osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
- osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
- osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
- osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö

Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Kouluttajat

Hanna Salojärvi, Marja Talikka ja Nina Sorsa,

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia, tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Lisäksi paikalliseen korkeakoulukirjastoon omatoiminen tutustuminen 1 tunti

Arviointi

Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 110 euroa

Tiedustelut Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, puh. 010 3229461

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021
Hinta 110,00 €

Aika ja paikka
Luennot  pe-la 1-2.10. ja 8.-9.10. sekä la 16.10.2021 Zoom-yhteydellä
Perjantaisin klo 16.30 - 20.30, Lauantaisin klo 9.15 - 16.00

Moodletentit
ma 1.11.2021 klo 17-20
ma 13.12.2021 klo 17-20
ma 7.2.2022 klo 17-20

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa Luennot 32 tuntia. Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen. Tentti.

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli - Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Yksittäisen opintojakson hinta 200 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2021
Hinta 200,00 €

Kirjanpidon peruskurssi 6 op 

Aika
Luennot
14.-15.1.2022
pe klo 16.30 – 20.00
la klo 9.30 – 14.30

21.-22.1.2022
pe klo 16.30 – 20.00
la klo 9.30 – 15.00

4.-5.2.2022
pe klo 16.30 – 20.00
la klo 9.30 – 15.00

Luennot toteutetaan Zoom-etäyhteydellä.

Sisältö
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kirjanpidon peruskäsitteisiin ja siihen, mikä on kirjanpidon rooli osana yrityksen toiminnan suunnittelua. Kurssin aikana opiskelija oppii, miten kirjanpitoa tehdään käytännössä ja perehtyy myös siihen, miten ja miksi tilinpäätös tulee tehdä. Tilinpäätös tehdään tilikauden päättyessä ja yksinkertaisuudessaan tilinpäätöksestä selviää, onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota ja mikä on ollut yrityksen liikevaihto.

Kurssin opettaja
Yliopisto-opettaja, TkT  Antero Tervonen

Suoritustapa Luennot 32 tuntia, oppimistehtävä.

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä

Kirjallisuus Ilmoitetaan myöhemmin

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 1.1.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2021
Hinta 200,00 €
Ilmoittaudu
Opintojakson sisältö
Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brändipäätökset. Myynti ja asiakkuuksien hallinta. B2B-markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet.

Opetusmuoto: Verkko, luennot zoom-kokoushuhoneessa, Moodle-oppimisympäristö käytössä
Opetuskieli: Suomi

Aikataulu

Pe 8.4.2021 klo 16.00 - 20.30

La 9.4.2021 klo 9.00 - 14.00

Pe 22.4.2021 klo 16.00 - 20.30

La 23.4.2021 klo 9.00 - 14.00

Pe 6.5.2021 klo 16.15 - 20.30 Harjoitustöiden esitystilaisuus

Moodle-tentti 13.5.2021 klo 17-20, uusintatentti 3.6.2021 klo 17-20

Opettaja
KTT, tutkijatohtori Jaakko Metsola

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
-määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
-selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
-soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
-arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
-suunnitella markkinoinnin segmentoimista, targetoimista ja positiointia oikeilla brändipäätöksillä
-selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
-suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
-analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
-kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
-määritellä yritysten välisen B2B-markkinoinnin erityispiirteet
-tunnistaa myynnin ja asiakkuuksien hallinnan roolin osana markkinointia
-kertoa esimerkkejä kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteistä

Suoritustavat
-Luennot 24 h
-Itsenäinen valmistautuminen luennoille 30 h
-Case-tehtävät ja vierailijaluentojen reflektointitehtävät Moodlessa 9,5 h
-Kirjallisen harjoitustyön kirjoittaminen, esityksen ja opponoinnin valmistelu 40 h
-Harjoitustöiden esitystilaisuuteen osallistuminen 4,5 h
-Tenttiin valmistautuminen ja tentti 40 h
Kokonaismitoitus 148 h
Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti
Arviointiskaala ja arviointimenetelmät
Arvosana 0-5. Arviointi: 0-100 pistettä: Tentti 60%, harjoitukset, esitys ja opponointi 40%, case-tehtävät ja vierailijaluentojen reflektointitehtävät Moodlessa hyväksytty/hylätty. Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti loppuarvosanan saamiseksi.

Oppimateriaalit
Kotler & Keller (2016) Marketing management (15th edition).

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 25.3.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2022
Hinta 200,00 €

Koulutuksessa on tilaa. Ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon tiedustellaksesi vapaita paikkoja. Puh. 010 3229460.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT-kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2020.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2020 – toukokuu 2022 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT-kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2022 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Aika ja paikka
Opintojen aloitustilaisuus on
17.9.2020 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannassa
18.9.2020 klo 16.30 – 19.30 Lahdessa
Lappeenrannan koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila Kimpisen koululla, osoitteessa Pohjolanlatu 23.

Opinnot järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin.

Opintojaksot
1. Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op
2. Hankintatoimen perusteet, 6 op
3. Rahoituksen perusteet, 6 op
4. Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op, 28.5. - 2.7.2021
5. Yritysjuridiikan perusteet, 6 op, 19. - 27.2.2021
6. Taloustieteiden matematiikka, 6 op, zoom-luennot 16.10, 4.-5.11., 2.-3.12., 18.12.2021, 13.-14.1.2022 ja la 5.2.2022 + tenttiin treenaus 19.2.2022
7. Kansantaloustieteen perusteet, 3 op, zoom-luennot 29.1. ja 12.2.2022 klo 16-20
8. Mikroteoria, 6 op, zoom-luennot 11.-12.3., 18.-19.3., 25.-26.3, ja 1.4.2022
9. Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op, zoom-luento 13.8.2021 klo 16.15 - 17.15. Ryhmätyöt viikot 33-37, palautus 30.10.2021

10. Kirjanpidon peruskurssi, 6 op,  9. - 24.4.2021
11. Markkinoinnin perusteet, 6 op,  22.1. - 20.3.2021

Opintojen järjestäminen
Opinnot järjestetään Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyönä LUT-kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti. Lähiopetusta järjestetään vuorotellen molemmissa kaupungeissa, jolloin vuorotellen toisen kaupungin opintoryhmä seuraa opetusta verkon kautta välitettynä.

Kesäyliopistot seuraavat koronatilannetta ja opetusjärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia koronaohjeistusten mukaan.

Hakuaika
Hakuaika kesäyliopistojen LUT-kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 15.5. - 31.8.2020
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.

Hinta 1690 euroa
Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä, 1. erä opintojen alussa, toinen erä tammikuussa 2021.

Ilmoittautuminen
viimeistään 31.8.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


TUTKINTO-OPINNOT LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.

Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:

- Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.

- Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
- mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
- 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2020
Hinta 1690,00 €
Ilmoittaudu

Opintojakson toteutus verkossa. Luennot Zoom-etäyhteydellä, tehtävien palautus ja lopputentti Moodlessa. Kurssi sisältää luentoja sekä yksilö- että ryhmätehtäviä.

Opintojakson sisältö

Yksilöessee 1: ennakkoajatukset (annetaan ennakkotehtävänä)

Luento pe 28.05. klo 10-17 Yrittäjyys, tutkijatohtori Anna Vuorio ja KTT Satu Korhonen

Blogitehtävä

Luento pe 04.06. klo 10-17 Johtaminen – strategia ja päätöksenteko, tutkijatohtori Anna Vuorio ja tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Ryhmätyö: liikeidea + strategia aikaa tehdä kesäkuun loppuun, palautus viimeistään 30.6.2021

Luento pe 11.06. klo 10-17 Johtaminen – klassiset teoriat, motivaatio, esimiehenä toimiminen, tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Yksilöessee 2: reflektio

Esitysseminaari pe 2.7. klo 10 - 12

Moodle-quiz kurssin lopussa: 20 % (kaikki)

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Tutkijatohtori Anna Vuorio
KTT Satu Korhonen

Arviointi Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 14.5.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 14.5.2021
Hinta 200,00 €
Ilmoittaudu

Yritysjuridiikan perusteet 6 op

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.
 
Sisältö
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.
 
Suoritustavat
Luentoja 20 h ja valmistautuminen luennoille 20 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen, yhteensä 120 h.
Luennot pe-la seuraavasti:
pe 25.2. klo 16.30 – 20.15
la 26.2.klo 9.30 – 13.15
pe 4.3. klo 16.30 – 20.15
la 5.3. klo 9.30 – 11.15

Moodle-tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. x.x.2022 klo 17-20, uusinta x.x 2022 klo 17-20 ja 2. uustinta x.x.2022 klo 17-20.

 
Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén
 
Arviointi  Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.
 
Oppimateriaalit 

1. Luentomoniste

2. Kari Hoppu & Esko Hoppu : KAUPPA- JA VARALLISUUSOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET  (opiskelijat saavat oman pdf-tallenteen kirjasta, johon kurssilla opiskeltavat luvut on merkitty)

Alma Talent | Helsinki 2016, 16., uudistettu painos

Juridica-kirjasarjan 31. teos

ISBN: 978-952-14-2517-2

Tämä sähköinen kirja on sisällöltään sama kuin vuonna 2016 ilmestynyt samanniminen kirja (kirjan ISBN 978-952-14-2516-5).

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 11.2.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.


Ilmoittautuminen päättyy 11.2.2022
Hinta 200,00 €

Aika ja paikka Kevät 2022 Moodle/ Zoom

Luennot seuraavina ajankohtina Zoomin kautta.

Pe - La 11.-12.3.2022
Pe - La 18.-19.3.2022
Pe - La 25.-26.3.2022
Pe 1.4.2022

Perjantaisin klo 16.00 - 19.30, Lauantaisin klo 9.00 - 14.30

Vaaditaan esitiedot A130A0600 Taloustieteiden matematiikka ja A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot kuluttajan ja yrityksen optimointikäyttäytymisestä, markkinoiden hintamekanismin toiminnasta markkinataloudessa erilaisissa kilpailuolosuhteissa sekä markkinoiden toiminnan hyvinvointikysymyksistä. Optimointiongelmien ratkaiseminen. Tuotantopanosten markkinoiden erityispiirteet. Taloustieteen soveltaminen liiketalouden päätöksentekoon.

Kouluttaja Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa Luentoja 24 h, harjoituksia 10 h, kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustehtävien omaehtoinen suorittaminen ja valmistautuminen luennolle 61 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 65 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

MOODLE-tentti x.x.2022

Uusinta x.x.2022

Kirjallisuus

1.Luentomoniste
2. Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel L.: Microeconomics, joko 5th, 6th, 7th, 8th tai 9th ed., luvut: 1-4, 6-14, 16 ja 18, luentomonisteesta tarkemmin selviävin rajauksin.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tiedustelut Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net puh. 010 3229461

Ilmoittautuminen viimeistään 27.2.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 27.2.2022
Hinta 200,00 €

Kansantaloustieteen perusteet, 3 op

Aika ja paikka
Pe 29.1.2022 klo 16-20
Pe 12.2.2022 klo 16-20 2022 Luennot toteutetaan etänä Zoom-ohjelman kautta. 

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.

Opintopisteet 6 op

Sisältö

Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.

Kouluttaja Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen

Suoritustapa Luennot 8 tuntia. Moodletentti avoinna x.x..2022 saakka. Koetta saa yrittää kaksi kertaa, mutta niiden välillä tulee olla vähintään viikko.

Arviointi: Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%

Kirjallisuus

Pohjola Matti: Taloustieteen Oppikirja, 7. uudistettu painos tai uudempi, luvut 1-13

Ilmoittautuminen viimeistään 15.1.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 15.1.2022
Hinta 110,00 €

Taloustieteiden matematiikka, 6 op

Aikataulu
Luennot ja harjoitukset

La 16.10.2021
To-Pe 4.-5.11.
La 20.11.
To-Pe 2.-3.12.
La 18.12
To-Pe 13.-14.1.2022
La 5.2.
+Tenttiin treenaus Zoom-sessio La 19.2.

To-pe klo 16.30-20.30 (2 x 5 oppituntia)
La klo 9.15-17.15 (6,5 oppituntia)

Tentti Ti 22.2.2022
1 uusinta ti 5.4.
2 uusinta to 17.5.

Suoritustapa

– luennot 48 tuntia
– laskuharjoitukset 14 tuntia
– tentti 3 tuntia
– itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua
- laskuharjoituksia suoritettava vähintään kynnysarvon verran, jotta pääsee tenttiin. Kynnysarvo on mahdollisesti 3, mutta se tarkentuu vielä kurssilla.

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja. 

Sisältö

Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.

Kouluttaja

Olli-Pekka Hämäläinen

Kirjallisuus

Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Muu informaatio

Kesällä 2021 järjestetään matematiikan kertauskurssi: Matematiikan laskurutiinit verkossa 1.-9.6. klo 17.00 - 18.30 ( katso tarkemmin www.kesyli.net/koulutukset/2675 )

Matematiikan laskurutiinit -kurssi ei sisälly väyläopintoihin, siitä ei saa opintopisteitä eikä lisäpisteitä Taloustieteiden matematiikka -opintojaksolle. Kurssi on maksullinen ja osallistuminen vapaaehtoista.


Lisätietoja Koulutuspäällikkö Leena Salonen, p. 010 322 9461, leena.salonen@kesyli.net

Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2021 www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2021
Hinta 200,00 €

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op, LUT

Ajankohta ja suoritustapa: Etäopinnot elokuu - lokakuu 2021 Moodlen/Zoomin kautta

Luentoja ja harjoituksia yht. 50 h

Kaikille yhteinen Johdantoluento verkossa 13.8.2021 klo 16.15-17.15. Läsnäolo erittäin suositeltavaa. Osallistuminen Moodlesta löytyvän Zoom-linkin kautta.

Viikot 33-37 opiskelijoiden itsenäistä opiskelua ja ryhmätöiden tekoa.

Ryhmätöiden viimeiset palautuspäivät  ovat:

-Tutkimussuunnitelmaryhmätyön palautuspv 3.9.2021

- Analyysiryhmätyön palautuspv 3.10.2021

- Tieteenfilosofian kokeen päättymispv 10.10.2021

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteenfilosofian keskeiset peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, osaa erotella laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan keskeiset strategiat ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston hankinnan metodit ja arvioida niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Opiskelija osaa erotella keskeiset laadullisen aineiston analyysimetodit ja soveltaa niitä aineiston analyysissä. Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida tutkimuksessa käytettävät laadulliset menetelmät, sekä ymmärtää ja osaa arvioida laadullisen tutkimuksen hyvyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia.

Sisältö Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet, tieteenfilosofian peruskäsitteet, laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategiat ja menetelmät, laadullisen aineiston analyysi, laadullisen tutkimuksen raportointi, tutkimuksen hyvyyden arviointi. Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen.

Kouluttajat

KTT Heidi Olander (Laadullisen aineiston analyysi ja raportointi)
Jorma Sappinen (Tieteenfilosofia)
Päivi Maijanen-Kyläheiko (Laadullisen aineiston hankinta ja tutkimussuunnitelma)

Arviointi  Arvosana 0-5, arviointi 0-100 pistettä. Itsenäinen oppimistehtävä 10 %. Pienryhmätyönä tehtävä tutkimussuunnitelma 40%. Ryhmätyönä tehtävä harjoitustyö 50 %. Huom. Osatehtävistä tulee saada vähintään 50% tehtävän maksimipistemäärästä. Osasuoritukset ovat voimassa vain ko. suorituskerralla.

Kirjallisuus

1.Eskola, J. & Suoranta, J. (2018) Johdatus laadulliseen tutkimukseen
2.Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos). Helsinki
3.Puusa, A. & Juuti, P. (2020) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
4.Opettajien ilmoittamat artikkelit, ja muu itse etsittävä lukemisto

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 1.8.2021 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 1.8.2021
Hinta 200,00 €

Aika ja paikka: Lukuvuosi 2021-2022, verkko-opinnot

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus

Luennot: zoom-ohjelmalla reaaliaikaisena, lisäksi tallenteet

Opintojaksot: 

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka, 6 op
zoom-luennot 4.-6.10.2021 klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa

Sopimus- ja korvausoikeus, 5 op
aloitus 22.11.2021 luentotallenteet ja itsenäiset opinnot, zoom-luennot 7. - 8.12. klo 17.00-20.30 klo 17.00-20.30

Organisaatio-oikeus, 5 op
zoom-luennot 30.-31.3.2022 ja 4.-6.4.2022 klo 17.15-20.00

Vero-oikeus, 5 op
verkkotyöskentely Moodlessa 7.2.-29.5.2022

Henkilöstöoikeus, 6 op
zoom-luennot 14.-15.2.2022 klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Hinta: 425 €, joka sisältää Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 125 €. Avoimen yliopiston maksu maksetaan ILPA-ilmoittautumiskäytäntöjen yhteydessä verkkovälitteisesti. Kesäyliopiston osuus (300 €) opintomaksusta laskutetaan opiskelijalta opintojen alettua.

Ilmoittautuminen: viimeistään 15.9.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021
Hinta 425,00 €

Aika ja paikka:
zoom-luennot (32 oppituntia)  4.-6.10.2021 klo 17.00-20.30, lisäksi videoluennot Moodlessa

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Sisältö: Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Hinta: 90 € (sis. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25 €)

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 15.9.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2021
Hinta 90,00 €

Aika ja paikka: 30.-31.3. ja 4.-6.4.2022 klo 17.15 - 20.00
Luennot ovat katsottavissa reaaliaikaisesti Zoomin-välityksellä ja ne myös tallennetaan, joten ovat katsottavissa myös myöhemmin Moodlessa.

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa yritystoiminnan keskeisten organisaatiomuotojen perustamista, sekä valta- ja vastuusuhteita koskevat säännökset. Opiskelija kykenee hyödyntämään tietoja yritystoiminnassa tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa.

Opetusmenetelmät: Luennot 20 h.

Suoritustapa: Moodle-tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Sisältö: Osakeyhtiö ja muut keskeiset liiketoiminnan organisointimuodot. Päätöksenteko yrityk­sessä. Liiketoiminnan etiikka. Compliance. Rahoitus. Valta- ja vastuusuhteet. Osakassopimukset.

Opettaja: Matti Vaattovaara

Arviointiasteikko 0-5/hylätty

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net puh. 010 3229461

Ilmoittautuminen: viimeistään 16.1.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 16.3.2022
Hinta 90,00 €

Aika ja paikka: Verkkotyöskentely Moodlessa 7.2. - 29.5.2022

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten toimenpiteiden veroseuraamuksia ja erottaa verotuksellisesti edullisia menettelytapoja epäedullisista. Opiskelija osaa käyttää vero-oikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista yksinkertaisia vero-oikeudellisia ongelmia. Opiskelija osaa hakea muutosta verotukseen.

Sisältö: Keskeinen verolainsäädäntö, kuten tuloverotus, ennakkoperintä, kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, valmisteverotus, arvonlisäverotus, maahantuontiin ja vientiin liittyvä verotus sekä niitä koskeva verotusmenettely.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Suoritustapa: Verkkotentti, jossa saa käyttää lakikirjaa (Verolait, Skatteförfattningarna tai Verosäädökset-teos). Lakikirjan käyttö tentissä: Lakikirjatentin kysymykset ovat soveltavia. Tentti mittaa opiskelijan kykyä soveltaa lakikirjasta paikallistamaansa normia – ei kykyä käyttää lakikirjan asiahakemistoa. Lakikirjassa oleva oikeusnormi voi olla vain vastauksen aloituspiste. Lakikirjan sisällön kopioimisesta tai referoimisesta ei siis saa pisteitä.

Oppimateriaalit:
1. Myrsky, Matti & Niko Svensk (2016). Vero-oikeuden oppikirja. Helsinki: Talentum Pro.
2. Räbinä, Timo, Matti Myrsky & Janne Myllymäki (2017). Verotusmenettelyn perusteet. Helsinki: Alma Talent.
3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
4. Verolainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa opintojakson Moodle-alustalta.

Arviointi: 1-5/hylätty

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 23.1.2022 www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2022
Hinta 90,00 €

Aika ja paikka: 14.-15.2. klo 17.00 - 20.30 zoom-luennot, lisäksi videoluennot Moodlessa

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Sisältö: 
Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.

Suoritustapa: Luennot 15 h, verkkotentti Moodlessa.

Opettaja: 
Mika Kärkkäinen

Hinta:
90 € (sis. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25 €)

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net p. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 1.2.2022 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.2.2022
Hinta 90,00 €

Aika ja paikka:
Aloitus 22.11.2021, luentotallenteet ja itsenäiset opinnot, Zoom-luennot (15 oppituntia) 7. ja 8.12. klo 17.00-20.30 klo 17.00-20.30

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa sopimuksen ja sopimusoikeuden keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opiskelija ymmärtää sopimukseen ja vahingonkorvaukseen perustuvien velvoitteiden syntymisen ja sisällön määrittämisen edellytykset. Opintojakso tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet liiketoiminnan sopimusoikeudellisten instrumenttien itsenäiseen laatimiseen ja hyödyntämiseen.

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Sisältö: Yleinen sopimusoikeus ja sopimustyyppien merkitys. Velvoitteen pääkohdat. Muiden oikeudenalojen yhteys sopimusoikeudelliseen osaamiseen. Sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen. Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu. Vahingonkorvaus sopimussuhteessa ja sopimussuhteen ulkopuolella.

Suoritustapa: Verkkotentti Moodlessa.

Opettaja: Mika Kärkkäinen

Hinta: 90 € (sis. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25 €)

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net puh. 010 322 9461

Ilmoittautuminen: viimeistään 7.11.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2021
Hinta 90,00 €

Kieliopinnot

Finnish Conversation 5 ECTS

What?
Tutored online course for students who have studied Finnish about one year
The focus of the course is in developing practical discussion skills
This course in credited (passed/failed) and you will earn 5 ECTS from it

How?
The course meetings will be organized virtually by using Zoom
Independent work between meeting will be included

When?
Every working day at 4:00 – 5:30 pm (UTC+3) from 7 -30 June and 2-24 August 2021.
Easily accessible even if you are working in the summer

Teacher
Cornelia Erdmann

Common European Framework for Languages (CEFR)
A2

Course fee
225 €

Further Information
mari.smolander@kesyli.net

Register by 31 May

Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021
Hinta 225,00 €
Ilmoittaudu

Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, JYU 2021-22

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on psykoterapian eritysisovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa hyödynnetään muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.
Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot ovat myös osa musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta.

Kuvaus: Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:
• Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
• Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
• Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
• Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
• Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Osaamistavoitteet: Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
* Luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
* kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiönä
* käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
* tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
* raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Suoritustapa: osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetuspäiviin. Osallistuminen lähi-/etäopetukseen sekä oppimistehtävät.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

MTEPO11 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) Suoritustapa: Luennot 8 t, oppimistehtävät
MTEPO16 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op) Suoritustapa: Luennot 16 t, oppimistehtävät
MTEPO17 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op) Suoritustapa: Luennot 24 t, oppimistehtävät
MTEP1020 Musiikkipsykologia (5 op) Suoritustapa: Luennot 16 t, oppimistehtävät
MTEPO33 Kirjallinen työ (5 op) Suoritustapa: Lähiopetus 12 t, kirjallinen työ

Toteutus ja työtavat: Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely

Kouluttaja: Jaakko Erkkilä, Tiinapriitta Savela, Markku Kaikkonen, Jouni Kettunen, Kirsi Tuomi

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 750  €, sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun

Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opintojaksokuvaukset:

MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan 5 op

Kuvaus: Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

Aika ja paikka: 11.9.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin
Kouluttaja: Jaakko Erkkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
- ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
- tuntee musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät.

Suoritustapa: Lähiopetus + oppimistehtävät
Oppimateriaalit:
• Ala-Ruona, E., Saukko, P. & Tarkki, A. (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
• Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
• Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
• Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
• Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
• Erkkilä, J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Kyseessä on opintokokonaisuuden ensimmäinen kurssi, josta opinnot on aloitettava.


MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)

Kuvaus: Musiikkiterapian yleistä perustelua sekä sen perusmenetelmien lähtökohtien ja soveltamisen perusteita teorian ja käytännön näkökulmista. Teorian ja kliinisen käytännön vuoropuhelua.

Aika ja paikka: pe 8.10.2021 ja pe - la 15.-16.10.2021 (kellonaika varmistuu myöhemmin) Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Kouluttaja: Tiinapriitta Savela

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa musiikkiterapian teoreettisen perustan olennaisia sisältöjä
- hahmottaa musiikkiterapian perusmenetelmien soveltamisen periaatteita erilaisissa kohderyhmissä ja toimintaympäristöissä
- ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien muuntuvuuden erilaisten taustateoreettisten oletusten ja kliinisten lähtökohtien vaikutuksesta.

Suoritustapa: Luennoille ja demonstraatioihin osallistuminen ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimateriaalit:
* Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
* Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
* Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
* Raine, H. (199 9). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s.131-142
* Romppanen, M. (2001). ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2)
* Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
* Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
* Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään      Säätiö A:10
* Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2)
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan suositellaan edeltäväksi opintojaksoksiMTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)

Kuvaus: Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Aika ja paikka:  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
* la 6.11.2021 klo 10.00 -17.00 (8 tuntia) Tiinapriitta Savela / Vibroakustinen hoito
* la 13.11.2021 klo 10.00 - 17.00 (8 tuntia) Markku Kaikkonen / Kuvionuotit
* la 27.11.2021 klo 10.00 - 17.00 (8 tuntia) Jouni Kettunen / Toiminnallinen musiikkiterapia

Kouluttajat: Tiinapriitta Savela, Markku Kaikkonen, Jouni Kettunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
- tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia  (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
- ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.

Sisältö: Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa: Kontaktiopetus: luennot, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimateriaalit:
* Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola &      K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192.
* Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1) .
* Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1) .
* Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen  musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.),  *  * Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
* Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21.
* Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
* Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja
* Musiikin vaikutukset I

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


MTEP1020 Musiikkipsykologia I (5 op)

Kuvaus: Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Aika ja paikka: kontaktiopetusta 16 tuntia
* Musiikin kehityspsykologia (8 h) la 2.10. klo 10.00 - 17.00, opettajana Kirsi Tuomi
* Musiikkipsykologia (8 h) ajankohta ja opettaja varmistuu myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä
- kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen
- hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).
- hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
- kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
- kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävät

Oppimateriaalit:
* Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.
* Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.
* Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).
* Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.
* Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.
* Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Arviointi: 0-5
Esitiedot: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)

Kuvaus:  Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:
1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen
2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta
3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Aika ja paikka:  
  * Kirjallisen työn aloitustapaaminen (3 h) pe 1.10.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin
  * Kirjallisen työn ohjaustapaaminen pe 21.1.2021 klo 14 - 20 (etäohjaus),
  * Kirjallinen työ  (12 tuntia), pe - la 25.-26.3.2021, kellonaika varmistuu myöhemmin

Kouluttaja: Kirsi Tuomi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
- kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
- laatia perustason tapauskertomuksen

Sisältö: Kirjallisessa työssä hyödynnetään kokemuksellisen osuuden (MTEPO032) aineistoa. Aineiston runko muodostuu kokemuksellisen osuuden suunnitelmista, muistikuvista, istuntopäiväkirjasta ja mahdollisesta lisäaineistosta (esim. audio-/videotallenteet). Opiskelija voi käyttää vapaasti valitsemaansa kirjallisuutta keskeisten havaintojen ja ilmiöiden selittämisessä.

Suoritustapa: Lähiopetus + itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit:
* Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]
* Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia

Arviointi: 0-5
Esitietojen kuvaus: Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.


Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2021
Hinta 750,00 €

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op 2020-21 LY 

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Huom. lähiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tavittavat korvaavat lisätehtävät. Paikallaolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä.

 Opinnot suoritetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.


Aika ja paikka: Aloitus 15.1.2021 verkossa

Tavoitteet:
 Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
  
* määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
  * selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
  * selittää brändin käsitteen monipuolisesti
  * käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteita ja soveltaa niitä
  * määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa                             

Sisältö  
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteistyössä järjestämä opintokokonaisuus.
Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.
Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin.Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraavaa kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät -kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.
                                      

Opintojaksot ja suoritustavat, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin:

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun, kevät 2021, 2 op
  * Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta
  * Opetus- ja työmuodot: Luennot (14 t), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja
  * Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.
 * Kirjallisuus ja muu materiaali
    - Miettinen, S. (toim.) 2014. Muotoiluajattelu, Teknologiateollisuus.
    - Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
  * Opettaja: Sami Oinonen
  * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 120 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Edeltävät opinnot: Huom! Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja!
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: Verkkoluennot 15.-16.1.2021, pe klo 17 - 21, la klo 9 - 17.


UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus, kevät 2021, 3 op  
   * Sisältö: 
Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä, Organisaation identiteetti. yrityskuva, imaro ja brändi, Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen osataminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta, Grafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään bröndin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa  toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.
  * Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely.
  * Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.
  * Kirjallituus ja muu materiaali: Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä.
  * Opettaja: Marjo Kamila
  * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 140 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: Verkkoluennot pe - la  19.-20.2.2021 ja pe - la 19.-20.3.2021, pe klo 17.00 - 20.15, la klo 9.00 - 14.30


YMAR1103 Palvelujen markkinointi, kevät 2021, 5 op
   * Sisältö: 
Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet
  * Opetus- ja työmuodot: Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
   * Vaadittavat suoritukset: Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.
  * Kirjallisuus ja muu materiaali:
     
- Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin)
    - Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
   * Opettaja: Sami Heikkinen
  * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 180 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: Opetus järjestetään verkkovälitteisesti

     - la 17.4. klo 9.00 - 16.30
     - ti 20.4. klo 17.00 - 20.15
     - ke 21.4. klo 17.00 - 20.15
     - pe 23.4. klo 16.00 - 20.00
     - la 24.4. klo 9.00 - 16.00UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, kevät / kesä 2021, 3 op
   * Sisältö: 
Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.
  * Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.
  * Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.
 * Kirjallisuus ja muu materiaali:
    - Stickdorn, M. ym. (2018). This is Sevice Design Doing. O´Reilly Media.
    - Miettinen, S. (toim.) 2011. Palvelumuotoilu - Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
    - Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) 2009. Designing Services with Innovative Methods.
    - Moritz, S. 2006. Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
    - Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
  * Opettaja: Kai Hämäläinen
  * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 140 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: Verkkoluennot 7.-8.5., pe klo 17.00 - 21.00 ja la klo 9.00-16.15 ja la 22.5. klo 9.00-16.15
 

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa, syksy 2021, 4 op
   * Sisältö: 
Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteuteaan opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka eidstävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.
  * Opetus ja -työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti.
  * Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.
  * Kirjallisuus ja muu materiaali: 
    - Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. 2006. Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
    - Miettinen, Satu (toim.) 2014. Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
    - Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
  * Opettaja: Sami Oinonen
   * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: verkko-opinnot 20.-21.8.2021 ja 3.-4.9.2021, pe klo 17.00 - 21.00 ja la klo 9.00 - 17.00

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu, syksy 2021, 4 op  
   * Sisältö: 
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.
   * Opetus- ja työmuodot: Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee.
  * Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.
  * Kirjallisuus ja muu materiaali:
    -  Dorst, K. (toim.) 2016. Designing for the Common Good. Bis Publishers.
    - Manzini, E. 2015. Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Socila Innovation. The MIT Press.
    - Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) 2013. Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
    - Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.
   * Opettaja: Kai Hämäläinen
   * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
   * Edeltävät  opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun
   * Arviointi: 5-1 / hylätty
   * Opetuksen aika ja paikka: Lähi-/verkkoluennot (vahvistuu myöhemmin) 17.-18.9. ja 24.-25.9., pe klo 17.00 - 21.00 ja la klo 9.00 - 17.00
       (Huom, muuttunut aikataulu, aiemmin ilmoitettu 3.-4.9. siirtynyt 24.-25.9.).
  
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen, syksy 2021, 4 op   
  * Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.
  * Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset (28 t), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee.
  * Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.
 * Kirjallisuus ja muu materiaali:
    - Boyer B., Cook J, W. & Steinberg M. 2011. Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
    - Holston D. 2011. The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
    - Phillips P. L. 2012. Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
    - Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.    
  * Opettaja: Marjo Kamila
  * Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
  * Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
  * Arviointi: 5-1 / hylätty
  * Opetuksen aika ja paikka: Lähi-/verkkoluennot (vahvistuu myöhemmin) pe - la 15.-16.10.2021 ja pe - la 10.-11.12.2021. Kellonajat sovitaan syksyllä, kun tiedetään toteutustapa.
                   

Toteutus ja työtavat: Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät                

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                                                                        
Koulutuksen hinta: 855 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 35 €.

Ilmoittautuminen  viimeistään 4.1.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2021
Hinta 855,00 €
Ilmoittaudu

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka: Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun torstaina 24.9.2020 klo 16.30 – n. 18.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: 
Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                           
Opintojaksot ja suoritusajat

               Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun, infotilaisuus  24.9.2020 klo 16.30 -
4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op, lähiopetusjakso: luennot ja harjoitukset 30.9.-16.10.2021, tentti syksyllä 2021
4460120 Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op, verkko-opinnot
4460732 Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op, verkko-opinnot
4460734 Ravitsemusfysiologia 3 op, verkko-opinnot
4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot
4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
4460735 Ravintolisät 4 op, verkko-opinnot

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja: ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 550  €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 187 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.9.2021

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento: torstaina 23.9.2021 klo 16.30 - n. 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * 4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:
 * torstai 30.9.2021 klo 16.30 - 19.45
 * perjantai 1.10.2021 klo 16.30 - 19.45
 * lauantai 2.10.2021 klo 9.00 - 15.00
 * torstai 14.10.2021 klo 16.30 - 19.45
 * perjantain 15.10.2021 klo 16.30 - 19.45
 * lauantai 16.10.2021 klo 9.00 - 15.00

* Tentti ja kaksi uusintaa, tenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
Oppimateriaali:
  1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos, (löytyy oppiportista).
  2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
  3. Lisäksi luentomateriaalit ja muu opettajan jakama materiaali
Lisätiedot: Tässä jaksossa ei ole Moodlea käytössä.


  * 4460120 Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op
 Oppimateriaali:
Moodlessa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely / verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Opintojakson harjoitustyöt sisältävät mm. kauppojen tuotevalikoimiin tutustumista.
Ajankohta: 18.10.-7.12.2021
Opettaja: Yliopistonlehtori

  * 4460732 Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op
 Oppimateriaali:
Moodlessa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely / verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 25.10.-31.12.2021 TAI 14.2.-18.4.2022 


  * 4460734 Ravitsemusfysiologia 3 op
 Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely / verkkoeksustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 21.3.-9.5.2022


  * 4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely / verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), niin opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen opintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta (aikaisempi suoritus ei voi olla yli 5 vuotta vanha!). Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi päättyy.
Ajankohta:   6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022


  * 4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali
Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa, vertaistyöskentely / verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta:  16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022  * 4460735 Ravintolisät 4 op
Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali
Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely / verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtävä.
Opettaja: dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 11.10.-29.11.2021 TAI 18.4.-6.6.2022
 

Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2021
Hinta 550,00 €

Sosiaalityö

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 2020-21 UEF

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaalityön teoreettisesta ja ammatillisesta perustasta. Opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä tunnistaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Opiskelija osaa selittää sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat, ja hän on saavuttanut perusvalmiudet ammatti-identiteetin rakentamiselle.

Aika ja paikka: Opintojen aloitustilaisuus keskiviikkona 2.9.2020 klo 17.00 - 19.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu).

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) 5513107
2. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) 5513106          
3. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet (5 op) 5513105
4. Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op) 5513304
5. Tutkiva sosiaalityö ( 5 op) 5513108
 
Tutortapaamiset Kimpisen koululla Pohjolankatu 23, Lappeenranta tai etäyhteydellä:
maanantaina 12.10.2020 klo 16.30 - 18.45
maanantaina 30.11.2020 klo 16.30 - 18.00
torstaina 18.2.2021 klo 16.30 - 18.00
keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.30 - 18.00
torstaina 18.5.2021 klo  16.30 - 18.00               

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta: 9
.9.-31.10.2020
   Suoritustapa: Monimuoto-opetus (verkkovälitteiset luennot, verkkotyöskentelyä).
   Verkkojakso 9.9. - 31.10.2020. Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään 16.9.2020 mennessä, sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.
   Reaaliaikaiset verkkoluennot Etäopetuspainotteisessa online-opetusta ZOOMissa omilta koneilta 15.9. klo 17-20, 16.9. klo 17-20 ja 30.9. klo 17-20. Kaikki muu työskentely tapahtuu verkossa itsenäisesti.
Kirjallisuustentit Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (koronatilanteesta riippuen verkkotenttinä): 26.10.2020, 9.11.2020 ja 1.3.2021 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa)

HUOM! Koronatilanteesta johtuen avoimen yliopiston opetus pelkästään etänä syksyllä 2020.

   Opettaja: yliopisto-opettaja, YTM Mari Suonio

  Korvaavuus: Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu monimuoto-opetuksen osuus suoritetaan normaalisti.

2. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Verkko-opintoina 26.10.-14.12.2020
   Suoritustapa: Etäluennot ja verkkotentti
   Verkkotenttipäivät:  14.12.2020, 11.1.2021, 15.2.2021
   Opettaja: professori Timo Toikko
   Tenttikirjallisuus:
   1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);
   2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005
   3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

3. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)

   Suoritustapa: Verkkotyöskentely, seminaarityön laatiminen, sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.
   Ajankohta: 14.1.-8.4.2021. Käytännön harjoittelu 30 tuntia ja sen raportointi kirjallisesti, työskentely verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.
   Oppimateriaalit:
   - 
Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
  - Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).
  - Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus.

 Huom.; Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk, kuntoutuksen ohjaaja amk tai yhteisöpedagogi amk -koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.
Opintojakso korvaa aiemman tutkintorakenteen “Sosiaalityön harjoittelu 1: käytäntöön tutustuminen” -opintojakson.

4. Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)
 Ajankohta: 1.2.-30.4.2021
 Suoritustapa: Verkko-opinnot
 Opettaja: yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov

Oppimateriaalit:

1. Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
2. Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.
3. Poikonen, Heidi 2018. Päihdepalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa.
4. Lisäksi aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.


5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: 1.3.-6.5.2021 Opintojakson harjoitukset ovat 16.4.2021 klo 16-20 Teams-etäyhteydellä yliopiston järjestämänä opetuksena. 
   Opettajat: yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni
  Suoritustapa: Monimuoto-opetus. Verkkotyöskentelyä, tieteellisen esseen kirjoittaminen.
  Oppimateriaalit: Jakson alussa jaettava materiaali.

Toteutus ja työtavat: Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee

Kouluttajat: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.12.2020
Hinta 490,00 €
Ilmoittaudu

Sosiaalityön aineopinnot 35 op 2020-22 UEF

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimuksen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.
 Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Aika ja paikka: aloitustilaisuus 1.9.2020 klo 17.00 - 19.00 Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Opintojaksot:

  * Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op), 8.9.-9.11.2020
  * Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), 1.10.2020-25.5.2021
  * Sosiaalityön käytännön työmenetelmät ( 5 op), 27.10.-15.12.2020
   *Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), 7.1.-12.3.2021
  * Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op), 7.1.-28.2.2021
  * Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus (5 op), syksy 2020 ja kevät 2021
  * Sosiaalityön etiikka (5 op), 22.3.-15.5.2021
  * Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi ( 2 op),  kevät 2021
  * Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op), 29.3.-31.5.2021
 
 Syksyn 2020 tutortapaamiset Kimpisen koululla tai etänä:
   * keskiviikkona 7.10.2020 klo 16.30 - 18.45
   * maanantaina 2.11.2020 klo 17.00 - 19.15
   * maanantaina 7.12.2020 klo 17.00 - 19.15 

Kevään 2021 tutortapaamiset Teamsissa:
  * tiistaina 9.2.2021 klo 17.00 - 19.15
  * tiistaina 30.3.2021 klo 17.00 - 19.15
  * torstaina 20.5.2021 klo 16.30 - 18.45              

Opintojaksot, suoritustavat ja aikataulu   

5513312 TAPAUSKOHTAINEN SOSIAALITYÖ SUHTEINA JA PROSESSEINA  (5 op)
Suoritustavat: Kirjallisuustentti, oppimistehtävä, osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 8.9.–9.11.2020
Toteutustavat: Monimuoto-opetus, jossa 7 h seminaari, verkkotyöskentely ja oppimistehtävät.
Seminaari 10.10.2020 klo 10.00 - 15.30, opettajana Tuija Nummela
Opintojakson kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttijärjestelmässä.  Tenttipäivät 26.10.2020, 18.1.2021, 3.5.2021
Arvosteluperusteet: 0 – 5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 50 % kirjallisuustentistä ja 50 % oppimistehtävästä.
Opettaja: YTT Eine Pakarinen

5010102K TILASTOLLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE 3 op
  * Toteutustapa: Verkkokurssi Moodle-alustalla, oppimistehtävät verkossa.
  * Opettajat: YTT Antti Kouvo, YTT Timo Tammi
  * Ajankohta: 1.10.2020 – 25.5.2021 Nonstop. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: 15.9.2020. Opintojakso uudistuu syksyllä 2020. Uudella toteutuksella tenttipäivät ovat 13.10.2020, 17.11.2020, 15.12.2020, 16.2.2021, 6.4.2021 ja 25.5.2021.

5010103K LAADULLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE (3 op)
  * Toteutustapa: Verkkokurssi
  * Opettaja: ma. professori, YTT Sanna Laulainen
  * Ajankohta: 7.1.-12.3.2021
  * Verkkotentit 4.3.2021, 8.4.2021 ja 6.5.2021 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).
Jakso on suoritettava kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana.
 

5513109 RAKENTEELLINEN JA VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ (5 op)
  
  * Suoritustavat: Monimuoto-opetus. Luennot ja oppimistehtävät. Lukupiirityöskentely ryhmissä.
  * Toteutustavat: Vaihtoehtoisesti verkko- tai kontaktipainotteinen opetus. Kumpikin suoritustapa sisältää luentotallenteita, seminaari/lukupiirityöskentelyä (12 h), oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.
    * Ajankohta: 7.1.-28.2.2021 vaihtoehtoisesti verkko- tai kontaktipainotteisena opetuksena.
    * Opettajat: Elisa Tiilikainen ja Riitta Vornanen
 

5513314  SOSIAALITYÖN ETIIKKA (5 op)

    * Suoritustavat: Monimuoto-opetus. Oppimispäiväkirja ja ryhmätehtävät.
    * Toteutustavat: Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Flipped classroom -menetelmällä. Työskentely koostuu pienryhmätapaamista (vaihtoehtoisilla tavoilla), luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaareissa. Opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti tai ryhmissä, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä seminaareissa ja luento-osuuksilla. Toteutustapa täsmentyy kevään 2020 aikana.         * Opettajat: YTT, FM Merja Tarvainen
   * Ajankohta: 22.3.-15.5.2021
   * Lisätietoja: Kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttijärjestelmässä.
 

5513306 SOSIAALITYÖN KÄYTÄNNÖN TYÖMENETELMÄT (5 op)

    * Suoritustavat: Verkko-opintojakso 27.10.-15.12.2020
    * Opettajat: VTT Raija Väisänen
  

5513503 LAPSI-, PERHE- JA EDUNVALVONTAOIKEUS (5 op)

     * Suoritustavat: Verkko-opintoina: Oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja luennot, joista osa toteutetaan Zoom-sovelluksen kautta, joten ne ovat osaksi mahdollista seurata etänä tai tallenteena.
Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla, jonne kirjautumiseen vaadittava kurssiavain on kurssin numero.
    * Toteutustavat: Verkkokurssi. Luentotallenteet ja oppimistehtävät. Tehtävien palautuspäivämäärät: 31.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021, 31.7.2021    
    * Opettajat: HTM, yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov
    * Ajankohta: non-stop aloitus. Oppimistehtävien palautuspäivä valittavissa: 30.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021 tai 31.7.2021
 

5513002 SOSIAALITYÖN TILASTOLLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI (2 op)

    * Suoritustavat: Monimuoto-opetus (sisältää lähiopetusta 20 tuntia)

    * Opettajat: Veli-Matti Poutanen
    * Ajankohta: liveopetus Teamsilla la 20.3.2021 klo 9.00 - 16, la 27.3.2021 klo 9.00 - 16.00 ja la 10.4.2021 klo 9.00 - 14.00. Harjoituksia ei tallenneta.
    * Lisätietoja: Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

 

5513003 SOSIAALITYÖN LAADULLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI (2 op)

    * Suoritustavat: Monimuoto-opetus. Ryhmissä tehtävä harjoitustyö ja siihen liittyvä raportti. Kontaktiopetusta max 16 t, itsenäistä työskentelyä ryhmissä 38 t/opiskelija
    * Toteutustavat: Verkko-opetus
    * Arvosteluperusteet: 0-5, kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite. Arvioinnissa ryhmän loppuraportti, ryhmän itsearviointi osana arvostelua.
    * Opettajat: yliopisto-opettaja Mari Suonio
     * Verkko-opintojakso 29.3.-31.5.2021. Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista. 16 tuntia kontaktiopetusta (harjoitukset), joka jakautuu seuraavasti:
     -6 videoklippiä ja Zoom-liveluennot (pakollinen läsnäolo): 20.4. klo 17-20, 3.5. klo 17-20 ja 10.5.2021 klo 17-20.
Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään 6.4.2021 mennessä, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

   

Tiedustelut: : koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta : 790 € (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 320 €)

Ilmoittautuminen : viimeistään 25.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.8.2020
Hinta 790,00 €
Ilmoittaudu

Aika ja paikka:  syyslukukausi 2021 ja kevätlukukausi 2022, Lappeenranta kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)                            

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.                                  

Sisältö
Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.                                    

Ohjelma:   
perjantai 17.9.2021 klo 16.30 - 18.30 Orientaatio ja taustaluento (3 t)
perjantai 15.10.2021 klo 16.30 - 19.45 Ideat ja niiden rajaaminen (4 t)
perjantai 19.11.2021 klo 16.30 - 19.45 Tutkimussuunnitelma (4 t)
perjantai 10.12.2021 klo 16.30 - 19.45 Tutkimussuunnitelma (4 t)
Kandidaattiseminaarit keväällä 2022:
perjantai - lauantai 6.-7.5.2022, pe klo 16.30 - 19.30, la klo 9.00 - 13.00
perjantai - lauantai 13.-14.5.2022, pe klo 16.30 - 19.30, la klo 9.00 - 13.00

Suoritustavat:
Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 30 t, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, kandiseminaariin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana. Kandidaatin tutkielma tehdään yksilötyönä.

Toteutustavat: Seminaarityöskentely 30 t

Oppimateriaalit
Hirsjävi S. Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009 ja
Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: YTT Tuija Nummela     

Edellytykset: Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Kandidaattiseminaariin tullessaan opiskelijalla tulee olla mielessään alustava aihealue / tutkimusidea, jota hän aikoo kandidaattiseminaarin aikana työstää pidemmälle.   
Huom. Muissa yliopistoissa suoritettujen sosiaalityön opintojen hyväksi luvussa yliopisto noudattaa omia soveltamiskäytäntöjä.       

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                            

Koulutuksen hinta 480 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2021 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2021
Hinta 480,00 €

Aika ja paikka: Aloitustilaisuus 18.1.2022 klo 16.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu) tai etätapaamisena                                                                                                    

Edellytykset: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Tapauskohtainen sosiaalityön suhteina ja prosesseina, Sosiaalityön käytäntö 1

Huom. Muissa yliopistoissa suoritettujen sosiaalityön opintojen hyväksi luvussa yliopisto noudattaa omia soveltamiskäytäntöjä. 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija tunnistaa tapauskohtaisen sosiaalityön suunnitelmallisen prosessin ja ammatillisen asiakaskohtaisen vuorovaikutuksen käytännön sosiaalityössä. Hän osaa soveltaa asiakastyön vuorovaikutusta ja dokumentointia käytännöissä. Opiskelija osaa analysoida sosiaalityön käytäntöjä tutkimuksen pohjalta ja tulkita sosiaalityön yhteiskunnallista merkitystä.                          

Sisältö: 
Tapauskohtaisuus sosiaalityön käytännöissä: asiakastyön suunnitelmallinen prosessi, vuorovaikutus ja dokumentointi sosiaalityön erilaisissa toimintaympäristöissä                            

Ohjelma
  * Aloitusinfotilaisuus 18.1.2022 klo 16.30 - 20.00
  * Loppuseminaari ti 26.4.2022 klo 9.00 - 16.00

Toteutus ja työtavat:   
Ohjattu käytännön työskentely opiskelijan valitsemassa ja yliopiston hyväksymässä paikassa; henkilökohtaisiin osaamistavoiteisiin perustuva käytäntösuunnitelma; asiakastyöhön, sosiaalityön tutkimukseen ja oman oppimisen reflektointiin liittyvä käytäntöraportti sekä seminaari 8 h.


Suoritustavat
Käytännön opiskelu 6 vkoa (30 pv), verkkotyöskentelyn ja käytäntöraportin osuus 10 %, seminaari. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin 8 h (alku- ja päättöseminaari).
Käytännön ohjaus harjoittelupaikalla vähintään 12 tuntia, käytännön opiskelu 6 vkoa (30 pv), oppimistehtävät. Opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä verkossa. Arviointi perustuu opiskelijan ja käytännön ohjaajan yhteiseen tavoitearviointiin (30 % arvosanasta) sekä yliopiston ohjaavan opettajan suorittamaan prosessiarviointiin (70 % arvosanasta).

Oppimateriaalit
1) Pohjola, A. & Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus, 2010. 

2) Strömberg-Jakka, M. & Karttunen, T. (toim.) Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. PS-kustannus, 2012. 
3) Poikela, R.: Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa. Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä. Helsingin yliopisto, 2010. 
4) Laitinen, M. & Niskala, A.(toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino, 2013.
Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa –raportti (saatavilla: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y)


Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016.


Arvosteluperusteet: 0–5. Arviointi perustuu opiskelijan ja käytännön ohjaajan yhteiseen tavoitearviointiin (50 % arvosanasta) sekä yliopiston ohjaavan opettajan käytäntöraporttiin pohjautuvaan arviointiin oppimisprosessista (50 % arvosanasta). 

Opettaja YTM Sisko Piippo

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                       

Koulutuksen hinta  490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €

Ilmoittautuminen  viimeistään 4.1.2022 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2022
Hinta 490,00 €

Tietojenkäsittelytieteet

Ohjelmoinnin perusteet 3 op

Aika ja paikka:
Elo-syyskuussa 2021, tiistai- ja torstai-iltaisin 17.8.2021 - 16.9.2021 klo 16.00 - 18.30.
Koulutus toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Yhteensä 30 tuntia opetusta.

Sisältö:
Opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin perusteita:
- tietotyypit
- muuttujat
- kontrollirakenteet
- funktiot
- ohjelman jakaminen loogisiin osiin.

Oppimisessa käytettävä ohjelmointikieli on Python.

Tavoite
Opiskelija osaa
- ohjelmoinnin perusteet käytännössä pienten ohjelmien rakentamisen myötä.
- ja ymmärtää ohjelmoinnin peruskäsitteet ja -periaatteet
- hahmottaa ohjelmoinnin käyttökohteet digitalisoituvassa maailmassa

Vastaavuus:
Vastaa Tekniikan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmassa olevaa samannimistä kurssia. 3 opintopisteen osalta hyväksi luettaessa tutkinto-opiskelijana.

Toteutus ja työtavat
• Verkko-opintoina (Zoom)
• ennakkotehtäviä (videomateriaali tms…)
• lähiopetusta (luentoina), 20 tuntia
• ohjelmointipajat, 10 tuntia
• itsenäistä työskentelyä

Arviointi
•asteikko: Hyväksytty / Hylätty
•pakolliset harjoitustehtävät ja tentti

Opettaja vahvistetaan myöhemmin

Hinta 175 €

Tiedustelut: Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 3229461

Ilmoittautuminen viimeistään 2.8.2021 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 2.8.2021
Hinta 175,00 €

3D-mallintaminen 3op LAB

Oletko kiinnostunut 3D-mallintamisesta ja sen erilaisista käyttömahdollisuuksista? 3D-kurssilla opit erilaisia tapoja luoda 3D-malleja sekä opit ymmärtämään 3D-mallin käytön mahdollisuudet. Kurssin käytyäsi osaat luoda 3D-malleja luovilla tavoilla, esimerkiksi ottamalla kuva tai useampia kuvia tarkemman mallin luomiseksi.

Aika ja paikka: 
Loka-marraskuu 2021, tarkka aikataulu varmistuu myöhemmin. Verkkoympäristössä.

Kohderyhmä: 
Kaikki 3D mallintamisesta kiinnostuneet

Sisältö:
- opit erilaisia tapoja luoda 3D-malli
- pystyt valitsemaan sopivan mallintamisen menetelmän
- ymmärrät 3D-mallin käytön mahdollisuudet
- Opiskelija osaa luoda 3D-malleja luovilla tavoilla, esimerkiksi ottamalla kuva tai useampia kuvia tarkemman mallin luomiseksi.

Vastaavuus: 
Vastaa Tekniikan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmassa olevaa samannimistä kurssia. Kurssi voidaan hyväksi lukea esimerkiksi täydentävissä tai vapaasti valittavissa opinnoissa.

Ohjelma
Loka-marraskuu 2021, aikataulu varmistuu myöhemmin

Toteutus ja työtavat:
Verkko-opintoina (Zoom)
ennakkotehtäviä (verkkomateriaalin pohjalta)
lähiopetusta (luentoina), 20 tuntia
työpajat, 10 tuntia
itsenäistä työskentelyä

Arviointi: 
asteikko: Hyväksytty / Hylätty
pakolliset harjoitustehtävät ja päättötyö

Kouluttaja: 
Mikko Ruotsalainen, LAB-ammattikorkeakoulu

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, 010 3229452

Koulutuksen hinta 175 €

Ilmoittautuminen viimeistään osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 27.9.2021
Hinta 175,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Oikeustieteen infotilaisuus 22.9.2020 Imatralla klo 16 - 18

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta : https://urly.fi/1HAM


Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:
311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston kampuksilla (exam) tai kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  (Tenttimiseen tulossa muutos)

AY5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, verkkotentti uefmoodlessa 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet 1 op) ac-luennot Imatralla 9 - 10.10. ja 16 - 17.10., pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15.15 (24 t)

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 
5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, kirjalliset tehtävät
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista/raportti 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa 
5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä)
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä 
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät 

Toteutus ja työtavat:

Huom! opintojen syksyn suoritustapoihin voi tulla muutoksia

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo. ritva.oravuo(at)kesyli.net p.010 3229452

Hinta:
940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2020
Hinta 940,00 €
Ilmoittaudu

 Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Tervetuloa opiskelemaan kesäyliopistoon, oikeustieteen opintojen kaikille avoin infotilaisuus tiistaina 15.6. klo 17 (verkkovälitteinen) Ilmoittaudu infoon 12.6. mennessä, lappeenranta@kesyli.net
Linkki tähän maksuttomaan ja kaikille avoimeen infotilaisuuteen lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.

Minustako oikeustieteilijä? 12.8. klo 17 - 19.15 oikeustieteen tutor Pekka Vaarala

Opintojen aloitusinfo 2.9. klo 16.00 - 17 ja luennot 17.30 - 18.30

Yleiset oikeusjärjestysopinnot ja väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykokeita
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta kahdella tavalla.

1. Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylä: suorittamalla avoimessa yliopistossa yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5). Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. TAI
2. Julkisoikeus, HTK/HTM suorittamalla Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op.
Lisätietoja linkistä https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

Kenelle opinnot soveltuvat?
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville. Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Olemme koonneet sinulle tälle sivulle yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuden. Huomioithan, että jokaiseen jaksoon on ilmoittauduttava erikseen. Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuden hinta varmistuu myöhemmin  

Toteutus ja työtavat: 

Huom! opintojen syksyn suoritustapoihin voi vielä tulla muutoksia.
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä. Lähitenttiminen on maksutonta kesäyliopiston opintoihin ilmoittautuneille (muutoin etätentit kesäyliopistossa 60 €/tentti tai yliopistopaikkakunnalla). Kesäyliopiston opintoihin sisältyy maksuttomia tentinkertausiltoja sekä tuutor-ohjaus.

Ensimmäisenä suoritettavat jaksot ovat:
1. 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, verkkotentti (monivalinta) digikampus.fi-oppimisympäristössä, tenttiä voi tehdä non stop-periaatteella. Luennot 2.9. klo 17 - 18.30 ja 3.9. klo 17.00 - 19.15
2. 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät digikampus.fi-oppimisympäristössä


5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, luennot (20 t, vapaaehtoiset), tentti (tenttimuodosta riippuen) 2-4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Itsenäinen työskentely sisältää omatoimisen perehtymisen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä kurssiin kuuluvien kirjallisten tehtävien tekemisen opintojakson Moodle-alustalla tarkemmin kerrotulla tavalla.  Luennot taltioidaan

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, luento- ja harjoituskurssi toteutus etä-webinaarina, osin tallennetaan, kaksivaiheinen verkkotentti uefmoodlessa. Luennot Imatralla (aikataulu varmistuu myöhemmin)a itsenäinen työskentely n. 100 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää n. 130 tunnin työpanoksen riippuen opiskelijan lähtötasosta ja kyvystä omaksua osaamistavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja.

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, luennot (20 t, vapaaehtoiset). Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin. Kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä. Luennot taltioidaan.

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, luentotallenteet, itsenäinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen sekä parityönä vastattavat kirjalliset tehtävät.

5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op, oikeudenkäyntien seuraaminen (10 t), josta kirjoitetaan vapaamuotoinen raportti (5 sivua); vapaaehtoiset luennot (20 t); itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin (105 t); oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tentti toteutetaan sali- tai verkkotenttinä.

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op,  salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 111 t. Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.  

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 2 vaihtoehtoista suoritustapaa: suoritustapa 1: Pakolliset opetustallenteet 10 t, pakolliset yksilö- ja ryhmätehtävät, pakolliset työpajat 10 t, tentti 2 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 113 t tai suoritustapa 2: Vapaaehtoiset opetustallenteet 10 t, pakollinen monivalintatehtävä 1 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 120 t. Avoimen yliopiston opiskelijoille suositellaan suoritustapaa 2.

5311605 Sopimusoikeus 5 op, suoritustapa 1: luennot 16 t, harjoitustehtävät n. 10 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 101 t tai suoritustapa 2: luennot 16 t, salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 111 t. Luennot striimataan ja tallennetaan.

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op,  salitentti 4 t oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä, itsenäinen työskentely 107 h. 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, aktiivista osallistumista edellyttävät luennot (30–32 t), jotka striimataan ja tallennetaan. Opintojakso suoritetaan tekemällä luennoilla annettavia harjoitustehtäviä ja laatimalla opettajan ohjauksen mukainen oppimispäiväkirja. Tarkempi suoritusohjeistus annetaan ensimmäisellä luentokerralla. Opiskelijan itsenäisen työn osuus 105 t. Opetus on keväällä 2022.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 84 t (2 x verkkotentti digikampus.fi-oppimisympäristössä ja 3 x salitentti oikeustieteen yleisenä tenttipäivänä).

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, suoritustapa 1: pakolliset työpajat 16 t, oppimistehtävät, opetustallenteet, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 92 t tai suoritustapa 2: opetustallenteet, Exam-tentti 4 t, Exam-tenttiin kuuluva pakollinen ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely 104 t. Suoritustapa 1 on vahvasti suositeltava oikeustieteiden laitoksen tutkinto-opiskelijoille

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo. ritva.oravuo(at)kesyli.net p.010 3229452

Hintatiedot: 1150 € sisältää avoimen yliopiston maksun  540 €. Kesäyliopistomaksu maksetaan neljässä erässä ja rekisteröintimaksu maksetaan ilmoittautuessa suoritettavalle jaksolle.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.8.2021
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2021
Hinta 1150,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Oikeustieteen infotilaisuus 12.9.2019 klo 16 - 18 Imatralla.

Opintojen aloitus Imatralla 19.9.2019 klo 16 - 18, 
Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.
 

Opintojaksot:
311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, sähköinen tentti Itä-Suomen yliopiston kampuksilla (exam) tai kirjatentti yleisenä tenttipäivänä  (Tenttimiseen tulossa muutos)

AY5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen alkusyksyllä 2019+tehtävät
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op, verkkotentti uefmoodlessa (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet 1 op) verkkovälitteiset luennot Imatralla: 4. - 5.10.2019 ja 11. - 12.10.2019   pe klo 16.30 - 20 ja la 9 - 14 
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)
5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op, kirjalliset tehtävät
5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista/raportti Luennot 3. - 5.4.2020
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä ac-luennot Imatralla kevät 2020
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, verkkotentti uefMoodlessa (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)
5311605 Sopimusoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä pe-la 29.-30.11. pe klo 17-20.15 ja la klo 9.00-14.15 ja kirjatentti.
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op, oppimispäiväkirja, suorittaminen on mahdollista vain keväällä 2020 (etäsuorittamisen suoritustapa kampuksen perusopetuksen yhteydessä täsmentyy syyslukukauden aikana)
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op, kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot (voi kuunnella tallenteina) + esseetehtävät (tenttiinkertaus verkkovälitteisesti)

Toteutus ja työtavat:
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Imatralla verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Imatralla järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo. ritva.oravuo(at)kesyli.net p.010 3229454

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2019
Hinta 940,00 €
Ilmoittaudu

Kaikille avoin infotilaisuus oikeustieteen opiskelusta. tutustumme yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuteen ja sen suoritustapoihin. orientaatioluennot pidetään zoomissa jonne saat linkin ilmoittauduttuasi

 Aika: 12.8. 2021 klo 17 - 18.30

Luennoitsija: HTM, oikeustieteen tuutor Pekka Vaarala

Infotilaisuus on maksuton

Ilmoittautuminen viimeistään 10.8.2021


Ilmoittautuminen päättyy 10.8.2021
Hinta 0 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

HUOM.
Koronavirusmääräysten vuoksi Itä-Suomen yliopiston lähitenttitilaisuuksia ei järjestetä kesäyliopistossa syksyllä 2020.
Yliopistot ohjeistavat opiskelijoitaan korvaavista suoritustavoista. 


Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).

HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista, ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Leena Salonen, leena.salonen (at) kesyli.net, puh. 010 322 9461

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €