Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Avoin yliopisto-opetus

Koulutukset > Avoin yliopisto-opetus

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun.

Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi?
•    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi."
•    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..." 
•    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Aika ja paikka: Aloitusinfo ja orientaatio opintoihin Imatralla ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45 paikalla koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, tuutor Minna Miikki 

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Sisältö ja suoritustavat:


KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op
Lapsen kehityksen tukeminen TAI Oivaltava oppiminen
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: lähiryhmätyöskentely pe 19.10.2018 klo 16.30 - 19.45 ja la 20.10.2018 klo 9.00 - 11.30

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op
Oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely to 20.9.2018 klo 16.30 - 18.15 ja ryhmäsuoritus la 13.10.2018 klo 9.00 - 12.15

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op
Koulutus, opettajan työ ja koulutusidentiteetti
suoritustapa: verkkokurssi ja lähiryhmätyöskentelyä
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 22.1.2019 klo 16.30 - 19.00,
verkkokurssi 28.1.2019 - 8.2.2019, lähiryhmätyöskentely to 14.2.2019 klo 16.30 - 19.45

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op
Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä TAI Yhteiskunnallinen ilmiö (annetuista vaihtoehdoista)
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja oppimistehtävä yksilövastauksena
ajankohta: la 17.11.2018 klo 9.00 - 13.00

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja tentti
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 11.12.2018 klo 16.30 - 19.45,
perinteinen tentti tai etätentti Kopassa tammi-, maalis- tai toukokuussa

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ti 19.2.2019 klo 16.30 - 19.45, pe 22.3.2019 klo 16.30 - 19.45, la 23.3.2019 klo 9.00 - 15.00 ja ryhmäsuoritus to 4.4.2019 klo 16.30 - 19.45

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op
suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus
ajankohta: lähiryhmätyöskentely ke 24.4.2019 klo 16.30 - 19.45 ja ryhmäsuoritus ke 22.5.2019 klo 16.30 - 19.45

Tuutori/ ryhmänohjaaja: KM Minna Miikki

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452
Ilmoittautuminen viimeistään 5.9. osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 19.9.2018
Hinta 480,00 €

Kulttuuri, avoin korkeakouluopetus

AASIA-LUKUTAITO: JOHDATUS ITÄ-AASIAN KIELIIN JA KULTTUUREIHIN 3 OP/

ASIA LITERACY: INTRODUCTION TO EAST-ASIAN LANGUAGES AND CULTURES 3 ECTS (KIAA0001)

Kurssi käsittelee Itä-Aasian maiden (Kiina, Korea ja Japani) kielten ja kulttuurien erityispiirteitä. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat erilaisiin kirjoitusjärjestelmiin ja nykykulttuurin taustalla oleviin perinteisiin. Kurssilla tarkastellaan myös uskontojen merkitystä itäaasialaisten elämässä sekä nyky-yhteiskunnan ilmiöitä ja kehityksen suuntaa. Kurssi myös valmistaa opiskelijan valitsemaan jonkun itäaasialaisen kielen jatko-opintoja varten.
Syksyn 2019 toteutuksessa perehdytään erityisesti japanilaiseen kulttuuriin ja nyky-yhteiskuntaan.

Opetusaika ja -paikka
Lähiopetusta kolmena viikonloppuna syksyllä 2019 seuraavasti:
pe 20.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 21.9. klo 9.00 – 15.00 (6 t)
pe 27.9. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 28.9. klo 9.00 – 15.00 (6t)
pe 11.10. klo 16.00 – 19.30 (4t)
la 12.10. klo 9.00 – 15.00 (6t)
Koulutuspaikkana Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Kohderyhmä: Kurssi sopii kaikille Itä-Aasian kulttuureista ja kielistä kiinnostuneille opiskelijoille ja harrastajille.

Edeltävät opinnot: Osallistujilta ei edellytetä alan aiempia opintoja.

Laajuus: 3 op

Vastaavuus: Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteinen Kielikeskus Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella. https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus

Opetuskieli: suomi

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kuvata ja selittää itäaasialaisen kulttuuripiirin erityispiirteitä sekä ymmärtää näiden historiallisen taustan. Hän tunnistaa kiinan- korean- ja japaninkieliset tekstit sekä erottaa puhutusta kielestä nämä kielet. Opiskelija kykenee näkemään yhteyksiä Itä-Aasian nyky-yhteiskuntien trendien välillä ja osaa tarkastella niitä myös suomalaisesta näkökulmasta.

Sisältö
Kurssilla perehdytään Itä-Aasiaan maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena sekä suomalaisten kokemuksiin siellä. Kiinan, korean ja japanin kielen kirjoitusjärjestelmät ja kielen rakenne tulevat tutuiksi, samoin kuin Itä-Aasian uskonnot ja kulttuuritraditiot. Erityisteemoina käsitellään mm. ikääntyvää väestöä, naisen roolia, nykykulttuurin trendejä sekä Suomi-kuvaa.

Oppimiateriaali
Materiaalia itsenäiseen opiskeluun ja palautettavien tehtävien tekemistä varten ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko: kurssi arvioidaan asteikolla 0-5

Toteutus: Luennot 30 t ja niihin liittyvät harjoitukset sekä palautettavat tehtävät. Opiskelumuotona ohjattu ja itsenäinen opiskelu.

Opettaja: KTT Merja Karppinen, Itä-Aasian, erityisesti Japanin, asiantuntija ja Kielikeskuksen johtaja.

Yhteydet muihin Saimaan ammattikorkeakoulun opintojaksoihin
Aasia-lukutaito: johdatus Itä-Aasian kieliin ja kulttuureihin 3 op -opintojakson suoritettuaan opiskelija voi osallistua KIAA0002 Aasia-lukutaito: erikoistumisalue 2 op –opintojaksolle. Tällöin opiskelija valitsee erikoistumisalueeksi jonkun Itä-Aasian maan (esimerkiksi Japanin) ja ammatillisen alueen (esimerkiksi matkailun). Ohjaajan kanssa sovitaan materiaalista (kirjallisuus, tutkimukset, elokuvat jne.), jonka pohjalta opiskelija kirjoittaa esseen tai toteuttaa projektin (esimerkiksi video tai tapahtuma).
Näiden kurssien jälkeen on hyvä jatkaa esimerkiksi Kielikeskuksen kurssilla Chinese 1 (5 op) ja Chinese 2 (5 op).

Hinta: 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2019.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutusesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postiteen osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2019
Hinta 250,00 €

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Aika ja paikka Aloitus Imatralla 5.10.2018 klo 16 - 18

Kohderyhmä Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoite Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psyko-sosiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Sisältö
Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op)
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op)
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op)  
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op)

AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op)

Ohjelma

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun (0 op)
 - Ajankohta

* Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
 - Opetus- ja suoritustavat: ac-luento 2 tuntia
 - Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija Marja-Liisa Niemi
* Johdantoluento välitetään Kuopiosta ac-luentona

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen (5 op) - AY7020901
- Opetus- ja suoritustavat:
  Verkkovälitteiset luennot 5.-6.10.2018, pe klo 17-20 ja la klo 9-15 (8 t ) ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)
 - Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi
- Ajankohta: 
- Oppimateriaali:
* 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). Sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
* 2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
* 3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
* 4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
* Oheiskirjallisuus:
* 5. Kaltiala-Heino, R. ym.:
Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
* 6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
* 7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82.
* 8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
* 9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet (5 op) - AY7020902
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Verkko-opintojen ajankohta: 
- Opettajat: YTL Mikko Saastamoinen ja YTM Mervi Issakainen
- Oppimateriaali:
* 1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
* 2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
* 3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. 
* 4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
* 5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
* 6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
* 7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
* 8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa (5 op) - AY7020903
- Opetus- ja suoritustavat: Verkkovälitteiset luennot 18.-19.1.2019, pe klo 17-20  ja la klo 9-15.8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee
- Ajankohta
- Verkkotyöskentely: 
- Opettaja: lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi  ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

Oppiminen ja koulusuoriutuminen (5 op) - AY7020904
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
- Ajankohta: 
- Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
Oppimateriaali:
 * 1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
* 2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
* 3. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
* 4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
* 5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
* 6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 
* 7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. 
* 8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
* 9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
* 10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
* 11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
* 12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. 
* 13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
* 14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/  
* 15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
* 16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
 * 17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. 
* 18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
* 19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
* 20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
* 21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena (5 op) - AY7020905
- Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee
- Verkko-opintojen ajankohta:
- Opettaja: Emeritaprof. Pirjo Pölkki
- Oppimateriaali:
1. Lastensuojelulaki 417/2007
2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
4. Lastensuojelun käsikirja. THL. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
Oheiskirjallisuus:
11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.

Opintokokonaisuuden toteutus ja työtavat luennot, verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely ja oppimistehtävät, luentotentti
Kouluttaja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Ritva Oravuo ritva.oravuo(at) kesyli.net

Hintatiedot 395 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.
Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.2018 osoitteessa www.kesyli.ne

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 395,00 €

Liikuntalääketiede

HUOM! Opintoihin voi edelleen ilmoittautua!

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan.

Aika ja paikka: 4.10.2018 - 31.12.2019 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojaksot:
Johdantoluento kesäyliopistolla Lappeenrannassa HUOM! uusi ajankohta 4.10.2018 klo 16.30 - 18.00 
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (verkkotentti)
Liikunta ja sairaudet 4 op
Liikunnan turvallisuus 4 op
Ravitsemus ja liikunta 4 op
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op lähiopetus kevätlukukaudella 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan opintojen alettua.
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op syksy 2019

Verkkotenttien ajankohdat: 
Syksy 2018: 
• 22.-29.8.2018
• 26.9. -3.10.2018
• 5.-12.12.2018
 
Kevät 2019 (ajankohta tarkentuu).
• helmikuu
• huhtikuu
• kesäkuu
 
Aikataulu:

Johdantoluento 4.10.2018 klo 16.30 - 18.00 Lappeenrannassa kesäyliopistolla Koulukatu 11, 3. krs

Elimistön rakenne ja toiminta 4op AY7021902 (FT Tiina Heikkinen)

Liikunta ja sairaudet 4op AY7021504 (FT Jani Lappalainen) Verkko-opinnot: 15.10.2018-13.1.2019.
(verkkotenttien ajankohdat: tentti 26.11-2.12 ja uusinta 7-13.1.2019). 
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä
 
Ravitsemus ja liikunta 4 op AY7021503 (Dos. Jaakko Mursu)
• 3.1-4.3.2019
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä
Liikunnan turvallisuus 4op AY7021505 (FT Tiina Heikkinen)
Verkko-opinnot  25.2-14.4.2019
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
 
Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op AY7021509 (FT Jani Lappalainen)
Keväällä 2019 kesäyliopistolla lähiopetuksena järjestettävä luento-opetus 8 t ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit.

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4op AY7021502 (FT Eero Haapala) verkko-opinnot: suoritetaan syksyllä 2019.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 490 € sisältää yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 4.10.2018 mennessä www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2018
Hinta 490,00 €

Hoitotiede

Green Care perusteet 5 op Karelia AMK

Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja se sisältää kaksi lähiopetuspäivää, oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä ja verkko-ohjausta sekä itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä. Tutustumiskäynnistä laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.

Opiskelu edellyttää tietoteknisiä perustaitoja, omaa tietokonetta ja internetyhteyttä.

Aika ja paikka
1.9. – 30.12.2019
Lähiopetukset kesäyliopiston Lappeenrannan toimipisteessa, Pohjolankatu 23

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

 • Green Care -toiminnosta ja -yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Green Care -toimijat
 • Sosiaali- ja terveysalan-, kasvatus-, matkailu- ja luovien alojen henkilöstö ja opiskelijat

Mitä osaat opintojakson suoritettuasi?

 • Ymmärrät Green Care (GC) -peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät
 • Tunnet GC -palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Opintojakson tavoitteet vastaavat Green Care Finland ry:n laatuvaatimuksia. Lisätietoja www.gcfinland.fi

Miten opintojakso toteutetaan?

 • Opintojakso toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina ajalla 1.9.-31.12.2019:
 • Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 1.9. opiskelijoille.
 • Ensimmäinen lähipäivä: 5.9. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomioi sään mukainen vaatetus.
 • Opettajan antama verkko-ohjaus: 19.9. klo 18-19, 10.10. klo 18-19 ja 7.11. klo 18-19. Lisäksi kaksi tuntia sparrausta myöhemmin sovittavina ajankohtina.
 • Itsenäinen tutustumiskäynti Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.
 • Toinen lähipäivä: 14.11. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomio sään mukainen vaatetus.
 • Tehtävien viimeinen palautuspäivä Moodlessa on 1.12. ja opettaja arvioi tehtävät sekä tekee suoritusmerkinnät viimeistään 31.12.

Opiskelijat
Ryhmässä voi olla maksimissaan 30 osallistujaa.

Opettaja
Katri Palpatzis, Karelia ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2019
Hinta 290,00 €

Sosiaalityö

Sosiaalityön perusopinnot 25 op 2019-20 UEF

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma.prof. Riitta Vornanen.
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.
Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Aika ja paikka: Johdanto sosiaalityön perusopintoihin Lappeenrannassa
3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
- Tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan)
- Opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt
- Mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu?
- Mukana tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston edustaja ja kesäyliopiston henkilökunta

Opintojen sisältö:

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op) AY5513107
2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op) AY5513109
3. Sosiaalityön käytäntö (5 op) AY5513105
4. Tutkiva sosiaalityö ( 5op) AY5513108
5. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op) AY5513106                               

Perusopintojen jaksot ja suoritustavat:   

1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
   Ajankohta:
9.9. - 15.11.2019 
   Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)
    chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18-20 

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
   
Ajankohta: Luennot kesäyliopistolla 25.-26.10.2019 Professori Riitta Vornanen ja 8.-9.11.2019 nuorempi tutkija Janissa Miettinen, kellonajat ilmoitetaan myöhemmin.
   Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa
   Oppimistehtävän palautus: 5.12.2019

3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020 
   Suoritustapa: videotallenne- tai nettiluennot kesäyliopistolla (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin), ryhmätyöskentely lähituutorin kanssa ja tentti

4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 3.2. - 30.4.2020
   Suoritustapa: Verkkoseminaari ja käytännön harjoittelu ( 30 h)

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)
   Ajankohta: Jakson suoritusaika 2.3. -22.5.2020, chat-ohjaus (yksi ilta)
   Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee

Opiskelijoiden tukena: Kesäyliopistotuutorin tapaamiset, tuutorina Tuija Nummela
1. tuutortapaaminen: tiistai 10.9. klo 16.30 - 18.45, teemana minä oppijana, tutustuminen muihin opiskelijoihin ja vertaistuki
2. tuutortapaaminen: tiistai 8.10. klo 16.30 - 18.45, teemana oppimisen prosessi ja oppimisen taidot
3. tuutortapaaminen: tiistai 5.11. klo 16.30 - 18.45, teemana kaikki ajallaan ja tuloksen tuottaminen

Toteutus ja työtavat: Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee

Kouluttajat: Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                

Tiedustelut: 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, puh. 010 322 9451
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:490 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 20.8.2019
Hinta 490,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Aika ja paikka: syksy 2018 - syksy 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.
Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.
Opintojaksot:
 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
  * Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
3.12.2018 ma 16.00-20.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
3.6.2019 ma 16.00-20.00

5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 8.00-12.00
5.11.2018 ma 16.00-20.00
18.01.2019 pe 8.00-12.00
26.04.2019 pe 8.00-12.00
14.06.2019 pe 8.00-12.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op,
  * Suoritustapa: kirjalliset oppimistehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op,

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
1.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op,
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 14.11.2018 klo 16-20, 22.2.2019 klo 12-16, 8.4.2019 klo 16-20, 29.5.2019 klo 12-16

5311605 Sopimusoikeus 5 op

* Suoritustapa: Luennot ja tentti.
Ac-luennot pe-la 16.-17.11., pe klo 17-20.15 ja la klo 9.00-14.15
Luennoitsijana perhe- ja jäämistöoikeuden professori, OTT Antti Kolehmainen

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
03.12.2018 ma 16.00-20.00
15.03.2019 pe 08.00-12.00
06.05.2019  ma 16.00-20.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Suoritustapa: Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:

21.09.2018 pe 08.00-12.00
23.11.2018  pe 08.00-12.00
18.01.2019  pe 08.00-12.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
17.05.2019 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa: oppimistehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Tehtävänpalautus vain syyslukukaudella 2018, viimeistään 22.12.2018 mennessä!

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op 
  * Suoritustapa: Luennot + kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 28.-29.9.2018, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 12.-13.10.2018 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
19.10.2018 pe 08.00-12.00
Verkkotenttimahdollisuus 29.11.2018 Moodlessa
15.02.2019 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
5.11.2018 ma 06.00-20.00
18.01.2019 pe 08.00-12.00
4.3.2019 ma 16.00-20.00
06.05.2019 ma 16.00-20.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op

  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 22.-23.3.2019, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
21.09.2018 pe 08.00-12.00
05.11.2018 ma 16.00-20.00
04.02.2019 ma 16.00-20.00
01.04.2019 ma 16.00-20.00
03.06.2019 ma 16.00-20.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja
Aikataulu kevät 2019:

1) Verkkokurssi alkaa ma 14.1.2019, luentotallenteet ja ensimmäiset tehtävät saatavilla
- tehtävien palautuspäivä ti 22.1.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 24.1.2019 klo 17.00-20.00

2) pe 25.1.2019, luentotallenteet ja toiset tehtävät saatavilla

- tehtävien palautuspäivä ti 12.2.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus to 14.2.2019 klo 17.00-20.00

3) pe 15.2.2019, luentotallenteet ja kolmannet tehtävät saatavilla

- tehtävien palautuspäivä ma 4.3.2019 ja verkkovälitteinen palautetilaisuus ke 6.3.2019 klo 17.00-20.00

Oppimispäiväkirjan palautuspäivä 25.3.2019 klo 9.00 mennessä. Oppimispäiväkirja on yksilötyö.

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op

  * Suoritustapa: Luennot ja kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Heikki Kallio

Luennot: pe-la 29.-30.3.2019, pe klo 16.30- 20.30, la klo 9.00 - 15.00

  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019:
01.10.2018 ma 16.00-20.00
14.12.2018 pe 08.00-12.00
15.02.2019 pe 08.00-12.00
26.04.2019 pe 08.00-12.00
14.06.2019 pe 08.00-12.00

Toteutus ja työtavat:
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.
Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hinta: 940 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 855 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 27.10.2018
Hinta 940,00 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op:

Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus. Opintoja voi suorittaa myös Lappeenrannassa.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:
Oikeustieteen aloitustilaisuus torstaina 28.9.2017 klo 16.00 - 18.00 kesäyliopiston tiloissa

Kohderyhmä: 
Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville.

Opintojaksot:

 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
  * Suoritustapa:
Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä
  * Opettaja: Jonna Kosonen
  * Huom. Opintojakso on pakollinen ennen Yleishallinto-oikeuden opintojakson suorittamista. Yleishallinto-oikeuden tenttiin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos ABC-opintojakson suoritus puuttuu opintorekisteristä. Opintojaksolle ei tarvitse erikseen ilmoittautua ja maksaa opintomaksua, jos olet ilmoittautunut koko Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuuteen eli opintomaksu kattaa tämän kurssin. Yksittäisinä opintojaksoina (kurssi kerrallaan ilmoittautuminen) opintoja suorittavat ilmoittautuvat ja maksavat opintomaksun myös tälle edeltävälle kurssille erikseen.
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
  
13.10.17 pe 08.00-12.00
  08.12.17 pe 08.00-12.00
  05.02.18 ma 16.00-20.00
  23.03.18 pe 08.00-12.00

AY5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 
  * Suoritustapa: oppimistehtävä TAI 5311002 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät
  * Opettaja: Mervi Parviainen

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai pakolliset luennot + esseetehtävät
  * Opettaja: Kimmo Malin
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
13.10.2017 pe 08.00-12.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

5311003 Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op, 
  * Suoritustapa: kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Toomas Kotkas
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.9.2017, 8.12.2017, 26.1.2018, 5.3.18 ja 7.5.2018.

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op, 
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Anssi Keinänen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
23.02.2018 pe 08.00-12.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op, 
  * Suoritustapa: verkkotentti uefMoodle-ympäristössä
  * Opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis
  * Vaihtoehtoiset Moodle-tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018 (uefmoodle):
19.9.2017, 14.11.2017, 27.2.2018, 10.4.2018 ja 22.5.2018.

5311605 Sopimusoikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettaja: Antti Kolehmainen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
08.12.2017 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Suoritustapa: luennot /kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
   * Ac-luennot 17.-18.11.2017, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.
  * Opettajat: Antti Kolehmainen ja Suvianna Hakalehto
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
21.08.2017 ma 16.00-20.00
20.11.2017 ma 16.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
18.05.2018 pe 08.00-12.00

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
  * Suoritustapa:
 kirjalliset tehtävät
  * Opettaja: Pauli Rautiainen
  * Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2017-2018:
13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017, 26.1.2018 ja 23.2.2018.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä/verkkotentti uefMoodlessa (pakollinen edeltävä kurssi Oikeustieteen ABC)
  * Opettaja: Tarmo Miettinen
    * Luennot (24 tuntia)
    * pe - la 29.-30.9.2017, pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45 ja
    * pe - la 13.-14.10.2017 pe klo 16.00 - 20.30, la klo 9.00 - 14.45
    * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
23.10.2017 ma 16.00-20.00
14.12.2017 Moodle-tentti 
23.02.2018 pe 08.00-12.00
05.04.2018 Moodle-tentti 
18.05.2018 klo 08.00-12.00

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: 
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Niko Svensk ja Mika Nissinen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
20.11.2017 ma 06.00-20.00
15.01.2018 ma 16.00-20.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
20.04.2018 pe 08.00-12.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
  * Opettajat: Katariina Särkänne
  *  Luento pe - la 23.-24.2.2018, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
25.09.2017 ma 16.00-20.00
26.01.2018 pe 08.00-12.00
05.03.2018 ma 16.00-20.00
07.05.2018 ma 16.00-20.00
15.06.2018 pe 08.00-12.00

AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: pakolliset verkkoluennot + oppimispäiväkirja TAI  5311704 osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen
  * Opettajat: Lea Halonen ja Kimmo Malin

5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä + 10 tuntia oikeudenkäyntien seuraamista / raportti
  * Opettaja: Matti Tolvanen
  * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
15.09.2017 pe 08.00-12.00
18.12.2017 ma 16.00-20.00
05.02.2018 ma 16.00-20.00
09.04.2018 ma 16.00-20.00
04.06.2018 ma 16.00-20.00

Toteutus ja työtavat: 
Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hinta: 910 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 85 €  (kesäyliopistomaksu 825 € laskutetaan, Avoimen yliopiston maksu 85 € maksetaan ennen opintojen alkua)

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2017
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2017
Hinta 910,00 €

Gerontologia

GERONTOLOGIAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 26 op
RYHMÄNOHJAUSMALLI lv 2018-19

Ikääntyvien määrä lisääntyy ja aktiivisia vanhuksia on aikaisempaa enemmän. Toisaalta yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin. Ikärakenteen muutos näkyy myös työelämässä. Työurat pidentyvät ja eri-ikäisten ihmisten työssa jaksamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Gerontologiassa tarkastellaan vanhenemista terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta sekä työikäisenä että eläkkeellä ollessa.
Toiminta- ja liikuntakyvyn säilyttäminen mahdollistaa ikääntyvien ihmisten elämisen, asumisen ja harrastamisen omien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvän toiminta- ja liikkumiskyvyn on todettu vaikuttavan ikääntyvien elämänlaatuun myönteisesti. Myös ravitsemuksella on merkitystä elämänlaadun parantamisessa. Gerontologian perusopintokokonaisuudessa tarkastellaan ihmisen vanhenemista monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Aika ja paikka:
aloitus 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila 

Tavoite: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  * osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  * ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  * osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  * ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Opintokokonaisuuden sisältö:
TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops 1 op
TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I 4 op
TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II  4 op
TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta  3 op
TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op

OHJELMA

TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op)
  * Lähitapaaminen tiistaina 25.9.2018 klo 17.00 - 20.00
  * opintojen sisältö, hopsin kirjoittaminen
Suoritustapa: HOPSin laatiminen; palautus Koppaan.

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
Sisältö
  * 
Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
  * Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
  * Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
  * Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Opetus- ja työmuodot: itsenäiset johdantoluennot 12 tuntia, luentopäiväkirja, oppimistehtävä, itsereflektio
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävillä, joissa opiskelijan itsereflektio tehtävän aihealueesta ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Luentopäiväkirjan vaihtoehtona: 2-3 hengen ryhmässä kirjoitettu luentopäiväkirja (sama ohje kuin yksin kirjoitetulla tehtävällä, mutta sivumäärä laajempi) sekä itsenäinen oppimistehtävä Gerontologia-teoksesta.
Lähitapaaminen 16.10.2018 klo 17.00 - 20.00
Kirjallisuus:
  * 
Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016. Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 1–209, 256–372  ja 381–555) (497 s.)
 

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4 op)
Osaamistavoitteet         
Opintojakson lopussa opiskelija
  * osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
  * osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät; vanhuuden sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Opetus- ja työmuodot: Oppimistehtävät, itsereflektio (itsenäinen työskentely). Ryhmässä voidaan työstää yhdessä tehtäviä, jotka voidaan tehdä parityöskentelynä tai yksilösuorituksena.
Lähitapaaminen tiistaina 15.11.2018 klo 17.00 - 20.00 
Kirjallisuus:
  * Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu  painos. Helsinki:  Duodecim. (496 s.
  * Lyyra T-M, Pikkarainen P, Tiikkainen P. (toim) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.)  

TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)
Sisältö: Ympäristöteoriat ja -käsitteet, ikääntyneen ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ihmisen vanhetessa, ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa, ympäristön vaikutus ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn
Opetus- ja työmuodot: Itsenäiset johdantoluennot 8 tuntia, itsenäinen työskentely
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävä sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
Lähitapaaminen tiistaina 18.12.2018 klo 17.00 - 20.30 ja lauantaina 16.3.2019 klo 10.00 - 17.00
Oheiskirjallisuus
  
Elo, S. 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos D889. (192 s.)
  * Hynynen, R. (toim.) 2015. Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja no. 5. (109 s.)
  * Lehmuskoski, V., Rönkä, K., Wiik, M. & Kallio R. 2002. Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito. Tiehallinnon selvityksiä 14. Helsinki: Edita. (82 s.)
  * Lehmuspuisto, V. &  Åkerblom, S. 2007. Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristössä. Rakennustieto Oy; Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu no 94. (86 s.)
  * Pikkarainen A. Ympäristö. 2007. Teoksessa TM. Lyyra., A. Pikkarainen & P. Tiikkainen  (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)
  * Ponsi, V., Karvinen, E. & Simonen, M. 2005. Ulkoilu ja asiointi osaksi iäkkään arkea. Liikkeessä-projekti 2002–2005. Raportteja 3/2005. Helsinki: Ikäinstituutti. (77 s.)
  * Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen,  J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)
  * Rowles, GD. & Bernard, M. 2013. Environmental gerontology. Making meaningful places in old age. New York: Springer Publishing Company. (320 s.)
  * Wahl, HW., Scheidt, RJ. & Windley, PG. (volume editors). 2003. Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Focus on Aging in Context; Socio-Physical Environments. Vol 23. (403 s.)
  * Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39.  (8 s.)
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta.

TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä 3 op
Sisältö: Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknologia ja ikääntyminen, ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena                    
Opetus- ja työmuodot: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio
Lähitapaaminen tiistaina 15.1.2019 klo 17.00 - 20.00, seminaarit 19.2.2019 klo 17.00 - 20.00 ja 21.2.2019 klo 17.00 - 20.00
 Oheiskirjallisuus
  * 
Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
  * Topo, P. (toim.) 2006. Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Stakesin työpapereita 21. (29 s.)
  * Kivelä, S-L. 2006. Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 20. Sosiaali- ja terveysministeriö. (125 s.)
  * Pynnönen, K. & Mitchell, R. 2013. Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä. 50+ kulttuuribarometrin tuloksia. Cupore, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 20. (202 s.)
  * Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. (36 s.)
  * Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)
  * Terveyden edistämisen eettiset haasteet. 2008. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE-julkaisuja 2008:19. (57 s.)
  * Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nikumaa, H. 2010. Ajoissa apua? Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen. Teoksessa M.   *  
  * Pajukoski (toim.) Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmä. Raportti III. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 3020:19, 79–101.(22 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta
 

TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta 3 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten liikunta, terveysliikunta, liikkumiskyky, liikunnan vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn, ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Suoritustapa: Ryhmätyöskentely, itsenäinen tehtävä, itsereflektio.
Lähitapaaminen tiistaina 9.4.2019 klo 17.00 - 20.00, seminaari lauantaina 11.5.2019 klo 10.00 - 17.00
Oheiskirjallisuus 
 * Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö. (40 s.)   
 * Leinonen R & Havas E (toim.) 2008.  Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. LIKES: Jyväskylä. (160 s.)
  * Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. (62 s.)
  * Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta.

TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus 3 op
Sisältö: Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset, ravitsemus ja muistisairaus, muistisairauksien ennaltaehkäisy ja aivoterveys, vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Opetus- ja työmuodot: Itsenäisesti katsottavat johdantoluennot 4 tuntia, itsenäinen työskentely, käytännön tehtävä (ohjeistus Kopassa)
Suoritustapa: Luento- ja oppimistehtävät sekä opiskelijan itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Kirjallisuus
  * 
Jyväkorpi, S., Havas, A., Urtamo, A. & Karvinen, E. 2014. Ikäihmisen liikunta ja ravitsemus: opas ohjaustyöhön. Helsinki: Ikäinstituutti. (55 s.)
  * Jyväkorpi S.2013 Syö muistaaksesi - ravitsemus aivoterveyden edistäjänä. Suomen muistiasiantuntijat ry. (106 s.) soveltuvin osin.                    
  * Nijs KA, de Graaf C, Kok FJ, van Staveren WA. 2006. Effect of family style mealtimes on quality of life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised controlled trial. BMJ. May 20;332(7551):1180-4.
  * Suominen  M. ym. 2010.  Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita. (80 s.)
  * Suominen, M. 2016. Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485–494. (10 s.)
  * Internet sivut: www.gery.fi
  * Muuta luennoitsijan osoittamaa kirjallisuutta

TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op
Sisältö: Iäkkäiden ihmisten psyykkinen hyvinvointi, mielenterveyden erityiskysymykset vanhuudessa, tiedonkäsittelytoimintojen ikämuutokset
Suoritustapa: Oppimistehtävät, itsereflektio tehtävien aihealueista ja opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisesta
Kirjallisuus
  * Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
  * Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 2016.  (48 s.) seuraavat luvut:
     - Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215
     - Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226
     - Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236
     - Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244
     - Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255
     - Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
  * Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. Kirjapaja. (260 s.)
  * Saarenheimo, Pietilä (toim.) 2011. MielenMuutos masennuksen hoidossa. Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten psykososiaalinen tukeminen. MielenMuutos-tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2. Helsinki: Vanhustyön Keskusliitto. (215 s.)  TAI Heimonen, S. &
Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.)
  * Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Päätöstapaaminen keväällä 2019 myöhemmin sovittavana ajankohtana
  * palautekeskustelu, opintojen tilanne

Kouluttaja: TTM Kaarina Soininen

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot: 430 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröinti- sekä tehtävänkorjausmaksun 180 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Opinto-oikeus: 1.8.2018 - 31.7.2019 (kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien).
 

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2018
Hinta 430,00 €

Psykologia

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2019 - 20 UEF

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Pakolliset opintojaksot                                       15 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan:
työn teorioita ja käytäntöjä                                      3 op
Organisaatioiden johtaminen                                  3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi   3 op
Työelämän sosiaalipsykologia                                 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus                                        3 op

Valinnaiset opintojaksot                                       10 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot                      2 op
Digiajan työelämä                                                     3 op
Elinvoimainen organisaatio                                       3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä                                           2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa               2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä                3 op
Oman osaamisen tunnistaminen                              3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta                      2 op
Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
Tieteellinen tutkimus tutuksi                                      2 op

Aika ja paikka:
aloitustilaisuus tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu) 

Sisältö
Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu:

OPINTOJEN ALOITUSINFO JA ORIENTAATIO
 * tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45, mukana tuutori Minna Miikki  

AY7025101 JOHDATUS TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIAAN: työn teorioita ja käytäntöjä, 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * 1. kokoontuminen to 26.9.2019 klo 17.15 - 19.45
  * 2. kokoontuminen to 10.10.2019 klo 16.30 - 19.00
Oppimateriaali: 1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology. 7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach. 8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsT Matti Kuittinen

AY7025102 ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN, 3 OP

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ke 8.1.2020 klo 17.00 - 19.30 ja ti 21.1.2020 klo 17.00 - 19.30
Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.
Opetus ja suoritustavat: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025103 TYÖ JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI, 3 OP 

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin. 
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 5.11.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ke 20.11.2019 klo 17.00 - 19.30

Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali.
Opetus ja suoritustavat Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Marianne Oksanen

AY7025104 TYÖELÄMÄN SOSIAALIPSYKOLOGIA, 3 OP

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä. 

Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * Orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen tiistai 11.2.2020 klo 17.00 - 19.30 

Oppimateriaali: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. 2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Tiina Immonen

AY7025105 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS, 3 OP 

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen. 

Lähiopetus (11 tuntia) pe - la 13.-14.3.2020, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.30 - 15.30 
Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

 

VALINNAISET OPINTOJAKSOT
Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki
  * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen to 28.11.2019 klo 17.00 - 19.30

AY7025106 ALAISEN JA ESIMIEHEN TYÖYHTEISÖTAIDOT, 2 OP
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP
Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan.
Opettaja: FM Anne Karhapää

AY7025108 ELINVOIMAINEN ORGANISAATIO, 3 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

AY7025109 ERI-IKÄISET TYÖYHTEISÖSSÄ, 2 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?
Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

AY7025110 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIOSSA, 2 OP
Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025111 KOKOUS JA NEUVOTTELU YHTEISTYÖN VÄLINEINÄ, 3 OP

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Opettaja: FT Juha Leskinen

AY7025112 OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN, 3 OP
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkastelee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia. 
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

AY7025113 RATKAISUKESKEINEN AJATTELU JA TOIMINTA, 2 OP 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.  
Opettaja: YTM Arttu Puhakka

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

AY7025114 TIETEELLINEN TUTKIMUS TUTUKSI, 2 OP
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.
Opettaja: YTT Leila Peiponen

Toteutus ja työtavat : verkkoluennot, oppimistehtävät, verkkotentti, lähiopetus               

Kouluttajat: KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki, YTM Arja Hämäläinen sekä avoimen yliopiston opettajat                                   

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)keysli.net, p. 010 322 9462                                 

Koulutuksen hinta 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2019
Hinta 470,00 €

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

 

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Opinnot sisältävät tuutortapaamisia, tapaamisten ajankohta sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa tutor Mona Aallikon kanssa.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi

PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset 

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 

Aloitus:  Imatralla 5.9.2018 klo 16.30, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, Tuutorina erityisopettaja Mona Aallikko
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net
Hintatiedot:  490 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 180 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti. Hintaan sisältyy tuutorpalvelut.

Opinto-oikeus: kaksi lukukautta aloituspäivästä lähtien

Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2018
Hinta 490,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op 2018-19 UEF

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustuttuaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa. 
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.  

Aika ja paikka Aloitustilaisuus 17.9.2018 klo 16.30 - 18.45 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs)

Sisältö
Pakolliset opintojaksot 15 op:

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot 10 op:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
AY7025107 Digiajan työelämä 3 op
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Ohjelma ja lähitapaamisten aikataulu
Opintojen aloitusinfo ja orientaatio 
maanantaina 17.9.2018 klo 16.30 - 19.45, mukana tutor Minna Miikki

AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Tavoite: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.    
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * 1. kokoontuminen to 27.9.2018 klo 17.15 - 19.45
  * 2. kokoontuminen to 11.10.2018 klo 16.30 - 19.00
Opettaja: PsT Matti Kuittinen
Suoritustapa: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Kirjallisuus (perusteoksiksi valitaan kolme seuraavista):
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti,P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
7) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Lisäksi muuta opettajan määrittelemää lähdemateriaalia

AY7025120 Organisaatioiden johtaminen 3 op
Tavoite: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
  * Opintopiirityöskentely 6 tuntia
  * Kokoontumiset ti 8.1.2019 klo 17.00 - 19.30 ja ti 15.1.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti.
Kirjallisuus: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Tavoite: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekäymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia
  * kokoontumiset ma 5.11.2018 klo 17.00 - 19.30 ja ma 19.11.2018 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Opettaja: PsM Saara Halme
Kirjallisuus:
1. Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146.
2. Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. Inter-national Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142.
3. Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301.
4. Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occu-pational and Environmental Health, 87, 285-294.
5. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin.
6. Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvin-voinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93–113.
7. Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. So-veltuvin osin.
8. Manka, M.-L. (2016). Työhyvinvointi.
9. Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101.
10. Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective rela-tionship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52.
11. Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77.
12. Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.
13. Virtanen, P. & Sinokki, M. (2014). Hyvinvointia

AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Tavoite: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.
Lähitapaamiset, opettajana tutor Minna Miikki:
 * orientaatio 3 tuntia
  * Kokoontuminen ke 10.4.2019 klo 17.00 - 19.30
Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Opettaja: PsM Tiina Immonen

Oppimistehtävän kirjallisuus: 
Suominen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia.
Lisäksi vähintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos:
1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2016). Sosiaalipsykologia. 3.–8. painos.
2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä.
3) Brown, R. (2003). Group processes: Dynamics within and between groups.
4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen.
5) Gjerstad, E. (2015) Näin vaikutat – Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä. Ei opsissa?
6) Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3.–9. painos.
7) Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.) (2015). Introduction to social psychology.
8) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group processes.
9) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yhteiskuntaan.
10) Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (2014) Hyvän elämän sosiaalipsykologia: toimijuus, tunteet ja hyvinvointi.
11) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet.
12) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet.
13) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes.
14) Liebkind, K. (toim.) (2006). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.
15) Pennington D. (2010). Pienryhmän sosiaalipsykologia.
16) Pirttilä-Baman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen.
17) Pohjanheimo, E. (2015) Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas.
18) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.
19) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.
20) Stangor, C. (2016) Social groups in action and interaction.

Tentittävä kirjallisuus:
1. Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2011). Arjen sosiaalipsykologia. 
2. Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2000). Sosiaalipsykologian perusteet.

AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Tavoite: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.
 Lähitapaamiset, opettajana YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen:
 * lähiopetus 11 tuntia
  * ajankohta: lähiopetus pe - la 15.-16.3.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 14.00
Suoritustapa: Osallistuminen kontaktiopetukseen (11 t). Kontaktiopetus koostuu luennoista ja harjoituksista. Lisäksi laaditaan oppimistehtävä lähdekirjallisuutta apuna käyttäen. Oppimistehtävä (reflektio) on mahdollista tehdä myös parityönä.
Kirjallisuus (2–3 seuraavista):
1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa.
2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia.
3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä.
4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset.
5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory.
6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan.
7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain.
8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä.
9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus.
10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi.
12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot.
13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches  and processes.
14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot.
15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö.
16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus.
17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making.
18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä.
19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille.
20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla. 

Toteutus ja työtavat Oppimistehtävät, verkko-opiskelu, lähiopetus, kirjatentit

Kouluttaja KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki sekä Itä-Suomen yliopiston opettajat

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot 470 €, hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €

Ilmoittautuminen viimeistään 3.9.2018
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisesta peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2018
Hinta 470,00 €

Suomi toisena ja vieraana kielenä

SUOMEN OPETTAMINEN TOISENA / VIERAANA KIELENÄ 30 op  2019-2020

Aika ja paikka
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)                                                     

Tavoitteet
Opinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
• osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
• tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
• on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 
Kohderyhmä:
Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.
 
Opintojaksot:
AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
AY2121509 Harjoittelu 5 op
 
Tenttiminen Avoimen yliopiston yleisiä tenttipäiviä järjestetään lukuvuoden (1.8.2019 – 31.7.2020) aikana 11 kertaa.                        

Luennot:
Äänne- ja muoto-oppi 5 op sekä Lauseoppi 5 op -jaksojen lähiopetus järjestetään seuraavasti:
  * pe - la 27.-28.9.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe - la 25.-26.10.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
  * pe la 8.-9.11.2019, pe klo 16.30 - 20.30, la klo 9.00 - 15.00
                               

Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat:

AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
• fonetiikan perusteet ja suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen
• osaa kuvata suomen äänteiden luokituksen ääntymäpaikan ja ääntymätavan suhteen
• tietää miten tunnistetaan nominien ja verbien erilaiset vartalot
• osaa analysoida sanojen taivutuksessa ilmeneviä morfofonologisia vaihteluita
• osaa jakaa suomen kielen taivutusmuodot morfeemeiksi ja muodostaa erilaisia taivutus-muotoja
• hallitsee sujuvasti suomen taivutusmorfologiaan liittyvän terminologian
Opintojakso kehittää oppiainekohtaisia työelämätaitoja: Ymmärrys suomen äänne- ja muotorakenteen erityispiirteistä. Äänne- ja muotorakenteen kuvauksen peruskäsitteiden hallinta ja soveltaminen kielenainesten analyysissa.
Sisältö: Artikulatorisen fonetiikan perusteet, suomen kielen äännerakenteen erikoispiirteet ja kuvaus, sanaluokat, nominien ja verbien vartalot, morfofonologiset vaihtelut, paradigmatyypit, nominien ja verbien taivutuskategoriat.
Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121112 Lauseoppi I 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee syntaksin peruskäsitteet
• osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita
• osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
• ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit
• ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena, että erilaisina tapoina kuvata kie-len rakennetta.
Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja: analyyttisyys, ymmärrys ilmaisujen rakenteellisten vaihtoehtojen vaikutuksista teksteihin, ymmärrys kielen tilannesidonnaisuudesta, käsitys suomen erityispiirteistä monikielisessä yhteisössä.
Sisältö: Sanaluokat syntaksin näkökulmasta, verbin valenssi, lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit, sijamuotojen syntaktinen käyttö, lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo, moniosaiset predikaatit, lausekkeet. Suoritustavat: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.
Arvosteluperusteet: Luentotentti 0–5.
Opettaja: Yliopistonlehtori Juha Leskinen
 
AY2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmän sekä niiden opettamiseksi luodut pe-dagogiset sovellukset
• tietää, mitä kielen muotoja ja rakenteita S2-oppijan tulee omaksua sekä mitä haasteita ja vaikeuksia oppimisprosessiin liittyy
• osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin
• (lähiopetuskurssilla) osaa kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi ja kykenee arvioimaan valmista opetusmateriaalia
Sisältö: Kirjoitus- ja äännejärjestelmän haasteet opetuksessa; nominien kategoriat, taivutus ja käyttö; verbien kategoriat, taivutus ja käyttö; sanaston kartuttaminen ja sananmuodostus; kielioppiasioiden opettamisen järjestys; esimerkkien ja harjoitusten arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; suomen kielen variaatio.
Suoritustavat: 1) Lähiopetuskurssi (luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t, kirjallinen työ, oppimistehtäviä ja muuta itsenäistä työskentelyä 111 t) TAI
2)Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä 135 t) Oppimateriaalit:1) Luennoilla jaettava materiaali 2) Verkkokurssilla mainittu kirjallisuus Arvosteluperusteet: Lähiopetuskurssi: aktiivinen läsnäolo hyl-hyv, välitestit hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0–5
Verkkokurssi: oppimistehtävät hylätty - hyväksytty, kirjallinen työ 0–5
Opettajat: Maria Kok
Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan osallistua yliopiston lähiopetukseen
 
AY2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä
• osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet
• osaa kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet
• tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset
Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.
Suoritustavat: Oppimistehtävät
Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä mainittu kirjallisuus.
Arvosteluperusteet: Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Maria Kok
 
AY2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen kou-lun erityislaadun osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
• osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuu-riseen sopeutumiseen
• osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
• pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkaile-maan suomalaista kulttuuria kriittisesti
Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin
Suoritustavat: Sähköinen tentti TAI kirjallisuustentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä TAI oppimistehtävät verkossa
Oppimateriaalit:
KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf)
LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170
VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus (jultika.oulu.fi/files/isbn9789514294693.pdf)
TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111 Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristö)
Arvosteluperusteet: 1. Kirjallisuustentin vastaukset 0–5 2. Oppimistehtävien vastaukset 0–5
Opettajat: Irja Alho
 
AY2121509 Harjoittelu (suomi toisena tai vieraana kielenä) 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
• osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään
Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen
Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.
Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.
Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake
Arvosteluperusteet: Suorituslomake ja raportti.
Opettajat: Irja Alho

Toteutus ja työtavat: 
Lähiopetus, tentit, oppimistehtävät, opetuksen seuraaminen ja toteuttaminen harjoittelupaikassa             

Kouluttaja: 
yliopistonlehtori Juha Leskinen, avoimen yliopiston opettajat                                    

Tiedustelut: 
koulutustuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                        

Koulutuksen hinta: 
670 €  (hinta sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 €)

Ilmoittautuminen 
viimeistään 13.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2019
Hinta 670,00 €

Opetushallinto

Opetushallinto 25 op UEF

Opetushallinnon 25 op monitieteisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja -valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Opetushallinnon perusopintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suo-ritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä ma 1.10. klo 16-20, ma 3.12. klo 16-20, ma 4.3. klo 16-20 tai ma 3.6. klo 16-20. Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.

Tenttimateriaali Oikeudellisen ajattelun perusteita, toim. Tapio Määttä. Voit lukea sen tästä linkistä http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

Lisätiedot jaksosta päivitetään kesäkuun aikana.

Opintojakson suorittaminen sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Aika ja paikka: Aloitusluennot 28.9.2018 klo 16 - 18 Imatralla

Kohderyhmä: Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Pakolliset opintojaksot:

Oikeustieteen perusteet 1 op
Yleishallinto-oikeus 5 op;   Luennot Imatralla ; 28. - 29.9. ja 12. -13.10. 2018  pe klo 16 - 20.30 ja la  9 - 14.15 Tarmo Miettinen. Tentti 19.10 Oikeustieteen perusteet 1.10. tentti  ja niihin liittyvät harjoitukset. Neljä kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. 
Koulutusoikeus 5 op
Virkamiesoikeus 5 op; luennot Imatralla;  8. - 9.2. 2019 ja 15. - 16.2.2019, Tarmo Miettinen, tentti 4.3

Valinnaiset opintojaksot:
Informaatio-oikeus 5 op
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aikaisemmalta nimeltään kunnallisoikeus)
Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
Organisaatiopsykologia 3 op
Johtamisen perusteet 6 op

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo(at)kesyli.net p. 010 322 9452

Hintatiedot: Kokonaisuusmaksu 495 € sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin yliopiston käytännön mukaisesti.

Opinto-oikeus:  (kolme lukukautta) Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoin yliopisto

Ilmoittautuminen viimeistään: 21.9.2018

Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2018
Hinta 495,00 €

Ravitsemustiede

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.
Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka
Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun keskiviikkona 25.9.2019 klo 16.30 – 18.00
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä: 
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: 
Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot ja suoritusajat

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op, luennot 25.9. - 12.10.2019, tentti syksyllä 2019
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op, verkko-opoinnot  (21.10.-16.12.2019)
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op, verkko-opinnot (28.10.-31.12.2019 TAI 17.2.-20.4.2020)
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op, verkko-opinnot (6.4.-8.6.2020)
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op, verkko-opinnot (9.9.-4.11.2019 TAI 2.1.-2.3.2020)
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op, verkko-opinnot  (12.8.-23.9.2019 TAI 24.2.-6.4.2020)

Toteutus ja työtavat: 
Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja:
ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 
590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento ke 25.9.2019 klo 16.30 – 18.00
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * ke 25.9.2019 klo 18.00 - 19.45
  * pe 27.9.2019 klo 16.30 - 19.45
  * la 28.9.2019 klo 9.00 - 15.00
  * ke 2.10.2019 klo 16.30 - 19.45
  * to 3.10.2019 klo 16.30 - 19.45
  * pe 11.10.2019 klo 16.30 - 19.45
   * la 12.10.2019 klo 9.00 - 15.00
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit
Lisätiedot: Tässä jaksossa ei ole Moodlea käytössä.


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Ajankohta: 22.10. - 14.12.2018
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 28.10.-31.12.2019 TAI 17.2.-20.4.2020

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. 
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 6.4.-8.6.2020

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.
Ajankohta: 9.9.2019 - 4.11.2019 TAI 2.1.-2.3.2020

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 12.8. - 23.9.2019 TAI 24.2 - 6.4.2020

Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019
Hinta 590,00 €

Ilmoittautumisaikaa jatkettu!

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.                            

Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Aika ja paikka Johdantoluento ravitsemustieteen opiskeluun torstaina 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Koulukatu 11, 3. krs

Kohderyhmä:   Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Tavoite: Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla.
                            
Opintojaksot 

Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Toteutus ja työtavat: Luennot, harjoitukset, tentit, oppimistehtävät, verkko-opinnot, vertaistyöskentely      

Kouluttaja: ravitsemusterapeutti, THM Tarja Mänttäri sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta 590 €, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa kunkin avoimen yliopiston käytännön mukaisesti.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelma ja opintojaksojen suoritustavat: 

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun
Johdantoluento to 13.9.2018 klo 16.30 – 18.30
Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen
Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiin

  * AY7021701 Ravitsemustieteen perusteet 4 op
Suoritustapa: Luennot 18 tuntia, harjoitukset 12 tuntia ja tentti. Jakson opetuksessa ei ole Moodlea käytössä
Opettaja: THM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri
Luentojen ja harjoitusten ajankohdat:

  * pe 14.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * la 15.9.2018 klo 9.00 – 15.00
  * ti 18.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 19.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * pe 21.9.2018 klo 16.30 – 19.45
  * ke 26.9.2018 klo 16.30 – 19.45
   * pe 28.9.2018 klo 16.30 – 19.45
Oppimateriaali:
* Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede, Duodecim, uusin painos.
* Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.
* Luentomateriaalit


  * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.
Ajankohta: 22.10. - 14.12.2018
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  * AY8021704 Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Kemppainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.
Ajankohta: 29.10. - 31.12.2018 TAI 18.2. - 22.4.2019

  * AY4460201 Ravintofysiologia 4 op
Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä soveltuvin osin (ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim 2012.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. 
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Ajankohta: 8.4. - 3.6.2019

  * AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op
Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.
Ajankohta: 17.9.-12.11.2018 TAI 3.1. - 4.3.2019

  * AY4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2018
Hinta 590,00 €

Graafinen suunnittelu

Opintojaksolla käydään läpi Adoben Photoshop‐ohjelman toimintoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Perehdytään ohjelman perustoimintoihin, kuvankäsittelyyn liittyviin käsitteisiin sekä valokuvalle tehtäviin perusmuokkauksiin. Harjoitellaan kuvanlaadun parantamista eriluonteisiin kuviin, jotka voivat olla esimerkiksi maisemakuvia, tuotekuvia tai kuvia ihmisistä. Tutustutaan ohjelman tärkeimpiin työkaluihin ja lisäksi harjoitellaan graafista suunnittelua ohjelman tekstityökalun ja piirto‐ominaisuuksien avulla sekä Photoshopin tasojen hyödyntämistä.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.


Aika ja paikka
pe 20.9.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 21.9.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
pe 4.10.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 5.10.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros

Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus

Kohderyhmä
Työssään kuvankäsittelytaitoa tarvitsevat sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät kuten esimerkiksi verkkokauppiaat.

Tavoite
‐hallitsee Photoshop‐ohjelman perustoiminnot ja tuntee eri kuvatiedostomuotojen ominaisuuksia
‐osaa tehdä valokuviin tarvittavat peruskäsittelyt kuvanlaadun parantamiseksi
‐osaa muokata kuvaa ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien avulla
‐osaa käyttää piirtotyökaluja ja tekstityökalua

Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.

Kouluttaja 
tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.

Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen.
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2019
Hinta 95,00 €
Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät InDesign‐taitto‐ohjelman käyttöön graafisessa suunnittelussa ja julkaisun taitossa. Suunnittelun kohde voi olla pienpainotuote (kuten tuote‐ tai yritysesite, juliste) tai laajempi julkaisu (tuotekatalogi, vuosikertomus, kirja, ebook). Osasisältöjä ovat esimerkiksi taittotyön työprosessi, tärkeimmät työkalut, monisivuisen julkaisun hallinta ja taittotypografia sekä julkaisun tallentaminen PDF‐ sekä epub‐tiedostomuotoihin.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.
 
Aika ja paikka 
pe 1.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 2.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
pe 15.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 16.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros
 
Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus
 
Kohderyhmä
Työssään taittotyötä tekevät sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät, jotka haluavat itse suunnitella markkinointimateriaalejaan.
 
Tavoite
‐osaa Adobe InDesign‐ohjelman tärkeimmät toiminnot pystyäkseen suunnittelemaan sillä erilaisia painojulkaisuja.
‐ymmärtää taittotyön työprosessin ja osaa hyödyntää taittotöihin liittyvää typografiaa.
‐pystyy analysoimaan painojulkaisujen visuaalista rakennetta sekä typografiaa.
 
Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.
 
Kouluttaja 
Tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.
 
Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2019
Hinta 95,00 €

Yleiset tenttipäivät kesäyliopistossa

Etsitkö mieluista opiskelualaa? Tarvitsetko uutta suuntaa urallesi? Haluaisitko päivittää oman alan osaamistasi? Vai tarvitsetko vain jotain uutta syksyysi? Avoimen yliopiston opinnot ovat juuri sinua varten.

Mitä? Kenelle?

- avointa kaikille
- ei ikärajaa
- uranvaihtoa suunnitteleville
- lisäkoulutukseen
- välivuotta viettäville
- kiinnostus uusinta tutkimustietoa kohtaan

Miksi kesäyliopistossa?
- pääset opiskelemaan porukassa
- opinnot omalla paikkakunnallasi
- tenttiminen sisältyy opintojen hintaan
- tuutor eli opintojen ohjaaja apunasi
- akateemisten opintojen tueksi opintotaitoillat

Oppimistaitojen kurssi
Kurssi on tulossa syksyyn Lappeenrantaan ja Imatralle. Kurssi on tarkoitettu avoimen yliopiston opiskelijoille, jotka tarvitsevat tietoa ja vinkkejä opintojen sujumiseen. Voit osallistua iltoihin kiinnostuksesi mukaan.
KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki


Seuraavia opintojen järjestämisoikeuksia on haettu ja opinnot vahvistuvat kevään aikana:

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

 • Gerontologian perusopinnot 26 op
 • Ekologia 3 op
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Psykologian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto

 

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUOPETUS

Saimaan AMK

Karelia AMK

 

Ota yhteyttä! Kysy lisää!

Ritva Oravuo p. 010 322 9452 tai imatra @ kesyli.net
Sari Kavala p. 010 322 9462, Leena Salonen p. 010 322 9461 tai lappeenranta @ kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 0,00 €

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tenttittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 


Kevät 2019 (UEF)
pe 18.1. klo 8-12
ma 4.2. klo 16-20
pe 15.2. klo 8-12
ma 4.3. klo 16-20
pe 15.3. klo 8-12
ma 1.4. klo 16-20
pe 26.4. klo 8-12
ma 6.5. klo 16-20
pe 17.5. klo 8-12
ma 3.6. klo 16-20
pe 14.6. klo 8-12
 
Syksy 2019 (UEF)
Ma 26.8.2019 klo 16-20
Ma 30.9.2019 klo 16-20
Ma 21.10.2019 klo 16-20
Ma 11.11.2019 klo 16-20
Ma 2.12.2019 klo 16-20

Ilmoittaudu kirjallisuustenttiin viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää WebOodissa (UEF).
HUOM! Tarkistathan, että opinto-oikeutesi on voimassa ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttiin ei voi osallistua, jos opinto-oikeus ei ole voimassa.

ETÄTENTTI (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksella (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi yliopisto, kansalais- tai kansanopisto, kesäyliopisto tai muu oppilaitos. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Kun ilmoittaudut tenttiin 10 vrk ennen tenttipäivää WebOodissa  mainitse tentinvalvojan nimi, yhteystiedot ja tenttipaikan osoite, jotta voimme toimittaa tenttikysymykset valvojalle. Etätentti järjestetään samaan aikaan kuin yliopiston tentti. Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Avoimen yliopiston yleiset tentit alkavat klo 16.00.

TENTTIIN OSALLISTUMINEN (ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEET)
Osallistujat kutsutaan sisään joko opintojaksoittain tai nimellä.
Tenttitilaisuus katsotaan alkaneeksi opiskelijan saapuessa tenttisaliin, joten keskustelu toisten tenttiin osallistujien kanssa ei ole enää sallittua.
Istumapaikalle voit ottaa mukaan kirjoitusvälineet, kuvallisen henkilöllisyyskortin ja kukkaron. Laukut ja takit jätetään salin yläosaan tai portaille. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun tai valvojan pöydälle.
Tentinvalvoja aloittaa tentin ilmoittamalla vastaamisen aloitus- ja päättymisajan sekä ensimmäisen mahdollisen poistumisajan. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta ja tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin.
Tenttivastauspaperit jaetaan tenttitilaisuudessa. Kirjaa jokaiseen tenttivastauspaperiin seuraavat tiedot:

 •     Tenttipäivä 
 •     Sukunimi ja etunimi 
 •     opiskelijanumero tai henkilötunnus
 •     Tentittävän opintojakson nimi ja tunniste

Mikäli tenttitilanteessa tulee ongelmia, esimerkiksi tenttikysymykset puuttuvat tai ne ovat vääristä teoksista,ota yhteyttä tentinvalvojaan nostamalla käsi ylös.
Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin, hänet poistetaan tentistä välittömästi ja suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien välinen yhteistyö.
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi palauttaessasi vastauspaperia. Kuittaa osallistumisesi osallistujalistaan (tarvittaessa). Luentotenttien kysymykset pyydetään palauttamaan vain, jos tentaattori on niin merkinnyt kysymyspaperiin. Kirjallisuustenteissä kysymykset palautetaan kuoressa vastauspaperien kanssa. Suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle.
Tentinvalvoja huomauttaa tentin päättymisestä viimeistään 10 minuuttia ennen tenttiajan päättymistä ja lopettaa tentin määräaikana.

Ilmoittautumistiedot
Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi ja tenttipäivä!

Imatralla: Hanna-Leena Ollanketo, hanna-leena.ollanketo (at) kesyli.net, puh. 010 322 9453
Lappeenrannassa: Leena Salonen, leena.salonen (at) kesyli.net, puh. 010 322 9461

Tenttimaksut: yleisenä avoimena tenttipäivänä tentittäessä tenttimaksu on 60 euroa. Jos tentti järjestetään muuna aikana, niin tenttimaksu on 90 euroa. Jos tenttimistä ei peruta, niin veloitetaan koko tenttimaksu. 

Ilmoittautuminen päättyy
Hinta 60,00 €