Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Etätyön johtaminen

VERKOSSA Etätyön johtaminen

Etätyö muuttaa johtamista ja yhteistyötä. Tutut käytännöt eivät aina toimi sellaisenaan digitaalisessa työympäristössä. Etänä toimiva työyhteisö voi silti olla yhtä tehokas ja tuloksellinen kuin samassa toimistossa työskentelevä tiimikin. 

Koulutuksesta saat näkökulman siihen, mikä etätyön johtamisessa on olennaista, kuulet esimerkkejä käytännöistä muualta sekä pääset pohtimaan omaan tilanteeseen sopivimpia työkaluja.

Aika ja paikka
8.12.2020 klo 13. 00 – 16.00 Zoom-ympäristössä

Sisältö

Miten etäisyys vaikuttaa johtamiseen ja yhteistyöhön?
• Lähijohtaminen vs. etäjohtaminen
• Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
• Miten olla tukena ja ”läsnä” etäisyydestä huolimatta?

Hyvä yhteistyö etätyössä
• Yhteinen suunta ja selkeät tavoitteet
• Yhteiset pelisäännöt antavat raamit yhteistyölle
• Työsuorituksen seuranta etänä

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen etänä
• Hyvän työilmapiirin tunnusmerkit
• Yhteenkuuluvuuden tunteen säilyttäminen
• Keinot yhteisöllisyyden rakentamiseen

Toteutus
Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-ohjelmaa käyttäen.
Koulutukseen sisältyy tutkittua tietoa sekä käytännön esimerkkejä ja vinkkejä. Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia osallistamisen muotoja, kuten pari- ja ryhmäkeskusteluita tai työpajatyöskentelyä.
Koulutuksesta tehdään tallenne ja se on osallistujien käytettävissä 31.12.2020 asti.

Kouluttaja
Ulla Vilkman
Modernin työelämän kehittäjä, etäjohtamisen asiantuntija ja tietokirjailija. Auttaa organisaatioita kehittämään hajautetussa organisaatiossa, monipaikkaisessa työssä sekä etätyössä tarvittavaa osaamista sekä muokkaamaan toimintakulttuuria sopivammaksi aika- ja paikkariippumattomaan työhön. Vankka kokemus johtoryhmien, ja esimiesten valmentamisesta sekä erilaisten työpajojen ja kehittämisprojektien vetämisestä.

Koulutukseen valmistautuminen
Etätyön johtaminen -koulutus järjestetään Zoom-kokousohjelmalla. Voit asentaa ilmaisen Zoom-ohjelman koneellesi ennen tilaisuutta. Tästä linkistä pääset suoraan asentamaan Zoomia. https://zoom.us/support/download

Tiedustelut     
rehtori Mari Smolander, p. 010322 9451, mari.smolander@kesyli.net

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.11.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.11.2020
Hinta 39,00 €