Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Perusopetuksen ajankohtaisseminaari

VERKOSSA Perusopetuksen ajankohtaisseminaari
Aika ja paikka

11.-12.11.2020 Verkkoseminaarina

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

OHJELMA

KESKIVIIKKO 11.11.2020

Klo 8.40 Verkko-opetustila avautuu
klo 9.00 Tervetuloa perusopetuksen ajankohtaisseminaariin
Kommunikointiohjeet verkkoseminaarissa

klo 9.15 – 11.30
Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi kouluyhteisössä koronaepidemian aikana: Ensitulokset
Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkimusryhmät kartoittivat toukokuussa 2020 rehtoreiden, opettajien, oppilashuoltohenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kokemuksia korona-epidemiasta johtuneen etäopetusjakson aikana valtakunnallisella otannalla.
Tutkimuksessa tarkastellaan etäopetusjakson vaikutuksia opettajien, perheiden ja oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen keskeinen teema on koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen etäopetusjakson aikana mm. oppilaiden oppimisen, tuen toteutumisen ja riittävän digitaalisen infrastruktuurin näkökulmista. Teemoihin perehdytään tarkastelemalla muun muassa koulun arviointikäytänteitä ja koulun johtamiskulttuuria.
Tutkimuksesta vastaavat Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä NEDIS sekä Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä REAL.
Tuloksia esittelevät koulutuksen arvioinnin professori ja Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Risto Hotulainen, tohtori Lauri Heikonen ja tohtorikoulutettava Sanna Oinas Helsingin yliopistosta. 

Tauot kouluttajien ohjeiden mukaan

klo 11.30  - 12.15 Lounastauko

klo 12.15 – 15.00
Hyvinvointi opettajan työssä
- Mistä työstressissä on kyse
- Stressinsäätelytaidot ja omaan stressitasoon vaikuttaminen
- Voimavarat jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä
- Opettajan työrooli
- Opettaja vaatimusten ja odotusten ristiaallokossa
- Kuinka asettaa rajattomalle työlle rajoja
- Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
työterveyspsykologi, ekonomi Anna Lohman

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.
 

TORSTAI 12.11.2020

Klo 09.00 – 09.10 Seminaarin toisen päivän avaus

Klo 09.10 – 11.30
Arviointi perusopetuksessa
- Miksi perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistusta on lähdetty tekemään?
- Mitä Perusopetuksen arviointiluvun 6 keskeisimmät muutokset tarkoittavat käytännön arviointityössä opettajan ja rehtorin näkökulmista?
- Miten toteuttaa Itsearviointia ja vertaispalautetta niin, että se tukee oppilaan oppimisen taitoja?
- Miten tehdä näkyväksi ja kehittää koulun yhteistä arviointikulttuuria?
KT, FL lehtori Najat Ouakrim-Soivio

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan.

klo 11.30 – 12.15 Lounastauko

Klo 12.15 – 15.00
Kokeilukulttuuri perusopetuksessa
• Mikä ihmeen kokeilu?
• Kokeilukulttuuri pähkinänkuoressa
• Kokeillen kehittämisen työtapa
• Työkaluja kokeilujen toteuttamiseksi
Tavoitteena lisätä osallistuvien henkilöiden ymmärrystä kokeillen kehittämisen työtavasta ja kokeilukulttuurista. Antaa aikaa pysähtyä ja reflektoida omaa ja yhteistä työtapaa. Tarjoilla konkreettisia työkaluja kokeilukulttuurin kehittämiseen omassa oppilaitoksessa.

Kouluttaja, valmentaja Tapu Holttinen

Tauot kouluttajan ohjeiden mukaan

KOULUTTAJINA SEMINAARISSA

Koulutuksen arvioinnin professori ja Koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Risto Hotulainen
tohtori Lauri Heikonen ja tohtorikoulutettava Sanna Oinas Helsingin yliopisto

Anna Lohman
Anna Lohman on työterveyspsykologi ja ekonomi, joka on erikoistunut työhyvinvointia ja työyhteisöjen toimintaa koskeviin erityiskysymyksiin. Annan koulutukset ovat lämpimällä huumorilla ryyditettyjä syväluotauksia työelämän psykologisiin ilmiöihin. Koulutuksissaan Anna tuo teorian ja käytännön sujuvasti yhteen niin, että kuulija saa mukaansa vietäväksi paitsi uusia oivalluksia, myös konkreettisia välineitä työn arkea sujuvoittamaan.

Najat Ouakrim-Soivio
Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän toimii Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa dosenttina erityisalanaan oppimisen ja osaamisen -arviointi. Ouakrim-Soivio on toiminut muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, yleissivistävän koulutuksen asiantuntijatehtävissä Opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tällä hetkellä hän on yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella.

Tapu Holttinen
Valmentaja, KTM Tapu Holttinen, joka on toiminut reilun 20 vuoden ajan oppilaitosten ja yritysten kehittäjäkumppanina. Tällä hetkellä Holttinen toimii osa-aikaisena tiimivalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa. Tiimivalmentajan työn lisäksi Holttinen toimii yrittäjänä ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Verkkototeutus
Seminaari järjestetään Zoom-ohjelmalla. Lataa ilmainen Zoom-sovellus omalle koneellesi tai älylaitteellesi ennen seminaaria osoitteesta zoom.us. Lataus mahdollistaa osallistumisesi ryhmätyöskentelyyn seminaarin aikana. Saat linkin ja muut ohjeet sähköpostiisi ennen seminaaria.

Koulutuksen hinta 195 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 28.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 28.10.2020
Hinta 195,00 €