Oppimisen iloa

ympäri vuoden

VERKOSSA Valmenna ja johda muutoskyvykkyyttäsi

VERKOSSA Valmenna ja johda muutoskyvykkyyttäsi

Elämme jatkuvaa muutosta. Se haastaa meitä niin yksilöinä kuin yhteisöinä selviytymään, sopeutumaan ja uudistumaan. Muutoksessa eläminen on samanaikaisesti kutkuttavaa ja kuluttavaa. Se tarjoaa usein mahdollisuuksia uuteen samalla kun se haastaa luopumaan tutusta. Mitä yllättävämpi ja isompi muutos on, sitä enemmän se koettelee muutosmuskeleitamme.

Omaa ja yhteisön muutoskyvykkyyttä voi valmentaa ja vahvistaa. Se vaatii tietoisuutta uudistumiskyvyn nykytilanteesta sekä oivallusta siitä, millaisin teoin sitä voi kehittää. Lisääntynyt muutoskyvykkyys luo yksilölle turvallisuutta, palautusmiskykyä ja hyvinvointia. Työyhteisössä se lisää ennakoitavuutta, työn sujuvutta ja yhteistyötä.

Osallistumalla webinaariin saat lisää ymmärrystä omasta ja yhteisön muutoskyvykkyydestä. Tarjolla on myös konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit vahvistaa resilienssiä niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Webinaarin aikana kuulet myös toisten kokemuksia muutostilanteiden kohtaamisesta ja voittamisesta.

Aika
5.11.2020 klo 14.00 – 16.00 ja 19.11.2020 klo 14.00 – 16.00

Kohderyhmä
Opettajat kaikilla asteilla

Sisältö

Webinaari 1: Yksilön muutosmuskelit

  • Mistä muodostuu yksilön resilienssi eli muutoskyvykkyys? 
  • Muutoskyvykkyys osana hyvää itsensä johtamista
  • Henkilökohtaisten voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Työkaluja henkilökohtaisten muutosmuskelien vahvistamiseksi

Webinaari 2: Tiimin ja yhteisön muutoskyvykkyys

  • Millainen on muutoskykyinen organisaatio?
  • Organisaation toimintakyvyn ylläpitäminen muutoksessa
  • Yhteisön resilienssin rakentaminen ja johtaminen
  • Keinoja yhteisön muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi

Kouluttaja
Valmentaja, KTM Tapu Holttinen, joka on toiminut reilun 20 vuoden ajan oppilaitosten ja yritysten kehittäjäkumppanina. Tällä hetkellä Holttinen toimii osa-aikaisena tiimivalmentajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa. Tiimivalmentajan työn lisäksi Holttinen toimii yrittäjänä ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.

Tiedustelut                 
rehtori Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Koulutuksen hinta       
150 euroa       

Ilmoittautuminen        
viimeistään 22.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Peruutus                    
lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2020
Hinta 150,00 €