Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 50 op 2020-22

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 50 op 2020-22

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 50 op - koulutus sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Aika ja paikka opintojen aloitusjakso 15.-16.9.2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)
Ensimmäiset koulutuspäivät:
  * Aloitusjakso 15. - 16.9.2020
  * 7.10.2020
  * 11.11.2020
  * Ensimmäinen työnohjaus 9.12.2020
  * 10.12.2020
  * 11.1.2021
  * Toinen työnohjaus 9.2.2021
  * 10.2.2021

  * Muut koulutuspäivät täsmentyvät myöhemmin.

Katso tästä usein kysytyt kysymyksethttps://drive.google.com/file/d/102bz_6Hm9qZPJWGmblcztiXRXUc80xrX/view?usp=sharing

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.
Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki "Siria sertifioitu lyhytterapeutti", jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Tavoite
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. 

Sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
• Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
• Lasten ja nuorten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Kognitiivinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Perhe- ja pariterapiat
• Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö
Sirkku Ruutu PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija sirkku.ruutu@siria.fi
Toimitusjohtaja Siria Oy:ssä.

Lappeenrannan pääkouluttaja
Miia Miskeljin, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sh (AMK), työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 päivää lähiopetusta ja 10 x 1,5 h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu lähijaksoilla pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu 
  * 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
  * psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
  * muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
  * opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
  * soveltava oman työn kehittämishanke
  * asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
  * pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
  * vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
  * syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta. Muutokset mahdollisia.

Koulutukseen hakeminen

1. Ilmoittaudu opiskelemaan ensin alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

2. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja palauta se viimeistään 1.9.2020.
Hakemus lähetetään osoitteeseen lappeenranta@kesyli.net tai Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta. Hakemukseen seuraavat tiedot: yhteystiedot, perustutkinto/tutkinnot, pidemmät lisäkoulutukset, työhistoria lyhyesti ja nykyinen työpaikka, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa, vastaa hakemuksessa myös alla oleviin kysymyksiin.

Kesäyliopiston perustietojen ohella hakija vastaa seuraaviin kysymyksiin kirjallisesti:
1) Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
2) Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100 h) omassa työpaikassasi? Kyllä / Ei
   a) Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi?
   b) Jos et pysty, miten aiot hankkia asiakkaasi?
3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (1-10)?
5) Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
7) Koulutuksen aikana saatu palaute voi joskus haastaa aiempia käsityksiä itsestäsi. Millainen koet olevasi palautteen vastaanottajana? 
8) Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
9) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.
10) Asteikolla 1-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on tällä hetkellä.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
  * Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
  * Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
  * Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
  * Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
  * Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
  * Hakujärjestys.

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Hintatiedot 4700 €, 1. erä 1600 € syyskuussa 2020, 2. erä 1600 € tammikuussa 2021, 3. erä 1500 € elokuussa 2021

Hakuaika opintoihin päättyy 1.9.2020
lmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 01.09.2020
Hinta 4700,00 €