Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Varhaiskasvatuksen arviointi

Koulutukset > Varhaiskasvatuksen arviointi
Varhaiskasvatuksen arviointi

Varhaiskasvatuksen arviointiin kohdentuu varhaiskasvatuslain, valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä Karvin laatimien varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin suositusten kautta selkeitä kehittämishaasteita. Varhaiskasvatushenkilöstöä velvoitetaan suunnitelmalliseen, systemaattiseen, tavoitteelliseen ja jatkuvaan itsearviointiin, jonka tarkoituksena on varmistaa varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten jatkuva parantaminen.  Lasten ja huoltajien osallisuus arviointiin on keskeinen osa varhaiskasvatuksen arviointia ja kehittämistä. Arvioinnin ja siihen liittyvän dokumentoinnin kautta edistetään varhaiskasvatuksen lapsilähtöisyyttä ja lasten ja huoltajien oman äänen kuulemista varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Arvioinnin sisäistäminen on uudenlainen tapa suuntautua varhaiskasvatustyöhön.

Aika ja paikka
6.3.2020 klo 8.00 – 15.00, Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen opettajat                                                       

Tavoite
Varhaiskasvatuksen arviointi -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien roolia ja osaamista systemaattisen ja suunnitelmallisen arvioinnin toteuttajana sekä tukea arvioinnin sisäistämistä keskeisenä osana varhaiskasvatuksen arvioinnin, dokumentoinnin, suunnittelun ja kehittämisen prosessia. Koulutuksessa esitellään myös konkreettisia työvälineitä ja menetelmiä arvioinnin toteuttamiseen.

Ohjelma 6.3.2020

8.00                     Tervetulokahvi 
8.30                     Koulutuspäivän avaus
8.45                     Arvioinnin velvoitteet ja tarkoitus varhaiskasvatuksessa
9.15                     Arvioinnin rakenteet ja menettelytavat pedagogisen toiminnan tasolla
                                    - arviointi osana pedagogisen suunnittelun ja kehittämisen prosessia
                                    - opettajan rooli systemaattisen ja suunnitelmallisen arvioinnin toteuttajana
                                    - opettajan oma itsereflektio
                                    - lasten ja vanhempien osallisuus arvioinnissa
11.15                  Lounas
12.15                  Mistä tavoitteet arvioinnille – kuntavasu arvioinnin asiakirjana
                                   - tavoitteista kriteereiksi ja arviointimenetelmäksi
13.45                  Kahvi
14.15                  Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi osana arviointia
15.00                  Koulutuspäivä päättyy

Kouluttaja                                     
KT kehitysjohtaja Sanna Parrila                                                     

Tiedustelut                                 
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451      

Koulutuksen hinta                   
145 €

Ilmoittautuminen                   
viimeistään 21.2.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 02.03.2020
Hinta 145,00 €