Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? -webinaarisarja

Koulutukset > Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? -webinaarisarja
Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? -webinaarisarja

Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? - webinaarisarja

Webinaarien päivämäärät ja kellonajat:

 • Webinaari I                            Ti 4.2.2020 klo 14 – 15.30                
 • Webinaari II                           Ti 18.2.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari III                          Ti 3.3.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari IV                          Ti 17.3.2020 klo 14 – 15.30
 • Webinaari V                           Ti 24.3.2020 klo 14 – 15.30

Lasten , nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä adoptiovanhemmille ja perhehoitajille suunnatussa viiden webinaarin kokonaisuudessa perehdymme kiintymyssuhdeteoriaan ja kehitykselliseen traumaan käytännönläheisesti ja koulutuksen antia kunkin osallistujan arkeen kytkien. Tutkimme kiintymyssuhdeteoriaa lasten ja nuorten, vanhemmuuden sekä ammatillisen toiminnan näkökulmista.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa ihmisen kasvaun ja kehityksen keskeisiin osa-alueisiin tavalla, joka mahdollistaa sekä työn laadun että työhyvinvoinnin lisääntymisen.
Osallistujilla ei tarvitse olla etukäteistietoa kiintymyssuhde- tai traumateoriasta.
Webinaarin jälkeen huhtikuussa on tarjolla teemaa syventävä koulutuspäivä, johon on  mahdollista ilmoittautua myös suoraan ilman webinaariin osallistumista.

Koulutuksen aikana:
- saat perustiedot ja ymmärryksen kiintymyssuhdenteoriasta, erilaisista kiintymyssuhdenmalleista sekä kehityksellisestä traumasta
- opit tunnistamaan ihmissuhteissaan ja tunnetaidoissaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä
- saat vinkkejä toimintatavoista ja arjen keinoista, jotka lisäävät arvostusta, luottamusta ja psyykkistä turvallisuutta sekä asiakastyössä että työyhteisöissä
 - pääset linkittämään tietoa ja osaamista omaan työhösi ja sen käytäntöihin

Sisältö:

Webinaari I: Kiintymyssuhdeteorian perusteet

 • Kiintymyssuhdeteorian lähtökohdat: kehityksen vaiheet ja merkitys lapselle ja nuorelle
 • Kiintymyskäyttäytyminen ja tutkiva käyttäytyminen
 • Kehityksen eri osa-alueita: tunnesäätely, sosiaaliset taidot, kognitiivinen kehitys
 • Mitä tarvitaan riittävän hyvään kehitykseen?

Webinaari II: Kiintymyssuhteet lapsen ja nuoren elämässä

 • Kiintymyssuhdemallit ja hoivan kautta rakentuvat kokemukset
 • Sisäiset työskentelymallit
 • Kiintymyssuhdekehityksen häiriintyminen ja siihen liittyvät käytösmallit
 • Stressi ja kehityksellinen traumatisoituminen

Webinaari III: Kiintymyssuhteet ja vanhemmuus

 • Kiintymyssuhteet aikuisuudessa
 • Vanhemman omien varhaisten kiintymyssuhteiden vaikutus vanhempana toimimiseen
 • Toimivan vanhemmuuden ominaisuudet
 • Haavoittunut vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallien ylisukupolvisuus

Webinaari IV: Kiintymyssuhteet ja ammatillinen työskentely

 • Ammatillinen toiminta ja kiintymyssuhdeteoria
 • Tietoisuus omasta kasvuhistoriasta ja sen vaikutuksesta itseen
 • Toissijaisten kiintymyssuhdehahmojen merkitys lapsille ja nuorille
 • Kiintymyssuhdeteoria ammatillisen työskentelyn viitekehyksenä: ajatus- ja toimintamalleja

Webinaari V: Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta

 • Vaativaa ihmissuhdetyötä tekevän ammattilaisen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Kiintymyssuhteisiin ja traumatisoitumiseen liittyviä työyhteisöilmiöitä
 • Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja psyykkisen turvallisuuden lisääminen
   

Kouluttaja: kouluttajana toimii TtM, kouluttaja, työnohjaaja (STORry) Sanna Mäkipää, jolla on pitkä kokemus eri aloilla lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamisesta, valmentamisesta ja työnohjaamisesta kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuen. 
Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä: www.sannamakipaa.fi 

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net), p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu  paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.01.2020
Hinta 180,00 €