Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Luontohoiva - luontoperusteisen toiminnan perusteita

Koulutukset > Luontohoiva - luontoperusteisen toiminnan perusteita
Luontohoiva - luontoperusteisen toiminnan perusteita
Huom! Kevään koulutus siirtyy syksyyn ja muuttuu verkkokoulutukseksi. Syksyn aikataulu ilmoitetaan mahdollisimman pian

Green Care -toiminnan ajatuksena on luonnon ja maaseutuympäristön, kuten kasvien, eläinten, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden, hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. Green Care -toiminnan lähtöajatuksena on, että ihminen on osa luontoa ja ympäristöä. Toiminnassa luontoympäristö tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan kuntoutus-, terapia-, hoito- tai ohjausprosessiin. Vaikka green care- toiminta suuntautuu useimmiten luontoympäristöön tai maatilalle, ei se poissulje luonnon elementtien toteuttamista myös kaupunki- tai laitosympäristöissä. 

Luontomenetelmien tarkoitus on helpottaa, vahvistaa ja nopeuttaa intervention terapeuttista, kuntouttavaa tai ohjauksellista tavoitetta. Koska meillä kaikilla on sama geneettinen pohja, on jokaisella myös taipumus luontoelementtien positiivisiin vaikutuksiin.

Luonnon psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset terveyshyödyt ovat tutkimusten mukaan kiistattomat. Luontolähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut tarjoavatkin tulevaisuuteen uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin.  Suomalaisessa Green Care- palveluiden taustalla on yksilön, ryhmän, yhteisön tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntyneitä toimintaperiaatteita.

Aika ja paikka:
21.4.2020 klo 10 - 16 Imatralla

Kohderyhmä
Kuntoutus- ja hoitoalan ammattilaiset

Koulutuspäivän sisältökuvaus
Koulutuspäivän opetus pohjautuu kokemuksellisten ja osallistavien menetelmiin, jossa teoriatietoa ja käytännön toiminnan esimerkkien kautta luodaan opiskelijoille Green Care-käyttöteoriaa sekä uusia työkaluja ammatillisen osaamisen laajentamista omaan kuntoutus-ja hoitotyöhön. Opetuksessa tuotetaan ymmärrystä ihmisten erilaisiin luontosuhteisiin, sekä siihen miten ammatillisesti ja asiakaskaslähtöisesti tuotettu green care-palvelu näyttäytyy käytännössä. Koulutuspäivien teoriaosuuden sisällöt käsittävät näyttöön perustuvan viimeisimmän tutkimustiedon lisäksi palvelumuotoiluun liittyviä perusteita laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä kuntoutustoiminnasta. Tämän lisäksi luodaan todellisten esimerkkitoimijoiden kautta ymmärrystä Green Care-palvelujen innovaatioista tuottaa poikkisektoraalisesti ja moniammatillisesti, kuitenkin samalla laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
 

Kouluttaja
Kuntoutusalan maisteri Teemu Peuraniemi, Attendo Oy
 
Tiedustelut
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 250 €
 
Ilmoittautuminen viimeistään 7.4.2020
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 07.04.2020
Hinta 250,00 €