Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun kurssi

Luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun kurssi

Luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun kurssi

Mitä on luovuus ja ajattelu? Miten luovuuden voi ymmärtää toimintana ja voiko ajattelua kehittää ongelmanratkaisun näkökulmasta kiinnostavalla tavalla? Mitä ovat merkitykset ja miten ne liittyvät luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun?
Länsimaisia käsityksiä ihmiskokemuksen luonteesta on hallinnut erottelu luonnon ja kulttuurin, mielen ja ruumiin, yksilön ja yhteisön sekä ajattelun ja tunteiden välillä. Tämä moderni kokemuskäsitys vaikuttaa edelleen ratkaisevasti kaikilla keskeisillä elämänalueillamme. Kurssilla opiskelijat saavat käsityksen, miten tämän keinotekoinen jaottelu on esteenä aidosti luovalle ajattelulle ja ongelmanratkaisulle sekä oppivat havaitsemaan näitä esteellisiä ajattelurakenteita toimintaympäristössään.

Aika ja paikka: 
la - su 5. - 6.9.2020 klo 10.00 - 16.00 
Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu)

Kohderyhmä:
Kurssi on suunnattu kaikille ajattelunsa kehityksestä ja oman yleissivistyksensä kasvattamisesta kiinnostuneille. Kurssilla ei tarvita omia materiaaleja, vain avoin ja oppimishaluinen mieli.

Sisältö:
Kurssilla käsitellään ajattelemisen rakenteellista yhteyttä luovuuteen ja luovan toiminnan mahdollisuuksia ongelmanratkaisussa monitieteellisesti. Opiskelijoille tarjotaan työkaluja oman ajattelun kehittämiseen ja omien toiminta- ja ajatusmallien kriittiseen arviointiin. Kurssin teemat liikkuvat konkreettisen ja abstraktin tason välillä, mikä edesauttaa opiskelijan mahdollisuuksia ymmärtää ajattelun ja luovan työskentelyn vuorovaikutusta välttämättömyytenä aidosti kestävän ja toimivan ympäristön luomisessa.

Toteutus ja työtavat: 
Luento-opetus, keskustelu, ryhmätyöskentely

Kouluttaja:
taiteen tohtori, kuvataitelija ja tutkija Mika Karhu

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:
140 €, hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen

Ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2020

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutuksta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautuminen päättyy 22.08.2020
Hinta 140,00 €