Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa

Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa 

Huom. koulutuksen ajankohta siirretty syksyyn 2020!

Aika ja paikka: keskiviikko 4.11.2020 klo 9.00 - 15.00 Lappeenranta, Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21

Kohderyhmä:  Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalveluyritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä sosiaali- ja potilasasiamiehet ja hoitohenkilökunta

Sisältö:
- Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun määritelmät
   * juridiset näkökulmat, kun töitä tehdään toisen kotona
- Kotisairaanhoidon potilas ja kotipalvelun asiakas
- Potilaan ja asiakkaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan
    * kotirauha ja yksityisyyden suoja
    * liikkumisvapaus
    * henkilökohtainen koskemattomuus
    * itsemääräämisoikeus
- Potilaan ja asiakkaan oikeudet potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaan
- Potilaan ja omaisen tiedonsaantioikeus
- Omaisen oikeudet päättää potilaan tai asiakkaan asioista
- Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet
    * velvollisuus toteuttaa hyvä hoito
    * velvollisuus noudattaa potilaan / asiakkaan tahtoa
    * ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta
    * omaisen tahdon ja toiveiden noudattaminen
    * oikeus turvalliseen työympäristöön
    * oikeus yksityisyyden suojaan
    * hoitohenkilökunta rikoksen kohteena
    * hoitohenkilökunnan vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuu
 
Kouluttaja: varatuomari, OTM Kaija Kess
Kaija Kess on työoikeuteen erikoistunut lakimies, kouluttaja ja tietokirjailija

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9460

Koulutuksen hinta: 200 €, koulutuspäivän hinta sisältää kahvit, lounaan sekä koulutuspäivän materiaalin

Ilmoittautuminen: viimeistään 21.10.2020 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.10.2020
Hinta 200,00 €