Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ympäristötunteet - kohtaaminen ja voimaantuminen

Koulutukset > Ympäristötunteet - kohtaaminen ja voimaantuminen
Ympäristötunteet - kohtaaminen ja voimaantuminen
Ympäristötunteet

Ympäristöön liittyvä uutisointi herättää paljon tunteita, joista ahdistus on tiedostavan ihmisen luonnollinen reaktio.  Kurssipäivän aikana käsitellään ympäristöasioihin liittyvää ahdistusta ja muita tunteita. Teoriaosuuden lisäksi kurssilla tehdään useita toiminnallisia tehtäviä yksin ja yhdessä sekä vahvistetaan osallistujien itseluottamusta.

Aika ja paikka
perjantai 
31.1.2020 klo 9.00 - 15.00, Lappeenrannassa kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulukeskus)

Kohderyhmä 
Aiheesta kiinnostuneet, erityisesti ympäristöahdistusta itse kokevat.  Opettajat ja kasvattajat. Henkilöt, jotka tapaavat työssään ympäristöahdistuksesta kärsiviä henkilöitä.

Sisältö ja tavoitteet 
Kurssilla käsitellään ympäristöasioihin liittyvää ahdistusta ja muita tunteita turvallisessa vertaisryhmässä. Tavoitteena on saada vaikeat tunteet käännettyä voimavaraksi. Kurssin tavoitteena on, että harjoitusten avulla osallistujat kokevat voimaantumista ja osaavat kääntää vaikeat tunteet voimavaraksi. Lisäksi kurssi antaa osallistujille valmiuksia auttaa toisia ihmisiä pärjäämään ympäristöahdistuksen kanssa. 

Kouluttaja
Leena Koivula, sosiaalipsykologi, opettaja, VTM. Kouluttajalla on myös ympäristöalan työkokemusta. Hän kirjoittaa blogissaan mm. ”Kohtaamme jatkuvasti uutta tietoa ympäristökriisistä. Sulavat jäävuoret, eläinten kärsimys, kuivuudesta johtuva nälänhätä ja köyhyys ovat uutisia, jotka vaikuttavat ihmisiin monin eri tavoin. Onneksi ei ole vain yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa reagoida. Persoonamme, elämänhistoriamme sekä tilannesidonnaiset tekijät vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme eri asioihin, mitkä asiat painavat mieltämme ja toisaalta ilahduttavat. Nämä huomioon ottaen on tärkeää, että ympäristöahdistuksesta uskalletaan puhua.”

Tiedustelut 
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen@kesyli.net, p. 010 322 9461

Koulutuksen hinta 145 €

Ilmoittautuminen viimeistään 17.1.2020 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 19.01.2020
Hinta 145,00 €