Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op LUT

Koulutukset > Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op LUT
Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op LUT

Aika 18.09.2019 - 31.05.2021

  • Luennot pe-la 15.-16.11.2019, Yrittäjyys-osio, tutkijaopettaja Markku Ikävalko
  • pe 15.11.2019 klo 16.15-19.45, la 16.11.2019 klo 9.00-13.30
  • Luennot to-pe-la 28.-30.11.2019 Johtaminen-osio, tutkijatohtori Terhi Tuominen ja projektitutkija Noora Heino
  • to 28.11. klo 16.15-19.15
  • pe 29.11. klo 9.00-16.00
  • la 30.11. klo 9.00-16.00 

Paikka Pohjolankatu 23, Lappeenranta

Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.

Kouluttajat
Tutkijatohtori Terhi Tuominen
Projektitutkija Noora Heino
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Suoritustapa
- Luennot 26 tuntia
- Moodletentti

Arviointi Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 100%

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2019 www.kesyli.net

Ilmoittautuminen päättyy 11.11.2019
Hinta 200,00 €