Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Resilienssi eli muutosjoustavuus opetusalalla

Koulutukset > Resilienssi eli muutosjoustavuus opetusalalla
Resilienssi eli muutosjoustavuus opetusalalla

Työelämä on rajussa murroksessa. Jatkuvasta muutoksesta on tullut uusi normaalitila, jossa entisillä ajattelu- ja toimintatavoilla ei enää pärjätä. Uudistumista tarvitaan sekä työyhteisöjen että yksittäisen työntekijöiden toimintavoissa, yhteistyötavoissa ja johtamisessa. Resilienssin eli muutosjoustavuuden kehittäminen helpottaa ja nopeuttaa sopeutumistamme ympäristön ja työelämän muutoksiin. Resilientti yksilö sietää paremmin epävarmuutta, palautuu nopeammin sekä säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä paremmin. Toisin sanoen voi paremmin ja on toimintakykyisempi. Työn mielekkyys kasvaa ja työhyvinvointi lisääntyy.

Aika ja paikka 
7.8.2019 klo 9.00 - 15 Taipalsaari, Kunnantalon valtuustosali

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityisesti opetusalan työntekijöille, mutta se sopii myös jokaiselle työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneelle 

Koulutuksen sisältä ja tavoitteet

  • Opit ymmärtämään, miksi muutokset ja niihin sopeutuminen on vaikeaa?
  • Opit ymmärtämään, miten työyhteisön systeemisyys muodostuu ja mikä vaikuttaa sen toimivuuteen
  • Opit ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn oppia uutta ja haluun muuttaa totuttuja rutiineja
  • Saat eväitä ja työkaluja kehittää omaa muutosjoustavuuttasi ja vahvistaa voimavarojasi työssä
  • Saat työkaluja edistää työyhteisön muutosjoustavuutta ja positiivista sekä ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria
  • Saat eväitä ja työkaluja kehittää omia ”valmentajan taitojasi” opetus- ja kasvatustehtävissä           

Kouluttaja
työyhteisövalmentaja Katja Lundberg               

Koulutuksen hinta
190 €

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.7.2019 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 24.07.2019
Hinta 190,00 €