Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv 2019-2020

Koulutukset > Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv 2019-2020
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 18 pv 2019-2020

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus.

Aika: (ti-to, klo 8.00-18.00):

19.-21.11.2019
17.-19.12.2019
21.-23.1.2020
25.-27.2.2020
24.-26.3.2020
21.-23.4.2020

Paikka: 
Lappeenranta (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä: 
Sinulle, joka haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi matkalla syvempään yhteyteen ja sujuvampaan yhteistyöhön itsesi ja muiden kanssa. Suosittelemme tätä koulutusta tueksi kasvattajille, opettajille ja vanhemmille, terveydenhoitoalalle, erilaisten ryhmien ohjaajille, esimiehille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, sovittelijoille, HR-työntekijöille, työhyvinvointi-henkilöstölle, sekä kaikille itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneille!

Rakentavan Vuorovaikutuksen Ohjaajat eli RVO:t kutsutaan mukaan myös yhteiseen salaiseen fb-ryhmään, jossa voi verkostoitua, tutustua kollegoihin, saada vertaistukea ja jakaa onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan ja pyytää empatiaa. RVO:t kutsutaan perheineen myös perinteisille NVC-kesäleireille ja –talvileireille. Sen lisäksi kouluttaja järjestää muuta lisäkoulutusta.

Miksi tämä koulutus?

Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Tästä ovat tutkijat, johtajat, konsultit, terapeutit, opettajat, vanhemmat, aviopuolisot jne. pitkälti samaa mieltä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa juuri niitä tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja kaivataan monella alueella tämän päivän yhteiskunnassamme.

Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän, vaikka jo tiedetään sen olevan niin tärkeä osa inhimillistä kanssakäyntiä. Vuorovaikutustaitoja voi ja tarvitsee oppia, harjoitella ja kehittää. Nonviolent Communication -prosessi antaa vuorovaikutukseen tehokkaat työkalut ja auttaa syventämään yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin sekä ylläpitämään sen hankalissakin tilanteissa.

Mitä on NVC?

Koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin, jonka kehittämisen PsT Marshall B. Rosenberg aloitti jo 60-luvulla. Yksi perusoletuksista NVC-filosofian mukaan on se, että kaikki mitä ihminen tekee on yritys tyydyttää universaaleja, inhimillisiä perustarpeita - jokaisessa elämän hetkessä. Jos haluamme kehittää yhteiselomme sujuvammaksi ja väkivallattomammaksi, on tärkeää tiedostaa ja sanallistaa omia ja muiden tarpeita ja kehittää vastuullisia keinoja niiden tyydyttämiseksi. Yritämme usein tyydyttää ja ilmaista tarpeitamme, joita emme itse edes tiedosta. NVC:n opiskelussa yksi tärkeä painopiste onkin tämän tarvetietoisuuden kehittämisessä, jotta voisimme ymmärtää, ilmaista ja kuulla itseämme ja toisia selkeämmin ja syvemmällä tasolla.

NVC -prosessilla pyritään kehittämään ihmistuntemusta ja konkreettista kielenkäyttöä, jotta tulkintojen, leimojen, viholliskuvien sekä tuomitsevan ajattelemisen ja puhumisen sijaan ilmaistaan havaintoja, tunteita ja tarpeita sekä selkeitä pyyntöjä. Näitä harvinaisen selkeitä askeleita sovelletaan itseilmaisussa, itsen ja toisten empaattisessa kuuntelemisessa sekä sovittelussa. Aktiivinen kuuntelu ja rehellinen itseilmaisu ovat taitolajeja, joita kurssilla harjoitellaan monella eri tavalla keskittymällä oman elämän tilanteisiin ja haasteisiin.

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

Hinta: 
2700 €. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja kahvit.

Kouluttajat:
Hanna Savanna, CNVC Certified Trainer, ja Elisa Makkonen, RVO, mukana myös empatiakoira!

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net  p.010 3229461

lmoittautuminen koulutukseen
viimeistään 5.11.2019 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 05.11.2019
Hinta 2700,00 €