Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Pelintekokurssi nuorille Lappeenrannassa

Koulutukset > Pelintekokurssi nuorille Lappeenrannassa
Pelintekokurssi nuorille Lappeenrannassa

Kurssin aikana tutustutaan hyvän pelin ominaisuuksiin, pelin käsikirjoittamiseen, peliohjelmointiin, peligrafiikkaan ja peliäänten tekemiseen. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä oma selaimessa toimiva peli käyttäen Unity-ohjelmaa ja sen Playground-ominaisuutta. Unity on ammattilaistenkin suosima ilmainen pelinteko-ohjelma ja playground on sen lisäosa, joka mahdollistaa valmiiden perusominaisuuksien hyödyntämisen. Peligrafiikan tekemiseen käytetään muun muassa Krita ja Sumopaint -ohjelmia, jotka mahdollistavat monipuolisten grafiikoiden ja animaatioiden tekemisen. Peliääniä tehdään mm. Garageband-ohjelmalla

Aika ja paikka 23.-24.10.2019 klo 10 - 15.30 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23

Kurssin kohderyhmä 10-16-vuotiaat aloittelevat peliohjelmoijat

Kurssin tavoitteet
-oppia peliohjelmoinnin ja peligrafiikan alkeita
-tutustua hyvän pelin ominaisuuksiin ja pelisuunnitteluun
-tutustua Unity-pelinteko-ohjelmaan

Sisältö
Osallistujat saavat perustiedot kaikista kurssin osa-alueista, mutta ryhmätyön edetessä jokainen ryhmästä voi keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Ryhmätyön lopputuloksena syntyy pelattava selainpeli, jonka työstämistä ryhmä voi halutessaan jatkaa kurssin jälkeen.
Ryhmän taitotasosta riippuen voidaan kurssilla perehtyä lisäksi myös mobiilipelin tekemiseen.
 
Kouluttaja: Kurssin vetäjänä toimii tietotekniikan kouluttaja Jukka Lehtoranta.
 
Osallistujat: Koulutukseen otetaan korkeintaan 16 henkilöä
Alustava ohjelma
1. päivä: hyvän pelin ominaisuuksiin tutustumista ja oman pelin suunnittelua,
Unityyn ja muihin ohjelmiin tutustumista. Ryhmiin jakautuminen peli-ideoiden
pohjalta.
2. päivä: Oman pelin työstämistä ohjatusti ja muiden peli-ideoihin tutustumista
Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2019
Hinta 95,00 €