Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Adobe InDesign - julkaisun taitto 1 op Karelia AMK

Koulutukset > Adobe InDesign - julkaisun taitto 1 op Karelia AMK
Adobe InDesign - julkaisun taitto 1 op Karelia AMK
Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät InDesign‐taitto‐ohjelman käyttöön graafisessa suunnittelussa ja julkaisun taitossa. Suunnittelun kohde voi olla pienpainotuote (kuten tuote‐ tai yritysesite, juliste) tai laajempi julkaisu (tuotekatalogi, vuosikertomus, kirja, ebook). Osasisältöjä ovat esimerkiksi taittotyön työprosessi, tärkeimmät työkalut, monisivuisen julkaisun hallinta ja taittotypografia sekä julkaisun tallentaminen PDF‐ sekä epub‐tiedostomuotoihin.
Koulutus on avointa ammattikorkeakouluopetusta Karelia-ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaan.
 
Aika ja paikka 
pe 1.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 2.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
pe 15.11.2019 klo 17.00 - 20.30 (4 h) sekä la 16.11.2019 klo 10.00 - 15.30 (6 h)
Imatran Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, talon 2. kerros
 
Vastaavuus
Karelia-ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakouluopetus
 
Kohderyhmä
Työssään taittotyötä tekevät sekä graafisesta suunnittelusta kiinnostuneet. Pienyrittäjät, jotka haluavat itse suunnitella markkinointimateriaalejaan.
 
Tavoite
‐osaa Adobe InDesign‐ohjelman tärkeimmät toiminnot pystyäkseen suunnittelemaan sillä erilaisia painojulkaisuja.
‐ymmärtää taittotyön työprosessin ja osaa hyödyntää taittotöihin liittyvää typografiaa.
‐pystyy analysoimaan painojulkaisujen visuaalista rakennetta sekä typografiaa.
 
Toteutustapa
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 20 h kahden viikonlopun aikana. Lisäksi kotiharjoitustehtäviä.
 
Kouluttaja 
Tuntiopettaja Juha Leppänen, Karelia AMK.
 
Edellyttää
Opiskelija tarvitsee oma kannettavan tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot. Ohjelmasta voi ladata ja asentaa maksuttoman kokeiluversion, joka toimii 30 päivän ajan sen asentamisen jälkeen
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2019
Hinta 95,00 €