Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Green care -perusteet 5 op Karelia AMK

Koulutukset > Green care -perusteet 5 op Karelia AMK
Green care -perusteet 5 op Karelia AMK

Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja se sisältää kaksi lähiopetuspäivää, oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä ja verkko-ohjausta sekä itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä. Tutustumiskäynnistä laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.

Opiskelu edellyttää tietoteknisiä perustaitoja, omaa tietokonetta ja internetyhteyttä.

Aika ja paikka
1.9. – 30.12.2019
Lähiopetukset kesäyliopiston Lappeenrannan toimipisteessa, Pohjolankatu 23

Kenelle opinnot on tarkoitettu?

 • Green Care -toiminnosta ja -yrittäjyydestä kiinnostuneet
 • Green Care -toimijat
 • Sosiaali- ja terveysalan-, kasvatus-, matkailu- ja luovien alojen henkilöstö ja opiskelijat

Mitä osaat opintojakson suoritettuasi?

 • Ymmärrät Green Care (GC) -peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät
 • Tunnet GC -palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Opintojakson tavoitteet vastaavat Green Care Finland ry:n laatuvaatimuksia. Lisätietoja www.gcfinland.fi

Miten opintojakso toteutetaan?

 • Opintojakso toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina ajalla 1.9.-31.12.2019:
 • Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 1.9. opiskelijoille.
 • Ensimmäinen lähipäivä: 5.9. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomioi sään mukainen vaatetus.
 • Opettajan antama verkko-ohjaus: 19.9. klo 18-19, 10.10. klo 18-19 ja 7.11. klo 18-19. Lisäksi kaksi tuntia sparrausta myöhemmin sovittavina ajankohtina.
 • Itsenäinen tutustumiskäynti Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti tai omaan yritykseen kehittämistehtävä.
 • Toinen lähipäivä: 14.11. klo 9.00-17.00 Lappeenrannassa. Päivän aikana opiskellaan myös ulkona luonnossa. Huomio sään mukainen vaatetus.
 • Tehtävien viimeinen palautuspäivä Moodlessa on 1.12. ja opettaja arvioi tehtävät sekä tekee suoritusmerkinnät viimeistään 31.12.

Opiskelijat
Ryhmässä voi olla maksimissaan 30 osallistujaa.

Opettaja
Katri Palpatzis, Karelia ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen päättyy 23.08.2019
Hinta 290,00 €