Oppimisen iloa

ympäri vuoden

English Academic Reading Skills 2 op UEF talvi 2020

Koulutukset > English Academic Reading Skills 2 op UEF talvi 2020
English Academic Reading Skills 2 op UEF talvi 2020

Aika ja paikka: 
pe - la 24.-25.1.2020 ja pe - la 31.1.-1.2.2020 klo 9.00 - 15.00. Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu). 

Kohderyhmä:
Tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Työelämässä englannin kieltä tarvitsevat.
Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.                         

Tavoite: 
Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen, työskentelee yksin ja yhdessä, arvioi omaa oppimista, osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, käyttää akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa, esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä.                                         

Sisältö:
Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.     

Edeltävät opinnot:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).                                     

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.                                                                          

Toteutus ja työtavat:
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetusta on 24 tuntia. Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluja.
Oppimateriaalina ovat opettajan jakamat monisteet, kurssikirja ja verkkoaineisto tai jokin näistä.             

Kouluttaja: 
yliopistonlehtori, FT Satu Tuomainen 

Tiedustelut:
Rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 3229451,
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta:                 
240  € (hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 20 €)

Ilmoittautuminen                     
viimeistään 10.1.2020 osoitteessa www.kesyli.net 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopisto-opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 10.01.2020
Hinta 240,00 €