Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Resilienssi opettajan jaksamisen tukena

Koulutukset > Resilienssi opettajan jaksamisen tukena
Resilienssi opettajan jaksamisen tukena

Virtaa arkeen resilienssiä kehittämällä!

Työelämä muuttuu – oletko sinä valmis? Muutoksesta on tullut työelämän uusi normaalitila. Työelämän murrosvaihe, jota parhaillaan elämme, kuormittaa laajasti työelämän eri toimijoita. Työssä muuttuu lähivuosina kaikki – rakenteet, sisällöt, osaaminen, toimeentulon tavat sekä itse työ ja sen merkitys. Tämä edellyttää meiltä jokaiselta aivan uudenlaisia valmiuksia kuin ennen. Oppiminen on muuttunut elinikäiseksi prosessiksi ja resilienssistä eli kyvystä uudistua ja sopeutua jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään on tullut yksi työelämän peruskompetensseita, joka jokaisen tulisi hallita työtehtävästä, työroolista tai iästä riippumatta.

Ihminen on perusluonteeltaan hypersosiaalinen suhdelo sekä kävelevä uhkasensori. Tämän paradoksaalisen yhtälön syväymmärtäminen auttaa meitä sopeutumaan ja mukautumaan ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin niiden edellyttämällä tavalla. Mitä paremmin tunnemme itsemme ja ymmärrämme itsessämme tapahtuvia sisäisiä prosesseja, sen paremmin pystymme kääntämään haitallisen stressin hyödylliseksi muutosenergiaksi.

Koulutuksen aikana saat konkreettisia työkaluja jatkuvassa muutoksessa työskentelyyn sekä omien voimavarojesi vahvistamiseen. Opit ymmärtämään, miten aivosi luontaiset kognitiiviset toiminnot vaikuttavat omaan toimintaasi? Miten tunteet ja järki pelaavat yhteen? Opit ymmärtämään, millä tavalla ihmisten erilaiset persoonallisuudet näkyvät työpaikan yhteistyössä sekä miten oma luontainen persoonallisuutesi vaikuttaa kaikkeen toimintaasi, mm. kykyysi sopeutua työelämän murrokseen. 

Koulutus on suunnattu opettajille sekä opetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Aika ja paikka:
12.4.2019 klo 9 - 16 Imatra

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa henkilöstön valmiuksia toimia muuttavassa työelämässä, lisätä sekä henkilöstön hyvinvointia että kykyä sopeutua työelämän muutokseen ja sitä kautta organisaation tuottavuutta.

Kouluttaja
Organisaatiokehittäjä, valmentaja Katja Lundberg, Sovunrakentajat Oy
Katja Lundberg on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitunut systeeminen business coach ja WPB5 henkilöprofiloija. Hän on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Katjalla on yli 15 vuoden työkokemus esimies- ja johtamistyöstä sekä työyhteisökulttuurin ja prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona. Lisäksi Katja on
toiminut HR:n tehtävissä ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo 010 322 9452

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 29.3.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 29.03.2019
Hinta 190,00 €