Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Resilienssi eli muutosjoustavuus 1.2.2019

Koulutukset > Resilienssi eli muutosjoustavuus 1.2.2019
Resilienssi eli muutosjoustavuus 1.2.2019

Resilienssi eli muutosjoustavuus

Muutoksesta on tullut uusi normaalitila. Oppimisesta on tullut elinikäinen prosessi. Uuden oppiminen on tänä päivänä välttämättömyys, jotta työelämässä säilyttää markkinakelpoisuutensa. Työelämän jatkuvat ja päällekkäiset muutokset kuormittavat tänä päivänä niin yksilöitä kuin organisaatioitakin aiheuttaen työnteon fokuksen siirtymisen herkästi epäolennaiseen - pois työstä. Työelämä edellyttää tänä päivänä kaikilta työpaikan toimijoilta - niin työntekijöiltä, esimiehiltä kuin johdoltakin - uudenlaisia valmiuksia omaksua nopeasti uusia ajattelu- ja toimintatapoja samanaikaisesti säilyttäen normaalin suoriutumiskyvyn. Puhutaan uudenlaisesta työelämän peruskompetenssista - muutosjoustavuudesta eli resilienssistä. 
​Ihmistietoinen johtaminen sekä sujuvan työnteon että onnistumisten ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen on tuottavuuden suurin lähde. Ihmiset ja työpaikan kulttuuri ovat työpaikan ainoa voimavara, kaiken muun voi korvata.

Koulutuspäivän sisältö

  • Miksi muutokset voivat olla haastavia?
  • Mitä resilienssi eli muutosjoustavuus tarkoittaa yksilön ja organisaation näkökulmasta?
  • Miten vahva resilienssi näkyy työpaikalla?
  • Kuinka kehitän iitsetuntemustani, kykyäni sietää epävarmuuksia ja stressiä sekä vahvistan omaa resilienssiäni?
  • Miten voimme kehittää  kyvykkyyttämme kohdata ja hyödyntää muutoksia?

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt:
Resilienssin kehittäminen kasvattaa valmiuksiamme selviytyä muuttuvassa työelämässä – kykyämme uudistua ja palautua sekä oppia uutta ja luopua vanhasta. Suorituskykymme ja hyvinvointimme kasvavat.

Resilientit henkilöt ja organisaatiot erottuvatkin sopeutumisessaan toimintaympäristön muutokseen, kyvyssään tehdä nopeita päätöksiä, lukea toimintaympäristöä ja suuntautua proaktiivisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen.

Aika ja paikka:
1.2.2019 klo 9.00 - 16.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23

Kohderyhmä:
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa henkilöstön valmiuksia toimia muuttavassa työelämässä, lisätä sekä henkilöstön hyvinvointia että kykyä sopeutua työelämän muutokseen ja sitä kautta organisaation tuottavuutta.

Kouluttaja
Organisaatiokehittäjä, valmentaja Katja Lundberg, Sovunrakentajat Oy
Katja Lundberg on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitunut systeeminen business coach ja WPB5 henkilöprofiloija. Hän on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Katjalla on yli 15 vuoden työkokemus esimies- ja johtamistyöstä sekä työyhteisökulttuurin ja prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona. Lisäksi Katja on
toiminut HR:n tehtävissä ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net, p. 010 322 9462

Hintatiedot: 190 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 16.1.2019
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 21.01.2019
Hinta 190,00 €