Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Itseohjautuvuuden oppiminen ja opettaminen perusopetuksessa ja lukiossa

Koulutukset > Itseohjautuvuuden oppiminen ja opettaminen perusopetuksessa ja lukiossa
Itseohjautuvuuden oppiminen ja opettaminen perusopetuksessa ja lukiossa
Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteisessä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvitaan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta.
Itseohjautuvuus on yhteydessä hyviin oppimistuloksiin ja elämänlaatuun. Se on myös uusien opetussuunnitelmien avainkäsite. Mutta kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Aika ja paikka
21.2.2019  klo 10.15 - 16.00 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Perusopetuksen opettajat kaikilla luokka-asteilla sekä lukion opettajat

Tavoite
Kuinka itseohjautuvuutta voi oppia ja opettaa?

Sisältö
1. Mitä itseohjautuvuus on?
- tarkastellaan itseohjautuvuuden avainkäsitteitä käytännön esimerkkien kautta: mm. motivaatio, säätely, tarpeet ja autonomia

2. Miksi itseohjautuvuus on tärkeää?
- pohditaan tutkimuksen pohjalta, miksi itseohjautuvuuteen kannattaa satsata kaikilla koulutuksen tasoilla

3. Itseohjautuvuuden oppiminen
- eri ikätasoilla huomioitavat seikat ja aikuisten itseohjautuvuus

4. Itseohjautuvuuden edistäminen koulussa
- konkreettiset työvälineet, pedagogiikka, koulun rakenteet ja tehtävät, joilla itseohjautuvuutta voi kehittää
- itseohjautuvuuden arviointi

5. Työskentelyä ryhmissä tehtävän parissa
- tutustutaan itseohjautuvuuden vaiheisiin ja konkreettisiin esimerkkitehtäviin
- keskustellaan ja jaetaan ideoita
- tehdään omaan työhön liittyvä soveltava tehtävä
- jaetaan ryhmien tuotoksia

Kouluttajana
Filosofian tohtori, luokan- ja aineenopettaja, tietokirjailija Juho Norrena (www.juhonorrena.fi). Koulutus perustuu tammikuussa 2019 ilmestyvään Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus) -kirjaan.

Koulutuspäivän kulku
Tervetulokahvi klo 10.00
Koulutus klo 10.15 - 16.00
Lounastauko klo 12.00 - 13.00
Kahvitauko klo 14.30

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
190 €, hinta sisältää ohjelmaan merkityt kahvit ja lounaan

Ilmoittautuminen viimeistään 7.2.2019 

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 18.02.2019
Hinta 190,00 €