Oppimisen iloa

ympäri vuoden

XII Perhepäivähoitoseminaari

Koulutukset > XII Perhepäivähoitoseminaari
XII Perhepäivähoitoseminaari

Kesäyliopisto järjestää jo kahdennentoista perhepäivähoitoseminaarin Imatralla 6.-7.2.2019. Seminaarin teemoina ovat tänä vuonna ajankohtaiset valtakunnalliset teemat, ammatilliset kysymykset ja itsesäätelyn vahvistaminen, mediakasvatus sekä sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa.

Aika ja paikka
6.-7.2.2019 Imatran Kylpylän Ukonniemi -sali

Kohderyhmä
Perhepäivähoidon ohjaajat ja perhepäivähoitajat, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja koordinaattorit, varhaiskasvatuspäälliköt ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöt kunnissa

 

OHJELMA

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Teija Hirvonen Lappeenrannasta

Keskiviikko 6.2.2019

PERHEPÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET KUULUMISET

09.30 - 10.00
Ilmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 10.15
Seminaarin avaus

10.15 - 11.30
 Perhepäivähoidon ajankohtaiset valtakunnalliset kuulumiset

- perhepäivähoidon arviointi
- yksityisen perhepäivähoidon omavalvontasuunnitelma
- varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden perhepäivähoidon tukimateriaali
- seminaarin osallistujilla on mahdollisuus osallistua tukimateriaalin valmisteluun
Erityisasiantuntija Kati Costiander, OPH

11.30 - 12.30 Lounas       

AMMATILLISIA KYSYMYKSIÄ, OSASEMINAARIT JA ITSESÄÄTELYTAITOJEN VAHVISTAMINEN PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.30 - 13.30
Lapsen mielenterveyden edistäminen 

LTO, kouluttaja Anu Torpisto, Suomen mielenterveysseura

13.30 - 13.45 Kahvitauko

SEMINAARI JAKAUTUU ILTAPÄIVÄKSI KAHTEEN OSASEMINAARIIN
Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa kumpaan osaseminaariin osallistut.

OSASEMINAARI 1: Perhepäivähoitajat (osallistujat kiertävät kaikki työpajat)
Klo 13.45 - 15.15 Lapsen mielenterveyden edistäminen perhepäivähoidossa: Työpajat
- Eläinlasten elämää - Mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin
- Hyvinvoinnin hyrrä - Mielenterveystaidot omassa työssä
- Vennyn ja Eeron ihania kuvia -Taide mielenterveyden edistäjänä

Työpajojen materiaaleja voi tilata omaan käyttöön Suomen mielenterveysseuralta osoitteesta:
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-neuvola/materiaalia-varhaiskasvatukseen-ja

OSASEMINAARI 2: Perhepäivähoidon ohjaajat ja muut esimiehet
Klo 13.45 - 15.15
Pienryhmäkeskustelua, valitse alla olevista sinua kiinnostava ryhmä.
1. Yksityisen perhepäivähoidon valvonta
2. Vasu esimiehen työkaluna
3. Perhepäivähoidon johtaminen ja ohjaaminen – haasteet ja työkalut

15.15 - 16.45 Kaikille yhteinen osuus jatkuu
Itsesäätelytaitojen vahvistaminen perhepäivähoidossa
- Säätely on Aivotaito
- Säädellystä säätelijäksi, lapsen säätelytaitojen kehityksen tukeminen
Nina Uusitalo, neuropsykologi, valmentaja, työnohjaaja ja kouluttaja Aivotaidot Oy

Seminaarin 1. päivä päättyy

 

Torstai 7.2.2019

Puheenjohtajana perhepäivähoidon ohjaaja Anu Malinen Imatralta

LEARNING CAFE

08.30 - 11.00
Keskustelua pienryhmissä Learning cafessa

Valitse 3-4 aihetta seuraavista
1. Yhdessä syömistä ja ruokapuhetta – ruokailuhetket pedagogisena tilanteena perhepäivähoidossa
2. Miten toimin lapsen tukena lapsen vastoinkäymisissä?
3. Erilaiset perhekulttuurit – varhaiskasvattajan ja perheiden arvojen kohtaaminen
4. Sukupuolisensitiivisyys: tasa-arvoisen kasvattajan muistilista
5. Vinkkejä luontoliikuntaan perhepäivähoidossa
6. Miten teen dokumentoinnista pedagogista dokumentointia?
7. Minä mediakasvattajana ja median hyödyntäjänä
8. Ideoita kielten ja kulttuurien rikastamiseksi perhepäivähoidossa
9. Lapsi tutkii maailmaa – miten mahdollistan?
10. Miten tuen lapsen kaveruussuhteita perhepäivähoidossa
Kahvitauko työskentelyn lomassa

11.00 - 12.00 Lounas
 

MONILUKUTAITO JA SUKUPUOLISENSITIIVISYYS PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

12.00 - 13.00
Mediakasvatusta ja monilukutaitoa - lasten leikkiä!
- Vinkkejä me-moiluun lasten kanssa toimiville   
Varhaiskasvatuksen opettaja, mediakasvattaja Riikka Tidenberg

13.00 - 13.30 Kahvitauko

13.30 - 15.30
Sukupuolisensitiivisyys perhepäivähoidossa

Mitä sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa varhaiskasvatuksessa? Luennolla kuulet, miten voit tutkia perhepäivähoidon tasa-arvoisuutta ja tukea lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vasuperusteisesti.
Nea Alasaari, projektipäällikkö, Tasa-arvoinen päiväkoti -hanke

15.30
Seminaarin yhteenveto ja päätös

KIELTEN RIKAS MAAILMA -NÄYTTELY
Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin, teksteihin ja kulttuureihin. Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely, jonka teemana on Kielten rikas maailma. Tuo seminaariin kuvia tai kirjallisia esittelyjä toiminnasta, joissa näkyy miten toteutat tätä vasun oppimisen aluetta. Tuo esille hyväksi havaittuja ideoita tai muuta materiaalia vinkiksi kollegoille! Älä laita osallistumiskynnystä liian korkealle, pikkuideakin voi olla kollegalle suuri ilo! Kaikkien kuvia/materiaalia näyttelyyn tuoneiden kesken arvotaan pieni palkinto.
Katso lisää: https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/kielten_rikas_maailma

Seminaarimaksu

240 € sisältää seminaarin, materiaalit sekä ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 23.1.2019 kesäyliopiston kotisivuilla www.kesyli.net. Ilmoita kumpaan osaseminaariin osallistut ilmoittautumislomakkeen alkukyselyssä. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätietoja kohdassa. Seminaarivahvistus lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen seminaaria.

Majoitus
Jokainen osallistuja huolehtii itse omasta majoituksestaan. Imatran Kylpylästä on varattu seminaariosallistujille majoituskiintiö, puh. 020 7100 502. Yhden hengen huoneen hinta on 100 € ja kahden hengen huone 135 €. HUOM! Majoituskiintiö on voimassa vain 6.1.2019 asti. Majoitusta varatessasi kerro osallistuvasi perhepäivähoitoseminaariin.

Tiedustelut
Mari Smolander, puh. 010 322 9451 tai mari.smolander@kesyli.net

Peruutus
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään puolet seminaarimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.

Ilmoittautuminen päättyy 23.01.2019
Hinta 240,00 €