Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

Koulutukset > Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet
Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan

- yksityisyyden suoja
- henkilökohtainen koskemattomuus
- omaisuuden suoja
- liikkumisvapaus

Potilaslaki

Euroopan yhteisön ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut
Suomen tuomioistuinlaitoksen ratkaisut
Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut
Valviran ratkaisut
Käytännön tilanteet
- muistisairaiden hoitoyksiköissä; esim. hygieniahaalari
- päivystysyksiköissä; esim. sekava, väkivaltainen asiakas
- mielenterveysyksiköissä; esim. hoito vastoin tahtoa
- vartijoiden asema

Aika ja paikka:
7.3.2019 klo 9 - 15 Imatra, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä:
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Kouluttaja:

OTM, varatuomari Kaija Kess

Tiedustelut: 

koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452

Koulutuksen hinta: 250 €

Ilmoittautuminen viimeistään 21.2.2019

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 21.02.2019
Hinta 250,00 €