Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari

Koulutukset > Perusopetuksen ajankohtaisseminaari
Perusopetuksen ajankohtaisseminaari

Perusopetuksen ajankohtaisseminaari koostuu tänä vuonna opettajien yhteistyö ja monilukutaito –päivästä sekä monipuoliset arviointimenetelmät –päivästä. Seminaari tarjoaa arjen työkaluja opettajien yhteistyöhön niin opetuksen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin, käytännön esimerkkejä monilukutaidon edistämisestä sekä kokonaisen päivän, jossa pohditaan perusopetuksen monipuolisia arviointimenetelmiä. Seminaarissa kuullaan esimerkkejä sekä ala- että yläkouluilta ja arviointipäivänä ala- ja yläkouluille on järjestetty erilliset työpajat.

Aika ja paikka
15.-16.11.2018 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Kohderyhmä
Kaikki perusopetuksessa työskentelevät henkilöt. Opettajat, rehtorit, koulunjohtajat, perusopetusjohtajat sekä kasvatus- ja opetusalojen luottamushenkilöt kunnissa.

 

OHJELMA 15.11.2018

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN KÄYTÄNTÖÖN – KOHTI OPPIVAA YHTEISÖÄ

klo 9.00 – 12.00 (Kahvitauko n. klo 10.30)
Kouluttajana FT, luokan- ja aineenopettaja Juho Norrena

Osa 1: Miksi?

Uusi opetussuunnitelmaa vaatii yksittäiseltä opettajalta paljon osaamista ja omalta mukavuusalueelta poistumista. Oppimistilanne pitäisi hallita, mutta oppilaan omalle oivaltamiselle pitäisi silti jäädä tilaa. 

Yhteisön vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen nousevat entistä tärkeämmiksi edellytyksiksi sekä opettajayhteisössä että luokassa: kaikkea ei tarvitse osata yksin ja jokaisen vahvuus tulisi saada hyödynnettyä.

  • Miten opetusta suunnitellaan yhdessä ja oppilaita osallistaen?
  • Kuinka oppijalähtöisyys muuttaa oppimisen luonnetta?
  • Onko oppiminen yksilöllistä vai yhteisöllistä?
  • Millaisilla oppimisen rakenteilla uutta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa ja miten muutokset vaikuttavat oppilaiden oppimiseen?
  • Kuinka opettaja voi pienillä muutoksilla aktivoida oppilasta oppimisessa?
  • Kuinka oppimisesta rakennetaan eheyttäviä kokonaisuuksia, joissa toteutuvat useiden oppiaineiden tavoitteet?
  • Kuinka arvioidaan laaja-alaista osaamista?

Osa 2: Miten?

Käytännöllisiä työtapoja ja -välineitä uuden opetussuunnitelman mukaiseen oppimiseen ja opettamiseen.
Työtavat perustuvat kirjoihin:
Laaja-alainen osaaminen käytäntöön (Edita 2016)
Ryhmä oppimaan! (PS-kustannus 2016)

Klo 12.00 – 13.00 Lounas

MILLAISTA MONILUKUTAITOA JA MIHIN TARPEESEEN?

Klo 13.00 – 16.00 (kahvitauko n. klo 14.30)
Kouluttajana FT, projektipäällikkö Merja Kauppinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kielitietoiseen oppimiseen ohjaaminen ja monipuolisesta tekstimaailmasta ammentava opetus ovat monilukutaidon keskiössä. Kieli ja tekstit ovat oppiaineesta ja aihealueesta riippumatta paitsi oppimisen välineenä myös kohteena ohjattaessa oppilaita kielitietoiseen oppimiseen. Tutkivan ja ilmiölähtöisen pedagogiikan työtavat ovat omiaan kehittämään moninaisia luku- ja kirjoitustaitoja. Iltapäivä koostuu pientehtävistä, tehtäviä syventävistä mallinnuksista ja miniluennoista sekä opetuskokeiluista ala- ja yläkoulussa.

 

OHJELMA 16.11.2018

MONIPUOLISET ARVIOINTIMENETELMÄT PERUSOPETUKSESSA

Päivän tavoitteena on kirkastaa opettajan arviointityötä kokonaisuutena ja perehdyttää osallistujat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen arviointiin. Seminaaripäivä koostuu luento-osuudesta sekä ala- ja yläkouluille eriytetyistä työpajoista.

Kouluttajina KT, FL Najat Ouakrim-Soivio ja OPS-koordinaattori Satu Huttunen

Klo 09.00 - 10.45
Interaktiivinen luento: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 10.45 - 11.00
Kahvitauko

Klo 11.00 - 12.30
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Najat Ouakrim-Soivio
Yläkoulu: Satu Huttunen

Klo 12.30 - 13.30
Lounas

Klo 13.30 - 15.00
Työpajat eriytettynä alakouluille ja yläkouluille
Alakoulu: Satu Huttunen
Yläkoulu: Najat Ouakrim-Soivio

Klo 15.00
Seminaarin yhteenveto ja päätös                   

Luennossa käsiteltäviä teemoja ovat:
- oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteys
- tavoitteiden merkitykseen arvioinnissa
- arvioinnin erilaiset tehtävät: oppimisen ja osaamisen arviointi
- monipuolinen arviointi, sen suunnittelu ja toteuttaminen
- koulun arviointikulttuurin kehittäminen.

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja sisällöt
Opetushenkilöstölle suunnattu työpaja toteutetaan päivän aikana kaksi kertaa. Toinen paja on suunnattu vuosiluokkien 1-6 opettajille ja toinen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opettajille.

Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
- mitä on sanallinen arviointi, ja miten sitä toteutetaan käytännön koulutyössä,
- miten toteuttaa itse- ja vertaisarviointia käytännön opetustyössä,
- mitä ja miksi oppilaan tulee ymmärtää saamastaan sanallisesta palautteesta sekä itse- ja vertaisarviointipalautteesta.

HUOM! Työpajaan osallistuvilla tulee olla mukanaan paikalliset POPS-perusteet. Osallistujat voivat halutessaan ottaa itse- tai vertaisarvioinnissa käyttämiään malleja tai kaavakkeita. 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 010 322 9451

Koulutuksen hinta
260 euroa sisältää ohjelmaan merkityt ruokailut

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.11.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2018
Hinta 260,00 €