Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Dialogi-coach

Koulutukset > Dialogi-coach
Dialogi-coach

Etelä-Karjalan kesäyliopistolla on kunnia olla pilotoimassa uutta valmentavaa koulutusta - Dialogi-Coach. Koulutus sopii kaikille meille, joilla ei ole terapeuttikoulutukseen vaadittavaa peruskoulutusta. Voimme oppia niitä taitoja, joita valmentamisessa ja ohjaamisessa tarvitsemme.

Jatkuvat työelämämuutokset vaativat meiltä joustavaa itsensä kehittämistä ja rohkeutta uskoa omiin kykyihimme. Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä tarvitsemme yhä enemmän oman mielen johtamisen taitoja, ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja. Tiedon ja taitojen menestyksekäs soveltaminen ja asiantuntijaosaamisen tehokas hyödyntäminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta. Hyvinvoiva työyhteisö ja yksilön hyvinvointi syntyy tarkoituksenmukaisesta tunne-energian kanavoimisesta. Kannustava ilmapiiri ja omien vahvuuksien käyttö lisää luovuutta ja mahdollistaa myönteisen muutoksen.

Koulutus pyrkii vastaamaan juuri näihin työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Koulutuksen fokuksena on työn/ työyhteisön kehittäminen, henkilökohtainen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Kouluttajat ovat kaikki psykoterapeutteja, työnohjaajia ja sertifioituja coacheja ja koulutuksessa hyödynnetään näiden alojen tieto/taitoja myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi. Koulutuksen antia voi hyödyntää työelämässä, itsensä johtamisessa ja kaikissa ihmissuhteissa.

Koulutus lisää ymmärrystä omista ajattelumalleista, tunteista, reagointitavoista ja vahvistaa oman mielen tietoista johtamista. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin. Koulutuksen antia voi soveltaa myös muutosprosessien johtamiseen.

Koulutuksen teemat ja sisältöä:

Työn kehittäminen ja muutosprosessit

 • Ratkaisukeskeinen työote ja valmentava johtamiskäsitys
 • Ongelmanratkaisutaidot ja vahvuuksien potentiaalinen hyödyntäminen
 • Ratkaisukeskeiset mentalisaatiotaidot työelämässä
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin

Henkilökohtainen kasvu

 • Itsensä johtaminen ja itsetuntemuksen kasvattaminen
 • ratkaisukeskeinen arvopohjan tutkiminen
 • Omien tunteiden johtaminen
 • Voimaannuttavia tapoja tutustua itseensä myötätuntoisella tavalla
 • Brief Mindfulness resilienssin edistäjänä

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

 • Ratkaisukeskeisen ja motivoivan kohtaamisen taidot
 • Puheeksiottaminen haastavissa tilanteissa
 • Palautteenanto ja palautteen vastaanottaminen oppimisen välineenä
 • Empatia voimavarana

Valmennuksessa käytetään osallistavia ja dialogipohjaisia työmenetelmiä. Siihen kuuluu kokemuksellisia harjoituksia käytännön ratkaisukeskeisistä sovelluksista, kirjallisuuteen perehtymistä, itsenäistä työskentelyä, vertaistyöskentelyä seminaaripäivien välillä ja oma työn/työyhteisön kehittämishanke.

Aika ja paikka:
aloitus 27.3.2019 klo 10 - 15.30 Imatra, Tietäjäntalo
Muut lähiopetuspäivät; 27.3., 15.4., 9.5., 12.8., 11.-12.9.2019 (loput aikataulut vahvistuvat myöhemmin). 

Kouluttajat:
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, Coach MCC Sirkku Ruutu ja
psykoterapeutti työnohjaaja, kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Miia Miskeljin. 

Tiedustelut: 
koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net, p. 010 322 9452
 
Koulutuksen hinta: 2400 €
 
Ilmoittautuminen:
viimeistään 13.3.2019 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 13.03.2019
Hinta 2400,00 €