Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Koulutukset > Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op

Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (UEF)

Tavoite: Opiskelija osaa perhe- ja perintöoikeudelliset keskeiset käsitteet sekä tuntee perhe- ja perintöoikeudellisen systematiikan ja säädökset. Opiskelija tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset osapuolten keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja perinnönjakomenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. Hän tuntee myös lapsen asemaa erotilanteessa koskevan sääntelyn sekä holhousoikeuden keskeisen sisällön.

Koulutuksen sisältö: Avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

Suoritustavat: Ei luento-opetusta. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.
Vaihtoehtoiset tenttipäivät kevätlukukaudella 2019:
18.1. klo 8-12
1.4. klo 16-20
17.5. klo 8-20

Oppimateriaalit:
Aarnio - Kangas, Perhevarallisuusoikeus, 2010, s. 1-587.
Gottberg, Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. uudistettu painos 2013. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A 133, s. 140-260.
Välimäki, Edunvalvontaoikeus, 2013, s. 1-162 ja 225-242.

Säädökset
Avioliittolaki (234/1929).
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011).
Perintökaari (40/1965).
Laki holhoustoimesta (442/1999).
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983).
Laki lapsen elatuksesta (704/1975).
IsyysL (11/2015).

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Leena Salonen, leena.salonen(at)kesyli.net, p. 010 322 9461

Hintatiedot: 125 €, sisältää avoimen yliopiston maksun 50 €.

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.11.2018 mennessä www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. 
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2018
Hinta 125,00 €