Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot kevät 2019

Koulutukset > Perheasioiden sovittelijan perusopinnot kevät 2019
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot kevät 2019

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot –koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi hakeutuville. Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista. Koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelun toisen sovittelijan työparina.
Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (Avioliittolaki 1987), jonka käyttö kuntien varhaisen vaiheen palveluna on voimakkaasti lisääntymässä. Sen on kustannuksiltaan edullinen ennakoivan lastensuojelutyön palvelu, josta eroperheet voivat hyötyä suuresti ja jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä.

Suomen sovittelufoorumi ry:n Fasper-hankkeessa kehitettiin RAY:n tuella vuosina 2009-2014 uusia käytäntöjä ja työvälineitä perheasioiden sovitteluun. Työskentely tapahtui tiiviissä yhteydessä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen. Hankkeessa tuotettiin prosessimalli sovittelun etenemisestä sekä konkreettisia toimintatapoja ja työvälineitä siihen, miten sovittelija työskentelee vanhempien kanssa ja ohjaa heitä keskittymään riitelyn sijasta lapsen tarpeisiin. Hankkeessa mallinnettiin myös erilaisia tapoja sovittelupalvelun järjestämiseen kunnissa.
Koulutuksella edistetään perheasioiden sovittelun käyttöönottoa kunnissa ja koulutetaan kuntien sosiaalitoimen tarpeisiin osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa. Sovittelutoiminnan käynnistämiseksi tai vakiinnuttamiseksi kunnassa on hyödyksi, jos kunta voi lähettää koulutukseen useamman kuin yhden osallistujan.
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot on kahdeksan lähiopetuspäivän mittainen kokonaisuus, joka tähtää teoreettisen ymmärryksen ja käytännön valmiuksien tarjoamiseen perheasioiden sovittelijoina toimiville ja sovittelijoiksi ryhtyville. Koulutukseen sisältyy neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelu toisen sovittelijan työparina.

Aika ja paikka Koulutus toteutetaan keväällä 2019. Koulutukseen osallistujien edellytetään osallistuvan kaikkiin koulutusjaksoihin.

Jaksot Koulutuspäivät ovat aina torstai ja perjantai klo 9.00 – 16.00. Koulutuspaikkana on kesäyliopiston koulutustila.
  * 1. jakso 24.–25.1.2019             
  *  2. jakso 14.–15.2.2019                                                       
  * 3. jakso 21.–22.3.2019                               
  * 4. jakso 8.-10.5.2019

Kohderyhmä  
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo työskentelevät tai alkavat työskennellä perheasioiden sovittelijoina kunnissa tai aluehallintoviraston luvan saaneissa organisaatioissa ja jotka siten täyttävät perheasioiden sovittelijoille asetetut vaatimukset (Avioliittolaki 411/1987 23§).
Koulutukseen valittavalla on myös oltava soveltuva koulutus sekä vähintään kahden vuoden kokemus työskentelystä sosiaalialalla perheiden parissa.
Aiemmat opinnot perheasioiden sovitteluun liittyen eivät ole este koulutukseen osallistumiselle.

Sisältö                                                         
* Korostetaan sovittelun prosessiluonnetta ja edetään sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta.
* Vaiheistuksen lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannata merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely.
* Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti. Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja tiettyä erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.
* Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.                         
* Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Kouluttajat                                  
Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja
Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja
Marina Bergman-Pyykkönen, valtiotieteen maisteri, sovittelukouluttaja, väitöskirjatutkija

Tiedustelut koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, p. 010 322 9462

Lisätietoja koulutuksesta Vaula Haavisto, vaula.haavisto@sovittelu.com                                                         

Koulutuksen hinta 1400 € sis. koulutusmateriaalin. Kurssimaksun lisäksi tulevat ruokailu- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoa hakeutumisesta   
Kun olet ilmoittautunut koulutukseen ilmoittautumislinkin kautta, sinulle lähetetään sähköpostilla koulutuksen ennakkokysymykset. Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastaukset  Etelä-Karjalan kesäyliopistoon sähköpostin liitetiedostona, lappeenranta@kesyli.net. Koulutuspaikat täytetään soveltuvuuden perusteella. Jos koulutukseen on päteviä hakijoita enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa (24 hlöä), valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Tarkentavien vastausten jättämättä lähettäminen ei ole peruutusilmoitus. Mahdollisesta ilmoittautumisen peruuttamisesta on ilmoitettava aina erikseen Etelä-Karjalan kesäyliopistoon, ks. peruutusehdot.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.12.2018 osoitteessa www.kesyli.net

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 07.12.2018
Hinta 1400,00 €