Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Monipuoliset arviointimenetelmät perusopetuksessa

Koulutukset > Monipuoliset arviointimenetelmät perusopetuksessa
Monipuoliset arviointimenetelmät perusopetuksessa

Monipuoliset arviointimenetelmät perusopetuksessa -koulutuspäivässä perehdytään erityisesti sanalliseen arviointiin sekä oppimisen aikaisen arvioinnin toteuttamiseen. Päivä koostuu luento-osuudesta sekä työpajoista ala- ja yläkouluille.

Aika ja paikka: 14.3.2018 klo 9-15 Holiday Club Saimaa

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö koko kouluasteilta. Koulutuspäivässä on omat erilliset osiot ala- ja yläkouluille.

Tavoite: Tavoitteena on kirkastaa opettajan arviointityötä kokonaisuutena ja  perehdyttää osallistujat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen arviointiin. Koulutuspäivä koostuu luento-osuudesta ja ala- ja yläkouluille eriytetyistä työpajoista.

Aikataulu                                     
Klo 09.00 - 09.15     Aloitus
Klo 09.15 - 10.45      Interaktiivinen luento: Najat Ouakrim-Soivio
Klo 10.45 - 11.00      Tauko
Klo 11.00 - 12.30      Työpajat eriytettynä alakouluille  ja  yläkouluille
                                   Alakoulu: Najat Ouakrim-Soivio
                                   Yläkoulu: Satu Huttunen
Klo 12.30 - 13.30       Lounas
Klo 13.30 - 15.00      Työpajat eriytettynä alakouluille  ja  yläkouluille
                                   Alakoulu: Satu Huttunen
                                   Yläkoulu: Najat Ouakrim-Soivio
Klo 15.00                   Päivä päättyy 

Sisältö:
Luennossa käsiteltäviä teemoja ovat:
- oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteys,
- tavoitteiden merkitykseen arvioinnissa,
- arvioinnin erilaiset tehtävät: oppimisen ja osaamisen arviointi,
- monipuolinen arviointi, sen suunnittelu ja toteuttaminen ja
- koulun arviointikulttuurin kehittäminen.

Työpajatyöskentelyn tavoitteet ja sisällöt:
Opetushenkilöstölle suunnattu työpaja toteutetaan päivän aikana kaksi kertaa. Toinen paja on suunnattu vuosiluokkien 1-6 opettajille ja toinen perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opettajille.
Työpajassa paneudutaan käytännön työskentelyn avulla:
- mitä on sanallinen arviointi, ja miten sitä toteutetaan käytännön koulutyössä,
- miten toteuttaa itse- ja vertaisarviointia käytännön opetustyössä,
- mitä ja miksi  oppilaan tulee ymmärtää saamastaan sanallisesta palautteesta sekä itse- ja vertaisarviointipalautteesta.
HUOM! Työpajaan osallistuvilla tulee olla mukanaan paikalliset POPS-perusteet. Osallistujat voivat halutessaan ottaa itse- tai vertaisarvioinnissa käyttämiään malleja tai kaavakkeita. 

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat KT, FL Najat Ouakrim-Soivio sekä Joensuun seudun ops-koordinaattori Satu Huttunen

Tiedustelut: rehtori Mari Smolander, p 010 322 9451, mari.smolander(at)kesyli.net

Hintatiedot: 220 euroa sisältää lounaan ja kahvin.

Ilmoittautuminen: viimeistään 28.2.2018

Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2018
Hinta 220,00 €