Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu

Koulutukset > Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu

Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella. Esittelen osallistujille erilaisia menetelmiä, joita he voivat hyödyntää kehityskeskustelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistujat oppivat kuinka

  • hyödyntää ratkaisukeskeisyyttä kehityskeskusteluissa; esittelen lyhyesti ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteitä ja menetelmiä
  • oivalluttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa; osallistujat saavat käyttöönsä valmennuskeskustelun perusrungon, jota voi hyödyntää kehityskeskustelussa
  • osaamisen johtaminen tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista; esittelen lyhyesti osaamisen johtamisen perusprosessin
  • kehityskeskustelu toimii osaamisen johtamisen välineenä; esittelen kuinka osaamisen johtaminen luo rakenteen kehityskeskusteluun
  • määritellään osaamistavoitteet ja osaamista kartoitetaan; esittelen kysymysmalleja kuinka tämä toteutetaan käytännössä
  • laaditaan yhteenvedot ja osaamisen kehittämissuunnitelmat; esittelen dokumenttipohjia tätä varten
  • osaamisen kehittämisen moninaisia menetelmiä hyödynnetään; esittelen erilaisia menetelmiä osaamisen kehittämiseksi
  • kehityskeskusteluun valmistaudutaan; tarkistuslista
  • hyödynnetään ja valmentavia menetelmiä kehityskeskustelussa; osallistujat harjoittelevat näiden käyttämistä koulutuksessa ja siten käytäntöön soveltaminen on helpompaa.

Aika ja paikka: 5.4.2018 klo 9 - 15, 
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Kohderyhmä: kaikille, joiden työtehtäviin kehityskeskustelut kuuluvat

Kouluttaja: Arttu Puhakka

Arttu Puhakka työskentelee suunnittelijana koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Puhakka on sertifioitu ratkaisukeskeinen työyhteisö –kouluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja (coach). Puhakka on valmentanut sekä yksityisen että julkisen sektorin esimiehiä ja työntekijöitä. Puhakan pitämissä koulutuksissa ja valmennuksissa on ollut n 7000 osallistujaa. Hän on pitänyt ratkaisukeskeisiä koulutuksia ja valmennuksia mm. seuraaville tahdoille: Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Puolustusvoimien palvelukeskus, Joensuun kaupunki, Ilomantsin kunta, Blancco Oy, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Kesla Oyj, Seinäjoen kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Kuopion Kansalaisopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Vapo Timber, Abloy Oy, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus, Fimea (Kuopio), AVI Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkä, Kuopion TE-toimisto, Kuopion alueen Kauppakamari, Lametal Oy, Kevako Oy, Ponsse Oyj, KYS KNK-klinikka, PSSHP Tiedepalvelukeskus, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Karjalan kirjapaino –konserni, Kauppahuone Laakkonen Oy ja Yrjö Laakkonen Oy, Suomussalmen kunta, Kemin kaupunki, ENW Management Oy. Lisäksi Puhakka on kouluttanut ja valmentanut ratkaisukeskeisuudestä Itä-Suomen yliopiston EMBA-koulutusohjelmassa. Puhakka on yksi Osaamisen johtamisen oppaan kirjoittajista sekä toinen Future Leadership ja Kokeilukirja kirjojen kirjoittajista.

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, ritva.oravuo@kesyli.net

Hintatiedot: 195 €

Ilmoittautuminen: viimeistään 22.3.2018 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 22.03.2018
Hinta 195,00 €