Oppimisen iloa

ympäri vuoden

Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Koulutukset > Vammaistyön psykologinen työkalupakki
Vammaistyön psykologinen työkalupakki

Tarvitsetko käytännön työkaluja kehitysvammaisten ja autistien kanssa työskentelyyn?  Koulutuksessa opetetaan, mitä kannattaa tehdä haastaville oireille, kuten aggressiivisuudelle, juuttumiselle, motorisille häiriöille, apaattisuudelle, seksuaalisille oireille, epäluuloisuudelle ja harhaluuloille, estottomuudelle, ikävälle, pelko-oireille, valittamiselle, mustasukkaisuudelle, jne.

Koulutuspäivä parantaa autismikirjoon kuuluvia ja kehitysvammaisia hoitavien ihmisten työssä jaksamista lisäten ymmärrystä psyykkisen oireilun tarkoituksista. Tämä ymmärrys auttaa suhtautumisessa ja toimivimpien potilasystävällisten lähestymistapojen omaksumisessa.Ellei haastavia tilanteita selvitellä ja asiakkaan psyykkistä tilaa arvioida ja hoideta asianmukaisesti, se johtaa helposti epäasianmukaiseen psyykenlääkitykseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden tarpeettomaan rajoittamiseen. Terveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole riittävää valmiutta eikä osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden psykiatristen palvelujen hoitamiseen, vaikka uuden terveydenhuoltolain perusteella kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus saada asianmukaiset psykiatriset palvelut perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Myöskään autismikirjon asiakkaiden kehityksen ja arkielämän tuen tarpeista ja tukemisen keinoista ei sosiaali- ja terveyspalveluissa ole riittävästi tietoa. Olemassa olevaakaan osaamista ei kaikilta osin hyödynnetä, koska palvelut ovat hajallaan eikä palvelun tarvitsija aina tiedä, minkälaisesta asiantuntemuksesta hän voisi hyötyä ja mistä tarvittava asiantuntemus löytyy

Aika ja paikka: 6.4.2018 klo 10 - 16 Imatra
Tietäjäntalo, kesäyliopiston koulutustila, Tietäjänkatu 5

Kohderyhmä: kehitysvammaisten tai autistien kanssa työskentelevät

Ohjelma

Klo 10:00
Ennakko-oletusten ja -odotusten merkitys auttavissa kohtaamisissa
Tunnetilojen merkitys sekä niiden pre-, inter- ja postaktiiviset säätelymahdollisuudet

Klo 11:00
Psyykkisesti oireilevan henkilön kokonaisvaltainen kohtaaminen
ymmärtävä yhteys implisiittiseen
Mikroilmeiden ja –eleiden mahdollisuudet

Klo 12:30 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13:15
Konstikas käytös – oiretta vai ilmaisua
Menetelmiä käytöshäiriöiden ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin

Klo 14:00
Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen

Klo 14:45 Kahvitauko

Klo 15:00
Miten lisätä hoitoon vaikuttavuutta tutkimusnäyttöön perustuen

Klo 16:00 Kiitos käynnistä – näkemisiin!

Kouluttaja: VET Raul Soisalo
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Ritva Oravuo, p 010 322 9452, ritva.oravuo (at) kesyli.net
Hintatiedot: 250 €
Ilmoittautuminen: viimeistään 23.3.2018

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautuminen päättyy 23.03.2018
Hinta 250,00 €